Home Tagy Články označené "AKCE"

AKCE

AKCE v Plzeňském kraji? Kulturní, společenské, sportovní, gastronomické a jiné významné i méně významné akce pořádané v Plzeňském kraji naleznete na informačním zpravodajském portálu plzen.cz.

V sobotu se od 14 hodin koná v tělocvičně TJ Sokol Hradiště dětský maškarní karneval. Dospěláci pak budou v maskách tančit od 20 hodin v Sokolovně Hradiště. Hrát bude The Mejdan Music.

Na Velikonočních trzích na náměstí Republiky dnes zahraje skupina Fregata. Začátky vystoupení jsou v 15, 16 a v 17 hodin.

Za uplynulý rok navštívilo Plzeň téměř 3,4 milionu návštěvníků. Z toho více než 2,8 milionu bylo jednodenních. Přibližně 540 tisíc turistů zde strávilo minimálně jednu noc. Vyplývá to z analýzy signálních dat mobilních operátorů, kterou nechala za účelem zpřesnění údajů o návštěvnosti města zpracovat organizace Plzeň – TURISMUS. Jedná se o první studii svého druhu v takovémto rozsahu na území České republiky. Data o místech původu návštěvníků, četnosti jejich návštěv či výskytu v jednotlivých dnech v průběhu celého roku pomohou zefektivnit marketing cestovního ruchu.

město Plzeň

město Plzeň

V roce 2015 přijelo do Plzně téměř 3,4 milionu návštěvníků, z nichž 2,8 milionu tvořili návštěvníci jednodenní. Čtvrtinu jednodenních návštěvníků tvořili hosté ze zahraničí, z nichž celá polovina přijela z Německa. „Celkový počet 3,4 milionu návštěvníků ve 170tisícovém městě považuji za naprosto excelentní výsledek a pevně věřím, že z poctivě budované image turisticky atraktivní destinace budeme těžit i v dalších letech,“ uvádí Martin Baxa, 1. náměstek primátora města Plzně a předseda správní rady společnosti Plzeň 2015.

Ke sledování vývoje návštěvnosti mělo město doposud k dispozici data Českého statistického úřadu. Ta počítají pouze turisty, tedy takové osoby, které v místních hromadných ubytovacích zařízeních strávily minimálně jednu noc. Díky využití signálních dat mobilních operátorů se podařilo spočítat také jednodenní návštěvníky a turisty, kteří volí jinou formu ubytování, než jsou hotely a penziony.

„Jednotná metodika, kterou by bylo možné spočítat celkovou návštěvnost destinace včetně jednodenních návštěvníků, na celostátní úrovni doposud neexistuje. Pro zpřesnění našich odhadů tak bylo třeba najít nový způsob získávání relevantních dat,“ vysvětluje Zuzana Koubíková, ředitelka městské organizace Plzeň – TURISMUS. Plzeň je prvním městem, které si nechalo zpracovat analýzu v takovém rozsahu. „O možnosti využití signálních dat mobilních operátorů jsme věděli již v minulosti, ovšem až letos se nám podařilo nastavit způsob měření a filtry tak, aby byla výsledná data co nejpřesnější a co možná nejvíce odpovídala skutečnosti,“ dodává Martin Baxa.

plzen_cz_130610_Promo_Turista_zoo_vlacek_CHAL_700Data získaná analýzou signálních dat mobilních operátorů potvrdila počty zahraničních turistů, kterých se v Plzni podle ČSÚ ubytovalo v roce 2015 přibližně 160tisíc. „Tuzemských nocujících však podle mobilů evidujeme přes 380 tisíc, což je několikrát více, než uvádějí data ČSÚ. Jedním z důvodů může být to, že celá řada domácích turistů při návštěvě Plzně přespává u svých příbuzných či známých. Tento trend jsme sice dlouhodobě sledovali v návštěvnických průzkumech, nicméně přesná data doposud chyběla,“ doplňuje Zuzana Koubíková.

