Home Zpravodajství Politika V Bruselu bud...

V Bruselu budou jednat o riziku rakoviny u hasičů

Více než polovina úmrtí během požárů je spojena s otravou kouřem. Spojena jsou s tím i vyšší riziku výskytu rakoviny. Problémem se dlouhodobě zabývá europoslanec ze západních Čech Pavel Poc (ČSSD). „V Evropském parlamentu budeme nyní prezentovat vědeckou studii, která dokazuje zvýšený výskyt rakoviny u hasičů, kteří jsou kouři z požárů vystaveni při zásazích,“ píše aktuálně Poc na svém Facebooku. Zpravodajský portál Plzen.cz se jeho aktivitě již dříve informoval (čtěte zde).

Hasiči jsou vystaveni mnohem vyššímu riziku výskytu rakoviny, než je tomu u běžné populace. Důvodem je jejich častější vystavení toxickým zplodinám kouře, které při zásahu dýchají, ale absorbují je i kůží nebo očima. Právě proto se stala rakovina největším strašákem a hrozbou nejen pro hasiče v Evropě, ale po celém světě. V Bruselu se již uskutečnila akce, která spojila klíčové aktéry z oblasti hasičských záchranných sborů v Evropě s poslanci Evropského parlamentu aktivními v MAC Group (Poslanci proti rakovině). Organizátorem akce a propagátorem tématu ohrožení hasičů karcinogenními látkami byl místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Pavel Poc.

Pavel Poc / foto: YouTube

Nyní se téma dostává i na půdu parlamentu a řešit se budou i otázky s plánováním budoucích objektů, domů a hal. „Protože se problematikou rakoviny zabývám řadu let, snažím se na evropské úrovni prosadit, aby stavební materiály byly testovány nejen na hustotu kouře vyvíjeného při hoření, ale také na jeho toxicitu, což se zatím neděje. Evropští spotřebitelé mají na takovou informaci právo, zejména když to může zachránit lidské životy,“ informuje europoslanec.

Už dřívější akce v Bruselu měly za cíl především upozornit na vážná rizika vztahující se k práci hasičů, kteří po uhašení požáru a mnohdy záchraně lidských životů, musí následně bojovat za vlastní zdraví, a to proti rakovině. Europoslanec Pavel Poc k akci, kterou zorganizoval, uvádí: „Jsem rád, že jsem mohl toto zásadní téma v Evropském parlamentu otevřít. Trávíme devadesát procent našeho času v budovách – bytech, kancelářích a školách – a to je také místo, kde se vyskytuje devadesát procent požárů. Nejen nám, ale především hasičům, kteří jsou opakovaně vystavováni toxickému kouři, hrozí v případě požáru kromě akutního nebezpečí i vysoké riziko spojené s následným onemocněním rakovinou. Moderní stavby obsahují obrovské množství látek, které při hoření uvolňují rakovinotvorný kouř a není to nijak testováno ani klasifikováno. Dokonce na rozdíl od USA nebo Kanady státy Evropské unie včetně České republiky neuznávají rakovinu u hasičů jako nemoc z povolání. Je naléhavě třeba to změnit a přijmout opatření k záchraně lidských životů,“ plánuje další kroky Pavel Poc.

DALŠÍ ČLÁNKY