Home Tagy Články označené "Akce v Plzni"

Akce v Plzni

AKCE v Plzni? Kulturní, společenské, sportovní, gastronomické a jiné významné i méně významné akce pořádané v Plzni naleznete aktuálně na informačním zpravodajském portálu plzen.cz.

Ve středu 31. května jsou nejen Plzeňané zváni od 18 hodin do katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, kde se bude slavit den vzniku plzeňské diecéze. Na tuto slavnost jsou zváni i představitelé města a kraje, zástupci významných správních složek regionu. Otec biskup by chtěl při této příležitosti všem přítomným a celé občanské společnosti poděkovat jménem diecéze za velmi příjemnou atmosféru ve spolupráci s místní církví, která ho těší již od počátku svého nástupu do Plzně.

V rámci večerního programu v katedrále proběhne mimo jiné i vernisáž výstavy vytvořené k výročí 800 let od úmrtí bl. Hroznaty, nazvaná „Blahoslavený Hroznata – život a odkaz“, za níž stojí skupina několika autorů. Biskup Tomáš Holub zde také poprvé oficiální oznámí jméno nového biskupského vikáře pro Karlovarský kraj. Jedná se o zcela novou funkci, která neměla v diecéze dosud žádné obdoby. Tato osoba bude přímým zástupcem biskupa pro dané území, aby byla i lidem a farnostem vzdálenějším od Plzně věnována dostatečná pozornost. O varhanní doprovod se během večera postará dómský regenschori Pavel Šmolík.

Jako dárek od plzeňského biskupství bude možné navštívit v tento den věž katedrály sv. Bartoloměje zcela zdarma, v čase od 14.30 do 17.30. Na vrcholu věže čeká na návštěvníky překvapení.

Náplavka k světu. zakotví v sezóně 2017 po proudu dál. Od poloviny 26.května do začátku prázdnin se na bude konat v nové lokalitě, a to na levém břehu řeky Mže u Rooseveltova mostu na Roudné.

foto: ksvetu.

V uplynulých letech se plzeňská náplavka na pár týdnů proměnila v místo pro nejrůznější volnočasové aktivity a také se zde pořádala řada akcí. Letošní ročník festivalu, který oslavuje fenomén řek v centru města, posouvá po proudu nejen svoji lokalitu, ale částečně i svůj název. Jako pátý jubilejní ročník připluje Náplavka k světu. 0.2 na levý břeh řeky Mže mezi Rooseveltův most a červenou pěší lávku. Změna prostředí a plánovaná revitalizace původní lokality festivalu na Anglickém nábřeží je důkazem snahy pořadatelů oblíbeného letního festivalu o celkové uchopení koncepce plzeňských řek v centru města a studie jejich využitelnosti. ,,Abychom přilákali do nové lokality opět své příznivce, je důležité mít kvalitní program, přestože v rámci naší snahy o zvýšení povědomí o plzeňských Náplavkách to není stěžejní záležitostí. Letos jsme se však rozhodli zaměřit se více na sportovní využití tohoto úseku a také poskytnout servis rodičům, kteří na Náplavku zavítají se svými dětmi. Chybět však nebudou ani pravidelné tančírny nebo koncerty,” uvedla koordinátorka festivalu  Hana Boříková.

Festival Náplavka k světu. 0.2 zahajuje svůj program ve 14:00 v pátek 26.května, kdy hostí festival Brewstock – festival řemeslných minipivovarů s jednoznačně velmi kvalitní účastí nejen českých, ale i zahraničních hvězd v oboru. Těšit se můžete i na vystoupení v rámci festivalu Tanec Praha a kromě tradičních čtvrtečních tančíren a pátečních koncertů mají organizátoři připravenou pestrou nabídku pro každého. Náplavka není jen o bohatém kulturním programu, ale také o kultivaci prostoru. Od 29.května do 31.května tak proběhne na levém břehu Mže workshop Mobiliář pro Náplavku! od City Upgrade Architekti. Jeho cílem bude zpřístupnění břehu instalací schodů, vytvořením laviček a mola. Tato akce je pořádaná pod záštitou Landscape festivalu Plzeň 2017, který proběhne od 19. května do 30. září. Pro pohodlný pohyb se nám v roce 2014 podařilo získat prostředky na stavbu speciálního chodníčku z mobilních desek. Na náplavku umístěné lehátka, posezení, odpadkové koše a hygienické zázemí.

