Home Zpravodajství Politika Vyzkoušejte s...

Vyzkoušejte si práci u pásu, radí politikům plzeňský zemanovec

“Vážení politici, žijte normální slušný život, vyzkoušejte si a poznejte v životě několik profesí, i těch u pásu, na stavbě, na poli, ve speciální škole, i ve školách, kterým nutíte nepřirozenou inkluzi,” radí na webových stránkách regionální Strany práv občanů v Plzeňském kraji zemanovec Vladislav Krumer. “Choďte mezi lidi, bavte se s nimi a naslouchejte jim, abyste průřezově znali jejich názory. Zajděte na pivo i na golf, lyže, kolo, na fotbal, do divadla a do přírody, pobývejte několik dní v problémových zónách, zejména v severních Čechách a na severní Moravě. Zajděte si pro informace také na pracovní úřad a na „sociálku“, stoupněte si do fronty a poslouchejte,” oslovuje Krumer politiky.

Plzeňskému zemanovci se líbí návrh pirátů na omezení výhod a financí poslanců. “Ti, kteří jdou do Poslanecké sněmovny pro peníze, dobré podmínky a svoje blaho, budou pochopitelně náměty, které uvádím, kritizovat,” píše Krumer. “Navrhuji, aby poslanci pobírali platy ve výši dvojnásobku průměrné mzdy a s valorizací vázanou na růst průměrné mzdy, náhrady poskytnout pouze prokazatelné, pokud jsou poslanci nemocní, tak mají být na nemocenské, jako ostatní pracující občané. Jedině, kdyby se uznalo to, jak říkají někteří poslanci, že být poslancem není zaměstnání, potom by neměli dostávat plat ani náhradu,” myslí si.

Nekumulovat funkce, a pokud ano, tak plat pobírat pouze za jednu funkci, kterou si poslanec vybere. Zrušit financování členství ve správních radách, tam z titulu politika čestně pracovat. Platy asistentů poslanců stanovit ve výši průměrné mzdy v ČR, na kterou stejně nedosáhne ani většina pracujících občanů, a zakázat výkon této funkce lidmi v příbuzenském, i ve vzdáleně příbuzenském, vztahu. Snížit poslancům pětitisícové paušální náhrady za telefon na polovinu, snížit zbytečný počet místopředsedů, komisí, atd. Kromě předsedů výborů a komisí nehradit funkce jejich místopředsedů.

“Zrušit Senát, to není dobrý návrh,” konstatuje Krumer. “Dává se tím do rukou pražské kavárně argument, že to je nedemokratické. Senát by měl být čestný, složený přímou volbou ze zkušených a zasloužilých občanů, bez odměn, dát senátorům režijní náhradu ve výši průměrné mzdy a financovat pouze jejich prokazatelné výdaje. A uvidíme, jak to po nějakém čase dopadne,” představuje si zemanovec.

Po dobu vykonávání funkce nesmějí podle něho pobírat dotace firmy, jejímiž vlastníky, anebo podílovými a skrytými vlastníky jsou poslanci a senátoři, mohou pobírat pouze dotace nárokové.