Home Zpravodajství Krátké zprávy Experiment v ...

Experiment v archeologii a jiné příběhy

Experiment, jako oborová metoda, je jednou z cest, kterou si archeologie ověřuje některé pracovní postupy a praktické použití předmětů pravěku a středověku. Je to ale také příležitost k prezentaci vědního oboru veřejnosti. Přednáška, na kterou jste zváni v úterý 12. září od 17 hodin do Západočeského muzeu v Plzni, se věnuje teoretickým otázkám experimentu, zamýšlí se nad významem tohoto pojmu a ukazuje některé praktické příklady. Přednáší doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

DALŠÍ ČLÁNKY