Home Tagy Články označené "AKCE"

AKCE

AKCE v Plzeňském kraji? Kulturní, společenské, sportovní, gastronomické a jiné významné i méně významné akce pořádané v Plzeňském kraji naleznete na informačním zpravodajském portálu plzen.cz.

V horažďovickém zámku se bude konat v pátek 26. května 2017 v 19 hodin slavnostní koncert pěveckého spolku Prácheň k jeho 155. výročí založení a 25. výročí obnovení činnosti.  Při této příležitosti bude zahájena také výstava o minulosti a současnosti tohoto pěveckého sboru.   

Pěvecký spolek Prácheň, který byl založen  roku 1862, se může pochlubit velice dlouhou a bohatou tradicí. V prvních letech činnosti spolek příliš nevystupoval. Účastnil se pouze různých zastaveníček, plesů a mší. Významnějšími pro život spolku se ukázaly být roky 1867 a 1868. V roce 1867 se konala oslava k převozu korunovačních klenotů království českého dne 28. a 29. srpna. Této slavnosti se zúčastnil i zpěvácký spolek. Po téměř 90 letech činnosti byl oficiální zánik spolku potvrzen dne 2. února 1953. Na dalších téměř čtyřicet let bylo město Horažďovice bez vlastního pěveckého spolku.

K opětovnému obnovení činnosti Pěveckého spolku Prácheň došlo na počátku roku 1992. V tomto roce měly proběhnout oslavy 700 let povýšení Horažďovic na město a také 130 let od založení Pěveckého spolku Prácheň. S přípravami se začalo již v roce 1991 a při těchto příležitostech se také objevila myšlenka na obnovení činnosti spolku. Iniciátorem byl starosta města pan Václav Trčka a tento jistě ne lehký úkol si vzal na svá bedra sbormistr MUDr. Jiří Petrus. Na klavír pak doprovázel Jan Petrus, ředitel místní Základní umělecké školy, v jejíchž prostorách se také zkoušelo.

Zu Cello Šebková a Matteo de Filippi představí svůj projekt  Sonar DreAm ve čtvrtek v prostoru Plzeň zastávka v Přeštické ulici. Potkali se v prosinci 2015 v Římě, zkusili spolu hrát a vznikl projekt Sonar Dream. Zu hraje na cello a zpívá a Matteo hraje na perkusivní nástroje, flétny, didgeridoo a podobně. Začátek je v 19 hodin.

Ve středu 31. května jsou nejen Plzeňané zváni od 18 hodin do katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, kde se bude slavit den vzniku plzeňské diecéze. Na tuto slavnost jsou zváni i představitelé města a kraje, zástupci významných správních složek regionu. Otec biskup by chtěl při této příležitosti všem přítomným a celé občanské společnosti poděkovat jménem diecéze za velmi příjemnou atmosféru ve spolupráci s místní církví, která ho těší již od počátku svého nástupu do Plzně.

V rámci večerního programu v katedrále proběhne mimo jiné i vernisáž výstavy vytvořené k výročí 800 let od úmrtí bl. Hroznaty, nazvaná „Blahoslavený Hroznata – život a odkaz“, za níž stojí skupina několika autorů. Biskup Tomáš Holub zde také poprvé oficiální oznámí jméno nového biskupského vikáře pro Karlovarský kraj. Jedná se o zcela novou funkci, která neměla v diecéze dosud žádné obdoby. Tato osoba bude přímým zástupcem biskupa pro dané území, aby byla i lidem a farnostem vzdálenějším od Plzně věnována dostatečná pozornost. O varhanní doprovod se během večera postará dómský regenschori Pavel Šmolík.

Jako dárek od plzeňského biskupství bude možné navštívit v tento den věž katedrály sv. Bartoloměje zcela zdarma, v čase od 14.30 do 17.30. Na vrcholu věže čeká na návštěvníky překvapení.

Májový koncert pěveckého oddělení ZUŠ Třemošná se koná ve čtvrtek v Masných krámech v Plzni. Začátek je v 16:30. Účinkují žáci ze tříd Zdeňky Jarošové, Věry Křížové a Martina Švimberského.

Náplavka k světu. zakotví v sezóně 2017 po proudu dál. Od poloviny 26.května do začátku prázdnin se na bude konat v nové lokalitě, a to na levém břehu řeky Mže u Rooseveltova mostu na Roudné.

foto: ksvetu.

