Home Tagy Články označené "Akce v Plzni"

Akce v Plzni

AKCE v Plzni? Kulturní, společenské, sportovní, gastronomické a jiné významné i méně významné akce pořádané v Plzni naleznete aktuálně na informačním zpravodajském portálu plzen.cz.

Festival láká do Plzně na přehlídku české a slovenské filmové tvorby uplynulého roku a mnoho novinek. Jeho hlavním hostem bude Mike Reiss, dlouholetý tvůrce seriálu Simpsonovi.

Filmový festival Finále Plzeň, soutěžní přehlídka českých a slovenských celovečerních hraných a animovaných filmů, dokumentů a televizních a internetových projektů, letos odstartuje svou novou éru. Jeho 29. ročník, který se uskuteční od 15. do 21. dubna 2016 v Plzni, přináší hned několik změn. Tou největší je nový organizační tým v čele s ředitelkou Evou Veruňkovou Košařovou. Finále Plzeň se bude poprvé konat od pátku do čtvrtka a jeho stěžejní programovou částí zůstává promítání soutěžních filmů celoroční české filmové produkce a výběru ze slovenské tvorby. Festival vyvrcholí slavnostním udílením cen Zlatý ledňáček, o kterých rozhoduje mezinárodní porota. V jejím čele zasedne nejočekávanější host festivalu − scénárista a producent Mike Reiss, tvůrce seriálu Simpsonovi či filmu Doba ledová. Novinky přinese také doprovodný program, návštěvníky čekají koncerty, autorská čtení, talk show, večírky či workshopy a diskuse pro filmové odborníky. To vše v Měšťanské besedě a nové lokaci festivalu DEPO2015 v Plzni.

Nová etapa festivalu Finále Plzeň souvisí především se změnou organizačního týmu. „Chceme navázat na to nejlepší, co festival Finále Plzeň dosud nabízel, ale zároveň bychom rádi odstartovali novou éru této akce. Prakticky to znamená, že v programu bude ponechána soutěžní sekce, avšak celková koncepce programu je zpřehledněna, velký důraz je kladen na zvýšení prestiže, v rámci čehož by tato akce měla získat patřičnou váhu mezi filmovými profesionály i laickou veřejností a přilákat mladé návštěvníky,“ vysvětluje Eva Veruňková Košařová, ředitelka Finále Plzeň. Festival tak nabídne divákům i filmovým odborníkům možnost zhlédnout v soutěžní sekci celovečerní hrané a animované filmy, dokumenty i TV či internetové projekty z Česka a Slovenska za rok 2015.

Mimosoutěžní sekce festivalu promítne nejnovější filmy s nedávnou premiérou

Nový dramaturgický koncept Finále Plzeň nabízí dále mimosoutěžní filmové projekce, a to nejen z českého a slovenského prostředí. Lákavá je bezesporu přehlídka nejnovějších filmů s premiérou od ledna do dubna letošního roku v sekci Na vlně 2016 či přímo filmové premiéry a exkluzivní předpremiéry v sekci První úlovek. Sekce Festivalový ZOOM promítne filmy, které zvítězily na zahraničních filmových festivalech a národních přehlídkách. Promítání snímků s minoritní koprodukcí České republiky najdou návštěvníci v rámci programové sekce České stopy v mezinárodních koprodukcích. Archivní sekce s názvem Krása na export nabídne archivní snímky s přesahem do zahraničí. Pro tento rok uvede nejslavnější zahraniční filmy s hereckými hvězdami, jako jsou Anny Ondráková, Lída Baarová, Jana Brejchová či Olga Schoberová.

