Home Zpravodajství Aktuálně Volební speci...

Volební speciál / 8

V politice není SPR-RSČ ničím novým. Strana vznikla hned po Listopadu 1989, byla a je silně nacionalistická. Svoji extremistickou a diskriminační rétoriku předvedla v parlamentu už v letech 1992 – 1996. Často pořádala demonstrace. Vliv strany se postupně omezoval, až v roce 2013 zanikla. Znovu se objevila v loňském roce. Její politika ani program se příliš nezměnily, podobná je i rétorika. Podle předvolebních průzkumů nemá SPR-RSČ příliš velké šance dostat se do Sněmovny. Statistiky hovoří jen o získaných desetinách procenta. Šéf strany Miroslav Sládek se také znovu chystá usilovat o pozici hlavy státu. Už počtvrté.

Strana, které los přidělil číslo 23 – Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka (SPR-RSČ)

Sládkovci chtějí prosadit zrušení Senátu jako naprosto zbytečnou druhou komoru Parlamentu ČR. Požadují snížit radikálně platy a náhrady členů vlády a poslanců, zajistit odvolatelnost politiků a kontrolu jejich majetku včetně rodinných příslušníků, při nástupu i při ukončení funkce, zákaz souběhu funkcí. Slibují omezit moc a nedotknutelnost justiční mafie přímou volbou soudců. Schválit chtějí zákon o všeobecném referendu. “Ve všech ohledech včetně pracovních příležitostí a vzdělávání musí mít vždy přednost čeští občané,” píše se v programu. Strana plánuje znovu zahájit státní bytovou výstavbu nejen pro mladé, ale i pro starší spoluobčany. Na migraci mají sládkovci jednoznačný názor. “Nekompromisně ukončit příliv přistěhovalců, odmítnutí kvót EU a jiných pokusů, jak ničit národní státy, chránit vlastní hranice tak, aby přechod přes ně byl jakýmkoliv způsobem nemožný pro osoby, postrádající povolení českých orgánů. Zavést efektivní proceduru vypovězení nelegálních přistěhovalců. Ti budou nekompromisně a urychleně vráceni do země původu. Nemají nárok na jakékoli dávky, nebo podporu, a po dobu mezi zadržením a odsunutím, budou drženi ve střeženém zařízení. Dopravní společnosti, které by nedbaly zákonů a přispívaly k přílivu přistěhovalců, budou postiženy velmi přísnými pokutami, převaděči přes hranice vysokými tresty ztráty svobody a peněžitými pokutami, několikanásobně převyšujícími poplatky, které sami vybírali od přivandrovalců,” stojí ve volebním programu.

V Plzeňském kraji vede SPR-RSČ do voleb podnikatel Petr Neuman z Plas.

Na dalších místech stranické dvanáctičlenné kandidátky jsou podnikatel Miroslav Majer z Úherců, zaměstnanec DPM Petr Pittner z Plzně a testovací technička Věra Vítovcová z Plzně. O pozice ve Sněmovně se uchází deset mužů a dvě ženy. Jejich průměrný věk je 38 let.