Home Tagy Články označené "historické podzemí"

historické podzemí

Až do konce srpna se mohou zájemci vydat na prohlídku historického centra Klatov a poznat tak jedno z nejkrásnějších měst v česko-bavorském pohraničí, známé jako “brána Šumavy”. Vychází se vždy každou sobotu v 10 hodin.

Prohlídky historického centra města jsou určené pro širokou veřejnost, individuální turisty či rodiny s dětmi. Během přibližně 80 minutové procházky se účastníci seznámí se vším, co je v Klatovech jedinečné a dozvědí se i něco z toho, co se v knižních průvodcích ani na internetu nepíše. Prohlídky se konají za každého počasí a při jakémkoli počtu účastníků!

V rámci prohlídek Klatov:

  • uvidíte jedinečný film o historii města a vývoji památek, vytvořený speciálně pro tyto prohlídky, zachycující i běžně nepřístupná místa
  • dozvíte se zajímavosti o nejvýznamnějších historických stavbách v centru města
  • navštívíte běžně nepřístupné prostory bývalého dominikánského kláštera (opravený v roce 2007) a přilehlý kostel sv. Vavřince
  • navštívíte arciděkanský kostel a seznámíte se s příběhem slavné klatovské Madony
  • prohlédnete si náměstí a mimořádně zajímavý jezuitský kostel, kde se seznámíte s historií a působením jezuitského řádu v Klatovech

„Prohlídku historického centra Klatov si mohou objednat také organizované skupiny, školní výlety či skupiny žáků a studentů. Prohlídka města je v tomto případě možná v kterýkoli den i mimo letní sezónu a může být zaměřena podle přání a časových možností skupiny,“ zdůrazňuje jejich organizátor Mgr. Pavel Koura.

Strávit zajímavý víkend můžete hned na několika historických památkách Plzeňského kraje. Například zajímavé jsou noční prohlídky hradu Kašperk, tentokrát po stopách hejtmana Jana.  Tématem nočních prohlídek jsou dramatické životní osudy dlouholetého hejtmana – purkrabího hradu Jana Prechta z Rotenburku.

Nebílovy zase zvou na temperamentní španělské rytmy. Taneční umění a vášnivé flamenco španělské tanečnice Virginie Delgado odstartuje v sobotu 15. 7. 2017 letní hudební festival Anima Music 2017 na zámku Nebílovy. Festival plný emocí, vášně a krásných žen v průběhu léta představí také česko-francouzské duo TARA FUKI, nebo Chantal Poullain coby šansoniérku.

Podzemí Plasy

Klášter Plasy a tajemství jeho klášterního podzemí odhalí návštěvníci během tematicky zaměřených prohlídek z cyklu Monastýrování. Ve dnech  15. 7. a 16. 7. 2017 projdou   částí vzdušného systému a seznámí se s fungováním vodního systému konventu a okolních budov.

Ve spolupráci s kláštery Kladruby a Teplá připravili plasští 28. a 29. 7. 2017 sérii speciálních prohlídek. Jen v tyto dva dny se návštěvníci mohou podívat do nočních prostor kláštera, hledat kódy, luštit tajenku a v případě úspěchu získat volný vstup na tu samou akci i v dalších dvou klášterech, kde si hru dohrají. Prázdniny zakončí tradiční hrané noční prohlídky plaského konventu s Divadelním spolkem Lípa Hodovíz. Prohlídky vycházejí každou půlhodinu od 19:00 do 23:00.

Jedním z cílů vedení města je další rozvoj Plzeňské karty, především rozšíření výhod, které svému držiteli přináší. Do projektu se jako první soukromý subjekt zapojil Plzeňský Prazdroj, který poskytne návštěvníkům Pivovarského muzea v Plzni a Plzeňského historického podzemí 50% slevu na vstup právě při předložení Plzeňské karty. 

pivovar plzensky prazdroj„Slevu budou moci návštěvníci využít od 1. listopadu do konce března příštího roku,“ vysvětluje Rudolf Šlehofer, manažer pro turismus a tradice Plzeňského Prazdroje, a dodává: „Plzeňský Prazdroj je neodmyslitelnou součástí města Plzně a snaží se také přispívat ke zkvalitňování života místních, což děláme především prostřednictvím grantového programu Prazdroj lidem, který už od roku 2001 podporuje veřejně prospěšné organizace v plzeňském regionu. Dlouhodobě spolupracujeme i na městských projektech, jako byla například Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, a po vyhodnocení spolupráce na Plzeňské kartě budeme rádi hledat další možnosti spolupráce s  městem.“

Pivovarské muzeum v Plzni jako jediné odborné muzeum svého druhu v Čechách vypráví příběh a historii piva a pivovarnictví, a co se týče pojetí i šíře expozice, údajně nemá ve světě konkurenci. Muzeum sídlí ve středověkém právovárečném domě z 15. století, návštěvníci zde mohou vidět původní gotickou sladovnu, hvozd, nebo valečku. Od 26. října návštěvníci uvidí v rámci prohlídky Pivovarského muzea v Plzni také výstavu připravenou ve spolupráci se Západočeským muzeem, která nese název Zaniklý svět stolních společností.

plzenske podzemiPři prohlídce Plzeňského historického podzemí návštěvníci sestoupí do labyrintu chodeb, sklepů
a studní, který byl pod městem Plzní budován od 14. století a měří více než 14 kilometrů. Plzeňské historické podzemí plnilo pro své středověké obyvatele řadu funkcí, přičemž vše o jeho historii a také o životě středověkých občanů Plzně odhalí prohlídka s průvodcem.

Plzeňská karta je v současné době nejlépe hodnocenou městskou kartou právě díky svému širokému využití. „Mimo oblast dopravy funguje například jako průkaz do knihovny, ID karta ve stravovacích a docházkových systémech, má vlastní bonusový program a další funkcionality,“ vypočítává Michal Kraus, předseda představenstva PMDP, a.s., a doplňuje: „I přesto existuje ještě velký prostor pro další rozvoj Plzeňské karty právě v oblasti jejího využití mimo dopravu, především ve spolupráci s městem a dalšími subjekty.“

Plzeňské historické podzemí ozáří od 25. února 2015 do konce roku Světýlka v hlubinách. Netradiční výstavu instalovala Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček v rámci projektu Dvacet a furt freš. Návštěvníci se mohou těšit na sochy, malířské objekty a obrazy s jednotícím prvkem, kterým je směřování k naději. Výstava je pořádána v rámci programu projektu Plzeň – Evropského hlavní město kultury 2015.

Výstava spojená s 20. výročím založení SSUPŠ Zámeček představí na třicet výtvarných objektů vytvořených studenty této školy a dětmi z výtvarného kroužku Skřítek. „Studenti měli široké a zajímavé téma. Tím je směřování k naději a z exponátů pozitivní a duchovní energie skutečně vyzařuje. Navíc expozice ve specifických prostorách podzemí efekt ještě umocňuje,“ říká Anna Peřinová, vedoucí oddělení historických sbírek Plzeňského Prazdroje.

SSUPŠ Zámeček je první střední uměleckou školou založenou v Plzni. Nabízí pět maturitních studijních oborů, ale zabývá se také vzděláváním dospělých a v rámci zájmových kurzů zajišťuje také výtvarný kroužek Skřítek.  Kroužek vede renomovaná výtvarnice, ilustrátorka a scénografka Dana Raunerová.

Výstava „Světýlka v hlubinách“ bude v Plzeňském historickém podzemí ke zhlédnutí v rámci všech nabízených prohlídek každý den od 25. února až do konce letošního roku, který je v západočeské metropoli zasvěcen kultuře.