Unikátní koncert při příležitosti kulatých výročí jedinečných světových zpěvaček uvede ve čtvrtek v DEPU2015 v Plzni pěvecký kvartet Bohemia Voice a Plzeňská filharmonie. Na koncertě zazní nejslavnější skladby z repertoáru letos 75tileté Barbry Streisand a Elly Fitzgerald, která má 100. výročí narození. Začátek je v 19 hodin.

Plzeňský primátor Martin Zrzavecký a rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček zahájili včera dvoudenní Olympiádu techniky 2017. Jde o 11. ročník mezinárodní studentské konference spojené se soutěžní přehlídkou prací a činnosti studentů technických kateder pedagogických fakult.

„Jsem rád, že můžeme v našem městě, které má ambice stát se v budoucnu centrem vědy, inovací a výzkumu, přivítat technicky zaměřené studenty evropských univerzit.  Přál bych vám všem, abyste zvítězili, i když vím, že to nelze. Tak si alespoň všichni pobyt v Plzni užijte,“ řekl při zahájení olympiády primátor.

Hlavním cílem akce je konkrétní podpora a popularizace technického vzdělávání na všech stupních škol, počínaje základními školami. Rektor Miroslav Holeček zmínil, že zájem mladých lidí o studium technických oborů je stále nedostačující. „Věřím, že olympiáda přiláká pozornost mládeže a bude ji motivovat ke studiu těchto oborů,“ řekl.

Před zahájením olympiády primátor přijal delegaci zástupců pedagogických fakult, kteří přijeli do Plzně se svými studenty. Schůzky se zúčastnili představitelé univerzit v Banské Bystrici, Nitře, slovinském Koperu a Portoroži a řeckém Patrasu a Západočeské univerzity v Plzni včetně rektora Miroslava Holečka. Zúčastnění se shodli na tom, že je potřebné vychovávat k zájmu o techniky děti již od útlého věku.

Konference je určena pro studenty učitelských vzdělávacích programů technického a přírodovědného zaměření na univerzitách a ostatních vysokých školách. Přihlášeno je 50 studentů z pěti evropských států. Konference je pořádána pod záštitou Magistrátu města Plzně, Západočeské univerzity v Plzni, mezinárodní společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Studenti jednají ve třech sekcích: v odborné sekci, v sekci metodické a multimediální a v sekci vědeckých prací studentů doktorského studia. V loňském ročníku olympiády představili například internetovou hru z detektivního prostředí – Záskok na 221B Baker Street, inovativní deskovou hru z prostředí vesmírné logistiky, funkční model středověké balisty (stroj na vrhání kamenných projektilů a šípových střel velikosti oštěpu) nebo solární kolektor na ohřev vody.

Ve čtvrtek 22. června se od 16 hodin uskuteční na náměstí Republiky v Plzni u příležitosti Dne ozbrojených sil ČR již 11. ročník mezinárodní přehlídky exhibičních vystoupení jednotek čestných stráží středoevropského regionu. Zúčastní se ho vojáci z České republiky, Maďarska, Německa, Polska a Slovenska, kteří předvedou své nevšední mistrovství, za nímž se skrývají hodiny tvrdého výcviku. Mimořádná přehlídka jednotek čestných stráží armád středoevropského regionu a Čestné stráže prezidenta Slovenské republiky se bude konat pod záštitou ministra obrany ČR Martina Stropnického a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého.

„Jsem přesvědčen, že půjde o nevšední zážitek. Opět budeme moci ukázat, že Plzeň je moderní, otevřené město, které žije. Těší mě také, že DRILLFEST je pojatý i jako příležitost připomenout Plzeň jako město se slavnou vojenskou historií,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

V úvodu exhibiční přehlídky vystoupí Ústřední hudba Armády ČR, která je celosvětově uznávaná jako vrcholné dechové koncertní těleso. Následovat bude série jednotlivých exhibičních vystoupení doprovázených reprodukovanou hudbou. Za přesným a zručným zacházením s puškami a náročnými pochodovými sestavami se nesporně skrývají hodiny tvrdého tréninku. Vojáci své choreografie většinou nacvičují ve svém volném čase, takže jsou plné vtipu, zajímavých invencí, ale i precizní pořadovosti. „Podobné exhibice lidé nemají příležitost vidět při oficiálních akcích, ale jen při zcela výjimečných, jako je tato,“ uvedl plukovník Milan Virt, velitel Posádkového velitelství Praha. Slavnostní napochodování jednotek začne v 15:50 hodin, první exhibiční vystoupení začne v 16:05 hodin.