Doprovodný program pro odborníky i mladé filmové fanoušky

Součástí Finále Plzeň bude v letošním roce bohatý doprovodný program pro odborníky i filmové fanoušky. Sekce Industry days umožní filmovým odborníkům nahlédnout do zákulisí tvorby filmů a kinematografie jako takové prostřednictvím panelových diskuzí, workshopů či prezentací a poskytne také prostor pro navázání nových spoluprací. „Soutěž televizní tvorby i industry program nesmírně obohatily festival především po odborné stránce. V této oblasti vidíme velký potenciál, který je třeba rozvíjet,“ podotkla Eva Veruňková Košařová. Laická veřejnost i filmoví odborníci mohou na festivalu dále zhlédnout talk show kritika Kamila Fily, v níž se bude věnovat aktuálním tématům rezonujícím v oblasti české kinematografie. Další součástí programu budou autorská čtení s hosty, jako jsou Marie Doležalová či Dominik Ladsman. Finále Plzeň myslí i na mladé návštěvníky a tak v rámci doprovodného programu uspořádá setkání youtuberů Cine tube, které poodhalí zákulisí současného fenoménu youtuberství. Jedním z hostů bude streamer FattyPillow, který patří mezi nejsledovanější youtubery v České republice, či zpěvák a tanečník Ben Cristovao. Festival Finále Plzeň se letos poprvé věnuje i charitě – spolupráci navázal se sdružením Elpida, která se snaží pomoci seniorům stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti.

Festival Finále Plzeň bude probíhat na dvou místech

V hlavní centrum Finále Plzeň a pomyslný filmový palác se v dubnu 2016 opět promění Měšťanská beseda v Plzni. Měla by se stát neformálním živým prostorem, kam se lidé přijdou podívat na filmy, ale kde si také mohou dát kávu ve festivalové kavárně, popovídat si, potkat známé tváře ze světa filmu a nasát festivalovou atmosféru. Novinkou nadcházejícího ročníku je využití prostor DEPO2015, kde proběhne soutěž dokumentárních filmů a část doprovodného programu. Bývalé depo městských dopravních podniků je atraktivním prostorem, který by měl pomoci nalákat mladé návštěvníky.

Ocenění Zlatý ledňáček s mezinárodní porotou a hlavní hvězdou Mikem Reissem

Vyvrcholením festivalu je ocenění Zlatý ledňáček, které uděluje mezinárodní porota v kategoriích statutárních cen – nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film, nejlepší dokument, nejlepší TV formát v kategorii cyklická a necyklická tvorba a dalších kategoriích cen nestatutárních. Hlavním zahraničním hostem a zároveň členem mezinárodní poroty, která rozhoduje o ocenění Zlatý ledňáček, bude scénárista a producent Mike Reiss, tvůrce seriálu Simpsonovi či filmu Doba ledová. S novou érou festivalu souvisí také vytvoření úplně nového loga, jehož autorem je grafické studio Carton Clan. To i nadále symbolizuje ledňáčka, který je pro festival typický, neboť je i jeho hlavní cenou, vytváří však i paralelu ke katedrále sv. Bartoloměje, která je dominantou plzeňského náměstí Republiky.

Předprodej vstupenek bude zahájen 1. dubna 2016, využíván bude systém goout.cz

Námět příběhu je vesměs a stokrát obehraný – starší manžel si najde mladší milenku. Příběh je ale obohacen o přítomnost andělů strážných. Hrají: Oldřich Vízner, Dana Syslová, Máša Málková, Dana Batulková, Otakar Brousek, Stanislava Jachnická a Kateřina Pleyerová. Začátek je v 19 hodin.

Ve spolupráci s Národní galerií v Praze byla připravena výstava Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století. Je součástí programu 36. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, tentokrát na téma Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Výstava potrvá do 22. května 2016 ve výstavní síni 13 v Pražské ulici.

Výstava zohledňuje fenomén živelné katastrofy a její obraz v rozvíjející se industriální společnosti, jejíž důsledky neseme doposud. V dílech MIKOLÁŠE ALŠE, JULIA MAŘÁKA, ANTONÍNA MÁNESA, JOSEFA NAVRÁTILA, JAROSLAVA PANUŠKY, v řadě vizuálně působivých dobových dokumentů, fotografií, grafik, filmové projekci ukážeme způsoby, jakými se společnost i umělci potýkali s nečekaným ohrožováním lidské potřeby bezpečí a jistoty.

