Home Tagy Články označené "Horšovský Týn"

Horšovský Týn

Horšovský Týn (něm. Bischofteinitz) je třetí největší město okresu Domažlice, obec s rozšířenou působností. Městem protéká řeka Radbuza, do které se vlévá Křakovský potok (zleva) a Lazecký potok (zprava). Střed města se nachází 10 km severně od okresního města Domažlice a 42 km jihozápadně od Plzně. PSČ je 346 01. Žije zde zhruba pět tisíc obyvatel.
První písemná zmínka o městě pochází z roku 1184. Město vzniklo na místě brodu na kupecké stezce v sousedství správní osady Horšov, existující pravděpodobně již v 10. století.
Ve 13. století byl vybudován hrad, ve 14. století získal Horšovský Týn statut města. V letech 1422 a 1431 bylo město obléháno husity, ale ubránilo se.
V roce 1547, za vlády Lobkowitzů, postihl město velký požár, který poničil velkou část města i hradu. Jeho následkem bylo přikročeno k rozsáhlé přestavbě města v renesančním slohu. Na místě hradu vznikl renesanční zámek. Na přelomu 16. a 17. století patřilo týnské panství mezi 10 nejbohatších v českých zemích. Pak ale přišlo České stavovské povstání a následně třicetiletá válka. Vzhledem k tomu, že se Lobkowitzové přidali na stranu českých stavů, byl jim zabaven majetek včetně týnského panství. V roce 1622 získává panství Maxmilián z Trauttmansdorffu.
Po třicetileté válce posilovala ve městě německá menšina. Byly postaveny některé stavby v barokním slohu. Po zrušení nevolnictví a reformě veřejné správy se Horšovský Týn stal v roce 1849 okresním městem.

Kostel svatého Petra a Pavla na náměstí Republiky
Začátkem 20. století se ve městě začal rozvíjet drobný průmysl. Tomu napomohla i výstavba železniční tratě Staňkov – Poběžovice v roce 1900.
Důsledkem druhé světové války, která ve městě skončila osvobozením americkou armádou 5. května 1945, byl odsun německého obyvatelstva. Ten ale nebyl tak citelný jako v jiných západočeských pohraničních městech, protože Horšovský Týn patří do tradičně české oblasti Chodska.
Po nástupu komunismu v roce 1948 došlo ke znárodnění průmyslových podniků a založení JZD. Byla zahájena výstavba nových závodů a obytných čtvrtí (např. sídliště na Malém předměstí). V roce 1953 bylo historické centrum města vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Od 1. července 1960 patří město Horšovský Týn s celým svým původním okresem pod okres Domažlice. V průběhu let 1960–1989 došlo k rozsáhlé integraci okolních obcí. I díky tomu je Horšovský Týn rozlohou druhou největší obcí okresu.
Po roce 1989 nastává postupná likvidace zemědělské výroby[zdroj?] (rozpad JZD), úpadek průmyslové výroby[zdroj?] a nárůst nezaměstnanosti. Nezaměstnanost v roce 2010 dosáhla 9,29% (ČSÚ).

Renesanční radnice v Horšovském Týně
V roce 2006 proběhla rekonstrukce náměstí, postupně dochází také k opravám v objektu zámku.

Hudební lahůdku v podobě vánočního koncertu si nenechte ujít v neděli 10. prosince v 17 hodin v kině Horšovský Týn na Domažlicku. Zpěvák a skladatel Jaroslav Uhlíř s kapelou představí své nezapomenutelné hity jako Holubí dům, Severní vítr nebo Není nutno, ale i další hity.

Město Horšovský Týn  podalo  žádost o vydání územního rozhodnutí na  stavbu   obytná zóna Lidická   – II. etapa  na technickou  a dopravní infrastrukturu pro výstavbu  17 rodinných domů. Zahrnuje jak komunikaci s oboustranným chodníkem, tak kanalizaci a  26 parkovacích míst.

Koncert nazvaný Pohnuté emoce se uskuteční v neděli 3. prosince    od 17 hodin ve velkém sále Městského kulturního zařízení v Horšovském Týně. Originální písničky, hravé texty a chytlavá muzika – to vše v podání dvojice Vilém Dubnička a Zdeněk Lahoda.

Sérii svátečních koncertů zahájí 26. listopadu přední český houslový virtuóz Jarosalv Svěcený společně s kytaristou Miloslavem Klausem. Kinosálem v Horšovském Týně zazní od 17 hodin originální skladby od Nicoly Paganiniho, Maura Giulianiho, Filippa Gragnaniho a dalších hudebních velikánů.

Městské kulturní zařízení v Horšovském Týně se po příští čtyři dny stane dějištěm akce nazvané Literární shrabování. Návštěvníci zde uvidí literární příspěvky  malých i dospělých tvůrců, které byly zařazeny do almanachu, ale i práce výtvarného oboru místní ZUŠ. Vernisáž se koná v úterý 21. listopadu v 15 hodin.

Sbor dobrovolných hasičů Horšovský Týn pořádá v  sobotu 18. listopadu  Halloween. Na programu je od 15 hodin dětská párty, od 17.30 hodin lampiónový průvod a od 18.30 hodin Strašidelnou školu. Vše se odehrává v místní hasičárně.

Kreativní kurz na výrobu svíček z včelího vosku pořádá pro zájemce Městské kulturní zařízení Horšovský Týn. Koná se v sobotu 11. listopadu od 14 hodin pod vedením zkušeného včelaře Josefa Haise. Během odpoledne si každý vyrobí dvě točené a jednu odlévanou svíčku.