Zatímco zahraniční turisté přijíždějí do Plzně převážně za účelem poznávací či byznys turistiky, u domácích návštěvníků jsou důvody pobytu mnohem pestřejší. Patří sem například návštěvy příbuzných a známých či nákupy, lidé cestují i za sportem, nejrůznějšími akcemi, ale i z jiných privátních důvodů. Podstatné je, že pokud mají být tito lidé počítáni za návštěvníky města, nesmí být Plzeň místem jejich obvyklého pobytu.

„Proto se nezapočítávají ani Plzeňané, ani lidé dojíždějící za prací či studiem, ale ani tací, kteří za jedno čtvrtletí navštívili Plzeň více než sedmkrát. Analýza vyloučí i tzv. tranzit, tedy osoby, které Plzní jen projíždějí,“ vysvětluje Zuzana Koubíková.

Z dat získaných novou metodou je jasně čitelné, že velký vliv na návštěvnost města mají i kulturní akce. Prostřednictvím signálních dat lze sledovat i počty osob v jednotlivých dnech roku. Vůbec nejúspěšnějšími událostmi roku 2015 se z pohledu návštěvnosti města staly Slavnosti svobody a Pilsner Fest. Mimořádně vysoké počty návštěvníků byly oproti běžným hodnotám zaznamenány například i při slavnostním zahájení projektu Evropské hlavní město kultury 2015, Festivalu světla, Bavorských dnech či Obřích loutkách. „Naší primární snahou bylo sestavit pestrý program složený z tradičních i nových akcí a nabídnout lidem nevšední kulturní zážitky. Nyní víme, a analýza to jasně dokládá, že kulturní projekt města byl úspěšný i z pohledu cestovního ruchu. To nás samozřejmě velice těší,“ uzavírá Jiří Suchánek, ředitel společnosti Plzeň 2015.

Plzeňská radnice našla náhradní místo, kde se bude letos konat pietní akt v rámci Slavností svobody. Uskuteční se v lokalitě u pomníku generála G. S. Pattona pod plzeňským Velkým divadlem. Důvodem přesunu z tradičního místa je špatný technický stav obou žulových pylonů památníku Díky, Ameriko! na rohu Americké a Klatovské ulice. 

„Jsme si vědomi toho, že vzpomínkový akt u pomníku Díky, Ameriko! je klíčovým momentem vzdání holdu osvoboditelům, zvažovali jsme proto velmi detailně všechna pro a proti. Prioritou je pro nás bezpečnost občanů, proto letos využijeme pro hlavní pietní akt prostor u nového pomníku generála Pattona. Toto řešení umožní důstojně uctít výročí osvobození i v roce, kdy je nezbytné pomník na Americké třídě opravit,“ uvedl primátor Plzně Martin Zrzavecký. Podle něj by nebylo nejvhodnější, aby Plzeňané uctívali památku belgických a amerických veteránů před „zabandážovaným“ či jinak dočasně zajištěným památníkem. „Věřím, že to občané pochopí,“ doplnil primátor. Vzpomínkový akt proběhne v tradiční čas, v pátek 6. května od 16 hodin.

Podle prvního náměstka primátora Martina Baxy už magistrát prověřil lokalitu u pomníku generála Pattona a připravuje organizaci pietního aktu tak, aby důstojně nahradil tradiční vzpomínkovou akci u Díky, Ameriko! „Podobně jako u pietního aktu na Americké třídě i zde bude nutné přistoupit k částečnému omezení dopravy tak, aby byl co nejméně komplikován páteční provoz na rušné Klatovské ulici, ale zároveň byl umožněn přístup nejširší veřejnosti,“ uvedl Martin Baxa.

Stav mnohatunových pylonů pomníku Díky, Ameriko! je dle znaleckých posudků špatný. Podle vedení města bude nejvhodnějším řešením jejich výměna za nové, přičemž podoba památníku se měnit nebude. Magistrát města nyní zpracovává technické řešení toho, jak oba poškozené pylony co nejdříve zajistit, aby neohrozily zdraví a bezpečí občanů. Současně úřad začal pracovat na přípravě výběrového řízení. V souvislosti s prasklinami, které se v žulových pylonech objevily, se také město začne zabývat zatížením Klatovské ulice kamiony.

