Home Zpravodajství Ekonomika Zaměstnanost ...

Zaměstnanost žen roste rychleji než u mužů

Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně zvýšila o 111,0 tis. osob a dosáhla 5 186,9 tis. Míra zaměstnanosti 15-64letých činila 72,9 %, tj. nejvíce od začátku výběrového šetření v roce 1993. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 44,4 tis. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla proti 4. čtvrtletí 2015 o 0,9 procentního bodu na 3,6 %.

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 4. čtvrtletí 2016 proti 3. čtvrtletí 2016 zvýšil o 35,9 tis. osob.  Meziročně vzrostl počet osob v hlavním zaměstnání o 111,0 tis. (tj. o 2,2 %) na 5 186,9 tis. Růst se projevil zejména u žen, jejichž počet se zvýšil o 78,6 tis. Při poklesu počtu pracujících ve věku od 35 do 39 let o 26,5 tis. se podstatně zvýšil počet pracujících 40letých a starších (o 109,7 tis.). Ve skupině 40-44 let vzrostl jejich počet o 33,1 tis. Výrazně rostl i počet pracujících ve věku 60 let a více. Ten se zvýšil o 40,6 tis., a to je 36,6 % celkového přírůstku zaměstnanosti.

Mezi pracujícími převažují zaměstnanci. Jejich počet se meziročně zvýšil o 77,7 tis. a dosáhl 4 282,6 tis. Současně se zvýšil počet zaměstnanců pracujících na dobu neurčitou (meziročně o 78,5 tis.). Podíl zaměstnanců na celkové zaměstnanosti se v meziročním porovnání téměř nezměnil (82,6 %). Ve srovnání se 4. čtvrtletím 2015 meziročně výrazněji vzrostl počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků (přírůstek o 33,3 tis. na 904,2 tis.). Při mírném poklesu počtu podnikatelů se zaměstnanci o 9,9 tis. na 162,0 tis. a počtu pomáhajících rodinných příslušníků o 2,6 tis. na 28,5 tis. značně vzrostl počet podnikatelů bez zaměstnanců o 45,8 tis. a v současné době již dosáhl 713,8 tis.

Zaměstnanost v sekundárním sektoru se zvýšila o 42,9 tis. Růst zaměstnanosti v sektoru je způsoben velkým nárůstem pracujících ve zpracovatelském průmyslu (o 38,6 tis.).  Výrazně vzrostl počet pracujících v terciárním sektoru služeb (o 63,6 tis.). Meziročně se zaměstnanost zvýšila v řadě odvětvových sekcí, nejvíce v profesních, vědeckých a technických činnostech a dopravě a skladování. Vzrostla zaměstnanost i ve vzdělávání, v odvětví informační a komunikační činnosti, ve zdravotní a sociální péči, v odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti a ve veřejné správě a obraně. Na druhé straně se snížil počet pracujících v sekci ubytování, stravování a pohostinství a také v obchodu. V primárním sektoru zemědělství a lesnictví se počet pracujících významněji nezměnil (přírůstek 4,3 tis.).

Zvýšil se především počet pracujících s dosaženým terciárním vzděláním (o 5,1 %), počet pracujících v nejčetnějších skupinách středoškoláků bez maturity i s maturitou rostl pomaleji (pouze o 0,8 %). Podrobnější údaje o změnách ve vzdělanostní skladbě pracujících v jednotlivých krajích ČR jsou uvedeny v přiložené analýze.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 72,9 % a ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2015 vzrostla o 2,1 procentního bodu. Dosahuje tak nejvyšší úrovně v historii samostatné České republiky. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,4 procentního bodu na 80,0 %. Dobré podmínky na trhu práce se projevily v rychlejším růstu míry zaměstnanosti žen (o 2,8 procentního bodu na 65,6 %). V současné době tak činí podíl žen na celkové zaměstnanosti již 44,2 %, což je nejvyšší údaj za celé období od roku 1993.