V uplynulých letech se plzeňská náplavka na pár týdnů proměnila v místo pro nejrůznější volnočasové aktivity a také se zde pořádala řada akcí. Letošní ročník festivalu, který oslavuje fenomén řek v centru města, posouvá po proudu nejen svoji lokalitu, ale částečně i svůj název. Jako pátý jubilejní ročník připluje Náplavka k světu. 0.2 na levý břeh řeky Mže mezi Rooseveltův most a červenou pěší lávku. Změna prostředí a plánovaná revitalizace původní lokality festivalu na Anglickém nábřeží je důkazem snahy pořadatelů oblíbeného letního festivalu o celkové uchopení koncepce plzeňských řek v centru města a studie jejich využitelnosti. ,,Abychom přilákali do nové lokality opět své příznivce, je důležité mít kvalitní program, přestože v rámci naší snahy o zvýšení povědomí o plzeňských Náplavkách to není stěžejní záležitostí. Letos jsme se však rozhodli zaměřit se více na sportovní využití tohoto úseku a také poskytnout servis rodičům, kteří na Náplavku zavítají se svými dětmi. Chybět však nebudou ani pravidelné tančírny nebo koncerty,” uvedla koordinátorka festivalu  Hana Boříková.

Festival Náplavka k světu. 0.2 zahajuje svůj program ve 14:00 v pátek 26.května, kdy hostí festival Brewstock – festival řemeslných minipivovarů s jednoznačně velmi kvalitní účastí nejen českých, ale i zahraničních hvězd v oboru. Těšit se můžete i na vystoupení v rámci festivalu Tanec Praha a kromě tradičních čtvrtečních tančíren a pátečních koncertů mají organizátoři připravenou pestrou nabídku pro každého. Náplavka není jen o bohatém kulturním programu, ale také o kultivaci prostoru. Od 29.května do 31.května tak proběhne na levém břehu Mže workshop Mobiliář pro Náplavku! od City Upgrade Architekti. Jeho cílem bude zpřístupnění břehu instalací schodů, vytvořením laviček a mola. Tato akce je pořádaná pod záštitou Landscape festivalu Plzeň 2017, který proběhne od 19. května do 30. září. Pro pohodlný pohyb se nám v roce 2014 podařilo získat prostředky na stavbu speciálního chodníčku z mobilních desek. Na náplavku umístěné lehátka, posezení, odpadkové koše a hygienické zázemí.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje z územního odboru Rokycany pořádá ve čtvrtek 25. května 2017 na rokycanském náměstí T. G. Masaryka 12. ročník MEMORIÁLU JINDŘICHA ŠMAUSE ve vyprošťování a poskytování předlékařského ošetření zraněných při dopravních nehodách. I letos stejně jako v minulých letech s mezinárodní účastí. Memoriálu bude v 10 hodin předcházet slavnostní slib nových příslušníků sboru.  Samotná soutěž bude zahájena v 10:30 hodin.

Soutěž je naprosto ojedinělá v republice, protože najednou spolu soupeří dva týmy – čtyřčlenné družstvo hasičů a tříčlenné družstvo záchranářů. Úkolem soutěžního družstva, celého týmu, je bezpečné a efektivní vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla pomocí techniky, prostředků a nářadí, které se běžně používá při skutečných dopravních nehodách, součástí je poskytnutí přednemocniční pomoci, která odpovídá zranění a transport zraněné osoby k vozu záchranné službě.

Družstva mají pro vyproštění zraněné osoby stanoven základní časový limit 15 minut. Po jeho překročení se začnou z celkového hodnocení odečítat body – za každých započatých 20 vteřin nad 15 minut se z celkového hodnocení odečítají tři body. Časový limit je 20 minut. Čas provedení zásahu ale není rozhodujícím kritériem pro určení závěrečného pořadí soutěžních týmů. O vítězi rozhoduje součet bodů získaných ve všech hodnocených oblastech, výsledný čas určuje pořadí až v případě rovnosti bodů.

Soutěžní tým do posledního okamžiku nezná situaci, ke které je přivolán. Pro každé družstvo je přichystaný jiný scénář. Bude připraveno několik modelových situací dopravních nehod – auta jsou různě na sebe navršená, převrácená na bok či na střechu, nebo zdemolované vozy zaklíněné o překážku. Hasiči teprve při zahájení zásahu zjistí druh nehody a rozsah zranění zaklíněné osoby. Jde o to, aby se simulovaná dopravní nehoda co nejvíc přiblížila reálné situaci. Všechny simulované nehody byly inspirovány skutečnými událostmi.

Unikátní koncert při příležitosti kulatých výročí jedinečných světových zpěvaček uvede ve čtvrtek v DEPU2015 v Plzni pěvecký kvartet Bohemia Voice a Plzeňská filharmonie. Na koncertě zazní nejslavnější skladby z repertoáru letos 75tileté Barbry Streisand a Elly Fitzgerald, která má 100. výročí narození. Začátek je v 19 hodin.

Plzeňský primátor Martin Zrzavecký a rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček zahájili včera dvoudenní Olympiádu techniky 2017. Jde o 11. ročník mezinárodní studentské konference spojené se soutěžní přehlídkou prací a činnosti studentů technických kateder pedagogických fakult.

