Home Tagy Články označené "Blovice"

Blovice

Město Blovice se nachází v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji. Ke dni 4. 2. 2010 zde žilo 4 188 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1284, kdy byly trhovou vsí náležící ke klášteru cisterciáků v Pomuku (Klášter (okres Plzeň-jih)). Od konce 14. století jsou v písemných zdrojích Blovice známy jako městečko. V letech 1949 – 1960 bylo město sídlem okresu.
Pamětihodnosti[editovat | editovat zdroj]
Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Blovicích.
Kostel sv. Jana Evangelisty
Socha svatého Jana Nepomuckého (1702) na Masarykově náměstí
zámek Hradiště
Sousoší sv. Kříže v barokním slohu (1727)
Socha archanděla Michaela
Synagoga
Židovský hřbitov východně od centra města
Hroby M. V. Vejškrab a F. J. Vacka Kamenického
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích – zámek Hradiště 1

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích připravilo pro zájemce z řad dětí prázdninovou otevřenou dílnu a haptický okruh na téma „Dotýkejte se prosím!“ – co mají z návštěvy muzea nevidomí a slabozrací? Koná se v úterý 15. 8. 2017 od 15 hodin v prostorách muzea.

Haptický doprovodný program připravený v části stálé expozice v 1. patře zámku Hradiště je určen především nevidomým a slabozrakým návštěvníkům. V případě zájmu jej však mohou využít rovněž vidící, kteří si např. prostřednictvím pásky na oči mohou vyzkoušet, jak své okolí vnímají lidé se zrakovým handicapem, seznámit se s Braillovým písmem, zbavit se předsudků o nevidomých a slabozrakých lidech a poznat, jak jim lépe porozumět a případně i poskytnout pomoc.

Návštěvníci se mohou hmatem seznámit s tradičními regionálními řemeslnými výrobky, např. kolovečskou keramikou, skašovskými hračkami, proutěným zbožím běžné potřeby, nechybí ani repliky sbírkových předmětů z keramiky.

Do haptického doprovodného programu je rovněž zařazena expozice děl prof. Milana Knížáka.  Součástí služeb poskytovaných návštěvníkům jsou informační texty v Braillově písmu nebo černotisku a průvodcovský výklad s rozšířeným popisem prohlídkového okruhu, jehož základním prvkem je právě zprostředkování hmatového zážitku.

Prázdninová otevřená literární dílna na téma „Opper de Blowitz, blovický baron Prášil“ – dopisy z Blovic až na konec světa pořádá Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích. Koná se v úterý 8. 8. 2017 od 15 do 17 hodin a je určena pro děti od 12 let.

Prázdninová otevřená dílna k výstavě Egypt – Dar Nilu – egyptské umění, malování odlitků se koná v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích – Hradišti v úterý 1. srpna 2017 od 10:00 do 12:00 hodin. Uskuteční se v rámci letního programu „Prázdniny v muzeu“.

Na tomtéž místě, ale v odpoledních hodinách je pro dětské zájemce připraven další zajímavý program. Začíná v 15 hodin a tentokrát je věnovaný prázdninové otevřené dílně k expozici Stará škola – odměny, hry a tresty a ve staré škole – pytel hrachu, oslovská lavice a bílá kniha.

„Samotná expozice nabízí návštěvníkům pohled do historické školní třídy,“ říká kurátor muzea Mgr. Michal Červenka. „Autentický zážitek se podařilo navodit díky dobovým exponátům ze sbírek Muzea jižního Plzeňska,“ dodává. K expozici je připraven edukační program pro různé věkové kategorie.

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích připravilo prázdninovou otevřenou dílnu na téma „Dětství v zámeckém parku“. Jedná se o rozmanité hry zámeckých dětí, které se budou pro zájemce konat v úterý 25. 7. 2017 od 10:00 do 12:00 hodin. V  případě nepříznivého počasí budou dílny nahrazeny suchou variantou.

