Home Západočeská galerie otevřela výstavu, věnovanou eucharistii Jeroným Mauder, Kalich s modlitbou Krista na hoře Olivetské, Praha, 1866-1872, původem z kláštera premonstrátů v Milevsku

Jeroným Mauder, Kalich s modlitbou Krista na hoře Olivetské, Praha, 1866-1872, původem z kláštera premonstrátů v Milevsku