Home Zpravodajství Politika Dnešní stav j...

Dnešní stav je nepochopitelný, mluví o vztazích ve zdravotnictví lídryně Realistů

“V zemích, kde se lidé dožívají vysokého věku, pracuje lékař a pacient v tandemu. Jsou to logičtí spojenci,” píše na webu Realistů lídryně jejich kandidátky z Plzeňského kraje, dlouholetá ředitelka Fakultní nemocnice v Plzni Jaroslava Kunová. “Naším cílem musí být pevné a vyvážené spojení těchto dvou jedinců, neboť se potřebují navzájem,” dodává a připomíná, že poněkud nesmlouvavě se v Česku do vztahu pacient – lékař vklínily zdravotní pojišťovny, které pacienta sice zbavily povinnosti hlídat finance, ale zároveň postavily lékaře před morální dilema: Jsem více odpovědný pojišťovně, nebo pacientovi?

Jaroslava Kunová byla řadu let členkou ČSSD. Její řady opustila nedávno a stala se jedním ze zakladatelů politické strany Realisté. Ředitelkou plzeňské fakultní nemocnice byla šestnáct let a z funkce odešla v roce 2014 na základě svého rozhodnutí do důchodu. Je ale třeba připomenout, že v té době existovaly tlaky na její odchod z funkce od vedení mateřské sociální demokracie. Do teď je Kunová výkonnou ředitelkou Asociace nemocnic ČR.

Vraťme se k otázce v úvodu článku: Jsem více odpovědný pojišťovně, nebo pacientovi? “Ať už si lékař odpoví jakkoli, dovoluji si podotknout, že pacientovi jde o zdraví a pojišťovně jen o peníze. O peníze, které jí navíc nepatří, které jen spravuje. Říkám to proto, že jediné kritérium, které má pro pacienta smysl, je délka dožití v relativně dobré zdravotní kondici,” říká ze zkušenosti Jaroslava Kunová. “Chceme-li, aby se naši muži dožívali v průměru 81 a ženy 85let s vysokou kvalitou života, musíme spojení pacient lékař obnovit. Pacient musí být aktivnější a zdravotní pojišťovny musí sloužit pacientům, vždyť to jsou jejich klienti, kteří mají u nich své peníze,” vysvětluje lídryně Realistů, kteří mají zdravotnicví jako jedno ze zásadním témat předvolební kampaně.

Zdravotní pojišťovny jsou tu podle Kunové od toho, aby zjednodušovaly oběh dokladů a podobně. Rozhodně tu však nejsou od toho, aby bránily lékařům léčit tím nejlepším dostupným lékem. Taková je dnes ale praxe. Pacient si nesmí doplácet na dražší lék podle své volby nebo po dohodě s lékařem. Pacient si buď vezme lék hrazený pojišťovnou, nebo si zaplatí celou cenu jiného léku. To platí i o čočkách, ortézách, kloubních náhradách… Je to v zájmu pacientů?

“Změna musí směřovat k vytvoření již popsaného vztahu lékař pacient. V tomto vztahu je za prvé nutné mít dobrého a spokojeného lékaře. Rychle vyléčený pacient je pak druhý krok k vzájemné spokojenosti. Lékaře musíme důstojně ocenit a stejně tak spravedlivě zaplatit i zdravotní personál. Jinak nám lékaři zmizí v zemích, které je zaplatit dokážou. Pacient se musí zajímat o léčbu i její náklady. Nezájem je velmi škodlivý. Pacienti, kteří neznají cenu své léčby, špatně spolupracují a porušují lékařská doporučení, čímž škodí především svému zdraví,” tvrdí Kunová.

Poslední problematika, kterou je podle Realistů nutné dořešit v jednom celku s předchozími kroky je otázka úhrad. “Zdravotnictví je velmi drahé. Existuje mnoho různých léků a také mnoho různých možností léčby. Někdy není možné vydat jednoznačné rozhodnutí, co je dobré a co ne. Pacient má, podle nás, právo se rozhodnout, že si ještě něco připlatí k tomu, co je pojišťovna ochotna zaplatit. Každopádně ne, aby pojišťovna neplatila vůbec nic, v případě rozhodnutí tandemu lékař- pacient vybrat lepší léčbu. Dnešní stav je nepochopitelný,” mluví ze zkušenosti Jaroslava Kunová.