Výstava konfrontuje obraz bouře jako metafory strachu nebo ohrožení v krajinomalbě 19. století s živlem ohně a přitažlivou silou jeho plamenů v námětech pozorování katastrofy jako atrakce. Obraz nečekané síly vody, reálné katastrofy povodně (nebo požáru), se pak střetává s paralelní proměnou alegorie živlů. Změna obrazu zde závisí na vývoji formujícího se pojišťovnictví a ochrany právě proti nim.

Výstavu připravila PhDr. Eva Bendová, Ph.D. z Národní galerie v Praze. Komentované prohlídky s autorkou výstavy: 30. 3. a 21. 4. 2016 od 17 hodin.

Západočeská univerzita v Plzni vstoupí 28. září do dvacátého pátého roku své existence. Pro letošní rok proto připravila řadu akcí určených studentům, absolventům i široké veřejnosti.

plzen_cz_zcuZápadočeská univerzita v Plzni vznikla v roce 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické s Pedagogickou fakultou. Z původních pěti zakládajících fakult – strojní, elektrotechnické, pedagogické, aplikovaných věd a ekonomické – se během čtvrt století rozrostla ještě o právnickou, filozofickou, zdravotnických studií a fakultu designu a umění Ladislava Sutnara. Vznikly také dva samostatné vysokoškolské ústavy, Nové technologie – výzkumné centrum a Ústav jazykové přípravy, a tři výzkumná centra vybudovaná z evropských dotací: Nové technologie pro informační společnost (NTIS), Regionální technologický institut (RTI) a Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE).

„Západočeská univerzita vyrostla na technických kořenech, ale současně má řadu prosperujících humanitních oborů. Díky této rozmanitosti a mezioborovému propojení jsme univerzitou, která se v letošním roce otevřeně hlásí k myšlence Průmyslu 4.0,“ uvedl rektor Miroslav Holeček. V tomto duchu je také koncipováno motto letošních oslav: „Jste připraveni na čtvrtou průmyslovou revoluci? My ano.“ Sjednocujícím prvkem výročních oslav je tedy myšlenka propojování lidí a chytrých strojů, mozků a technologií, věcí a internetu, kterou s sebou přináší 21. století.

K 25. výročí univerzity vzniklo také logo, jehož vytvoření bylo součástí klauzurních prací zimního semestru Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Zvítězil návrh Terezy Pejřimovské, zejména pro svou grafickou čistotu, nápaditost a moderní styl. Sama autorka logo vysvětluje následovně: „Je složeno z trojúhelníků, které římskými číslicemi znázorňují číslo 25. Zároveň připomínají přesýpací hodiny jako symbol plynutí času.“

plzen_cz_dny vedy a technikyČtvrtstoletí své existence oslaví Západočeská univerzita v Plzni řadou akcí, rozložených do celého roku. Už příští měsíc, 16. března, zavlají na univerzitních budovách prapory, které budou Plzeňanům připomínat letošní výročí. 21. dubnový podvečer zpestří obyvatelům i návštěvníkům našeho města videomapping promítaný na jednu z univerzitních budov v centru, který připravuje umělecká fakulta. Na 27. dubna chystá univerzita Běh s rektorem.

Studenti, zaměstnanci i příznivci sportu z řad široké veřejnosti si budou moci mezi sebou poměřit síly při štafetovém běhu v areálu borského kampusu, kde bude zároveň probíhat i soutěžní přehlídka studentských kapel s názvem Kapeláž.

12. května se uskuteční obnovené Plzeňské rozhovory II. na téma „Člověk a stroj: soužití nebo souboj?“ V létě se univerzita připomene hned dvěma výstavami v centru Plzně. V mázhausu radnice bude od 24. června k vidění výstava s tematikou čtvrté průmyslové revoluce. Panely před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje pak od 1. července zmapují historii 25 let ZČU.

