Home Tagy Články označené "Horšovský Týn"

Horšovský Týn

Horšovský Týn (něm. Bischofteinitz) je třetí největší město okresu Domažlice, obec s rozšířenou působností. Městem protéká řeka Radbuza, do které se vlévá Křakovský potok (zleva) a Lazecký potok (zprava). Střed města se nachází 10 km severně od okresního města Domažlice a 42 km jihozápadně od Plzně. PSČ je 346 01. Žije zde zhruba pět tisíc obyvatel.
První písemná zmínka o městě pochází z roku 1184. Město vzniklo na místě brodu na kupecké stezce v sousedství správní osady Horšov, existující pravděpodobně již v 10. století.
Ve 13. století byl vybudován hrad, ve 14. století získal Horšovský Týn statut města. V letech 1422 a 1431 bylo město obléháno husity, ale ubránilo se.
V roce 1547, za vlády Lobkowitzů, postihl město velký požár, který poničil velkou část města i hradu. Jeho následkem bylo přikročeno k rozsáhlé přestavbě města v renesančním slohu. Na místě hradu vznikl renesanční zámek. Na přelomu 16. a 17. století patřilo týnské panství mezi 10 nejbohatších v českých zemích. Pak ale přišlo České stavovské povstání a následně třicetiletá válka. Vzhledem k tomu, že se Lobkowitzové přidali na stranu českých stavů, byl jim zabaven majetek včetně týnského panství. V roce 1622 získává panství Maxmilián z Trauttmansdorffu.
Po třicetileté válce posilovala ve městě německá menšina. Byly postaveny některé stavby v barokním slohu. Po zrušení nevolnictví a reformě veřejné správy se Horšovský Týn stal v roce 1849 okresním městem.

Kostel svatého Petra a Pavla na náměstí Republiky
Začátkem 20. století se ve městě začal rozvíjet drobný průmysl. Tomu napomohla i výstavba železniční tratě Staňkov – Poběžovice v roce 1900.
Důsledkem druhé světové války, která ve městě skončila osvobozením americkou armádou 5. května 1945, byl odsun německého obyvatelstva. Ten ale nebyl tak citelný jako v jiných západočeských pohraničních městech, protože Horšovský Týn patří do tradičně české oblasti Chodska.
Po nástupu komunismu v roce 1948 došlo ke znárodnění průmyslových podniků a založení JZD. Byla zahájena výstavba nových závodů a obytných čtvrtí (např. sídliště na Malém předměstí). V roce 1953 bylo historické centrum města vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Od 1. července 1960 patří město Horšovský Týn s celým svým původním okresem pod okres Domažlice. V průběhu let 1960–1989 došlo k rozsáhlé integraci okolních obcí. I díky tomu je Horšovský Týn rozlohou druhou největší obcí okresu.
Po roce 1989 nastává postupná likvidace zemědělské výroby[zdroj?] (rozpad JZD), úpadek průmyslové výroby[zdroj?] a nárůst nezaměstnanosti. Nezaměstnanost v roce 2010 dosáhla 9,29% (ČSÚ).

Renesanční radnice v Horšovském Týně
V roce 2006 proběhla rekonstrukce náměstí, postupně dochází také k opravám v objektu zámku.

Dušičková prodejní výstava prací žáků škol z Horšovského Týna na Domažlicku se koná až do čtvrtka 19. října ve výstavním sále Městského kulturního zařízení. Otevřeno je Po 12 – 16 hodin, Út – Čt 8 – 16 hodin.

V zámeckém kině v Horšovském Týně se bude   v sobotu 14. října od 15 hodin mluvit o obornictví. Tato akce navazuje na právě probíhající výstavu Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách , která je umístěna ve Státním hradu a zámku v Horšovském Týně. Ten  se připojil k letošnímu tématu Národního památkového ústavu Krajina, kulturní i přírodní dědictví výstavou mapující historii obornictví v Čechách.  

Zámek Kozel – plán obory z 19. století

Autor výstavy, která bude otevřena  až do 29. října,  David Tuma svou přednáškou naváže na obsah výstavy a bude se věnovat historii obor a obornictví ve světě a v českých zemích, typickým stavbám v oborách, používaným loveckým technikám a příkladům historických obor v Čechách. Připomenuta bude také nedaleká obora Horšov a Podražnice.

