Home Zpravodajství Z regionu Konec letošní...

Konec letošní sezóny Muzea dopravy ve Strašicích

Šestým víkendem otevřených vrat , který se koná ve dnech 14. – 15. října, zakončí letošní sezónu Muzeum dopravy ve Strašicích na Rokycansku. Kromě prohlídky zajímavých expozic, které jsou o nadcházejícím víkendu otevřeny vždy od 10:00 – 17:00 hodin.

Muzeum dopravy ve Strašicích je otevřeno v předem vyhlášených termínech, ale organizovaným skupinám umožní návštěvu i mimo tyto termíny. Ještě letos naposledy tak návštěvníci mohou zhlédnout expozice zaměřené hlavně na období od počátku 50. let po současnost a tvoří ji z části skutečné exponáty, z části pak dobové fotografie, modely, plánky a jiné. Muzeum dopravy tak mapuje vývoj veřejné dopravy v západočeském regionu.

Na ploše 3.000 m2 v jedné z hal bývalých kasáren a okolním prostranství je vystaveno 25 velkých exponátů – trolejbusy, autobusy, přívěsy, nákladní automobil , tramvaj a 9 osobních automobilů převážně značky ŠKODA. Vozidlové exponáty jsou doplněny o celky pohonů vozidel, trakčního vedení a dopravních zařízení, na které je za běžného provozu sahat nebezpečné, nebo vůbec nejsou vidět. Největší a nejrozsáhlejší je expozice vozidel a zastávkových označníků, která sestává převážně z vozidel vlastněných spolkem Škoda – Bus klub, doplněna o exponáty dlouhodobě zapůjčené od dalších partnerů.

Druhá expozice obsahuje technologické celky a příslušenství dopravy, na které si za normálních okolností člověk sáhnout nemůže. To znamená například soubor armatur trolejového vedení pro trolejbusovou dopravu, kontrolér tramvaje z roku 1937, motorgenerátor pro nabíjení akumulátorů z roku 1943, nebo první český asynchronní trakční motor z prototypu tramvaje LTM 10.08. Dále sběrače el. proudu a další technické exponáty, pohony vozidel a podobné. Zajímavým celkem je část zachráněného tělesa bývalé pionýrské železnice, která do roku 1976 fungovala v Plzni a spojovala výstaviště se zoologickou zahradou.

Poslední část expozice obsahuje drobnější předměty, které neodmyslitelně patří k dopravě. Např. uniformy, jízdenky, strojky na výdej a označování jízdenek, směrové orientace apod., ale rovněž seznámí návštěvníky s vývojem hromadné dopravy v jednotlivých regionech našeho kraje prostřednictvím informačních panelů s fotografiemi a mapkami. Tato expozice je zatím instalována pouze z části. Druhá část obsahující exponáty, které jsou náchylné na prach a klimatické změny, bude doinstalována až po celkové rekonstrukci objektu.

DALŠÍ ČLÁNKY