MFF Juniorfest v letošním roce slaví své desáté jubileum. Festival se uskuteční od 4. do 11. listopadu hned v pěti městech Plzeňského kraje: Plzni, Domažlicích, Horšovském Týně, Dobřanech a Přešticích. Také letos převezmou cenu Zlatá rafička další dvě legendy české filmové a televizní tvorby – herec Jiří Lábus a herečka, zpěvačka a moderátorka Jitka Molavcová.

Hrála jste v mnoha televizních pohádkách, na kterou roli vzpomínáte nejraději?

Moc ráda vzpomínám na televizní pohádku O bílé paní. Bílé paní jsem rozuměla. Slavěna ze Slavětína se sice moc nevyspí, protože o půlnoci musí strašit, ale má dobré srdce, smysl pro humor a ještě ke všemu je zamilovaná. Co víc si strašidlo může přát? Nikdy nezapomenu na bouřku na hradě Helfenburg. Můj první natáčecí den, vlastně noc. Byla to strašidelná atmosféra, provázená hromy, blesky a přívalovým deštěm. Opravdu jsem se bála. Ještě že jsem měla kolem sebe tak báječné lidi. Jinak bych umřela strachy a musel by to hrát někdo jiný. Pohádky mám moc ráda a nepřeji si, aby mně někdo vymlouval sedmimílové boty, létající koberec, či proměnu zvířete v prince. Věřím, že pohádky jsou a že se stále dějí. A v té víře nejsem sama, jsou se mnou všechny děti.

Máte nějakou zajímavou vzpomínku, která se váže na moderování dětských pořadů?

Na dětské diváky jsem nikdy nezapomínala. Jsem jim věrná už 47 let. Odehrála jsem stovky představení po celé republice, natočila televizní i rozhlasové pohádky, večerníčky, nazpívala písničky, píšu pro ně pohádky. Nabídka moderovat Kouzelnou školku mě opravdu moc potěšila. Také ráda vzpomínám na Malé televizní kabarety. Práce pro děti mě vrací zpátky do mého dětství. A navíc se od nich i učím. Té bezprostřednosti, volnosti, upřímnosti. Děti mě někdy doslova odbourají. Nedávno jsem se například zeptala jedné holčičky, zda má doma nějaké zvíře a ona odpověděla: ,,Ano….tátu!“

Jaký je Váš oblíbený dětský film?

Miluju filmovou pohádku Pyšná princezna. Byla natočena podle jedné z nejkrásnějších pohádek Boženy Němcové Potrestaná pýcha. Zaujala mě svou lidskostí, citlivostí a nadějí. Jasně rozlišila dobro a zlo. Tuto pohádku jsem jako dítě viděla snad dvacetkrát. Princ Miroslav – to byla moje první láska. Byl něžný, moudrý, vtipný, galantní… ach jo.. Zde je na celém příběhu nejpozoruhodnější, že ten, kdo chce vládnout lidu, musí mu rozumět a milovat jej…

Co byste Juniorfestu popřála k 10. výročí? 

Gratuluji k první desítce života! Mnoho krásných setkání do dalších let, mnoho dobrých kamarádů! Těším se na 20. výročí Juniorfestu!

Oprava sýpky v Horšovském Týně se po mnoha letech konečně stane skutečností. Rekonstrukce by měla trvat 12 měsíců od zahájení stavebních prací. Smlouva s vítěznou firmou byla podepsána už v září. Předpokládaná hodnota díla představuje více než 14 309 000,-  Kč bez DPH.

Rozlehlá čtyřpatrová stavba vybudovaná při obvodu zámeckého parku je na své delší straně prolomena osmi okenními osami. Nadpraží vstupu ze strany parku obsahuje nápisovou desku datující ukončení výstavby sýpky do r. 1718. Typická fasáda barokních sýpek s červeně vybarvenými římsami a lisenami je dosud velice dobře zachována, stejně jako konstrukce čtyř sýpkových pater v interiéru. Jedná se o jednu z největších barokních sýpek v západních Čechách.

V přízemí objektu nově vznikne kancelář, sociální zařízení, úklidová komora a depozitář. S navrženými stavebními úpravami jsou spojeny i nové vnitřní rozvody inženýrských sítí. Jednotlivá patra budou přístupná po stávajících dřevěných jednoramenných schodištích, která budou kompletně restaurována. Na restaurování celého vnitřního barokního schodiště s profilovanými sloupy bude restaurátorem vypracován podrobný záměr obnovy, který bude obsahovat přesné technické a technologické postupy prací, jejich rozsah, grafické znázornění nově vkládaných či odstraňovaných prvků a náhrad. Tento záměr bude předmětem samostatné žádosti o vydání závazného stanoviska Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Při realizaci stavby bude prováděn mykologický průzkum objektu, včetně odběru vzorků a jejich laboratorního vyhodnocení. Na základě tohoto průzkumu bude upřesněn a doplněn rozsah oprav z mykologického hlediska. Celá akce opravy objektu sýpky bude probíhat pod průběžnou kontrolou a dohledem památkových orgánů. Případné změny zjištěné dle skutečného stavu po odkrytí střešní krytiny a zazděných částí paty krovu musí být vždy odsouhlaseny zástupci památkové péče a projektantem, nikoliv pouze dodavatelem.

Podzimní příměstská výtvarně – divadelní dílna, která se uskuteční ve dnech 26. a 27. října v „Blešárně“ v Horšovském Týně, je určena dětem do 12 let. Připraveny jsou tvořivé hry a cvičení, komunikace a kreativita, společná výtvarná a dramatická tvorba.