Home Zpravodajství Politika Votava: Čeští...

Votava: Čeští lodníci možná nebudou muset platit úrok za dlužné daně

Českým lodníkům pracujícím v Nizozemsku svitla naděje a možná nebudou muset platit úroky z dlužných daní, které měli odvést v tuzemsku. Po jednání sněmovního rozpočtového výboru to oznámil poslanec z Plzeňského kraje, šéf výboru Václav Votava. Pokud lodníci zaplatí dlužnou daň, a to i formou splátkového kalendáře, nečekalo by je penále. S tímto návrhem přišly ministerstvo financí a finanční správa na jednání sněmovního rozpočtového výboru, který se situací lodníků opět zabýval.

„Došlo tam k určitému posunu, kdy finanční správa, respektive ministerstvo financí, v podstatě přišlo s tím, že by za určitých podmínek byly prominuty úroky z prodlení, tato sankce těm lodníkům. Nicméně oni si musí svoji daňovou povinnost splnit. To znamená, musí buď zaplatit tu daň v České republice, nebo si sjednat s finančním úřadem splátkový kalendář,“ popsal agentuře ČTK postup Votava. Za těchto podmínek je možné potom prominout sankci. Výbor podle něj však tuto záležitost ještě neukončil.

„Finanční správa rozšíří podmínky pro prominutí příslušenství daně – konkrétně úroku z prodlení a úroku z posečkané daně, prominout bude možné až 100 procent. Podmínkou je to, že konkrétní lodník uhradí daň (lze i formou povoleného splátkování),“ sdělila náměstkyně ministra financí Alena Schillerová.

Ministerstvo podle Votavy přislíbilo součinnost s finančními úřady v Nizozemsku. Bude pomáhat s tím, aby tam, kde byla daň zaplacena, ji tamní úřady také vrátily lodníkům. Poznamenal však, že tamní daň zahrnuje také zdravotní a sociální pojištění, takže vracenou daň bude nutné o tyto položky očistit.

Podle vzájemné smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českem a Nizozemskem musejí lodníci platit daně v místě své rezidence, tedy v Česku. Lodníci ale daně zaplatili v minulosti v Nizozemsku. České finanční úřady po nich nyní chtějí doplatky daní zpětně za tři roky včetně penále někdy i ve výši statisíců korun. Celá záležitost se týká asi pětistovky lidí, kteří se plaví na nizozemských lodích.

DALŠÍ ČLÁNKY