Home Tagy Články označené "Festival Plzeňské dvorky"

Festival Plzeňské dvorky

Tisíce lidí přilákal do centra Plzně druhý ročník Plzeňských dvorků. Festival připravila Nadace 700 let města Plzně a společně s několika institucemi i soukromými vlastníky zprostředkovala návštěvníkům akce možnost nahlédnout do zákoutí západočeské metropole trochu jinak. Všichni mohli vydat po srdcích plzeňských domů.

Zájem byl obrovský a to především o nové dvorky. Jedním z nich byl např. ten v Bezručově 25. „Tolik lidí jsme opravdu nečekali. Už v 10 hodin, tedy se začátkem programu, stál před domem hlouček lidí a během celého dne to pak byl stálý proud návštěvníků, kteří byli nadšeni jak naším dvorkem, tak akcí samotnou,“ řekl jeden z majitelů objektu Martin Vítovec. A zároveň už přemýšlel, co všechno by se dalo v příštím roce vylepšit. Stejnou zkušenost měli také majitelé nově otevřeného penzionu Republika na Náměstí Republiky 24, domu, který po léta chátral a nyní byl pro „dvorkaře“ jedním z hlavních cílů a svou novou podobou většinu nadchnul.

Lidé byli překvapeni také prostorem vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici či kouzlem dvorku na Náměstí Republiky 20. V letošním roce se zapojilo také Pivovarské muzeum, kde se pro mnohé otevřel nečekaný pohled na staré hradby a chmelnici. Západočeská galerie ukázala svůj dvorek v Pražské 13 a pestrý program čekal i na návštěvníky Národopisného muzea a to nejen na dvorcích, kde vystoupily dětské folklorní soubory či Broučci band, ale také ve svých expozicích. Tradičním partnerem se stala opět filozofická fakulta ZČU. Na jejích dvorcích startovala i končila městská hra Zažijte dvorky. Tu si zahrály desítky lidí všech věkových kategorií, a pokud byli úspěšní, otevřeli nakonec truhlu, z níž si mohli vybrat poklad. Univerzita také otevřela své laboratoře, v nichž představila svoji práci.

V Sedláčkově 38 se opět swingovalo s Zhirawski memory bandem a Markétou Čekanovou. Stejně jako v minulém roce se mnozí těšili na dvorek v Bezručově 9, kde se mohli setkat s oblíbenou plzeňskou architektkou paní Annou Hostičkovou a usměvavými majiteli, manžely Horákovými. Po celý den vše doprovodila příjemná hudba kytaristy Pavla Junga či tajemný zvuk hangdrumu Jiřího Šámala. Z přilehlého dvorku Kopeckého sadech 10, sídla konzervatoře pak vše doplňovali svým uměním studenti oddělení elektronických klávesových nástrojů.

Novým partnerem akce byl také dvorek – atrium Bílé nároží. Tady si mohly návštěvníci vytvořit své umělecké dílo – motýla, které zůstane v domě na výstavě do června, zajímavostí byla i možnost nahlédnout do sklepení domu. Rajský dvůr Diecézního muzea lákal svým klidem, v Muzeu loutek pak potěšil zpěv vokálního kvinteta Tutti Voci. Prohlídky interiérů nabídlo Biskupství plzeňské, zároveň s možností využít o víkendu slevu na vstup na plzeňskou věž. Mezi nadšené podporovatele akce patří i manželé Utlerovi z malebného dvojdvorku v Dominikánské 5.

Více než dvě stovky lidí se vydaly na komentované prohlídky, které připravil oblíbený plzeňský historik David Růžička s dalšími průvodci.

„Druhý ročník ukázal, že nadace přinesla do Plzně novou akci, která se lidem líbí a z toho máme obrovskou radost,“ zhodnotila Plzeňské dvorky 2017 ředitelka nadace Alena Kozáková. „Především si cením toho, s jakým nadšením s námi všichni majitelé spolupracují a to bez nároku na jakoukoliv odměnu a to se týká i vystupujících umělců. Už teď se těšíme na příští ročník. Dokonce už se nám hlásí další zájemci se svými dvorky,“ doplňuje.

