Home Tagy Články označené "Blovice"

Blovice

Město Blovice se nachází v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji. Ke dni 4. 2. 2010 zde žilo 4 188 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1284, kdy byly trhovou vsí náležící ke klášteru cisterciáků v Pomuku (Klášter (okres Plzeň-jih)). Od konce 14. století jsou v písemných zdrojích Blovice známy jako městečko. V letech 1949 – 1960 bylo město sídlem okresu.
Pamětihodnosti[editovat | editovat zdroj]
Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Blovicích.
Kostel sv. Jana Evangelisty
Socha svatého Jana Nepomuckého (1702) na Masarykově náměstí
zámek Hradiště
Sousoší sv. Kříže v barokním slohu (1727)
Socha archanděla Michaela
Synagoga
Židovský hřbitov východně od centra města
Hroby M. V. Vejškrab a F. J. Vacka Kamenického
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích – zámek Hradiště 1

Středisko západočeských spisovatelů a Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích   vyhlašují 2. ročník literárně-akční soutěže O ZLATÉHO OPPERA. Je určena žákům a studentům základních a středních škol Plzeňského kraje ve věku od 13–16 let. Soutěžní práce se přijímají do 20. října 2017 na e-mailu zaspis@seznam.cz, do předmětu napište “O zlatého Oppera”.

Soutěž O zlatého Oppera je dvoukolová a odkazuje k osobnosti významného novináře 19. století Henriho Oppera de Blowitz.  Autoři šesti nejlepších prací postoupí do akčního finále, které se uskuteční 25. listopadu v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích.   Akční finále bude probíhat v prostorách Muzea jižního Plzeňska od 10 do 13 hodin. Přesná pravidla a pokyny budou soutěžícím sděleny přímo na místě.  Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v 15 hodin v kapli muzea.

Téma není výlučně zadáno. Může to být  zajímavý člověk ve vašem okolí, s kterým chcete udělat rozhovor. S babičkou o 20. století, s prodavačkou v hypermarketu o její práci, se sousedem o jeho koníčcích, se známým, který byl jako voják na zahraničních misích, s paní, která se stará o hroby cizích lidí…. zkrátka s kýmkoli, kdo se vám zdá být zajímavý.

Henri Opper de Blowitz byl proslulý novinář, o kterém se v Čechách mnoho neví. Tento blovický rodák proslul interviewy s významnými evropskými státníky, jako byl říšský kancléř Otto von Bismarck, španělský král Alfons XII., osmanský sultán Abdulhamid II., papež Lev XIII. a další. Za nejzdařilejší novinářský výkon Oppra de Blowitz se uznává odhalení intrik Německa proti Francii v roce 1875 a doslovné zveřejnění berlínské smlouvy z roku 1878 ještě téhož dne, kdy byla podepsána. Byl největší reportérskou hvězdou své doby, nejvlivnějším novinářem světa.

V kapli svatého Ondřeje Muzea jižního Plzeňska v Blovicích uvede ve čtvrtek 12. října od 17 hodin  historička umění Mgr. Veronika Lukešová přednášku s názvem České Rukopisy a finská Kalevala ve výtvarném umění. Akce  je součástí celoročního cyklu Dvě století Rukopisů. 

Ilustrace Rukopisu královédvorského od Josefa Mánesa vydaného v roce 1861. Foto: Sapfan – Wikimedia Commons

V muzeu si tak  můžete současně prohlédnout výstavu nazvanou Dvě století Rukopisů zelenohorského a královedvorského, která je k vidění až do konce ledna příštího roku. Představuje rukopisnou inspiraci v literatuře, hudbě a výtvarném umění. K výstavě je připraven edukační program vhodný pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol, který navazuje na tematické plány předmětů český jazyk, dějepis a výtvarná výchova a umožňuje pedagogům zpestření výuky.

Samotná výstava seznámí veřejnost s výrazným otiskem, který v české literatuře, hudbě nebo výtvarném umění zanechaly básnické skladby z těchto děl. V úvodní části bude návštěvníkům představen i jejich vliv na soudobou knižní produkci. K vidění budou různé edice rukopisných textů, které se během prvních 50 let od jejich nalezení dočkaly asi 24 vydání, jednalo se tedy dnešními slovy o naprosté bestselery.