Ani letos nebudou chybět oblíbené Dny vědy a techniky, plánované tradičně na druhý týden v září. Zejména studenti jistě uvítají neformální akci nazvanou Pivo s rektorem, které si budou moci dát 5. října. Oslavy pro veřejnost vyvrcholí koncertem Dana Bárty a Illustratosphere 19. října v DEPO2015.

9. listopadu se uskuteční každoroční slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU, na které naváže společenský večer pro pozvané hosty a absolventy. Na něm zahraje Plzeňská filharmonie a jazzová kapela Petr Beneš & Jeepers Creepers. Na podzim se plánuje také druhý ročník Veletrhu studijních příležitostí a tradiční divadelní představení pro zaměstnance.

Přes 882 tisíc návštěvníků osobně zavítalo na některou z návštěvnických tras či programů, které pro ně připravil Plzeňský Prazdroj ve svých pivovarech. Návštěvníky to nejvíce táhlo do Plzně, kam se v roce 2015 podívalo rekordních 750 tisíc turistů. Turistickou trasu a speciální návštěvnické programy pivovaru ve Velkých Popovicích, kde se vaří oblíbený Kozel, ocenilo 88 tisíc lidí a do Nošovic se vydalo na prohlídku pivovaru či některou z akcí pro veřejnost téměř 44 tisíc zájemců.

plzen_cz_Plzensky Prazdroj, pivovarV roce Plzně jako evropské kulturní metropole, zaznamenaly plzeňské turistické trasy Plzeňského Prazdroje, tedy pivovary Prazdroj a Gambrinus, Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí, v průměru 26% nárůst návštěvníků oproti roku 2014. Za rekordní návštěvností stojí jistě i bohatý doprovodný program a tradiční akce pořádané pivovarem. Největší nárůst v návštěvnosti zaznamenalo Plzeňské historické podzemí, kam se v některých měsících podívalo až o 64 % lidí více než v předchozím roce.

Návštěvníci si mohli prohlédnout mnoho novinek, které Prazdroj připravil na samotné trase Pilsner Urquell i v návštěvnickém centru, které dostalo novou tvář. Pro větší komfort si nyní návštěvníci mohou koupit vstupenky online a dopravovat se po pivovaru novým ekologickým autobusem. Velkým úspěchem je udržení prestižního ocenění Certficate of Excellent, které uděluje prestižní nezávislý cestovatelský portál TripAdvisor 10ti% nejlépe hodnoceným turistickým cílům na celém světě. Plzeňský Prazdroj obdržel toto ocenění již potřetí v řadě.

Nejvíce návštěvníků, kteří se vydali do Plzně, bylo tradičně z České republiky, podíl českých turistů zůstává meziročně na stejné úrovni. „Největší nárůst zahraničních turistů jsme zaznamenali u návštěvníků z Německa,“ upřesnila Jindřiška Eliášková, manažerka rozvoje cestovního ruchu a péče o historické dědictví Plzeňského Prazdroje.

Vrcholem sezony byly jako tradičně letní měsíce, nabité bohatým programem. Série večerních koncertů Léto v Prazdroji zaujala více než 40 tisíc návštěvníků a mnoho dalších si nenechalo ujít farmářské trhy, koncerty festivalu Smetanovské dny nebo festival jazzových bigbandů. Tradiční Pilsner Fest, říjnové oslavy zrození první várky piva Pilsner Urquell, si užilo až 50 tisíc lidí.

Přes 88 tisíc návštěvníků v roce 2015 zavítalo také do Velkopopovického pivovaru, kde měli jedinečnou příležitost prohlédnout si pětitunového „trojského“ kozla. Dřevěný kozel, vysoký 7,1 a dlouhý 7,4 metru, po své pouti po exportních zemích Velkopopovického kozla zamířil do Popovic a celé léto byl dominantou pivovaru.