Ve středu 16. března se uskuteční již 21. ročník Veletrhu pracovních příležitostí při Západočeské univerzitě v Plzni, počtem vystavovatelů největší akce svého druhu v České republice. Letošního ročníku se zúčastní rekordní počet firem – v budovách univerzitního kampusu ZČU na Borských polích se představí na 160 vystavovatelů.

Veletrh pracovních příležitostí je určen zejména současným a budoucím absolventům vysokých škol. Hlavním cílem je navázání kontaktů mezi studenty a absolventy na straně jedné a personalisty velkých i malých, českých i zahraničních firem na straně druhé. Ti zde mají příležitost osobně oslovit kandidáty na pracovní pozice z řad studentů či absolventů, představit jim možnosti budoucího uplatnění v oboru a nabídnout jim další formy spolupráce, například stáže, praxe či témata diplomových prací. Studenti tak mohou získat první zkušenosti z diskuse s personálními odborníky a manažery svých potenciálních zaměstnavatelů a rovněž přehled o požadavcích firem a trhu práce.

Veletrh bude slavnostně zahájen v 10 hodin v budově Fakulty elektrotechnické ZČU představiteli Západočeské univerzity, města Plzně, Plzeňského kraje a plzeňské pobočky Úřadu práce. „Protože se oproti minulosti veletrh opět rozrůstá, budou veletržní stánky rozmístěny kromě fakulty elektrotechnické, strojní a univerzitní knihovny i v nové budově fakulty aplikovaných věd,“ uvedl Petr Břicháček z organizačního týmu. Každý návštěvník obdrží u vstupu. Průvodce veletrhem se základními informacemi o zúčastněných firmách a s potřebnými radami pro absolventa. Výstavní program probíhá do 16 hodin.

Akci pořádá Stavovská unie studentů ZČU, mezinárodní studentská organizace IAESTE a Západočeská univerzita v Plzni. Představí se zde 160 vystavovatelů, kteří shánějí vysokoškoláky na volné pracovní pozice. Veletrh pracovních příležitostí při ZČU v Plzni je tak již poněkolikáté největším veletrhem práce v ČR, měřeno počtem prezentačních míst. Podle organizátorů projde akcí každoročně přes čtyři tisíce návštěvníků, aktivně hledajících budoucí uplatnění.

Více informací, seznam účastnících se společností a webový náhled Průvodce veletrhem jsou k dispozici na stránkách www.veletrh.zcu.cz.

Knihovna města Plzně zve na večer hudby a poezie. Uslyšíte irské písničky skupiny Klobouk dolů, průvodní slovo a recitace – Josef a Ilona Gruberovi. Akce se koná dnes v Polanově síni od 18 hodin, vstup je volný.

Ve velkém sále Městského kulturního střediska v Domažlicích se dnes od 19.30 hodin koná koncert dvou předních umělců:  LADISLAV HORÁK – akordeon/bandoneon,  PETR NOUZOVSKÝ – violoncello.

Petr Nouzovský (1982) studoval v Praze, Drážďanech a Madridu. Své umění si dále zdokonaloval na mistrovských kurzech u Mstislava Rostropoviče, Borise Pergamenščikova či Davida Geringase. Obdržel opětovná pozvání na Piatigorského seminář v Los Angeles. Od roku 2005 je pravidelným hostem MHF Pražské jaro. Je držitelem ocenění „New Master on Tour 2007“ či „Europäische Förderpreis für Musik 2007“, laureátem Val Tidone Competition 2011 nebo Johannes Brahms Competition 2013.

Pravidelně vystupuje s orchestry. Natočil dvě desítky CD pro české i zahraniční nahrávací společnosti. Pro Český rozhlas natočil přes 25 hodin hudby. Vedl workshopy či mistrovské kurzy v Peru, Jekaterinburgu, Atlantě, Wroclawi nebo Olomouci. Každoročně se představuje na 150 koncertech v České republice, Evropě, obou Amerikách a Rusku. Je zakládajícím členem Prague Piano trio (Garnetz – Nováček-Nouzovský). V duu s akordeonistou Ladislavem Horákem koncertuje od roku 2010 v České republice, na Slovensku, v Německu, Švédsku či Dánsku.