„Na výstavě představíme celou řadu jedinečných exponátů. Mezi nejzajímavější patří kostým kněžny Libuše ze stejnojmenné opery Bedřicha Smetany, jejž oblékaly její představitelky na počátku 20. století v Národním divadle,“ zve zájemce kurátor výstavy Michal Červenka.

 

Ještě dnes do 17 hodin je k vidění originál Rukopisu zelenohorského z fondu Knihovny Národního muzea, a to v kapli svatého Ondřeje na zámku Hradiště v Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích. Komentované kostýmované prohlídky začínají v 10 hodin.

V Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích je právě otevřena výstava připomínající 200 let od nalezení Rukopisů zelenohorského a královédvorského. Potrvá do 27. ledna 2018. Vrcholem programu k dvoustému výročí nalezení Rukopisů bude vystavení  originálu Rukopisu zelenohorského, který pro tuto výjimečnou příležitost poskytla Knihovna Národního muzea. Originál bude vystaven pouze o tomto víkendu, tedy ve dnech 7. – 8. října, v kapli svatého Ondřeje na zámku Hradiště. Ve stejném termínu se také uskuteční komentované prohlídky výstavy s jejími kurátory.  Oba dny je otevřeno od 9 – 17 hodin.

Rukopis zelenohorský. Foto: Egg – Wikimediea Commons

Samotná výstava seznámí veřejnost s výrazným otiskem, který v české literatuře, hudbě nebo výtvarném umění zanechaly básnické skladby z těchto děl. V úvodní části bude návštěvníkům představen i jejich vliv na soudobou knižní produkci. K vidění budou různé edice rukopisných textů, které se během prvních 50 let od jejich nalezení dočkaly asi 24 vydání, jednalo se tedy dnešními slovy o naprosté bestselery.

Ačkoliv byla tato nalezená díla několikrát prohlášena za falzum, o jejich původu stále zůstávají určité pochybnosti. Jejich nalezením se otevřela dlouhá diskuze, která souvisela se sebeurčením českého národa. Základní znalosti o Rukopisech a jejich vlivu patří k obecnému vzdělání. Proto pracovníci muzea připravili pro veřejnost edukační program vhodný pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol, který navazuje na tematické plány předmětů český jazyk, dějepis a výtvarná výchova a umožňuje pedagogům zpestření výuky.

„Na výstavě představujeme celou řadu jedinečných exponátů. Mezi nejzajímavější patří kostým kněžny Libuše ze stejnojmenné opery Bedřicha Smetany, jejž oblékaly její představitelky na počátku 20. století v Národním divadle,“ zve zájemce kurátor výstavy Michal Červenka.

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích  zve v úterý 12. září od 17 hodin v kapli svatého Ondřeje na přednášku „Rukopisy královédvorský a zelenohorský – diskuze o pravosti“. Koná se v rámci celoročního cyklu Dvě století Rukopisů a za ministerské podpory. Hovořit bude prof. PhDr. Viktor VIKTORA, CSc.

V Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích je právě otevřena výstava připomínající 200 let od nalezení Rukopisů zelenohorského a královédvorského.  Tato výstava pokračuje v programu takzvaného rukopisného roku, který v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích probíhá už od března. Jeho vrcholem bude časově omezené vystavení originálu Rukopisu zelenohorského, který zapůjčí knihovna Národního muzea. Součástí celoročního programu jsou kromě výstavy také přednášky, konference nebo literární večer.

Ilustrace Rukopisu královédvorského od Josefa Mánesa vydaného v roce 1861. Foto: Sapfan – Wikimedia Commons

Samotná výstava seznámí veřejnost s výrazným otiskem, který v české literatuře, hudbě nebo výtvarném umění zanechaly básnické skladby z těchto děl. V úvodní části bude návštěvníkům představen i jejich vliv na soudobou knižní produkci. K vidění budou různé edice rukopisných textů, které se během prvních 50 let od jejich nalezení dočkaly asi 24 vydání, jednalo se tedy dnešními slovy o naprosté bestselery.

Ačkoliv byla tato nalezená díla několikrát prohlášena za falzum, o jejich původu stále zůstávají určité pochybnosti. Jejich nalezením se otevřela dlouhá diskuze, která souvisela se sebeurčením českého národa. Základní znalosti o Rukopisech a jejich vlivu patří k obecnému vzdělání. Proto pracovníci muzea připravili pro veřejnost edukační program vhodný pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol, který navazuje na tematické plány předmětů český jazyk, dějepis a výtvarná výchova a umožňuje pedagogům zpestření výuky.

