Home Tagy Články označené "galerie"

galerie

V Plzni U Zvonu je  k vidění výstava shrnující důvody, proč Západočeská galerie v Plzni potřebuje náležitou budovu pro prezentaci svých sbírek. Na velkoformátových panelech umístěných v místě, kde by nová budova měla stát, se můžete seznámit s nevyhovujícím stavem současných galerijních prostor. Výstava potrvá už jen do 14. srpna.

Špička ledovce je výstava, která nabízí tradičně výběr nejlepších bakalářských a diplomových prací studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Plzeň. Výstava se slavnostní vernisáží otevře ve středu 9. srpna a k vidění bude do 9. září. Galerii L. Sutnara najdete v Riegerově ulici 11 v Plzni.

Návštěvníci uvidí fashion design, knihy, grafiky, grafický design, fotografie, keramika, šperk nebo multimediální projekty. Všechny práce jsou ověnčené cenou děkana, čestným uznáním děkana nebo cenou ateliéru a dosahují té nejlepší umělecké úrovně a vynikají rovněž precizním zpracováním.

V dobřanské galerii na náměstí T. G. Mararyka č. 5 jsou právě k vidění  výtvarné práce pacientů místní Psychiatrické nemocnice. Výstava, kterou tvoří více než dvě desítky děl současných i minulých pacientů, se tak stala už druhou aktivitou nově budované spolupráce mezi Psychiatrickou nemocnicí a městem Dobřany.

Tou první je péče o zeleň, kdy město čerpá z bohatých zkušeností, které odpovědní pracovníci v Psychiatrické nemocnici mají. První vlaštovkou je výsadba okrasných květinových záhonů v centru města. V květnu byl vytvořen touto spoluprací „Záhon porozumění“ u kruhového objezdu na třídě 1. máje.

„Obdobná výstava je v naší galerii poprvé a mám z této spolupráce velikou radost. To, že má někdo problémy a musí se s nimi léčit, nemusí nutně znamenat, že má sedět v koutě a nic nedělat. Mezi pacienty jsou akademičtí malíři i lidé, kteří se tomu začali věnovat až při léčení v rámci arteterapie a rozhodně to neznamená, že jsou v malování horší. Vystavované práce jsou průřezem technik a stylů a máme tu jen část toho, co v ateliérech PN vzniká,“ říká ředitelka Městského kulturního střediska Dobřany Jaroslava Umnerová.

Arteterapie je součást léčebné pedagogiky zaměřená na léčení prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit a v PN Dobřany patří již řadu let mezi komplementární formy léčby zejména pro pacienty s diagnózami poruch nálad, psychóz, poruch osobnosti, závislostmi… Své místo má i na dětském oddělení. Klienti mají k individuální a skupinové arteterapii k dispozici moderní ateliér.

„Na příští rok už máme nějaké další plány týkající se spolupráce kulturního střediska a oddělení arteterapie PN Dobřany, ale zatím nebudu prozrazovat víc,“ dodává ředitelka MKS.

Oficiální memorandum o vzájemné spolupráci PN Dobřany a města Dobřany bude podepsáno v posledním prázdninovém týdnu.

Západočeská galerie v Plzni uvede ve středu další díl cyklu JEDNO DÍLO / JEDEN SVĚT, v kterém představí ve výstavní síni Masné krámy dílo Bohumila Kubišty – Zátiší z chléva z roku 1910. Od 17 hodin o něm bude přednášet PETR JINDRA.

K zajímavým místům, která můžete v Nepomuku navštívit, patří bezesporu rodný dům malíře Augustina Němejce, kde vznikla galerie jeho obrazů. Dům získal v rámci projektu „Nepomuk, rekonstrukce rodného domu Augustina Němejce“ významnou finanční podporu Evropského fondu pro regionální rozvoj a v červnu roku 2010 byl slavnostně zpřístupněn veřejnosti.

Richard Böhnel

V galerii je instalováno více než sedmdesát děl tohoto autora, z nichž většina pochází ze soukromé sbírky, další jsou zapůjčeny např. od Západočeské galerie v Plzni či Západočeského muzea. Obrazy představují typickou malířovu tvorbu – postavy v krojích, motivy ze života venkovského lidu, lidové slavnosti a portréty. Jak se ale zdá, už brzy by mohl mít tento umělec, jemuž se přezdívá malíř Plzeňska, po bodu dalšího kolegu.

