Home Tagy Články označené "Informace"

Informace

Praktické informace pro Plzeňany >>> informovaný Plzeňan.

Fakultu ekonomickou (FEK) Západočeské univerzity v Plzni povede od března 2018 další čtyři roky Michaela Krechovská, dosavadní vedoucí katedry financí a účetnictví. Kandidátkou na děkanku ji zvolil v tajné volbě Akademický senát fakulty. Pro Michaelu Krechovskou se ve volbě vyslovilo deset z šestnácti přítomných senátorů. 

Michaela Krechovská obstála v konkurenci dalších čtyř kandidátů. Nebyl mezi nimi současný děkan Miroslav Plevný, který stál v čele ekonomické fakulty dvě po sobě jdoucí funkční období. Michaela Krechovská se po jmenování rektorem Miroslavem Holečkem ujme své funkce 1. března 2018. Funkční období končí 28. února 2022.

Michaela Krechovská (nar. 1982) absolvovala na Fakultě ekonomické ZČU magisterské i doktorské studium v oboru Podniková ekonomika a management. Ve stejném oboru v letošním roce absolvovala habilitační řízení na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci a v prosinci bude jmenována docentkou. Od roku 2016 je Michaela Krechovská vedoucí katedry financí a účetnictví Fakulty ekonomické ZČU. Od roku 2015 je zástupkyní vedoucí Centra podnikání FEK. Několik let také pracuje jako fakultní koordinátorka pro smlouvy v rámci programu Erasmus s dánskou Copenhagen Business Academy a University of Pécs v Maďarsku.

„Mým cílem je moderní, konkurenceschopná ekonomická fakulta se spokojenými studenty a zaměstnanci, která bude vyhledávaným partnerem zaměstnavatelů v České republice,“ říká kandidátka na děkanku. Studenti by si podle ní měli vytvářet vazby s různými institucemi už v průběhu studia.

Plzeň rozbíhá přípravy Slavností svobody 2018, hlavnímu programu bude patřit víkend od 4. do 6. května 2018. Předcházet mu bude 1. května velká Australian Pink Floyd show v plzeňském amfiteátru, 3. května 2018 Plzeňské rozhovory v režii Západočeské univerzity a také vernisáž výstavy k 75. výročí 16. obrněné divize americké armády, která jako první vstoupila v roce 1945 do Plzně. Hlavní program pak nabídne v pátek 4. května koncert amerického Count Basie Orchestra, v sobotu 5. května Convoy of Liberty a v neděli 6. května tradiční pietní akty.

Při každém ročníku oslav osvobození je hlavním slavnostním dnem 6. květen. Ten tradičně začíná pietním aktem u pamětních desek na schodišti radnice a vrcholí hlavním pietním aktem v 16 hodin u památníku Díky, Ameriko! „V roce 2018 nám 6. května, tedy datum osvobození Plzně americkou armádou, připadá na neděli a z tohoto důvodu jsme se rozhodli po jednání se zástupci klubů vojenské historie výjimečně změnit termín Convoy of Liberty a přesunout ho na sobotní dopoledne,“ uvedla Jana Komišová, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně, který má Slavnosti svobody na starost.

Ve středu 15. listopadu se uskutečnila pod vedením primátora města Plzně Martina Zrzaveckého schůzka se zástupci klubů vojenské historie, kteří na konvoji s městem spolupracují. Všichni účastníci byli seznámeni s návrhem programu a společně projednali i organizační záležitosti.

S ohledem na veterány a jejich program se zástupci města Plzeň společně se představiteli klubů vojenské historie shodli na tom, že přesunutí Convoy of Liberty na sobotu 5. května, je řešením, které umožní veteránům i veřejnosti zvládnout pohodlně program oslav. V sobotu 5. května konvoj vyjede v tradičních 11 hodin ze Sukovy ulice a projede Klatovskou třídou, čelo konvoje pak přijede spolu s veterány na náměstí Republiky. Hlavní pietní akt proběhne v neděli 6. května v 16 hodin u pomníku Díky, Ameriko!, jehož rekonstrukce se připravuje na jaro 2018.

Hledání končí. Poté, co město Plzeň najalo odbornou firmu Ca‘ D’ORO Spa, aby našla vhodný kámen pro památník Díky, Ameriko!, už je jasno. V pondělí letí delegace z radnice do lomu, kde dojde k vylomení kusu. „Jedná se o kámen, který je nejblíže tomu, jak vypadal ten původní. Už je objednaný, známe jeho vlastnosti,“ potvrdil technický náměstek města Plzně Pavel Šindelář.

K podpisu smlouvy se společností, kterou si město najalo, došlo 26. září. Od té doby Plzeň na svůj kámen čekala. Nakonec se našel ten nejvhodnější v lomu Saint Salvy de la Balme ve Francii. „V pondělí se letíme podívat do lomu na místo, kde dojde k vylomení kamene. Následně, na přelomu listopadu a prosince, nejpozději do konce roku, by mělo dojít k přepravě do České republiky,“ uvedl Šindelář s tím, že město vše směřuje k tomu, aby na květnové Slavnosti Svobody památník stál. „Už teď v prosinci jdeme do výboru veřejných zakázek a vybereme toho, kdo kámen ořeže, vyleští a udělá nápisy,“ doplnil technický náměstek.

