Home Zpravodajství Z regionu Koncert seste...

Koncert sester Strolených přispěje na varhany

V  kostele sv. Petra a Pavla v Milči u Nepomuku na jižním Plzeňsku se v neděli 22. října od 14:00 hodin koná koncert sester Strolených s doprovodem. Vstupné je dobrovolné a vybrané peníze budou použity na opravu kostela a varhan.

Barokní kostel sv. Petra a Pavla v obci Mileč se nachází na vyvýšeném místě nad obcí na severním okraji, kde nejspíš stál již ve 12. století kostelíček, či kaple sv. Barbory. Již roku 1384 byl vybudován farní kostel sv. Petra a Pavla. V roce 1764 byl barokně přestavěn jako filiální a po vyhoření věže v roce 1764 byl kostel opraven až roku 1909. Vybavení je z druhé poloviny 18. století. Na obnovu barokních varhan se pořádají sbírky. 

Kostel je založen na půdorysu latinského kříže. Je to podélná stavba s příčnou lodí s trojboce uzavřenými rameny. Presbytář se sakristiemi po stranách a oratořemi v patře je půlkruhově uzavřen. V průčelí je ze staršího kostela zachována věž postavená mimo osu více k severu. Vnitřek je zaklenut valeně s výsečemi, triumfální oblouk pak je sklenut polokruhem. Fasáda je členěna lizénovým řádem.

Hodnotné zařízení kostela je jednotné a pochází z poloviny 18. stol. Bylo zhotoveno v klatovské dílně truhláře Fliegla. Hlavní i boční oltáře byly zdobeny sochami světců, kazatelna figurálními reliéfy. Pozdně gotické sošky Madony a sv. Barbory z bočních oltářů byly ztraceny.  Pravidelné bohoslužby se tu nekonají.