Snímek jedné strany Rukopisu královédvorského pořídil v 90. letech 20. století francouzský institut IRHT pro Národní muzeum na podnět České společnosti rukopisné. Foto: Andreas Praefcke – Wikimedia Commons

„Na výstavě představíme celou řadu jedinečných exponátů. Mezi nejzajímavější patří kostým kněžny Libuše ze stejnojmenné opery Bedřicha Smetany, jejž oblékaly její představitelky na počátku 20. století v Národním divadle,“ zve zájemce kurátor výstavy Michal Červenka. Na originál Rukopisu zelenohorského se můžete přijít podívat o víkendu 7. –  8. října, kdy bude vystaven na zámku Hradiště, v sídle Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. V tomtéž termínu se také uskuteční komentované prohlídky výstavy s jejími kurátory.

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích připravilo pro zájemce z řad dětí prázdninovou otevřenou dílnu a haptický okruh na téma „Dotýkejte se prosím!“ – co mají z návštěvy muzea nevidomí a slabozrací? Koná se v úterý 15. 8. 2017 od 15 hodin v prostorách muzea.

Haptický doprovodný program připravený v části stálé expozice v 1. patře zámku Hradiště je určen především nevidomým a slabozrakým návštěvníkům. V případě zájmu jej však mohou využít rovněž vidící, kteří si např. prostřednictvím pásky na oči mohou vyzkoušet, jak své okolí vnímají lidé se zrakovým handicapem, seznámit se s Braillovým písmem, zbavit se předsudků o nevidomých a slabozrakých lidech a poznat, jak jim lépe porozumět a případně i poskytnout pomoc.

Návštěvníci se mohou hmatem seznámit s tradičními regionálními řemeslnými výrobky, např. kolovečskou keramikou, skašovskými hračkami, proutěným zbožím běžné potřeby, nechybí ani repliky sbírkových předmětů z keramiky.

Do haptického doprovodného programu je rovněž zařazena expozice děl prof. Milana Knížáka.  Součástí služeb poskytovaných návštěvníkům jsou informační texty v Braillově písmu nebo černotisku a průvodcovský výklad s rozšířeným popisem prohlídkového okruhu, jehož základním prvkem je právě zprostředkování hmatového zážitku.

Prázdninová otevřená literární dílna na téma „Opper de Blowitz, blovický baron Prášil“ – dopisy z Blovic až na konec světa pořádá Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích. Koná se v úterý 8. 8. 2017 od 15 do 17 hodin a je určena pro děti od 12 let.

Prázdninová otevřená dílna k výstavě Egypt – Dar Nilu – egyptské umění, malování odlitků se koná v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích – Hradišti v úterý 1. srpna 2017 od 10:00 do 12:00 hodin. Uskuteční se v rámci letního programu „Prázdniny v muzeu“.

Na tomtéž místě, ale v odpoledních hodinách je pro dětské zájemce připraven další zajímavý program. Začíná v 15 hodin a tentokrát je věnovaný prázdninové otevřené dílně k expozici Stará škola – odměny, hry a tresty a ve staré škole – pytel hrachu, oslovská lavice a bílá kniha.

„Samotná expozice nabízí návštěvníkům pohled do historické školní třídy,“ říká kurátor muzea Mgr. Michal Červenka. „Autentický zážitek se podařilo navodit díky dobovým exponátům ze sbírek Muzea jižního Plzeňska,“ dodává. K expozici je připraven edukační program pro různé věkové kategorie.

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích připravilo prázdninovou otevřenou dílnu na téma „Dětství v zámeckém parku“. Jedná se o rozmanité hry zámeckých dětí, které se budou pro zájemce konat v úterý 25. 7. 2017 od 10:00 do 12:00 hodin. V  případě nepříznivého počasí budou dílny nahrazeny suchou variantou.

Prázdniny v muzeu budou pokračovat i v úterý odpoledne od 15:00 do 17:00 hodin, kdy je otevřená dílna k expozici Stará škola – odměny, hry a tresty a ve staré škole – pytel hrachu, oslovská lavice a bílá kniha. Tato expozice mapující svět školy a školní třídy v 19. a 20. století přenese návštěvníky do prostředí historické školy. Autentický zážitek navodí dobově vybavená třída s nejrůznějšími školními pomůckami.