Home Zpravodajství Z regionu Christologick...

Christologický cyklus v Akademii Staré Plzně

Občanský spolek Hůrka a Radyně ze Starého Plzence pořádá v rámci Akademie Staré Plzně přednášku na téma christologický cyklus v chóru místního kostela Narození Panny  Marie.  Uskuteční se ve čtvrtek  14. září 2017 od 18 hodin a návštěvníkům zajímavé informace sdělí Mgr. Petr Jindra ze Západočeské galerie v Plzni.

Christologický cyklus je ve výtvarném umění soubor námětů opírajících se o texty evangelií, apokryfů, legend a týkajících se postavy Ježíše Krista. Autor se bude v přednášce zabývat nejen koncepcí cyklu a ikonografií jednotlivých scén, ale pokusí se naznačit i původní smysl a funkci takovýchto narativních cyklů v liturgickém prostoru, a to v kontextu mešního obřadu, kázání a recepce obrazů diváky.  Vstup je pro všechny zájemce zdarma.

Občanský spolek Hůrka a Radyně byl založen jako  společnost pro zvelebování historických a kulturních památek. Navazuje na činnost dřívějších spolků stejného zaměření, které působily  ve Starém Plzenci již od první republiky. Samotné ustavující členské schůzi předcházelo setkání nadšenců začátkem ledna   roku 2003.  Jejich snahou je podnítit zájem lidí o n  město a jeho zvelebení.

Problémy, které spolek momentálně řeší a na kterých se chce podílet při jejich řešení:

  • Výsadba vína – Karlova vinička
  • Privilegium Karla IV. – pod jeho bustu
  • Doplnění Staropzenecké naučné stezky o 10 zastavení u Blažeje včetně změny trasy
  • Boží muka u Marka