Home Zpravodajství Z Plzně S Plzeňskou k...

S Plzeňskou kartou půjdete do Pivovarského muzea a historického podzemí se slevou

Jedním z cílů vedení města je další rozvoj Plzeňské karty, především rozšíření výhod, které svému držiteli přináší. Do projektu se jako první soukromý subjekt zapojil Plzeňský Prazdroj, který poskytne návštěvníkům Pivovarského muzea v Plzni a Plzeňského historického podzemí 50% slevu na vstup právě při předložení Plzeňské karty. 

pivovar plzensky prazdroj„Slevu budou moci návštěvníci využít od 1. listopadu do konce března příštího roku,“ vysvětluje Rudolf Šlehofer, manažer pro turismus a tradice Plzeňského Prazdroje, a dodává: „Plzeňský Prazdroj je neodmyslitelnou součástí města Plzně a snaží se také přispívat ke zkvalitňování života místních, což děláme především prostřednictvím grantového programu Prazdroj lidem, který už od roku 2001 podporuje veřejně prospěšné organizace v plzeňském regionu. Dlouhodobě spolupracujeme i na městských projektech, jako byla například Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, a po vyhodnocení spolupráce na Plzeňské kartě budeme rádi hledat další možnosti spolupráce s  městem.“

Pivovarské muzeum v Plzni jako jediné odborné muzeum svého druhu v Čechách vypráví příběh a historii piva a pivovarnictví, a co se týče pojetí i šíře expozice, údajně nemá ve světě konkurenci. Muzeum sídlí ve středověkém právovárečném domě z 15. století, návštěvníci zde mohou vidět původní gotickou sladovnu, hvozd, nebo valečku. Od 26. října návštěvníci uvidí v rámci prohlídky Pivovarského muzea v Plzni také výstavu připravenou ve spolupráci se Západočeským muzeem, která nese název Zaniklý svět stolních společností.

plzenske podzemiPři prohlídce Plzeňského historického podzemí návštěvníci sestoupí do labyrintu chodeb, sklepů
a studní, který byl pod městem Plzní budován od 14. století a měří více než 14 kilometrů. Plzeňské historické podzemí plnilo pro své středověké obyvatele řadu funkcí, přičemž vše o jeho historii a také o životě středověkých občanů Plzně odhalí prohlídka s průvodcem.

Plzeňská karta je v současné době nejlépe hodnocenou městskou kartou právě díky svému širokému využití. „Mimo oblast dopravy funguje například jako průkaz do knihovny, ID karta ve stravovacích a docházkových systémech, má vlastní bonusový program a další funkcionality,“ vypočítává Michal Kraus, předseda představenstva PMDP, a.s., a doplňuje: „I přesto existuje ještě velký prostor pro další rozvoj Plzeňské karty právě v oblasti jejího využití mimo dopravu, především ve spolupráci s městem a dalšími subjekty.“