Zastupitelé města Nepomuka totiž schválili poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40.000 korun na zbudování stálé expozice Richarda Böhnela právě v Rodném domě Augustina  Němejce v Nepomuku. Expozice, kterou realizuje Mikroregion Nepomucko, zahrne bustu R. Böhnela od Václava Česáka, informační panely a exponáty ve formě obrazů. Tvorbu expozice podpořil shodnou částkou i Plzeňský kraj. Celkové náklady dosáhnou výše 112.390 Kč.

Richard Böhnel za stolem

Richard Böhnel  absolvoval novinářskou fakultu UK v Praze, na níž obhájil ve svém oboru doktorát. Celý život psal a kreslil zejména do časopisů pro děti a mladé lidi. Po odchodu do důchodu a trvalém přesídlení z Prahy do Milče u Nepomuku, se věnoval především dvěma okruhům tvorby, jež sám nazýval toulkami přírodou a toulkami vlastní hlavou. V prvé z nich dominuje pastel suchý, ve druhé pastel olejový. Věnoval se také kresbě, návrhům spolkových praporů, tvorbě ilustrovaných plánů obcí. S výsledky svého výtvarného usilování seznamoval veřejnost téměř každoročně prostřednictvím výstav.

Nejnovější díla současných slovenských autorů mladší a střední generace jsou k vidění v Galerii města Plzně, náměstí Republiky 40. Projekt s názvem Konstruktivní lyrika představuje malby, objekty, videa, fotografie i záznamy z performance z let 2014 až 2017. Usiluje tak mimo jiné o vytvoření jednotného intermediálního celku. Výstava potrvá do 27. srpna. Na neděli 6. srpna je připravena tradiční tematická tvořivá dílna pro rodiče s dětmi.

Své umění v galerii vystavují Marek Burcl, František Demeter, Juraj Gábor, Dominik Hlinka, Oto Hudec, Martin Kochan, Jaroslav Kyša, Lucia Papčová, Rastislav Podhorský, Vladimír Slivka, Martin Špirec, Petra Vojteková, Jana Zatvarnická.

Galerie je otevřena denně kromě pondělí, a to od 10 do 12 hodin a od 12.30 do 18 hodin. Vstupné činí 40 korun pro dospělé, zlevněné 20 korun. Na tvořivou dílnu je vstup volný.

Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra Mileny Štráfeldové ze života architekta Adolfa Loose a jeho ženy Claire, původně Kláry Beckové se odehraje ve středu ve výstavní síni 13 v Plzni od 18 hodin. Účinkuje Poetické divadlo.

Zlatá šedesátá v literatuře – to je téma přednášky Jiřího Staňka, kterou můžete vyslechnout v úterý ve výstavní síni Masné krámy v Plzni. Jedná se o doprovodný pořad k výstavě Obraz a slovo v českém výtvarném umění 60. let. Začátek je v 17 hodin.

Už jen do neděle 16. července 2017 si můžete v přednáškovém sále Západočeské galerie v Pražské 13 ve 2. patře prohlédnout výstavu absolventských prací žáků výtvarného oboru Soukromé ZUŠ Trnka v Plzni. Otevřeno je od 10 do 18 hodin.

V úterý se slavnostně otevřela velká letní výstava Plzeňský salón 2017 s podtitulem „Byli mezi námi“. Vernisáž zahájil ředitel Divadla J. K. Tyla Martin Otava spolu s náměstkem primátora Martinem Baxou, ředitelem Západočeské galerie v Plzni Romanem Musilem a kurátorkou výstavy Janou Potužákovou z Unie výtvarných umělců Plzeň.

Slavnostní vernisáž se setkala s mimořádným ohlasem a zúčastnily se asi tři stovky milovníků umění.

Plzeňský salón představuje nejvýznamnější, již nežijící, umělce z Plzně a Plzeňského kraje včetně děl Jiřího Kovaříka, Bronislava Losenického, Ladislava Fládra, Aleny Koenigsmarkové, Josefa Hodka nebo Miroslava Tázlera staršího. Díla zapůjčila Západočeská galerie v Plzni, Artotéka města Plzně a ve spolupráci s Unií výtvarných umělců Plzeň se podařilo zajistit i díla ze soukromých sbírek. Pro veřejnost je expozice otevřena každý den kromě pondělí od 15 do 18 hodin až do 20. srpna.