Home Tagy Články označené "Horšovský Týn"

Horšovský Týn

Horšovský Týn (něm. Bischofteinitz) je třetí největší město okresu Domažlice, obec s rozšířenou působností. Městem protéká řeka Radbuza, do které se vlévá Křakovský potok (zleva) a Lazecký potok (zprava). Střed města se nachází 10 km severně od okresního města Domažlice a 42 km jihozápadně od Plzně. PSČ je 346 01. Žije zde zhruba pět tisíc obyvatel.
První písemná zmínka o městě pochází z roku 1184. Město vzniklo na místě brodu na kupecké stezce v sousedství správní osady Horšov, existující pravděpodobně již v 10. století.
Ve 13. století byl vybudován hrad, ve 14. století získal Horšovský Týn statut města. V letech 1422 a 1431 bylo město obléháno husity, ale ubránilo se.
V roce 1547, za vlády Lobkowitzů, postihl město velký požár, který poničil velkou část města i hradu. Jeho následkem bylo přikročeno k rozsáhlé přestavbě města v renesančním slohu. Na místě hradu vznikl renesanční zámek. Na přelomu 16. a 17. století patřilo týnské panství mezi 10 nejbohatších v českých zemích. Pak ale přišlo České stavovské povstání a následně třicetiletá válka. Vzhledem k tomu, že se Lobkowitzové přidali na stranu českých stavů, byl jim zabaven majetek včetně týnského panství. V roce 1622 získává panství Maxmilián z Trauttmansdorffu.
Po třicetileté válce posilovala ve městě německá menšina. Byly postaveny některé stavby v barokním slohu. Po zrušení nevolnictví a reformě veřejné správy se Horšovský Týn stal v roce 1849 okresním městem.

Kostel svatého Petra a Pavla na náměstí Republiky
Začátkem 20. století se ve městě začal rozvíjet drobný průmysl. Tomu napomohla i výstavba železniční tratě Staňkov – Poběžovice v roce 1900.
Důsledkem druhé světové války, která ve městě skončila osvobozením americkou armádou 5. května 1945, byl odsun německého obyvatelstva. Ten ale nebyl tak citelný jako v jiných západočeských pohraničních městech, protože Horšovský Týn patří do tradičně české oblasti Chodska.
Po nástupu komunismu v roce 1948 došlo ke znárodnění průmyslových podniků a založení JZD. Byla zahájena výstavba nových závodů a obytných čtvrtí (např. sídliště na Malém předměstí). V roce 1953 bylo historické centrum města vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Od 1. července 1960 patří město Horšovský Týn s celým svým původním okresem pod okres Domažlice. V průběhu let 1960–1989 došlo k rozsáhlé integraci okolních obcí. I díky tomu je Horšovský Týn rozlohou druhou největší obcí okresu.
Po roce 1989 nastává postupná likvidace zemědělské výroby[zdroj?] (rozpad JZD), úpadek průmyslové výroby[zdroj?] a nárůst nezaměstnanosti. Nezaměstnanost v roce 2010 dosáhla 9,29% (ČSÚ).

Renesanční radnice v Horšovském Týně
V roce 2006 proběhla rekonstrukce náměstí, postupně dochází také k opravám v objektu zámku.

Jak se co dělá – to jsou noční prohlídky s kastelánem Státního hradu a zámku v Horšovském Týně Janem Rosendorfským, které se uskuteční v sobotu 19. 8. 2017. Tentokrát se spolu s návštěvníky vypraví po stopách hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, první trvale žijící Japonky v Evropě, které je věnována jedna expozice na Horšovském Týně.

„Cestou se podíváme do hradní kaple, kde si řekneme něco o jejím restaurování. Přes půdy se dostaneme až na zámeckou terasu, kde prohlídku zakončí. Prohlídky začínají vždy v 19, 21 a 23 hodin a kapacita jedné je jenom 20 osob. Stejný program je připraven i na příští sobotu 26. 8. 2017,“ sdělil kastelán Rosendorfský.

A když už budete na zámku, nechte si od místního kastelána vypovědět zdejší pověsti. Jsou dvě – Pověst o bílé paní Ziguně a Pověst o bílém jelenovi.  Přízrak paní Ziguny, kterou proradný hradní  pán nechal zaživa zazdít do hradní zdi, prochází stále chodbami hradu a je možné zaslechnout i její pláč. Pan Volf byl za svůj hřích proklet do vlkodlaka a pobíhá za nocí po Horšovském Týně.

Společnost pro ochranu motýlů spolu s Národním památkovým ústavem a Správou státního hradu a zámku Horšovský Týn pořádají v pátek 18. srpna 2017  od 20 hodin Můří noc. Koná se v zámeckém parku na velké louce nad rybníkem (pod Sýpkou).

