Home Zpravodajství Z regionu V Soukenické ...

V Soukenické ulici se dokončují poslední úpravy

V letošním září proběhla poslední kontrolní prohlídka rekonstruované rokycanské ulice Soukenická, kterou provádí na základě výběrového řízení firma STRABAG. Investory této stavby jsou město Rokycany a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

Původní termín dokončení stavby podle smlouvy o dílo sice byl do 27. července 2017, ale v návaznosti na změny projektu byl zhotoviteli tento termín  prodloužen. Jednalo se především o změny v návaznosti na nevyhovující tloušťky konstrukčních vrstev komunikace a kolizi s plynovodním řadem, což bylo zjištěno až při výkopových pracích.

Komunikace byla uvedena do provozu na základě vydaného předčasného užívání stavby. Jednalo se pouze o část stavby – komunikaci ulice Soukenická. Koncem září byl za kompletní uzavírky opraven povrch komunikace v ulici Mládežníků, která byla dotčena objízdnou trasou v rámci stavby ulice Soukenické. V současné době probíhají poslední práce na dokončení chodníků, parkoviště, veřejného osvětlení a sadových úprav.

„Kromě opravy vlastní komunikace a chodníků proběhla také rekonstrukce veřejného osvětlení, metropolitní síť, nový vodovodní řad, úprava šachet stávajícího kanalizačního řadu, sadové úpravy, oprava povrchů v ulici Mládežníků. Cena díla dle smlouvy o dílo činí 19 020 966,74 Kč bez DPH. Podíl města na této rekonstrukci činil 11 024 294,16 Kč bez DPH,“ uvedla Šárka Kozlerová z rokycanské radnice.

DALŠÍ ČLÁNKY