„Obory a obornictví mají v našich zemích dlouhou a bohatou tradici. Dostupná odborná literatura uvádí první zmínky o zřizování obor na našem území již ve druhé polovině 13. století. Velký rozmach zaznamenalo obornictví mezi 15. a 17. stoletím a udrželo se až do současnosti,“ uvádí autor výstavy David Tuma, odborný pracovník plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.

Expozice představuje na 16 panelech historii obor a obornictví ve světě a v českých zemích. Současně prezentuje typické stavby v oborách a používané lovecké techniky. Hlavní část výstavy se pak zaměřuje na vybrané lokality, které patří mezi nejzajímavější historické obory v Čechách, například Lánskou, Jemčinskou a Roštejnskou oboru, stejně jako obory Klokočka, Kněžičky, Horšov a Podražnice.

Státní hrad a zámek v Horšovském Týně se připojil k letošnímu tématu Národního památkového ústavu Krajina, kulturní i přírodní dědictví výstavou mapující historii obornictví v Čechách. Otevřena bude v prostoru pokladny do 29. října. Výstava Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách  bude také doplněna o dvě přednášky.

Ta první se koná už ve středu 27. září od 14 hodin v Podražnické oboře provedou zájemce autor výstavy David Tuma a lesní správce Přemysl Randa. Během této vycházky se účastníci dozvědí o historii a vývoji obory a oborních stavbách. Seznámí se také s dochovanými historické plány obory a snad i chovanou zvěří. Sraz účastníků je na návsi obce Podražnice u kaple Panny Marie Bolestné. Délka trasy oborou bude přibližně pět kilometrů.

Druhá přednáška se bude konat v sobotu 14. října od 15 hodin v zámeckém kině v Horšovském Týně.  David Tuma tentokrát naváže na obsah výstavy a bude se věnovat historii obor a obornictví ve světě a v českých zemích, typickým stavbám v oborách, používaným loveckým technikám a příkladům historických obor v Čechách. Připomenuta bude také nedaleká obora Horšov a Podražnice.

Na památkách Plzeňského kraje je i v závěru léta stále živo. Za zajímavými výstavami se  návštěvníci mohou vydat například do Manětína, Velhartic nebo Horšovského Týna, na koncert legendární skupiny Spirituál kvintet zase na zámek Kozel.

Manětín

Galerie zámku Manětín hostí do konce září prodejní výstavu fotografií lékaře Pavla Hartla nazvanou Tváře odjinud. „Jedná se o kolekci exotických tváří, ve kterých autor-chirurg hledá vnitřní krásu osobnosti. Výstava je doplněna

zámek Manětín

předměty, které patřily lidem na fotografiích, nebo jsou blízké jejich kultuře,“ popisuje výstavu kastelán zámku Manětín Karel Mašek.

Velhartice

Výstava s interaktivními prvky nazvaná Ve službách krále: doba Lucemburků na Velharticích bude v bývalém hradním pivovaru ve Velharticích k vidění do konce října. „Expozicí přibližující každodenní život ve 14. století prolíná příběh Bušků z Velhartic. Návštěvníci uvidí autentické nálezy ze 14. století, seznámí se se stavitelstvím doby Karla IV., vojenstvím, rýžováním zlata na zdejším panství, dobovým vařením, cestováním, duchovním životem a dalšími zajímavými tématy,“ láká k návštěvě kastelán hradu Velhartice Petr Mejstřík.

Pro rodiny s dětmi i pro žáky základních a středních škol jsou k dispozici pracovní listy, které jsou volně ke stažení na webových stránkách objektu.

Horšovský Týn

Za historií obor a obornictví nebo za filmovými pohádkami se mohou návštěvníci vydat na zámek v Horšovském Týně. Výstava Zlatý věk obor: Historie obornictví v Čechách potrvá do konce října a doprovodí ji přednáška, která se uskuteční v sobotu 14. října od 15 hodin na zámku. Zájemci o tuto tématiku se mohou vydat společně s autorem výstavy Davidem Tumou a lesním správcem Přemyslem Randou na exkurzi do Podražnické obory. Během této vycházky se dozvědí více o historii a vývoji tohoto loveckého zařízení, o oborních stavbách, uvidí dochované historické plány obory a snad i chovanou zvěř. Exkurze se koná ve středu 27. září v 14:00 hodin.

