Home Zpravodajství Z regionu Na Šumavě pře...

Na Šumavě představí nový přeshraniční projekt

V informačním centru Správy Národního parku Šumava v Kašperských Horách na Klatovsku se bude dnes hovořit o přeshraniční spolupráci. Správa NP Šumava a Správa Národního parku Bavorský les společně představí nový přeshraniční projekt pro  Středisko enviromentální výchovy.

Zároveň bude vedení obou parků informovat o všech přeshraničních projektech, které aktuálně probíhají – jedná se o 8 projektů za více než 160 milionů korun. Pochopitelně je i na místě zhodnocení spolupráce NP Šumava a NP Bavorský les za poslední tři roky. Na závěr jednání bude pokřtěn nový nástěnný kalendář pro rok 2018, který opět vytvořili společně pracovníci šumavského parku s bavorskými kolegy.

Přítomni budou ředitelé obou parků Pavel Hubený a Franz Leibl, vedoucí Středisek enviromentální výchovy a informačních center Martina Kučerová, náměstek ředitele NP Šumava pro oblast ochrany přírody Martin Starý a další hosté.