Zážitky nabídly i tradiční akce pivovaru (např. Den Kozla či Ladovské vepřové hody) a jeho prohlídkové trasy. „Národnostní složení návštěvníků pivovaru se příliš nelišilo oproti loňskému roku, jen v první třetině roku 2015 mírně ubylo ruské klientely,“ řekla Jindřiška Eliášková.

O 9 tisíc lidí více než v roce 2014 se vydalo navštívit pivovar Radegast v severomoravských Nošovicích. Celkem 44 tisíc návštěvníků přilákala do Nošovic bohatá nabídka programů, prohlídek, akcí a aktivit pivovaru Radegast.

Příležitost 45. výročí uvaření první várky správně hořkého piva Radegast pro pořádné chlapy vybízela k oslavám a inspirovala k pohledům do minulosti skrze unikátní výstavu o pohostinství, pivovarnictví i běžném životě v moravskoslezském regionu před 45 lety.

Nejen tradiční akce jako Historický víkend nebo Hudební cena Plzeňský Orfeus, ale například i zcela nový projekt zpřístupňující veřejnosti známé i neznámé dvorky v centru města připravila pro letošní rok Nadace 700 let města Plzně. Tato organizace založená statutárním městem Plzeň působí od roku 1993 a podporuje v západočeské metropoli kulturní, sportovní, sociální i další aktivity. Cílem zřizovatele je dostat nadaci víc do povědomí občanů i posílit její aktivity tak, aby ještě lépe dokázala propojit město, občany a podnikatelské subjekty.

„Pokud k tomu bude shoda v koalici, tak bych chtěl, aby nadace měla větší váhu a aby do budoucna mohla podporovat více projektů. Také bude snaha získat pro nadaci další partnery z řad plzeňských firem, kteří se ztotožní s jednotlivými projekty a podpoří je,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký s tím, že ročně nadace přispívá na zhruba stovku akcí, přičemž z rozpočtu města získává ročně částku zhruba tři miliony korun, další prostředky na projekty si zajišťuje u sponzorů a také z výnosů ze svého nadačního jmění.

Podle Hany Švábové, předsedkyně správní rady Nadace 700 let města Plzně, podpořila nadace za dobu své existence více než 3000 projektů, vynaložené prostředky přesáhly 100 milionů korun. „Nejde jen o podporu aktivit obohacující kulturní a sportovní program nebo sociální oblast, ale díky financím, které nadace získala, byly obnoveny i mnohé památky,“ uvedla Hana Švábová. Nadace se podílela mimo jiné na financování zvonu sv. Anny pro katedrálu sv. Bartoloměje i na obnově některých částí tohoto chrámu, zajistila prostředky na sochu Žumbery, na osvětlení hradu Radyně, obnovu plzeňských synagog, zeď františkánského kláštera a další.

Pro rok 2016 připravila nadace několik samostatných akcí. Populární Historický víkend, který se koná nepřetržitě od roku 1995 a láká desítky tisíc návštěvníků, se uskuteční 11. a 12. června, 10. června bude prolog akce. Nabídne šerm, divadlo, hudbu, tržiště, interaktivní dětskou scénu, pohádkovou cestu, průvody, ohňostroj. Lidé uvidí interaktivní desetimetrovou loutku Karla IV. (10. a 11. června). „Byl to právě Historický víkend v roce 2011, kdy se v Plzni poprvé objevily obří loutky. Připomenu také, že v roce 2014 tuto akci oživily krosnové loutky a loutka provazochodce, která balancovala nad hlavami diváků ve výšce několika desítek metrů,“ uvedla Alena Kozáková, ředitelka Nadace 700 let města Plzně. Součástí víkendu bude i slavnostní bohoslužba za město, celebrovaná zřejmě novým biskupem 12. června v 10:30 hodin.