Dále vystoupí i poloprofesionální cheerleadingový tým s názvem Chilli Cheerleaders, který často vystupuje na nejrůznějších sportovních, kulturních a společenských soutěžích. Historicky první exhibiční vystoupení pro veřejnost se uskutečnilo z podnětu bývalého velitele Posádkového velitelství Praha plukovníka Jana Černíka na Staroměstském náměstí v roce 2007. První DRILLFEST proběhl na Václavském náměstí v červnu 2012. Hlavním organizátorem je Posádkové velitelství Praha ve spolupráci s agenturou Ci-5. Laskavou podporu poskytne Magistrát města Plzně.

Poprvé v osmileté historii se uskutečnil letošní ročník celodenního festivalu Senioři baví seniory v Měšťanské besedě. Tradiční akce se zúčastnilo přes 150 účinkujících. „Shodně s mottem nad jevištěm Plzeň sobě předvedli, že věk je naprosto bezvýznamné číslo a že Senioři baví seniory mají s každým rokem o stupeň více kreativity, odhodlání a nadhledu,“ řekla vedoucí Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně Alena Hynková.

foto: www.plzen.eu

Kulturní maraton pořádá tradičně odbor sociálních služeb pod záštitou náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové. „Je mi ctí udělit záštitu tak milé a pohodové akci, už jen samotný pohled na vás mě neskutečně nabíjí – téměř hmatatelné nadšení a energie, která je nejen záviděníhodná, ale zároveň velmi nakažlivá. Skláním se před všemi účinkujícími nejen pro jejich schopnosti a talent, ale i pro odvahu, která k veřejnému vystoupení patří. Máte můj obdiv,“ uvedla Eva Herinková.

„Nechci, aby to vyznělo jako klišé, ale jsem tu mezi vámi opravdu rád. Vy všichni jste zářným příkladem toho, jaký potenciál v sobě dříve

foto: www.plzen.eu

narození mají, a co všechno by se od nich mladší generace měla učit. Můžeme začít u vytrvalosti, pečlivosti, přes trpělivost, pokoru až po chytrý humor, osobitý projev a radost ze života. Rád se s vámi potkávám. Hlavně, když po mě nechcete tanec,“ řekl přítomným primátor Martin Zrzavecký.

„Hudební tělesa, pěvecké a taneční formace, multiinstrumentalisté, mistři mluveného slova s přednesem klasiky i vlastních děl v čele s nestorkou Ludmilou Ševčíkovou, ale i všichni vystavovatelé, zájmoví umělci – všichni tito nadšenci, v tom nejlepším slova smyslu, si zaslouží naši pozornost a uznání. Mnohdy jsou inspirací a vzorem pro ty, kteří též umí, ale zatím hledají odvahu se pochlubit,“ dodala manažerka akce Jarmila Srbková z magistrátního odboru sociálních služeb.

Celkem dvacet tři koncertů připravila úvalská kapela DIVOKEJ BILL pro své příznivce během jara a léta. Jejich turné DIVOKEJ BILL LOBKOWICZ TOUR 2017 přinese kromě osvědčených hitů i hodně novinek z jejich aktuálního alba TSUNAMI. Turné startuje ve čtvrtek v Plzni v open air areálu v Plaze.

Novinkové album Tsunami, jež se velmi rychle vyhouplo na přední příčky oficiální prodejní hitparády IFPI, vyšlo 5. května, tedy přesně dvacet dní před startem plánovaného turné napříč Českou republikou. To začíná 25. května v Plzni a kapela celou šňůru zakončí 2. září koncertem ve svých rodných Úvalech. „Turné bude samozřejmě ve znamení nového alba,“ říká frontman kapely Vašek Bláha. „Nových věcí bychom chtěli hrát co nejvíce, na všechny však asi nedojde, ale tak polovinu desky určitě představíme i naživo, to je vždy výzva, která nás baví.“

Jak už u Divokýho Billa bývá zvykem, dramaturgie a koncertní stage budou opět jedinečné. Skupina si pro plánované koncerty připravila na míru vyrobené podium doplněné o velkou ledkovou stěnu s videoprojekcí a systémem, který na místě sestřihá a smíchá dopředu připravené záběry, tak aktuální obrázky z podia. Generální zkouška, jak by měl celý koncert vypadat, proběhla 16. května v pražských Štěrboholích. “Jsme spokojení, vypadá to, že co jsme si vymysleli, to funguje,” doplňuje Vašek Bláha.

