Home Zpravodajství Z regionu Rokycanští oc...

Rokycanští ochránci měli vloni velmi napilno

Prvním pacientem letošního roku rokycanské záchranné stanice živočichů byl čížek lesní, zřejmě sražený autem. Za loňský rok bylo do této stanice přijato rekordních 510 živočichů v 60 druzích. Z toho bylo 262 z Plzeňského kraje, respektive z Rokycanska, a 248 z kraje Středočeského, respektive 148 z Berounska, a 100 z Hořovicka.

Foto: Pavel Moulis

„Především byla přijata mláďata – ve 233 případech, odchyceno bylo 79 zvířat,  15 krát bylo důvodem vysílení a ve 183 případech zase zranění. Z celkového počtu odchycených živočichů jich bylo 263 vypuštěno, 208 exemplářů uhynulo a 39 zvířat bylo předáno do dalšího chovu,“ uvedl Pavel Moulis, předseda Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech.

Rokycanští ochránci přírody provozují také akreditované Ekocentrum, které je důležitou součástí environmentální vzdělávání, výchovy a osvěty.   „Uvědomujeme si, že bez změny smýšlení a chování lidí lze jen těžko očekávat zlepšení stavu našeho životního prostředí a zachování cenných přírodních zdrojů. Proto směřujeme značnou část svého úsilí do  vzdělávání, výchovy a osvěty. Ve své práci se zaměřujeme především na děti a mládež, a to v době školní výuky i v rámci jejich volného času,“ dodal Pavel Moulis.