Některé dvorky můžete navštívit i během roku. Ty uzavřené pak můžete obdivovat na www.plzenskedvorky.cz na fotografiích Jiřího Zahradníka.

V sobotu 20. května se veřejnosti podruhé otevřou dvorky v srdci města Plzně. Po úspěchu loňského prvního ročníku zve Nadace 700 let města Plzně opět do více či méně známých zákoutí Plzně.

Během festivalu Plzeňské dvorky se lidé budou moci zcela zdarma podívat do míst, která znají i do těch, kam se běžně nepodívají a to zcela zdarma. Na některých dvorcích bude připraven doprovodný program, několikrát denně se uskuteční komentované prohlídky, jejichž počet je pro letošní rok navýšen a připravena je také zábavná městská hra „Zažijte dvorky“.

dvorek na náměstí Republiky 13 / foto: Jiří Zahradník

Na celé akci opět spolupracovala celá řada nadšených dobrovolníků, kteří odvedli kus poctivé práce. Více než půl roku trvá příprava. Od plánů, které dvorky zařadit, po oslovení majitelů, nafotografování a doplnění programem. První fáze příprav probíhala ve spolupráci s Ing. arch. Annou Hostičkovou, Mgr. Davidem Růžičkou a Ing. Čekanovou a to především po odborné a organizační stránce. S dalšími nápady se pak zapojili také majitelé dvorků, z nichž mnozí sami připravují svůj dvorkový program

Od 10 do 18 hodin ožijí dvorky domů Bezručova 9 a 25, Dominikánská 5, Františkánská 9 a 11, Kopeckého sady 10, náměstí Republiky 13, 20, 23, 24 a 35, Pražská 5 a 13, Sedláčkova 38 a 15, Veleslavínova 27 a 6, sady Pětatřicátníků 12.

Komentované prohlídky vycházejí v 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 15:00, 15:30, 16:00 a 16:30 z výchozího bodu náměstí Republiky 35 – před budovou. Prohlídku je nutné si rezervovat předem zakoupením vstupenky v ceně 80 Kč. Vstupenky jsou v prodeji v Muzeu strašidel v suterénu hotelu Central na náměstí Republiky denně od 10:00 do 18:00.

Netradiční zážitek z poznávání dvorků opět nabídne městská hra – stopovačka Zažijte dvorky. Ta začíná tím, že si účastníci vyzvednou hrací kartu, s níž obejdou jednotlivé dvorky. Na nich je čekají rozmanité šifry, úlohy a aktivity. Hra nemá určený čas startu, hrací kartu si lidé mohou vyzvednout na dvorku Sedláčkova 38 v podstatě kdykoli, jen je třeba počítat s tím, že celá stopovačka trvá zhruba dvě hodiny. Cíl bude v Sedláčkově 15, kde čeká na úspěšné řešitele drobný dárek. Dvorky, kde budou ukryty úkoly jsou v programu označeny písmenem S. Ve spolupráci s Nadací 700 let města Plzně ji připravují organizátoři, kteří v Plzni již několik let pořádají podzimní šifrovací hru PLŠI.

Vstupy do jednotlivých dvorků budou moci návštěvníci identifikovat pomocí speciálního označení, které na míru akci vyrobila firma Saferoad Czech Republic s.r.o.

Festival Plzeňské dvorky Nadace 700 let města Plzně poprvé uspořádala v roce 2016. Akce se setkala s velkým zájmem návštěvníků, a proto se chystá její další ročník. 20. května 2017 od 10 do 18 jsou Plzeňané zváni na bezmála dvacítku dvorků, z nichž některé budou velkým překvapením, protože se na ně běžně nedostanete a některé, které znáte, poznáte tak trochu jinak.

Podrobný program bude zveřejněn během několika dní. Ale již nyní je možné zakoupit vstupenky na komentované prohlídky dvorků, které se v loňském roce těšily velkému zájmu. “Pro letošní ročník je jejich počet navýšen a věříme, že se tak dostane na všechny zájemce,” říká ředitelka nadace Alena Kozáková Vstupenky v ceně 80,- Kč je možné zakoupit od 2. května 2017 v Muzeu strašidel (nám. Republiky 33, hotel Central, 377 223 473, 602 245 537) denně od 10:00 do 18:00.

