Home Zpravodajství Z regionu Historie obor...

Historie obornictví ve světě a v českých zemích

V zámeckém kině v Horšovském Týně se bude   v sobotu 14. října od 15 hodin mluvit o obornictví. Tato akce navazuje na právě probíhající výstavu Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách , která je umístěna ve Státním hradu a zámku v Horšovském Týně. Ten  se připojil k letošnímu tématu Národního památkového ústavu Krajina, kulturní i přírodní dědictví výstavou mapující historii obornictví v Čechách.  

Zámek Kozel – plán obory z 19. století

Autor výstavy, která bude otevřena  až do 29. října,  David Tuma svou přednáškou naváže na obsah výstavy a bude se věnovat historii obor a obornictví ve světě a v českých zemích, typickým stavbám v oborách, používaným loveckým technikám a příkladům historických obor v Čechách. Připomenuta bude také nedaleká obora Horšov a Podražnice.

„Obory a obornictví mají v našich zemích dlouhou a bohatou tradici. Dostupná odborná literatura uvádí první zmínky o zřizování obor na našem území již ve druhé polovině 13. století. Velký rozmach zaznamenalo obornictví mezi 15. a 17. stoletím a udrželo se až do současnosti,“ uvádí autor výstavy David Tuma, odborný pracovník plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.

Expozice představuje na 16 panelech historii obor a obornictví ve světě a v českých zemích. Současně prezentuje typické stavby v oborách a používané lovecké techniky. Hlavní část výstavy se pak zaměřuje na vybrané lokality, které patří mezi nejzajímavější historické obory v Čechách, například Lánskou, Jemčinskou a Roštejnskou oboru, stejně jako obory Klokočka, Kněžičky, Horšov a Podražnice.

DALŠÍ ČLÁNKY