V rámci nadace také letos pokračuje projekt udělování hudebních cen Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior, kdy se 5. května uskuteční společný koncert laureátů s Plzeňskou filharmonií. „Hudební cena Plzeňský Orfeus je udělována od roku 2004 a stala se již velmi prestižní a ceněnou. Plzeň je jediným městem, které takovou cenu uděluje. Od roku 2011 bylo ocenění rozšířeno o cenu Plzeňský Orfeus junior, přičemž od roku 2014 se každoročně koná koncert Setkání generací, na němž se potkávají laureáti daného oboru s významným umělcem oboru stejného,“ přiblížila Alena Kozákova. Setkání generací se uskuteční 9. listopadu, a to v oboru akordeon, vystoupí Jytte von Rüden z Dánska.

Zcela novým projektem nadace budou letos Plzeňské dvorky. Termín je stanoven na 28. května, kdy se veřejnosti otevřou známé i neznámé dvorky v centru města. Na některých bude připraven program, u Národopisného muzea a Muzea loutek bude spojen s volným vstupem.

Únorové Veletrhy řešení skončily. Některá témata zaujala více jiná méně. V průměru dostaly prezentující od účastníků hodnocení známkou 2,1. Zde najdete záznam jednotlivých pětiminutových prezentací. 

KLÍČOVÉ MYŠLENKY, které vzešly z těchto setkání:

·  chcete-li se odlišit a motivovat zákazníky k věrnosti dejte jim něco, co si sami neumí představit

·  služba zdarma je cesta do pekla, pokud není součástí další strategie a není jasné, kdo a kdy ji zaplatí

·  obchodník prodávající služby musí být empatický, sebevědomý, slušný a důvěryhodný se schopností vizualizace přínosu služby

·  vznikají nové užitečné nástroje, třeba nová B2B sít Bezones, nástroj na snadnou tvorbu mobilních aplikací Effortix, nástroj na tvorbu úspěšných online projektů rovan link up.

Chcete-li přispět k dalšímu zlepšení Veletrhů řešení, zúčastněte se průzkumu.

 

Radost ale i tak trochu smutek připravila během krátké doby svým fanouškům zpěvačka Marta Kubišová. Po listopadovém infarktu se v lednu opět vrátila k práci v divadle Ungelt, kde začala připravovat nový recitál. Ještě před prvním vystoupením ale oznámila, že se bude jednat zároveň o recitál poslední. V listopadu 2017 s ním totiž plánuje ukončit svoji profesionální kariéru. Jeden z prvních koncertů Posledního recitálu se uskuteční 29. února v Měšťanské besedě.

„Myslím, že je v dobré kondici jak po psychické tak fyzické stránce. Příhodu neprožívá jako konec světa nebo jako nějakou zásadní komplikaci ve své kariéře. V životě už si toho tolik prošla, že infarkt bere jen jako další faul v řadě jiných. A když ji neskolil, tak ji jen posílí,“ popisuje zpěvaččino rozpoložení Milan Hein. A definitivně padlo i rozhodnutí o derniéře, kterou by měl být velký koncert se spoustou hostů.

Při plzeňském koncertu bude Martu Kubišovou doprovázet Petr Malásek s kapelou. Hein bude koncert moderovat. Uvede většinu zpěvaččiných hitů z celé její kariéry, tedy z 60. let a celého polistopadového období. Mezi tím totiž zpěvačka veřejně vystupovat nesměla, i když sama zpočátku nezavdala k zákazu žádný důvod. Dalšího Slavíka získala v roce 1969. Zřejmě i díky písni Motlitba pro Martu, která se po srpnové okupaci sovětskými vojsky stala protestsongem.

To ji začalo škodit podobně jako skutečnost, že její bratr utekl do Kanady. V lednu 1970 proto svého třetího Slavíka nedostala na pódiu při slavnostním vyhlášení. Ženská kategorie byla v tom roce oficiálně zrušena a nahrazena jednou univerzální, kterou ovládl Karel Gott. Zpěvačka dostala sošku zpětně a neveřejně v redakci časopisu Mladý svět. Od února měla zákaz zpívání. Trval téměř dvacet let.

