Home Zpravodajství Z regionu Úspěšní žáci ...

Úspěšní žáci a studenti převzali ocenění

V sále zastupitelstva na krajském úřadě v Plzni bylo dnes velmi živo.  Dvacítka nejúspěšnějších řešitelů předmětových a odborných soutěží, kteří se umístili na medailových pozicích v celostátních a mezinárodních kolech předmětových olympiád a na nejvyšších příčkách v národních kolech dovednostních soutěží určených pro žáky odborných škol tady převzali od hejtmana Plzešnkého kraje Josefa Bernarda a jeho náměstkyně pro oblast školství a cestovního ruchu Ivany Bartošové ocenění.

Přímo na podporu a rozvoj talentu je určen dotační program Talent. Pro mimořádně nadané žáky, ale i pro pedagogy, kteří je připravují na soutěže je určen projekt Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji. K dofinancování školních soutěží a dalších aktivit pak slouží program Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem.

Cílem dotačního programu Plzeňského kraje Talent 2017 je podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky. Mezi střední školy v Plzeňském kraji, jejichž žáci se umístili na 1. – 3. místě v celostátních kolech a medailových pozicích v mezinárodních kolech předmětových soutěží ve školním roce 2016/2017 bylo rozděleno 270.000 korun. Středním školám budou hrazeny výdaje určené na nákup materiálu a služby spojené s jeho dodáním.

Projekt Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji   rozvíjí odborný růst mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných oborech. Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci základních a středních škol, tj. ti žáci, kteří se umístili na nejvyšších místech v krajských kolech předmětových a uměleckých soutěží, a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže. V letošním roce tuto příležitost využilo 229 nadaných žáků.

V rámci rozvojového programu Plzeňského kraje na rok 2017 Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem byly vynaloženy finanční prostředky na dofinancování okresních a krajských kol školních soutěží a dalších aktivit s regionální a celostátní působností. Celkově byl rozdělen 1 milion korun.

DALŠÍ ČLÁNKY