Home Zpravodajství Kultura Kapky světla ...

Kapky světla Luďka Filipského U Bílého jednorožce

V Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech se  v pátek 12. ledna   v 18 hodin  koná  na vernisáž výstavy Luďka Filipského –  Kapky světla.  Výstava se soustřeďuje na jeho malířskou tvorbu přibližně z posledních deseti let, jejíž základy jsou položeny v  kresebné tvorbě, v níž jeho tvůrčí cesta za světlem, prostorem a hmotou dostala novou podobu. 

Luděk Filipský – Tanec světla (2005)

Restaurátor kulturních památek, kterého zpočátku inspirovaly minerály, struktury a složení země, zkoumal i biologický svět. Postupně dospěl k tvorbě trojrozměrných objektů.  Samostatně vystavuje od r. 1969, zúčastnil se také řady společných výstav. Počátky tvorby Luďka Filipského jsou soustředěny na člověka vrženého do nepřízně světa a hledajícího a vymezujícího vlastní psychický i faktický prostor, z něhož by bylo možné pochopit určenost vlastního života i řeč existence. Jeho malířský projev však není groteskní a ironický, spíše hovoří o hořkosti a tíži individuálního lidského údělu.

„Tvorba Luďka Filipského dospěla   k ryzí malbě, jejímž centrálním tématem je světlo, prostor, hmota a čas. Popudem, podnětem k  tomu nutně není spatřený předmětný svět každodenního lidského praktikování, ale jeho tvorbu pobízí sám zázrak a tajemství světla jako energie, která nám dává vidět, spatřit universum, člověka i sebe samého v něm. Oslovuje ho zázrak tajemství energií, která ustavují prostor a jsou jeho mírou, jsou spolutvůrci prostoru i času, vesmírného i toho lidského,“ uvedl kurátor výstavy PhDr. Ivan Neumann.