Postupně bude vše podstatné zveřejňováno na www.plzenskedvorky.cz.

Nejen tradiční akce jako Historický víkend nebo Hudební cena Plzeňský Orfeus, ale například i zcela nový projekt zpřístupňující veřejnosti známé i neznámé dvorky v centru města připravila pro letošní rok Nadace 700 let města Plzně. Tato organizace založená statutárním městem Plzeň působí od roku 1993 a podporuje v západočeské metropoli kulturní, sportovní, sociální i další aktivity. Cílem zřizovatele je dostat nadaci víc do povědomí občanů i posílit její aktivity tak, aby ještě lépe dokázala propojit město, občany a podnikatelské subjekty.

„Pokud k tomu bude shoda v koalici, tak bych chtěl, aby nadace měla větší váhu a aby do budoucna mohla podporovat více projektů. Také bude snaha získat pro nadaci další partnery z řad plzeňských firem, kteří se ztotožní s jednotlivými projekty a podpoří je,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký s tím, že ročně nadace přispívá na zhruba stovku akcí, přičemž z rozpočtu města získává ročně částku zhruba tři miliony korun, další prostředky na projekty si zajišťuje u sponzorů a také z výnosů ze svého nadačního jmění.

Podle Hany Švábové, předsedkyně správní rady Nadace 700 let města Plzně, podpořila nadace za dobu své existence více než 3000 projektů, vynaložené prostředky přesáhly 100 milionů korun. „Nejde jen o podporu aktivit obohacující kulturní a sportovní program nebo sociální oblast, ale díky financím, které nadace získala, byly obnoveny i mnohé památky,“ uvedla Hana Švábová. Nadace se podílela mimo jiné na financování zvonu sv. Anny pro katedrálu sv. Bartoloměje i na obnově některých částí tohoto chrámu, zajistila prostředky na sochu Žumbery, na osvětlení hradu Radyně, obnovu plzeňských synagog, zeď františkánského kláštera a další.

Pro rok 2016 připravila nadace několik samostatných akcí. Populární Historický víkend, který se koná nepřetržitě od roku 1995 a láká desítky tisíc návštěvníků, se uskuteční 11. a 12. června, 10. června bude prolog akce. Nabídne šerm, divadlo, hudbu, tržiště, interaktivní dětskou scénu, pohádkovou cestu, průvody, ohňostroj. Lidé uvidí interaktivní desetimetrovou loutku Karla IV. (10. a 11. června). „Byl to právě Historický víkend v roce 2011, kdy se v Plzni poprvé objevily obří loutky. Připomenu také, že v roce 2014 tuto akci oživily krosnové loutky a loutka provazochodce, která balancovala nad hlavami diváků ve výšce několika desítek metrů,“ uvedla Alena Kozáková, ředitelka Nadace 700 let města Plzně. Součástí víkendu bude i slavnostní bohoslužba za město, celebrovaná zřejmě novým biskupem 12. června v 10:30 hodin.

V rámci nadace také letos pokračuje projekt udělování hudebních cen Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior, kdy se 5. května uskuteční společný koncert laureátů s Plzeňskou filharmonií. „Hudební cena Plzeňský Orfeus je udělována od roku 2004 a stala se již velmi prestižní a ceněnou. Plzeň je jediným městem, které takovou cenu uděluje. Od roku 2011 bylo ocenění rozšířeno o cenu Plzeňský Orfeus junior, přičemž od roku 2014 se každoročně koná koncert Setkání generací, na němž se potkávají laureáti daného oboru s významným umělcem oboru stejného,“ přiblížila Alena Kozákova. Setkání generací se uskuteční 9. listopadu, a to v oboru akordeon, vystoupí Jytte von Rüden z Dánska.

Zcela novým projektem nadace budou letos Plzeňské dvorky. Termín je stanoven na 28. května, kdy se veřejnosti otevřou známé i neznámé dvorky v centru města. Na některých bude připraven program, u Národopisného muzea a Muzea loutek bude spojen s volným vstupem.