Home Zpravodajství Z regionu Nevěřte zvěst...

Nevěřte zvěstem o uzavírání, jsou to pouhé fámy

Dětské oddělení Rokycanské nemocnice funguje bez jakéhokoli omezení.  Stále častěji ale musí o této skutečnosti zaměstnanci nemocnice ujišťovat veřejnost. Městem i v regionu se totiž šíří fáma, že oddělení svůj provoz omezuje, nebo že dokonce zaniká. Nic z toho přitom není pravda. Až důsledky této fámy mohou mít na oddělení fatální dopad.

 „Červencové uzavření porodnice zřejmě u někoho vzbudilo dojem, že v brzké době se uzavře i dětské oddělení. Jsme kvůli tomu stále častěji dotazováni rodiči našich pacientů,“ říká primářka dětského oddělení Jaroslava Paduchová. „I když to není pravda, oddělení to poškozuje. Může to způsobit odliv pacientů a konec konců i zaměstnanců, pokud budou cítit nejistotu. Pak by oddělení a vůbec rozsah pediatrické péče na Rokycansku byly skutečně ohroženy. Jménem rodičů, samotných dětí i jménem všech svých kolegů proto žádám všechny, aby se aktivně pokusili šíření fámy zastavit,“ vyzývá Jaroslava Paduchová.

dětské oddělení Rokycanské nemocnice

Malým a mladým pacientům ve věku od 0 do 19 let je v nemocnici stále k dispozici lůžková i ambulantní část oddělení. Hospitalizovat lze až 14 dětí, a to včetně rodičů. Příjem je nepřetržitý. V ambulantní části je osm typů pediatrických ambulancí včetně specializovaných – nefrologické, gastroenterologické, neurologické, kardiologické, novorozenecké či alergologické. A v nemocnici je i nepřetržitá pohotovostní služba pro děti a dorost. V souvislosti s uzavřením porodnice byla od 1. července skutečně omezena jen péče o právě narozená miminka přímo na porodnici.

Příčiny uzavření porodnice přitom měly podobný začátek. V roce 2011 a 2012 se začal medializovat záměr resortu zdravotnictví porodnici uzavřít. I když ale tehdy k žádnému omezení nedošlo, mnohé rodičky si kvůli nejistotě začaly vybírat jiné porodnice a klesal počet porodů, odcházeli lékaři a noví nenastupovali. Letos si tak uzavření porodnice vynutila až personální situace. „Asi nikdo tady ve městě nechce, aby se situace opakovala,“ věří ředitelka nemocnice Hana Perková a vyzývá rodiče, aby se v případě nemoci či zranění dětí nezdráhali nemocnici navštívit. „Jsme tu pro ně 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ doplňuje.

Plzeňský kraj, stejně jako vedení nemocnice, nechystá a neplánuje jakékoli omezování péče. Rokycanská nemocnice má naopak snahu péči rozšiřovat. Do konce roku chce otevřít první lůžka následné péče, o jejichž provozování už několik let usiluje.