Home Katalog firem Západočeská galerie v Plzni
Zpět na výpis

Západočeská galerie v Plzni

Tehdy i dnes / aneb Síla humoru a naděje

Tehdy i dnes / aneb Síla humoru a naděje (Masné krámy)

Datum 21. 01. 2018 od 17:00

Webové stránky

výstavní síň Masné krámyPořad k ukončení výstavy Tenkrát v Evropě. Účinkuje Poetické divadlo a Duo Musette.

TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953

TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953 (Masné krámy)

Datum 22. 09. 2017 - 22. 01. 2018

Webové stránky

V letech 1938–1953 došlo k největším nedobrovolným přesunům Evropanů v dějinách. Jejich původcem i vykonavatelem byla zrůdná nacistická ideologie, a po válce nástup dalšího totalitního režimu, tentokrát komunistického. Dodnes historici odhalují lokální a individuální dramata, o nichž se nevědělo nebo na která se v rámci celkových hodnocení událostí zapomnělo. S vědomím, že každé z nich fatálním způsobem zasáhlo do života konkrétních lidí, bylo v možnostech výstavy pouze symbolicky připomenout několik proudů těch, kteří se jim snažili uniknout. Zároveň však nebylo možné pominout přesuny milionů Židů, Romů, politických vězňů a válečných zajatců násilně transportovaných do vyhlazovacích táborů.Na výstavě je zahrnuto téměř šest desítek uměleckých děl od více než třiceti umělců (Jan Kotík, Jiří Kolář, Alén Diviš, František Hudeček, Bohumír Matal, Josef Čapek, Josef Istler, Mikuláš Medek, Stanislav Podhrázský, Kamil Lhoták, Zbyněk Sekal, Bohdan Lacina a další), včetně zastoupení fotografů, jako jsou Vilém Reichmann, Jan Lukas, Josef Sudek či Jiří Toman.Umělecká díla z 30. – 50. let minulého století (obrazy, kresby, koláže a konfrontáže, fotografie, plastika) jsou ve výstavě zcela jedinečně instalována v konfrontaci s více než 150 dokumentárními fotografiemi ze stejného období, vytištěnými na opálovém plexiskle. DOPROVODNÝ PROGRAM  Komentované prohlídky výstavy út 3. 10. v 17 hodin – Iveta Řežábková út 7. 11. v 17 hodin – Hana Rousová ne 26. 11. v 16 hodin – Iveta Řežábková út 12. 12. v 17 hodin – Iveta Řežábková st 10. 1. v 17 hodin – Marie Klimešová Přednášky (začátky vždy v 17 hodin)12. 10. Památníky obětí válek v Plzni a okolí (Stanislav Bukovský) 8. 11. Vlast. Ne domov. Osudy sudetských Němců v poválečném Německu (Miroslav Breitfelder) 14. 11. Emil Filla v době „velikánů čumpelíkovských“ (Tomáš Winter) 21. 11. Umělci ve dvou totalitách (Marie Klimešová) 23. 11. Československý film v období 1938-1953 (Jan Kastner) 7. 12. Česká literatura v období tzv. druhé republiky do února 1948 (Jiří Staněk) 14. 12. Plzeňská revolta proti měnové reformě 1. června 1953 (Jakub Šlouf) 9. 1. Bratři Čapkové proti totalitě (Kristýna Váňová) 18. 1. Československý exil po únoru 1948 (Martin Nekola) Tvůrčí dílna pro děti a rodiče 22. 10. od 14 do 16 hodin – Cesty a jejich příběhy – pro děti od 6 do 15 let

Já jsem Čapek, slečno

Já jsem Čapek, slečno (přednáškový sál, Pražská 13)

Datum 23. 01. 2018 od 17:00

Webové stránky

Pořad o životě a díle Karla Čapka a jeho vztahu s Olgou Scheinpflugovou. Účinkuje Poetické divadlo.

Komentovaná prohlídka výstavy „V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

Komentovaná prohlídka výstavy „V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře (přednáškový sál, Pražská 13)

Datum 24. 01. 2018 od 17:00

Webové stránky

výstavní síň „13“Výstavou provází garant projektu Aleš Mudra (Národní památkový ústav).

Kouzelný svět melodií

Kouzelný svět melodií (sklípek, Pražská 13)

Datum 26. 01. 2018 od 18:00

Webové stránky

Literárně-hudební pořad. Účinkuje Poetické divadlo, Jana Hoffmannová a Hana Bezděková.

Komentovaná prohlídka výstavy „V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

Komentovaná prohlídka výstavy „V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře (přednáškový sál, Pražská 13)

Datum 30. 01. 2018 od 17:00

Webové stránky

výstavní síň „13“Výstavou provází její spoluautorka Helena Zápalková (Muzeum umění Olomouc).

"V oplatce jsi všecek tajně". Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

"V oplatce jsi všecek tajně". Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře (Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň "13")

Datum 20. 10. 2017 - 04. 02. 2018 od 10:00 do 18:00

Webové stránky

Eucharistie (svátost oltářní) je vedle křtu a biřmování další svátostí, které uvádějí do křesťanského života. Její kult byl od středověku jedním z ústředních témat evropské kultury a prostupoval všemi sférami života tehdejší společnosti.Výstava a doprovodná publikace sledují podobu úcty ke svátosti oltářní, jak se projevovala v křesťanském umění a v reflexi této tematiky v umění dvacátého století.Tato úcta, rostoucí od druhé poloviny třináctého století a kulminující v Českých zemích v obdobích kolem roku 1400 a 1500, se stala jedním z klíčových témat evropské kultury a našla výraz v pestré škále děl různých uměleckých druhů a typů.Na výstavě jsou tak zastoupena díla malířská, sochařská i práce  uměleckého řemesla. Přestože její těžiště spočívá zejména v exponátech z období pozdního středověku, instalaci významně doplňují vybraná díla z doby baroka a 20. století.Právě v českém umění minulého století toto téma pozoruhodně silně rezonovalo. Dokládají to práce například Františka Bílka, Jana Zrzavého, Bohuslava Reynka, Vojmíra Vokolka nebo Ivana Sobotky.Titul výstavy je citací verše z tzv. Kunhutiny modlitby, české veršované skladby z doby kolem r. 1300, věnované oslavě mysteria eucharistie a zaznamenané v breviáři svatojiřské abatyše Kunhuty, dcery Přemysla Otakara II.