Home Zpravodajství Z Plzně V Zoo Plzeň i...

V Zoo Plzeň i letos proběhne May Day

May Day je tradiční benefiční akce v rámci kampaně EAZA, Let it grow. Koná se za účasti škol, ochranářských organizací, dobrovolníků a nadšenců. Zoo Plzeň ji bude hostit 1. května.

Letošní May Day se bude již druhým rokem zabývat pestrostí přírody kolem nás – biodiverzitou. Měli bychom se maximálně snažit o popularizaci potřeby zachování domácích a původních druhů, jak živočichů, tak rostlin. Měli bychom poukázat na úbytek druhů, na zavlečené a nepůvodní druhy a také na to, jaký vliv to vše má na zdravé ekosystémy.

Získané finanční prostředky budou použity na realizaci projektů Ochrana chřástala polního v Plzeňském kraji, Talarak na Filipínách a Latifi v Íránu.

Na osmi stanovištích budou vlastní projekty prezentovat školní kolektivy a ochranáři nejen z Plzeňského kraje. Na třech stanovištích se budeme věnovat obojživelníkům a životu ve vodních plochách, divokým včelám a příležitostem pro volně žijící živočichy, kteří mohou zimovat i na našich zahradách, pokud jim k tomu vytvoříme vhodné příležitosti. Šikovnost a adrenalin si budou moci hosté vyzkoušet u lukostřelců, kteří budou mít své stanoviště na louce před hlavní pokladnou. Na místě budou rovněž inženýři z Techmanie. Interaktivní exponáty ve stanu se budou snažit návštěvníka přimět k inženýrskému způsobu myšlení a ukazovat, co skuteční inženýři řeší. Smyslem je, aby si lidé uvědomili, že náš svět je kompletně postaven inženýry a že práce v technických oborech je zajímavá a kreativní. Budou vystaveny tyto exponáty:

§  Polarizované konstrukce- ukázka zatěžování materiálu

§  Hodiny- sestavování hodinového strojku

§  Zemětřesení- jak postavit dům, aby vydržel zatížení, i kdyby se pod ním třásla zem

§  Převody- hra se spojováním převodů

Hostem prvomájové akce bude zooložka Mgr. Hanka Svobodová ze Zoo Hodonín, která veřejnosti představí vlastní projekt na záchranu mořských želv.