Prázdniny v muzeu budou pokračovat i v úterý odpoledne od 15:00 do 17:00 hodin, kdy je otevřená dílna k expozici Stará škola – odměny, hry a tresty a ve staré škole – pytel hrachu, oslovská lavice a bílá kniha. Tato expozice mapující svět školy a školní třídy v 19. a 20. století přenese návštěvníky do prostředí historické školy. Autentický zážitek navodí dobově vybavená třída s nejrůznějšími školními pomůckami.

Město Železná Ruda,  dobrovolní hasiči SDH Železná Ruda a Hojsova Stráž, HZS Plzeňského kraje a Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádají  v neděli 25. června 2017 v areálu fotbalového hřiště v Železné Rudě  krajskou soutěž jednotek sborů dobrovolných hasičů ve vyprošťování u dopravních nehod. Jedná se o kvalifikaci na mistrovství ČR.

Během dne bude k vidění kromě soutěžních pokusů i technika hasičů a Horské služby. Přihlášena jsou soutěžní družstva jednotek dobrovolných hasičů z obcí: Blovice, Holýšov, Kralovice, Mirošov, Sušice, Zbiroh, Železná Ruda a Zvíkovec. Chybět nebudou ani tři  družstva hosté z Německa  – Bayerische Eisenstein, Kollnburg a Geierstahl.

Soutěž bude vyhodnocena v jedné společné kategorii, tj. soutěžní družstva jednotek SDH obcí Plzeňského kraje, vítěz postupuje na IV. MČR jednotek SDH obcí, které se uskuteční v Novém Městě na Moravě ve  dnech 8. – 9. září 2017.

 Program:

09.30 – 14:30 hod. průběh soutěže – soutěžní pokusy.

15.00 – 15.30 hod slavnostní předání nových zásahových vozidel jednotce SDH Železná Ruda

15.30 – 16.00 hod. vyhodnocení, vyhlášení výsledků a předání cen, závěr soutěže

Rukopisy královédvorský a zelenohorský jako klenot historie národa, na toto téma se bude hovořit ve středu  14. 6. 2017 od 17 hodin v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p.o. – Hradiště 1.  Přednáška se koná v rámci celoročního cyklu Dvě století Rukopisů.

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích připravilo ve čtvrtek od 17 hodin v sakristii kaple sv. Ondřeje vernisáž výstavy Paličkovaná krajka – procházka s Karlem IV. V rámci doprovodného programu se v sobotu od 12 do 15 hodin uskuteční ukázka paličkování.

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích sídlí od roku 2000 v památkově chráněném objektu pseudogotického zámku Hradiště. Po rozsáhlé rekonstrukci bylo zpřístupněno veřejnosti v roce 2002.

výstava Keltové v západních Čechách

výstava Keltové v Čechách

Muzeum vlastní sbírky archeologické, etnografické, umělecko průmyslové, výtvarné a literárněhistorické. Stálé expozice jsou zaměřené na zakladatele muzea Františka Raušara, měšťanstvo, lidovou architekturu, lidový kroj a šlechtický interiér. Celoročně se v muzeu pořádají výstavy ze sbírkového fondu muzea, výstavy výtvarného charakteru a z dalších oborů.

Důležité místo zde má nově vybudovaná knihovna s bohatým muzejním fondem, přístupná badatelům a nejširší veřejnosti. Součástí zámku je kaple sv. Ondřeje, postavená v 2. polovině 19. století Hanušem Kolovratem, nejvýznamnějším majitelem někdejšího hradišťského panství. Zámek obklopuje rozsáhlý park v anglickém stylu, lemovaný protékající řekou Úslavou. Za zmínku stojí nedaleké pískovcové barokní sousoší Ukřižovaného z roku 1727 a socha svatého Michaela z roku 1748, ke kterým lze dojít cestou ze zámeckého parku.