Milovníkům pohádek je určena druhá z výstav nazvaná „Filmové pohádky 50. let“ v zámecké konírně. Na pět desítek filmových kostýmů a rekvizit si zahrálo ve slavných pohádkách, které již patří k české filmové klasice, jako Byl jednou jeden král, Obušku z pytle ven!, Hrátky s čertem, Císařův pekař a Pekařův císař, Labakan, Legenda o lásce nebo Princezna se zlatou hvězdou na čele. Výstava končí již 1. října.

V  sále Městského kulturního zařízení Horšovský Týn se v pondělí  11. září 2017 od 17 hodin koná 21. jednání Zastupitelstva města Horšovský Týn. Na programu je mimo jiné schválení rozpočtového opatření, změna katastrálních území nebo prodeje pozemků.

Hned čtyři  památky  Plzeňského kraje se zapojí během víkendu 9. a 10. září k oslavám Dnů evropského dědictví, které každoročně v měsíci září organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Návštěvníkům se otevřou prostory, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Na hradě Švihov a na zámcích Červené Poříčí a Nebílovy mohou uplatnit reciproční vstupenku.

Zámek Nebílovy

Zámek a hrad v Horšovském Týně se zapojí v sobotu 9. 9. oblíbenými prohlídky s kastelánem Janem Rosendorfským s názvem Jak se co dělá.  „Tentokrát se spolu vypravíme po stopách hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, první trvale žijící Japonky v Evropě, které je věnována jedna z expozic na Horšovském Týně. Cestou se podíváme do hradní kaple, kde si řekneme něco o jejím restaurování, a přes půdy se dostaneme až na zámeckou terasu, kde prohlídku zakončíme,“ popisuje kastelán Horšovského Týna Jan Rosendorfský. Prohlídky začínají v 18:00 a 20:00 hodin.

Výjimečně budou zpřístupněny hradní sklepy ukryté 7 metrů pod úrovní nádvoří, které si návštěvníci projdou sami se svíčkou a bez časového omezení. Sklepy budou otevřeny od 16:00 do 18.00 hodin.  Předem objednané skupiny z dětských domovů a domovů pro seniory mají vstup na běžnou prohlídku zdarma.

V rámci Dnů evropského dědictví návštěvníci mohou uplatnit na hradě Švihov a na zámcích Červené Poříčí a Nebílovy reciproční vstupenku. „Pokud ve dnech 9. a 10. září navštívíte některý z těchto objektů, nevyhazujte vstupenku, ale předložte ji na pokladně druhého vámi vybraného objektu, kde získáte vstup zdarma!“ doporučuje návštěvníkům kastelán zámku Červené Poříčí Marcel Čermák. Reciproční vstupenka platí pouze pro jednotlivce a rodinné vstupenky, neplatí pro hromadné skupiny.

Navíc na hradě Švihov bude v rámci prohlídkového okruhu Hrad mimořádně zpřístupněno přízemí severního paláce s galerií transferů gotických nástěnných maleb z kostela sv. Wolfganga v Doupově. „V sále bude také ukázka virtuální prohlídky, která umožňuje zpřístupnění švihovského hradu pro návštěvníky s pohybovým omezením,“ doplňuje kastelán Švihova Lukáš Bojčuk.

 

Na hradě a zámku Horšovský Týn je otevřena výstava Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách. Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu se tak připojuje k letošnímu tématu NPÚ Krajina, kulturní i přírodní dědictví.

Brána Lánské obory

Výstava, která zde bude k vidění v běžných otevíracích hodinách do neděle 29. října 2017, představí na 16 panelech historii obor a obornictví ve světě a v českých zemích, typické stavby realizované v oborách a používané lovecké techniky. Hlavní část výstavy prezentuje vybrané lokality, které patří mezi nejzajímavější historické obory v Čechách, například Horšovskou oboru, Podrážnici, oboru u zámku Kozel, Lánskou oboru, oboru Klokočka, Kněžičky, Roštejnskou oboru, Jemčinskou oboru a další.

„Obory a obornictví mají v našich zemích dlouhou a bohatou tradici. Dostupná odborná literatura uvádí první zmínky o zřizování obor na našem území již ve 2. polovině 13. století. Velký rozmach zaznamenalo obornictví mezi 15. a 17. stoletím a udrželo se až do současnosti,“ uvádí autor výstavy dr. David Tuma, odborný pracovník plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.

