Home Zpravodajství Z regionu Večer s božím...

Večer s božímy tóny na šumavském Mouřenci

Šumavský kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem  rozezní dnes večer v 19 hodin krásné boží tóny. Na varhany zde totiž zahraje Jana Havlíčková. Posluchače možná překvapí, že tato výborná varhanice ze Dvora Králové nad Labem je občanským povoláním strojvedoucí.

varhanice Jana Havlíčková

O zvonech, zvoncích, zvonkohrách a zvonařství si návštěvníci poté mohou povídat s mistrem svého oboru, panem Petrem Rudolfem Manouškem, autorem nejenom plzeňských, ale i některých šumavských a řady dalších zvonů. Pořad začíná v 19 hodin. Od 22 hodin se pak zájemci mohou možná i trošku bát, a to při noční prohlídce kostela, kostnice a celého mouřeneckého areálu.

Kostnice v areálu hřbitova na Mouřenci patří k pokročilému typu barokních kostnic. Vystavěna byla pravděpodobně v průběhu 18. století. Ze čtvercového

zvonař Petr Rudolf Manoušek

půdorysu kostnice je  vydělen samostatný prostor kaple, původně s oltářem, a s nástěnnou malbou Ukřižování a alegorie Oćistce. Stěny vlastní kostnice jsou po stranách zdobeny medailony s výjevem boháče a marnivé ženy a s výjevy kostlivců, pravděpodobně z nástěnného cyklu tance smrti.

 Prostor ossaria je rozdělen čtyřmi dřevěnými mřížkami na zděných soklech; mezi nimi se nachází průchhod ve tvaru rovnoramenného kříže. Ve vymezených prostorech se nacházejí hromady lidských kostí, bez známek záměrného uspořádání. Nejedná se však o původní stav; je pravděpodobné, že původně byly kosti pravidelně uspořádány a teprve časem došlo k jejich zřícení. I přesto patří Mouřenecká kostnice mezi vzácně dochované příklady drobné memoriální architektury nejen v Pošumaví, ale i v celých Čechách.