Home Zpravodajství Z regionu Borský zámek ...

Borský zámek zve na koncert i zámeckou paní

V rámci Dnů evropského dědictví se v pátek 15. září od 19 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Vavřince v Boru u Tachova ojedinělý koncert s názvem Hudba v myšlenkách Masarykových.

Představí se dva vynikající hudebníci, loutnista Jindřich Macek a Jitka Baštová, hrající na akordeon. V programu zazní skladby od českých a slovenských autorů 19. století až po současnost. Vybraná hudba plynule navazuje a pojí množství citátů Tomáše G. Masaryka. Součástí letošních Dnů evropského dědictví, do které se zámek Bor každoročně zapojuje, kromě koncertu připravila správa zámku pro návštěvníky prohlídky za snížené vstupné   a děti budou mít vstup do zámku zdarma.

V sobotu pak proběhne také jedna speciální prohlídka výhradně pro děti – Vyprávění zámecké paní, které začne ve 13 hodin. Pro děti i jejich rodiče je připraven prohlídkový okruh se spoustou soutěžních úkolů, kterými budou provádět kostýmovaní průvodci a šermíři. Na výherce i ostatní účastníky čekají pěkné ceny.

Původně gotický vodní hrad v Boru založený předky pánů ze Švamberka byl v 16. století přestavěn na zámek. Svoji nynější pseudogotickou úpravu získal v 19. století. Zámek je stavebním unikátem, neboť se v nedotčeném stavu zachovala podstatná část středověkých prvků. Za husitských válek byl hrad zničen, ale v 15. století se rod Švamberků značně rozrostl a bylo nutné starý hrad přestavět, aby tehdejší majitel Jan získal pro své potomky sídlo přiměřené významu, kterého rod mezitím nabyl. Borský zámek je tak významným dokladem vývoje hradní architektury v Čechách a její přeměny na pohodlný zámek.