Home Zpravodajství Hlavní zprávy Plzeň chce do...

Plzeň chce dokončit další cyklostezky, jedna by měla vést i kolem ZOO

Dobrá zpráva pro cyklisty. Rada města Plzně odsouhlasila přípravu a podání žádosti o dotaci z IROP na projekt „GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018“, díky němuž mají vzniknout v Plzni další cyklostezky.

„Síť páteřních cyklotras v Plzni stále není dokončena a vykazuje řadu chybějících úseků. Výsledkem je nedostatečně využitý potenciál cyklodopravy, jejíž atraktivita je významně závislá na kvalitní infrastruktuře. Občanům Plzně a spádových sídel, kteří využívají cyklodopravu při cestě do zaměstnání, za službami nebo do škol, se výrazně zvyšuje časová náročnost dojížďky. Negativním efektem je souběžné vedení automobilové a cyklodopravy v hlavním dopravním prostoru, což způsobuje zvyšující se riziko nehodovosti pro uživatele. Budovaný systém GREENWAYS využívá koridory říčních niv pro vedení cyklostezek, které poskytují rovinatý terén v jinak kopcovitém terénu a zároveň přírodní prostředí v urbanizovaném prostoru,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

Z hlavních podporovaných aktivit půjde především o výstavbu nových cyklotras, do kterých patří především zemní práce a pozemní komunikace – cyklostezky. Jedná se o dva stavebně oddělené úseky, doplňující systém GREENWAYS, a to úseku podél areálu ZOO Plzeň a úsek Hradiště – Radobyčice.  Úsek podél ZOO Plzeň je stezkou v šířce 3 až 4 metry a délce 0,75 kilometru, který je veden podél jižního okraje ulice Pod Vinicemi. Úsek začíná naproti spodnímu vstupu do ZOO a je ukončen před křížením ulice Pod Vinicemi a ulicí Radčická. Pro další část cykolostezky tj. pro úsek Pod Vinicemi – Radčická město letos vykoupilo pozemky, a po jeho vybudování bude ZOO bezpečně spojena s lávkou přes Mži, která bude dokončena v červnu letošního roku. Další GREENWAYS tj. Úsek Hradiště – Radobyčice je stezkou v šířce zhruba 3,5 metru a délce 0,71 kilometru, která je vedena od stávající lávky v Hradišti až po lom cesty do Radobyčic, kde navazuje na stávající zpevněnou polní cestu.

Celkové odhadované náklady na realizaci projektu jsou 22,525 milionu korun. Z toho je odhadovaná celková výše způsobilých nákladů pro IROP 12,475 milionu korun, výše dotace z IROP může dosáhnout max. 89,25 % z celkových způsobilých nákladů projektu, respektive maximálně 11,134 milionu korun.