„Až listopad 1989 mě opět rozezpíval. Na Václavském náměstí jsem po boku Vaška Havla zpívala Motlitbu a státní hymnu. V prosinci vyšlo v reedici mé jediné sólové album Balady a songy, které jsem po 20 letech mohla pokřtít, a v červnu 1990 jsem měla svůj první vlastní koncert, kde jsem dostala Slavíka už doživotního,“ vzpomíná zpěvačka.

25. dubna 2016 vystoupí Marta Kubišová také v Klatovech. Portál Plzen.cz bude na tento koncert rozdávat vstupenky ve speciální soutěži.

Pedagogická hořce ostrá komedie, odehrávající se v 5. třídě základní školy, kde se sešlo pět rodičů dětí a očekávají jejich třídní učitelku. Emoce vřou, v prvním pololetí se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, navíc čekají děti přestupové zkoušky na osmiletá gymnázia. Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! Kulturní dům Peklo, pondělí 22. února od 19 hodin.

Není moc dynamických komedií s překvapivými dějovými zvraty a brilantním slovním humorem, jež se týkají problému, který znají snad všichni rodiče, totiž základní školy. Autor Lutz Hübner má dar odposlechnout reálné konflikty a zpracovat je do komických situací, odlišných typických charakterů a vtipně úderných replik, kde se rodiče rozhodně nešetří.

Hrají: David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová, Jana Janěková ml.,Petra Špalková, Kateřina Winterová

Jak jsme informovali před pár dny, tradiční konvoj historický vozidel v rámci Slavností svobody, se rozhodli dosavadní organizátoři neuspořádat. Plzeňský primátor Martin Zrzavecký má ale informace o tom, že se zrušením některé kluby nesouhlasí. Nabízí tedy podporu možným jiným pořadatelům. 

Až doposud patřil Convoy of Liberty pro mnohé k nepostradatelné součásti Slavností svobody, letos tomu má být jinak. Majitelé techniky zastoupení v plzeňských klubech, které konvoj ve většině tvoří, se rozhodli, že konvoj neuspořádají. Plzeňský primátor Martin Zrzavecký se ale nevzdává myšlenky, že by akci mohl pořádat někdo jiný. Náměstek Martin Baxa by raději viděl variantu projížďky veteránů po městských obvodech.

Primátor Zrzavecký: Jsme připraveni podpořit jiné organizátory
„Minulý týden jsme měli jednání s představiteli klubů, kde jsme se o tom bavili, konkrétně o nových vizích. Jedna z věcí, kterou jsme akceptovali, bylo to, že konvoj nebude. Nebude to ale jednoduché vysvětlit. Tehdy jsem se ptal, jestli jsou kluby jednotné a mají dohodu, že konvoj nemá být. Byl jsem ujištěn, že ano, nicméně následně jsem se dozvěděl, že tomu tak úplně není,“ prohlásil primátor Zrzavecký, který má signály o tom, že by se organizace kolony ujmout někdo jiný. „Jsme připraveni kolonu podpořit a zrealizovat,“ doplnil. Primátor Plzně zároveň ale připustil, že je ovšem velmi málo času na to, celou situaci vyřešit. „Kluby se proti stanovisku brání, označují to, že nedodržuji slovo. Jsem připraven s nimi vést diskuzi. Vážíme si, co tady ti kluci dělali, chtěli si evidentně odpočinout, což chápu,“ dodal primátor.

Náměstek Baxa by volil jinou variantu
Podle náměstka primátora Martina Baxy si ale město případnou rychlou změnou organizátora říká spíše o pořádné faux pas. Přijde mu totiž riskantní, aby pořádal prestižní akci někdo nový. “V loňském roce proběhly naprosto unikátní slavnosti. Krátce poté organizátoři přišli s tím, že by se kolona nekonala každý rok. Byla připravená varianta, která by byla pro Plzeňany stále zajímavá. Nicméně pan primátor chce ještě jednat, takže o tom budeme vnitřně diskutovat,“ podotkl Baxa. Jednou z připravovaných variant údajně měla být jakási projížďka veteránů po celé Plzni. Lidé by tak mohli veteránům zamávat na více místech.