Přijďte se podívat nejen na přednášku o „Nočních motýlech“ tedy můrách, ale i na lákání nočního hmyzu (zejména motýlů) na světelný zdroj. Určitě bude i zajímavé určování tohoto hmyzu. Můří noc je nová akce, která zájemce za příznivého počasí seznámí s mnoha druhy můr, které potkáváme v přírodě.

Organizátoři radí, aby si návštěvníci vzali pevnou obuv, baterku a vhodné oblečení na venkovní akci. V případě deštivého počasí se akce přesouvá na náhradní termín, a to na sobotu 19. 8. 2017.

Nádvoří   zámku Horšovský Týn ožije od pátku 18. 8. 2017 až do neděle vždy od 14 hodin  Divadlem Pohádka z Prahy, které připravilo    pohádku Čert popleta. Čertovská veselá pohádka, kde čert samotnému čertu zkazí čertovský plán, a tak Lojzík nemusí do pekla.

Státní hrad a zámek v Horšovském Týně vystartoval do letošní letní sezony s několika novinkami – výstavou filmových kostýmů a rekvizit ze známých pohádek z 50. let jako například Obušku z pytle ven!, Hrátky s čerty nebo Princezna se zlatou hvězdou na čele, kterou si návštěvníci mohou prohlédnout po celé letní prázdniny až  do 1. 10. 2017. Výstava je instalována v bývalé konírně na zámku Horšovský Týn.

Bohatý kulturní program zahrnuje kromě výstavy také noční prohlídky s kastelánem nazvané „Jak se co dělá“, divadelní představení na zámeckém

z výstavy filmových kostýmů

nádvoří i v podkrovních prostorách Divadélka na půdě. Přitažlivé jistě budou i prohlídky sklepení se svíčkami nebo kostýmované hrané prohlídky zvané „Zpětohledy“, které zavedou návštěvníky do poloviny 16. století. Termíny těchto hraných prohlídek jsou ve dnech: 4., 5., 25. a 26. srpna.

Kostýmované hrané prohlídky vás v letošním roce zavedou do pol. 16. století. Letos se setkáme s komořím Étiennem, který má nesnadný úkol – připravit oslavu 50. narozenin Jana mladšího Popela z Lobkovic a nachystat zásnuby s Eliškou z Rogendorfu.

Prohlídky začínají v 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 hodin. Omezená kapacita max. 20 osob.  Otevírací doba je rozšířena v červenci a v srpnu o pondělky. O prázdninách otevřeno každý den od 9 do 17 hodin.

Na prázdniny je na zámku v Horšovském Týně připraven bohatý kulturní program zahrnující kromě výstavy také noční prohlídky s kastelánem nazvané „Jak se co dělá“, divadelní představení na zámeckém nádvoří i v podkrovních prostorách Divadélka na půdě, prohlídky sklepení se svíčkami nebo kostýmové prohlídky zvané „Zpětohledy“. Prázdninový program vyvrcholí poslední srpnovou sobotu (26. 8.) „Hradozámeckou nocí“.

hraběnka Mitsuko

Zajímavá akce „Jak se co dělá“ jsou vlastně noční prohlídky s kastelánem Státního hradu a zámku v Horšovském Týně Janem Rosendorfským. Tentokrát se společně s návštěvníky vypraví po stopách hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, první trvale žijící Japonky v Evropě, které je věnována jedna expozice na Horšovském Týně. Cestou se zájemci podívají do hradní kaple, kde se dozvědí podrobnosti o jejím restaurování. Přes půdy se pak všichni dostanou až na zámeckou terasu, kde bude tato noční prohlídka zakončena.

Termíny nočních prohlídek v červenci:1., 8., 15. a 29. 7. 2017, kapacita prohlídky vždy jen 20 osob. Začínají v 19, 21 a 23 hodin.

Automotoklub Horšovský Týn pořádá v sobotu 1. července další závod v Motokrosu – Motul Cup 2017 ve třídách: 65/85, Hobby MX1, Hobby MX2, Veterán a MX1 Open. Trénink začíná už v  8 hodin, samotný začátek závodu pak ve 12:30.

Hned s několika novinkami startuje do letní sezony státní hrad a zámek v Horšovském Týně na Domažlicku, a to výstavou filmových kostýmů a rekvizit ze známých pohádek z 50. let a otevírací dobou rozšířenou v červenci a srpnu o pondělky.

Milovníkům pohádek je určena výstava filmových kostýmů a rekvizit nazvaná „Filmové pohádky 50. let“, kterou zámek Horšovský Týn uspořádal ve spolupráci s Fundusem kostýmů a rekvizit Barrandov Studios a Mezinárodním filmovým festivalem Juniorfest. Na pět desítek kostýmů si zahrálo ve slavných pohádkách, které již patří k české filmové klasice, jako Byl jednou jeden král, Obušku z pytle ven!, Hrátky s čerty, Císařův pekař a Pekařův císař, Labakan, Legenda o lásce nebo Princezna se zlatou hvězdou na čele.