adventní trh

adventní trh

Počátky muzejní činnosti v Blovicích spadají do roku 1913, kdy z iniciativy ředitele blovických škol Františka Raušara byl při místním okrašlovacím spolku založen muzejní odbor. V roce 1936 se stal muzejní odbor členem Svazu českých muzeí v Praze. Vlastivědné sbírky z Blovic a z okolních obcí byly postupně shromažďovány a uloženy v bytě Františka Raušara. František Raušar umírá roku 1941 a jeho posledním přáním bylo odkázat veškerý majetek městu za účelem zřízení muzea. Původně městské Raušarovo vlastivědné muzeum rozšířilo v šedesátých letech svoji působnost na oblast jižního Plzeňska. Roku 1976 bylo muzeum přejmenováno na Okresní muzeum Plzeň – jih se sídlem v Blovicích. Postupně nashromáždilo a zpřístupnilo veřejnosti bohaté sbírky archeologické, národopisné, uměleckoprůmyslové, výtvarné a literárněhistorické řadou výstav a expozic. Rok 2000 se stal historickým mezníkem v dějinách muzea. To získalo do užívání k muzejním účelům zámek Hradiště spolu se zámeckým parkem. Rok 2002 přinesl dlouho očekávané otevření a zpřístupnění zámku veřejnosti – části jeho historických expozic a výstavních síní. Vnitřní část objektu prošla celkovou rekonstrukcí, byl restaurován kazetový strop a započaty přípravné práce na restauraci zámecké kaple, které byly ukončeny v roce 2004.

Aktuálně:

O čase nejen vánočním – do 21.1.2017

Výstava věnovaná roli času v lidském životě. Návštěvníci budou mít možnost zjistit, co to jsou lihýřové hodiny nebo se seznámit s různými podobami stolních a nástěnných hodin.

Keltové v západních Čechách – do 28. 2. 2017

Výstava seznámí návštěvníky s keltským řemeslem a šperkem, zavede je ale i do populární oblasti keltské mytologie. Součástí expozice je doprovodný program pro děti.

Keltský šperk  –  přednáška

přednáší PhDr. Dana Stolzová, Muzeum TGM Rakovník
19.1. 2017 od 17:00

Dlouhodobé výstavy:

Jak si kdo ustele – výstava věnovaná historii spaní a další intimní oblasti lidského života – spodnímu prádlu

Velké prádlo našich babiček – výstava mapuje běžnou denní dřinu našich prababiček. Kromě klasických dřevěných necek a valch uvidíte také unikátní funkční mandl téměř mamutí velikosti. Součástí expozice je i původní skutečná pec z přelomu 18. a 19. století včetně skromného vybavení světničky této doby.

Staré časy malých dětí – dlouhodobá výstava improvizovaného dětského pokojíčku navozuje atmosféru poloviny minulého století. V měšťanském mobiliáři z počátku 40. let 20. století jsou zakomponovány hračky – atributy dětství.

Otevírací doba:

květen – září : út – ne 10.00 – 17.00

říjen – duben : út – so  9.00 – 15.00

 

Ode dneška je pro návštěvníky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích připravena výstava O čase nejen vánočním, na které bude možné zhlédnout mistrovskou řemeslnou dovednost našich předků v podobě chronometrů a dřevěných betlémů, které jsou uloženy ve sbírkách muzea.

Celkem 5027 lidí dorazilo dnes večer na náměstí Republiky na tradiční akci Česko zpívá koledy, aby si společně zanotovalo vánoční písně Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční hody, Pásli ovce valaši a Vánoce Vánoce přicházejí.

Celkem na deseti místech si lidé ve středu v 18 hodin společně zazpívali několik tradičních vánočních písní. Kromě náměstí Republiky se lidé sešli ještě v Plzni v Domě seniorů Anavita. Dalšími místy byly Spálené Poříčí, Přeštice, Letiny, Kasejovice, Blovice, Žihle, Chlumčany, Zruč-Senec. Celkem si v jediný okamžik zazpívalo vánoční koledy v Plzeňském kraji více než 11 tisíc lidí.

Více fotek najdete zde.