Home Zpravodajství Z regionu „Zvíkovecká k...

„Zvíkovecká kytička“ se představuje na radnici

V zasedací síni Triana v budově Městského úřadu Rokycany na Masarykově náměstí se ve čtvrtek 12. října v 16 hodin uskuteční slavnostní vernisáž výstavy nazvané Patří mezi nás… Připravily ji klientky Domova „Zvíkovecká kytička“ ve Zvíkovci u Zbiroha na Rokycansku.

Vystaveny budou práce dívek ze  „Zvíkovecké kytičky“, které vytvořily ve výtvarné a textilní dílně. Je to výsledek aktivní činnosti pracovníků domova, které organizují prostřednictvím   programového zařazení. Jde o pracovní činnost realizovanou v dílnách, textilní a výtvarné a v nácvičné stanici.  Výstava bude veřejnosti přístupná od 13. října až do 20. října, otevřena bude denně od 8 do 17 hodin. Už letos na jaře dívky z tohoto domova představily své výtvory přímo na Pražském hradě, kde sklidily značný obdiv.

Domov „Zvíkovecká kytička“ se stará o 60 klientů  s mentální zdravotním postižením. Jedná se o děti od tří let věku,  mladistvé a dospělé, kteří byli přijati do péče jako děti nebo mladiství.  Součástí zaměstnávání klientů je jejich pohybová aktivizace – motivační cvičení, muzikoterapie s tancem a sezónní činnosti.   Aktivně se účastní sportovních soutěží a sezónních činností, kulturních a společenských akcí, výletů, exkurzí a návštěv, rehabilitačních pobytů a využívají možnosti pohybové aktivity.