Jako host se na turné představí skupina Poletíme?

Další Pohlazení po duši s Vlaďkou Bauerovou proběhne v úterý v Měšťanské besedě v Plzni. Od 19:30 zazní výběr z dosavadní tvorby skvělé plzeňské jazzové zpěvačky – slavné jazzové písně i šansony za doprovodu klavíru. Speciálním hostem koncertu bude Miloš Novotný.

Léto se blíží a s ním i tradiční pivovarské Léto v Prazdroji. Letos se uskuteční již 14. ročník. Kromě oblíbených a již i tradičních čtvrtečních koncertů v průběhu letních prázdnin se můžete těšit i na letní kina, která se budou konat také ve čtvrtek, ale v červnu a září. Léto v Prazdroji tak letos bude trvat celé 4 měsíce.

Letní kina se budou konat na nádvoří u Formanky, vstupné bude činit 100 korun a součástí vstupenky bude i jedno pivo Pilsner Urquell zdarma (pouze pro starší 18 let). Promítat se o bude vždy ve čtvrtek od 21 hodin, v září pak od 20 hodin.

Letní koncerty se budou jako každý rok konat na nádvoří pivovaru, vstup bude zdarma a připraveny budou pivní stany s bohatým občerstvením. Koncerty zahájí vždy v 19 hodin předkapela, hlavní kapela pak začne hrát tradičně ve 20:30.

LÉTO V PRAZDROJI 2017

LETNÍ KINA NA NÁDVOŘÍ U FORMANKY

1. 6. LION
8. 6. PŘÍCHOZÍ
15. 6. INFERNO
22. 6. MAD MAX
29. 6. MUŽ NA LANĚ

KONCERTY NA NÁDVOŘÍ PIVOVARU – ČTVRTKY

6. 7. UDG
13. 7. KURTIZÁNY Z 25. AVENUE
20. 7. LAKE MALAWI
27. 7. PETR BENDE BAND
3. 8. LAURA A JEJÍ TYGŘI
10. 8. RED HOT CHILLI PEPPERS REVIVAL
16. 8. MAREK ZTRACENÝ S KAPELOU|PILSNER URQUELL MASTER BARTENDER(stř)
24. 8. ZNOUZECNOST
31. 8. PORTLESS

LETNÍ KINA NA NÁDVOŘÍ U FORMANKY – ČTVRTKY OD 20:00

7. 9. FOCUS
14. 9. WHIPLASH
21. 9. NIKDY NENÍ POZDĚ
28. 9. MILUJ SOUSEDA SVÉHO

DOPROVODNÉ AKCE

13. – 23. 6. SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM na nádvoří pivovaru
17. 6. REGIONÁLNÍ SRAZ VW BEETLE A VW NEW BEETLE
18. 6. a 16. 7. DIXIELAND O PÁTÉ – taneční večer u Formanky
16. 7. DIXIELAND O PÁTÉ – taneční večer u Formanky
6. 8. BRASS BAND – koncert na nádvoří pivovaru
26. 8. VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL
2. 9. PRAZDROJ CUP 2017
3. 9. FESTIVAL POLÉVKY
15. 9. FESTIVAL REGIONÁLNÍCH POTRAVIN
28. 9. SVATOVÁCLAVSKÁ VYJÍŽĎKA MOTOREK
30. 9. a 14. 10. FARMÁŘSKÉ TRHY V PRAZDROJI
4. 10. SLAVNOSTNÍ KONCERT V KATEDRÁLE SV. BARTOLOMĚJE KE 175. VÝROČÍ UVAŘENÍ PRVNÍ VÁRKY PIVA PILSNER URQUELL
7. 10. PILSNER FEST
do 31. 12. PLZEŇSKÉ HOSPODY ANEB Z PIVOVARU ZA ŠTAMGASTY – výstava v Pivovarském muzeu

Plzeňský varhanní festival pokračuje v pondělí koncertem plzeňské rodačky Markéty Reindlové, která v současnosti působí v německém Bamberku. Zajímavostí tohoto koncertu budou liturgické skladby Petra Ebena, při nichž vystoupí Schola Cantorum Pilsensis – soubor, který se specializuje na interpretaci gregoriánského chorálu. Koncert začíná v katedrále na náměstí Republiky v 19 hodin.