Home Zpravodajství Z regionu Helenka zlepš...

Helenka zlepší dostupnost pro pěší a cyklisty

Členové rady Plzeňského kraje odsouhlasili poskytnutí finanční  dotace v celkové výši 1 200 000 korun pro Mikroregion Nepomucko. Peníze jsou určeny na úpravu stávajícího povrchu a položení obrusné vrstvy, čímž dojde k modernizaci cyklostezky Helenka v katastrálním území  Nepomuk a Klášter u Nepomuku.

Přestavba stávající cyklistické stezky spočívá ve stavebních úpravách spojených s přestavbou zemního tělesa – rozšíření koruny komunikace a změna nivelety. Jedná se o úpravu konstrukce vozovky, kdy bude přidána obrusná vrstva a dojde k navýšení nivelety a směrové optimalizaci vedení komunikace. Rekonstrukce dotčených částí stezky „Helenka“ zlepší dostupnost pro pěší a cyklisty v rámci propojení Dvorce (místní část Nepomuku) a Kláštera.