Kostým z pohádky Chytrý princ

„Kromě prohlížení vystavených exponátů si návštěvníci mohou také vyzkoušet, jaké to je sedět na opravdovém pekelném trůnu, nebo ochutnat jitrnici, ‚jakou svět neviděl’. Ti menší mohou skládat puzzle s obrázky z pohádek, hledat rozdíly i vymalovávat připravené omalovánky,“ vyjmenovává Radim Žáček, správce depozitáře na Horšovském Týně.

Pohádkovou atmosféru umocňuje prostor bývalé zámecké konírny, která už v minulých letech hostila podobné výstavy, např. v roce 2014 výstavu „S čerty nejsou žerty“. Výstavu si návštěvníci mohou prohlédnout až do 1. 10. 2017. V červenci a srpnu jako jediný objekt ve správě Národního památkového ústavu v Plzeňském kraji je otevřen  každý den od 9 do 17 hodin, v září pak denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Takto byli oblečeni herci v pohádce Labakan

Ačkoliv filmová pohádka Pyšná princezna vznikla také v 50. letech, na výstavě ji návštěvníci nenajdou. Musí se za ní vydat na zámek v Telči, kde probíhá obdobná výstava kostýmů a rekvizit z této pohádky. Pokud návštěvníci zavítají na tuto výstavu a na pokladně v Horšovském Týně předloží vstupenku, mají nárok na snížené vstupné. Totéž platí po předložení vstupenky z výstavy kostýmů přímo v barrandovském Fundusu v Praze.

Státní hrad a zámek v Horšovském Týně startuje do letní sezony s několika novinkami – výstavou filmových kostýmů a rekvizit ze známých pohádek z 50. let a otevírací dobou rozšířenou v červenci a srpnu o pondělky.

Filmové pohádky  v zámecké konírně

Milovníkům pohádek je určena výstava filmových kostýmů a rekvizit nazvaná „Filmové pohádky 50. let“, kterou zámek Horšovský Týn uspořádal ve spolupráci s Fundusem kostýmů a rekvizit Barrandov Studios a Mezinárodním filmovým festivalem Juniorfest. Na pět desítek kostýmů si zahrálo ve slavných pohádkách, které již patří k české filmové klasice, jako Byl jednou jeden král, Obušku z pytle ven!, Hrátky s čerty, Císařův pekař a Pekařův císař, Labakan, Legenda o lásce nebo Princezna se zlatou hvězdou na čele.

Státní hrad a zámek Horšovský Týn

„Kromě prohlížení vystavených exponátů si návštěvníci mohou také vyzkoušet, jaké to je sedět na opravdovém pekelném trůnu, nebo ochutnat jitrnici, ‚jakou svět neviděl’. Ti menší mohou skládat puzzle s obrázky z pohádek, hledat rozdíly i vymalovávat připravené omalovánky“, vyjmenovává Radim Žáček, správce depozitáře v Horšovském Týně.

Pohádkovou atmosféru umocňuje prostor bývalé zámecké konírny, která už v minulých letech hostila podobné výstavy, např. v roce 2014 výstavu „S čerty nejsou žerty“. Výstavu si návštěvníci mohou prohlédnout až do 1. 10. 2017.  V červnu a září je otevřena denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, v červenci a srpnu každý den od 9 do 17 hodin.

Ačkoliv filmová pohádka Pyšná princezna vznikla také v 50. letech, na výstavě ji návštěvníci nenajdou. Musí se za ní vydat na zámek v Telči, kde probíhá obdobná výstava kostýmů a rekvizit z této pohádky. Pokud návštěvníci zavítají na tuto výstavu a na pokladně v Horšovském Týně předloží vstupenku, mají nárok na snížené vstupné. Totéž platí po předložení vstupenky z výstavy kostýmů přímo v barrandovském Fundusu v Praze.

Rozšíření otevírací doby

V červenci a srpnu bude mít zámek v Horšovském Týně, jako jediný objekt ve správě Národního památkového ústavu v Plzeňském kraji, otevřeno i v pondělí. „Snažíme se vyjít vstříc těm návštěvníkům, kteří cestují i v pondělí. Většina objektů a institucí má totiž v tento den zavřeno a návštěvníci obtížněji hledají využití svého volného času“, vysvětluje vítanou změnu Radim Žáček.

Prázdninový program

Na prázdniny je v zámku v Horšovském Týně připraven bohatý kulturní program zahrnující kromě výstavy také noční prohlídky s kastelánem nazvané „Jak se co dělá“, divadelní představení na zámeckém nádvoří i v podkrovních prostorách Divadélka na půdě, prohlídky sklepení se svíčkami nebo kostýmové prohlídky zvané „Zpětohledy“. Prázdninový program vyvrcholí poslední srpnovou sobotu (26. 8.) „Hradozámeckou nocí“.