„Jsem rád, že můžeme v našem městě, které má ambice stát se v budoucnu centrem vědy, inovací a výzkumu, přivítat technicky zaměřené studenty evropských univerzit.  Přál bych vám všem, abyste zvítězili, i když vím, že to nelze. Tak si alespoň všichni pobyt v Plzni užijte,“ řekl při zahájení olympiády primátor.

Hlavním cílem akce je konkrétní podpora a popularizace technického vzdělávání na všech stupních škol, počínaje základními školami. Rektor Miroslav Holeček zmínil, že zájem mladých lidí o studium technických oborů je stále nedostačující. „Věřím, že olympiáda přiláká pozornost mládeže a bude ji motivovat ke studiu těchto oborů,“ řekl.

Před zahájením olympiády primátor přijal delegaci zástupců pedagogických fakult, kteří přijeli do Plzně se svými studenty. Schůzky se zúčastnili představitelé univerzit v Banské Bystrici, Nitře, slovinském Koperu a Portoroži a řeckém Patrasu a Západočeské univerzity v Plzni včetně rektora Miroslava Holečka. Zúčastnění se shodli na tom, že je potřebné vychovávat k zájmu o techniky děti již od útlého věku.

Konference je určena pro studenty učitelských vzdělávacích programů technického a přírodovědného zaměření na univerzitách a ostatních vysokých školách. Přihlášeno je 50 studentů z pěti evropských států. Konference je pořádána pod záštitou Magistrátu města Plzně, Západočeské univerzity v Plzni, mezinárodní společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Studenti jednají ve třech sekcích: v odborné sekci, v sekci metodické a multimediální a v sekci vědeckých prací studentů doktorského studia. V loňském ročníku olympiády představili například internetovou hru z detektivního prostředí – Záskok na 221B Baker Street, inovativní deskovou hru z prostředí vesmírné logistiky, funkční model středověké balisty (stroj na vrhání kamenných projektilů a šípových střel velikosti oštěpu) nebo solární kolektor na ohřev vody.

Ve čtvrtek 22. června se od 16 hodin uskuteční na náměstí Republiky v Plzni u příležitosti Dne ozbrojených sil ČR již 11. ročník mezinárodní přehlídky exhibičních vystoupení jednotek čestných stráží středoevropského regionu. Zúčastní se ho vojáci z České republiky, Maďarska, Německa, Polska a Slovenska, kteří předvedou své nevšední mistrovství, za nímž se skrývají hodiny tvrdého výcviku. Mimořádná přehlídka jednotek čestných stráží armád středoevropského regionu a Čestné stráže prezidenta Slovenské republiky se bude konat pod záštitou ministra obrany ČR Martina Stropnického a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého.

„Jsem přesvědčen, že půjde o nevšední zážitek. Opět budeme moci ukázat, že Plzeň je moderní, otevřené město, které žije. Těší mě také, že DRILLFEST je pojatý i jako příležitost připomenout Plzeň jako město se slavnou vojenskou historií,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

V úvodu exhibiční přehlídky vystoupí Ústřední hudba Armády ČR, která je celosvětově uznávaná jako vrcholné dechové koncertní těleso. Následovat bude série jednotlivých exhibičních vystoupení doprovázených reprodukovanou hudbou. Za přesným a zručným zacházením s puškami a náročnými pochodovými sestavami se nesporně skrývají hodiny tvrdého tréninku. Vojáci své choreografie většinou nacvičují ve svém volném čase, takže jsou plné vtipu, zajímavých invencí, ale i precizní pořadovosti. „Podobné exhibice lidé nemají příležitost vidět při oficiálních akcích, ale jen při zcela výjimečných, jako je tato,“ uvedl plukovník Milan Virt, velitel Posádkového velitelství Praha. Slavnostní napochodování jednotek začne v 15:50 hodin, první exhibiční vystoupení začne v 16:05 hodin.

Dále vystoupí i poloprofesionální cheerleadingový tým s názvem Chilli Cheerleaders, který často vystupuje na nejrůznějších sportovních, kulturních a společenských soutěžích. Historicky první exhibiční vystoupení pro veřejnost se uskutečnilo z podnětu bývalého velitele Posádkového velitelství Praha plukovníka Jana Černíka na Staroměstském náměstí v roce 2007. První DRILLFEST proběhl na Václavském náměstí v červnu 2012. Hlavním organizátorem je Posádkové velitelství Praha ve spolupráci s agenturou Ci-5. Laskavou podporu poskytne Magistrát města Plzně.

Výstava Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let se ve středu otevírá ve výstavní síni Masné krámy Západočeské galerie v Plzni. Podrobnosti o výstavě, která potrvá do 27. srpna najdete zde.