Home Zpravodajství Hlavní zprávy Soukromá zákl...

Soukromá základní škola Easy Start Plzeň zve na den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 11. ledna 2018 od 8.30 do 12.15 – v této době můžete navštívit vyučování a dále od 14 do 17 hodin, kdy si můžete prohlédnout prostory školy a popovídat si s pedagogy.

Základní škola Easy Start v Plzni na Slovanech je zaměřená na anglický jazyk a která preferuje individualitu a osobní přístup ke každému žákovi. O tom také svědčí snížení počtu žáků v jedné třídě na 15. Díky tomu umožní každému žákovi individuální rozvoj, nadanému dítěti rychlejší postup a slabším žákům individuální přístup. Začátek vyučování je zde netradičně až v 8:30.

Soukromá ZŠ Easy Start byla s účinností od 1. září 2011 zařazena MŠMT do rejstříku škol a školských zařízení. Součástí je také školní družina a školní výdejna. Zajišťují zde tedy jak výchovnou a  vzdělávací činnost, tak i stravování dětí a pitný režim.

Škola se nachází v 1. patře bývalé  administrativní budovy v lokalitě Plzeň – Slovany, v ulici Blatenská 1073/27a. Přízemí obývá MŠ Drobeček, s kterou základní škola velmi úzce spolupracuje, zajišťuje tak prakticky výchovu a vzdělávání dětem od 2 do 11 let.

Základní škola Easy Start nabízí především výrazně rozšířenou výuku anglického jazyka podpořenou rodilým mluvčím již od 1. třídy. Předností je také moderní vybavení školy, práce s nejrůznějšími výukovými programy a pořádání naučných a zábavných akcí, jako je lyžařský kurz, plavecký výcvik, výjezdy do zahraničí, škola v přírodě, Klub nadaných dětí a mnoho dalších.

Škola je tu především pro děti a rodiče, kteří mají špatné zkušenosti s neosobním prostředím a špatnými vztahy ve velkých školách, kteří si uvědomují nutnost znalosti cizího jazyka a mají ujasněné požadavky na výchovu a vzdělání svých dětí a jejichž požadavkům odpovídá filosofie školy.

Další den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 1. března 2018 od 8.30 do 12.15 a od 14 do 17 hodin.