Hrad a zámek Horšovský Týn svým letošním programem cílí zejména na dětské návštěvníky. Filmy „Obušku, z pytle ven!“ a „Hrátky s čertem“ připomene výstava kostýmů a rekvizit „Ladovy malované pohádky“, která začíná právě dnes a potrvá až do 1. 10. 2017.

Přijďte se podívat na výstavu kostýmů a rekvizit z tradičních českých pohádek, některé z nch ilustroval Josef Lada. Téměř 50 kostýmů z pohádek Obušku, z pytle ven!, Hrátky s čertem, Císařův pekař a Pekařův císař, Byl jednou jeden král, Labakan, Legenda o lásce a Princezna se zlatou hvězdou na čele.  Výstava je instalována v bývalé konírně na zámku Horšovský Týn. Kvůli bezpečnosti je to prohlídka s průvodcem.  Výstava je otevřena stejně jako zámek, tedy denně kromě pondělí od 9 – 17 hodin.

Zámecké nádvoří a komorní prostory zámeckého „Divadélka na půdě“ ožijí pohádkovými příběhy v podání Divadla Pohádka v termínech 14. – 16. 7. a 18. – 20. 8. 2017. Nově zrestaurované zbraně, umístěné ve zbrojnici, a dva obrazy od anglického malíře Johna Hamiltona v tzv. Lovecké hale mohou návštěvníci obdivovat během prohlídkového okruhu „Hrad“.

Národní kulturní památka Státní hrad a zámek Horšovský Týn patří k nejvíce zpřístupněným objektům v České republice.  Původně biskupský hrad založený před polovinou 13. století v roce 1547 vyhořel, a poté došlo k jeho přestavbě v monumentální renesanční sídlo (Jan mladší Popel z Lobkovicz). V letech 1623–1945 přešel Horšovský Týn do držení rodu Trauttmansdorffů. Od r. 1945 vlastní zámek stát.

Do správy hradu a zámku Horšovský Týn patří též přilehlý park o rozloze téměř 40 ha, kostel Všech svatých v nedaleké obci Horšov a kostel sv. Anny na Vršíčku u Horšovského Týna. Na seznam národních kulturních památek byl areál Horšovského Týna zařazen roku 1996.

Historicky první sbírkové dny kampaně Voda pomáhá, jejichž organizátorem je Diakonie Západ,  se uskuteční od pondělí 29. až do středy 31. května 2017. V ulicích minimálně 18 měst západních Čech potkáte dobrovolníky, pracovníky i klienty Diakonie, kteří doufají, že v těchto dnech objevíme minimálně 11 000 dobrovodů – tedy lidí, kteří darem podpoří projekty Diakonie Západ. Za jejich  příspěvek do kasičky budou odměněni lahví chlazené pramenité vody Šumavský pramen.

Do kterých měst plánují vyrazit?
29. 5. 2017: Plzeň, Klatovy, Přeštice, Starý Plzenec, Blovice
30. 5. 2017: Plzeň, Rokycany, Dobřany, Cheb, Mariánské Lázně
31. 5. 2017: Domažlice, Kdyně, Horšovský Týn, Staňkov, Sušice, Horažďovice, Nýrsko, Sokolov, Karlovy Vary

Tomáš Benda

„Kolik dobrovolníků je potřeba? Na každý den budeme potřebovat 60 akčních lidí, které proškolíme, rozvezeme na určená místa a starat se o ně bude zkušený koordinátor. Zapojit se mohou i mladší dobrovolníci, ale vždy v doprovodu dospělé osoby starší 18 let. Dobrovolník by měl být v kondici, aby vydržel proplouvat ulicemi a nést na zádech batoh s vodami (max. 6 kg),“ sdělil koordinátor kampaně Voda pomáhá Tomáš  Benda.

Jak bude probíhat sbírkový den? V 8 hodin se dobrovolnické týmy sejdou na vodních základnách ve vybraných městech. Zde převezmou bílá trička Voda pomáhá, kasičky, průkazy a povolení ke sbírce a samozřejmě  také půllitrové lahve vody Šumavský pramen. Dobrovolníci se budou ve dvojicích pohybovat v ulicích měst od 9:00 do 17:00. Jejich úkol bude oslovovat milé lidi v konkrétních městech a požádat je o finanční dar pro projekty a tedy klienty Diakonie Západ.

„Dary za naši vodu podpoří projekty Diakonie Západ a více než 5 000 klientů: ohroženými dětmi počínaje, přes lidi s poruchou autistického spektra a mentálně postižené, lidi v nepříznivých životních situacích, až po seniory,“ dodal Tomáš Benda.