Home Zpravodajství Z regionu Výluka v Pače...

Výluka v Pačejově může zapříčinit zpoždění vlaků

České dráhy upozorňují cestující, že provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty  informuje, že ve výše uvedených termínech proběhne výluka jedné koleje v úseku Pačejov – Horažďovice předměstí na trati 190 Plzeň – České Budějovice. Některé osobní vlaky pojedou po jedné koleji a může docházet i ke zpoždění vlaků.

V pracovních dnech budou v úseku Pačejov – Horažďovice předměstí vlaky Os 8901, Os 8903. Os 8905, 8907. 8911 a 8913, resp. v opačném směru Os 8910, Os 8912, Os 8914, Os 8916 a Os 8918 z důvodu vyčerpané kapacity trati nahrazeny autobusovou dopravou.

Ve směru Pačejov – Horažďovice pojede v pracovních dnech autobus z Pačejova přímo do stanice Horažďovice (na trati 185 směr Sušice), kde bude zajištěn přestup na osobní vlaky ve směru Sušice a do stanice Horažďovice předměstí. Dále pokračuje autobus do zastávek Velký Bor, Jetenovice a Horažďovice předměstí. Cestující z Jetenovic a Velkého Boru do Horažďovic předměstí použijí tento spoj náhradní autobusové dopravy.

V opačném směru jede v pracovních dnech autobus ze stanice Horažďovice předměstí přes Horažďovice, Velký Bor a Jetenovice do Pačejova, kde bude přestup na osobní vlak směr Plzeň. Autobus jede podle výlukového jízdního řádu a odjíždí z Horažďovic předm. o cca 30 minut dříve.

V době výluky budou v pracovních dnech uznávány v úseku Horažďovice – Horažďovice předměstí ve vlacích Os 17505, Os 17511, Os 17513 a Os 17517 cestujícím po přestupu z autobusu ND jízdenky, které jsou na trati 190 platné do ŽST Horažďovice předměstí.

Cestující přestupující do rychlíků R 654,R668, R666, R 664 a R 662 v ŽST Horažďovice předměstí z vlaků na trati 185 budou v pracovních dnech v době výluky odbaveni jako ve spěšném vlaku.

V železniční stanici Horažďovice předměstí není v pracovních dnech v době výluky zajištěn přípoj mezi vlaky Os 17507 a Os 8910, Os 17509 a Os 8912, °s 17511 a Os 8914, Os 17515 a Os 8916, Os 17517 a Os 89181.

O sobotách a nedělích v době výluky všechny vlaky projedou, avšak v některých případech bude docházet k jejich zpoždění z důvodu vyčkávání na vlak opačného směru.

České dráhy se omlouvají za vzniklé potíže při cestování.  Bližší informace najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na kontaktním centru (e-mail – info@cd.cz, tel. 221 111 122).