Ladislav Horák (1966) je absolventem Pražské konzervatoře a Západočeské university v Plzni u prof. Jaroslava Vlacha. Během studií se stal vítězem národní soutěže v Hořovicích (1990) a laureátem mezinárodních soutěží v Andoře, Itálii a Španělsku.  Koncertuje jako sólista, komorní hráč a za doprovodu orchestrů.  Je propagátorem a prvním interpretem skladeb soudobých českých a zahraničních autorů, které pravidelně nahrává pro česká i mezinárodní média (Český rozhlas, Klassikradio-D, Classical  WQED-USA) a vydává ve svém nakladatelství Edition Rondo Prague.  Natočil desítku kompaktních disků.

Velikonoční trhy proběhnou ve dnech 17. – 28. března. Na náměstí Republiky bude opět více jak stovka stánků s řemeslnými výrobky. Trh bude zaměřen na svátky jara, takže zde mimo jiné najdete pomlázky, kraslice, velikonoční pečivo a podobně. Chybět nebude bohaté občerstvení a každodenní hudební program.

17.3. FREGATA / 15.00, 16.00 a 17.00
18.3. TRIO DESPERADOS / 14.00 – 18.00
19.3. THE DIXIE HOT LICKS / 14.00 – 18.00
20.3. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA / 14.00, 15.00 a 16.00
Sólisté pěveckého sboru Andílci / 15.30
21.3. ZUZANA a spol. / 15.00, 16.00 a 17.00
22.3. MHS / 15.00, 16.00 a 17.00
23.3. Muzikál STARCI NA CHMELU/Plzeňský dětský sbor / 15.00, 16.00 a 17.00
24.3. PLZENŠTÍ HELIGONKÁŘI / 14.00, 15.00 a 16.00
25.3. Duo Anna Volínová a Václav Žákovec / 14.00 – 18:00
26.3. VIZIR / 14.00, 15.00 a 16.00
27.3. BLUE ZEBRA 3 / 14.00, 15.00 a 16.00
28.3. THE BOWŘE / 14.00, 15.00 a 16.00

Vedení městského obvodu Plzeň 5 – Křimice zve na tradiční staročeské zabijačkové hody, které můžete navštívit v sobotu 5. března od 10 hodin v areálu křimické sokolovny. Na místě uvidíte tradiční domácí zabijačku od rozbourání po zpracování masa. Poznáte, jak se vyrábějí zabijačkové speciality, které budete moci ochutnat nebo si koupit domů.

THE REECE PERCUDANI GROUP je novým koncertním projektem Davida Reece a Maria Percudaniho. V sobotu koncertují v kulturním domě Šeříková v Plzni s devadesátiminutovým programem. Začátek koncertu je ve 20 hodin.

David Reece, americký vokalista žijící v Itálii, zanechal první nesmazatelnou stopu v historii rockové a metalové hudby v roce 1989, kdy se chopil nelehkého úkolu stát se frontmanem skupiny ACCEPT a nazpíval album Eat The Heat, kde se výrazně podílel na obohacení pověstné germánské strojové přesnosti o americkou pompu, která tehdy vládla hudebnímu průmyslu. Do současné doby nazpíval dalších 16 alb, nejvíce se skupinou Bangalore Choir. Čeští fanoušci jej ale nejvýrazněji zaznamenají jako nového frontmana další německé legendy BONFIRE.

Kytarista Mario Percudani je kytaristou italské kapely DANGER DANGER, která se proslavila na konci 80. let a můžeme ji zařadit mezi naprostou klasiku pompézního melodického hardrocku. Nejen pamětníci si vybaví hity jako „Naughty Naughty“ nebo „Don´t Walk Away“. Je rovněž uznávaným producentem a vyhledávaným studiovým hráčem.

Kapelu doplňují další dva špičkoví italští muzikanti Stefano Scola na baskytaru (HUNGRYHEART) a Alessandro Mori na bicí (INFERNAL NIGHTMARE).

Jako support zahrají v sobotu v Šeříkovce olomoučtí Black Tiger a plzeňští Pearly Seconds.