Home Zpravodajství Z regionu Miliony pro r...

Miliony pro regiony Nepomucka a Spálenopoříčska

Již rok funguje na území Nepomucka a Spálenopoříčska projekt Centra společných služeb obcí, který poskytuje odbornou podporu a poradenství obcím i občanům při výkonu veřejné správy, informuje obce o aktuálních novinkách v oblasti veřejné správy  s dopadem na ně, připravuje, řídí a realizuje projekty meziobecní spolupráce či projekty obcí.

Dále se centrum podílí zejména na činnostech, které směřují k propagaci činnosti či vyhledávání příležitosti pro společné postupy obcí, které přinesou úsporu finančních prostředků (např. společné nákupy energii, telekomunikačních služeb apod.). V neposlední řadě centrum připravuje vzorové dokumenty pro obce jako jsou smlouvy, postupy, termíny, povinnosti, obecně závazné vyhlášky apod. Výše uvedených aktivit bylo v rámci centra za poslední rok evidováno přes 500.

„Nositelem projektu v našem regionu je Mikroregion Nepomucko. Od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 bylo zpracováno ve spolupráci s obcemi celkem 51 individuálních žádostí o dotace, zaměřených např. na obnovu památek, zlepšení škol a školek, zlepšení životního prostředí, dětská hřiště, místa pasivního odpočinku, budování čističek odpadních vod, opravu hasičských zbrojnic, naučné stezky, kulturní činnost, cestovní ruch až po prevenci kriminality. Aktivně jsme spolupracovali se žadateli o příspěvky z nadačních fondů, podařilo se tak získat prostředky na obnovu kapličky Šlépěje v Zeleném dole v Nepomuku či na realizaci hlavního zelenohorského oltáře ze zrcadlového nerezu,“ prozradil Pavel Motejzík, manažer Centra společných služeb obcí.

V projektech, kde byl přímým žadatelem Mikroregion Nepomucko, se tady podařilo uspět například ve dvou výzvách Operačního programu životní prostředí (projekt na pořízení domácích komposterů byl vyhodnocen jako 6. nejlepší v České republice), na realizaci nových expozic, pořízení mobiliáře do obcí či organizací významných akcí. Celkový objem získaných finančních prostředků pro region za poslední rok je díky činnosti centra téměř 13,5 milionu korun.