Oplocení obory Králova stolice u Dobříše

Výstavu bude doprovázet přednáška, která se uskuteční v sobotu 14. října od 15 hodin.

„Přednáška se bude věnovat historii obor a obornictví ve světě a v českých zemích, typickým stavbám realizovaným v oborách, používaným loveckým technikám a příkladům historických obor v Čechách. Připomenuta bude také nedaleká obora Horšov a Podražnice,“ říká  David Tuma. 

 

I v letošním roce se  Státní hrad a zámek Horšovský Týn zapojí do dnešní celorepublikové akce s názvem Hradozámecká noc 2017. Tento památkový objekt, který je přezdíván „Český Krumlov západu“, patří k nejvíce zpřístupněným v České republice. Na seznam národních kulturních památek byl areál Horšovského Týna zařazen roku 1996.

Připravili tady pro tuto příležitost několik speciálních prohlídek. S kastelánem je možné absolvovat noční prohlídky s názvem „Jak se co dělá“. Tentokrát se spolu vypraví po stopách hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, první trvale žijící Japonky v Evropě, které je věnována jedna expozice na Horšovském Týně. Cestou se návštěvníci podívají do hradní kaple a přes půdy se dostanou až na zámeckou terasu, kde prohlídku zakončí. Prohlídky začínají v 19:00, 21:00, 23:00.

Těšit se můžete také na „Zpětohledy“ – kostýmované hrané prohlídky, které vás v letošním roce zavedou do poloviny 16. století. Setkáte se s komořím Étiennem, který má nesnadný úkol – připravit oslavu 50. narozenin Jana mladšího Popela z Lobkovic a nachystat zásnuby s Eliškou z Rogendorfu. Tyto prohlídky začínají v 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 hodin.

Otevřena bude i výstava kostýmů a rekvizit z „Filmových pohádek z 50. let“ v zámecké konírně. Zde je k vidění téměř 50 kostýmů z klasických českých pohádek. Prohlídky se konají od 17 do 23 hodin za jednorázové vstupné 60,-Kč.

Jak se co dělá – to jsou noční prohlídky s kastelánem Státního hradu a zámku v Horšovském Týně Janem Rosendorfským, které se uskuteční v sobotu 19. 8. 2017. Tentokrát se spolu s návštěvníky vypraví po stopách hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, první trvale žijící Japonky v Evropě, které je věnována jedna expozice na Horšovském Týně.

„Cestou se podíváme do hradní kaple, kde si řekneme něco o jejím restaurování. Přes půdy se dostaneme až na zámeckou terasu, kde prohlídku zakončí. Prohlídky začínají vždy v 19, 21 a 23 hodin a kapacita jedné je jenom 20 osob. Stejný program je připraven i na příští sobotu 26. 8. 2017,“ sdělil kastelán Rosendorfský.

A když už budete na zámku, nechte si od místního kastelána vypovědět zdejší pověsti. Jsou dvě – Pověst o bílé paní Ziguně a Pověst o bílém jelenovi.  Přízrak paní Ziguny, kterou proradný hradní  pán nechal zaživa zazdít do hradní zdi, prochází stále chodbami hradu a je možné zaslechnout i její pláč. Pan Volf byl za svůj hřích proklet do vlkodlaka a pobíhá za nocí po Horšovském Týně.

Společnost pro ochranu motýlů spolu s Národním památkovým ústavem a Správou státního hradu a zámku Horšovský Týn pořádají v pátek 18. srpna 2017  od 20 hodin Můří noc. Koná se v zámeckém parku na velké louce nad rybníkem (pod Sýpkou).

Přijďte se podívat nejen na přednášku o „Nočních motýlech“ tedy můrách, ale i na lákání nočního hmyzu (zejména motýlů) na světelný zdroj. Určitě bude i zajímavé určování tohoto hmyzu. Můří noc je nová akce, která zájemce za příznivého počasí seznámí s mnoha druhy můr, které potkáváme v přírodě.

Organizátoři radí, aby si návštěvníci vzali pevnou obuv, baterku a vhodné oblečení na venkovní akci. V případě deštivého počasí se akce přesouvá na náhradní termín, a to na sobotu 19. 8. 2017.