Děti z dětských domovů, které zřizuje Plzeňský kraj, se setkaly přímo na ledě s hráči týmu HC Škoda Plzeň. * Unikátní festival práce a vzdělání Posviť si na budoucnost nabídl přehled o možnostech studia a práce v Plzeňském kraji. * Pietní akt k uctění památky československých důstojníků, popravených v 50. letech, proběhl v Plzni na Štefánikově náměstí. *  Více uvidíte v naší aktuální videoreportáži.

Rekreační chaty a chalupy lákají zloděje zejména proto, že bývají obývány pouze sezónně a mnohdy jsou situovány na odlehlých místech.  Majitelé rekreační objekty využívají ve větší intenzitě od jara do podzimu. Navíc se některé objekty se nacházejí na samotách nebo v obcích s nízkým počtem trvale žijících občanů.

Policisté zejména v zimním období přijímají oznámení od poškozených majitelů o vloupání do různých rekreačních objektů. Nejčastějším způsobem vniknutí do objektu je vypáčení a rozbití skleněné výplně okna nebo ve dveřích, vypáčení dveří nebo rozlomení zámku ve dveřích i odstraněním mříží či okenic.  Pachatelé nezpůsobují velké škody odcizením věcí, ale poškozením zařízení.

Nezvaní návštěvníci z objektů odnášejí především věci, které mohou dále zpeněžit  např. elektrické nářadí, zahradní nářadí – travní sekačky, starožitnosti, jízdní kola i různé sbírky.  Někteří při svém pobytu v cizím objektu použijí oděvy a zkonzumují nalezené potraviny i alkoholické nápoje.

Vlastníkům rekreačních chat a chalup doporučuje policie správně se pojistit nejen proti krádeži, ale i proti požáru.  Nesprávná je představa některých občanů, že případný zloděj nemá co ukrást a jejich věci nemají žádnou hodnotu.

Doporučení Policie ČR:

Věnujte pozornost mechanickým zábranným prostředkům – uzamykatelné okenice, bezpečnostní zámkový systém, mříže.
Využijte elektronickou ochranu  a případné napojení objektu na mobilní telefon.
Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí, elektrospotřebičů, nářadí, jízdních kol evidujte – název věci, výrobní číslo, pořizovací cenu, rok pořízení, protože po vloupání  uvedené údaje budou po vás požadovány u policie a  pojišťovny při uplatnění náhrady škody
Udržujte dobré vztahy se sousedy, kteří si ve vaší nepřítomnosti mohou všimnout pohybu neznámých osob a vozidel
rekreační objekt namátkově kontrolujte  nebo požádejte jinou osobu, která bydlí v blízkosti.

Policisté v  jednotlivých obvodech kontrolují především v podzimních a zimních měsících různé chatové oblasti, ale není možné zkontrolovat veškeré rekreační objekty. Starost o zabezpečení chat a chalup mají především jejich majitelé.

Při zjištění vloupání do objektu:

– nevstupujte do objektu, pachatel může být uvnitř ani nedoporučujeme zasahovat

– neuklízejte po zlodějích

– nedotýkejte se věcí (zničíte případné stopy) důležité pro objasnění případu a neprodleně případ oznamte na policii.

Pokud vám bude chování cizích osob podezřelé, oznamte případ na Policii ČR telefonní linka číslo 158 nebo na jakoukoli policejní služebnu.

Plzeňská filharmonie bude mít od příští sezóny nového šéfdirigenta. Stane se jím světově známý Ronald Zollman, který je v současné době hlavním hostujícím dirigentem. Poslední koncert, který coby šéfdirigent Plzeňské filharmonie odřídí Tomáš Brauner, se uskuteční 7. června 2018 v Plzni.

Ronald Zollman, dirigent belgického původu, se ujme Plzeňské filharmonie od sezóny 2018/2019. „Ronald Zollman je výraznou uměleckou osobností na světové hudební scéně. Jako dirigent spolupracuje s významnými tělesy a renomovanými sólisty, což jsme mohli již v minulých letech v Plzni ocenit. Jako nový šéfdirigent se zkušenostmi ze světových pódií zcela jistě vnese do filharmonie nový vhled, nastaví nové umělecké vize a bude kvalitním přínosem pro českou kulturní scénu,“ říká ředitelka Plzeňské filharmonie Mgr. Lenka Kavalová. Zollman je velmi aktivní na poli opery a je především znám pro svůj zájem o současnou hudbu. V divadle dirigoval mnoho představení v bruselském operním domě Monnaie (například Don Giovanni, Cosi fan Tutte, La Bohéme, Albert Herring a Život prostopášníka) a představení La Traviata, která vedl v londýnské ENO (Anglická národní opera), byla brzy následována představeními Utahování šroubu se Skotskou operou. Co se soudobé hudby týče, Ronald Zollman pravidelně pracuje s londýnskou Sinfoniettou a na žádost Pierra Bouleze je častým hostem Ensemble InterContemporain v Paříži a na zájezdech. Od roku 1989 do 1993 byl Ronald Zollman hudebním ředitelem Belgického národního orchestru, poté od roku 1993 zastával tuto pozici u Filharmonického orchestru UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México – Státní univerzity Mexiko) v Mexico City.

Tomáš Brauner

Na otázku, jestli se může podělit o vzpomínku, na kterou nejraději vzpomíná ze svých dirigentských zkušeností, odpovídá: „Na tuto otázku je nemožné odpovědět stručně! Dovolte mi jen říct, že existuje tolik orchestrů, jejichž dirigování jsem si během těch více než 40 let, co cestuji po celém světě, užil, a tolik sólistů, s nimiž jsem měl to potěšení spolupracovat, ať už jsou to hvězdy jako Rostropovič a Szering, nebo vycházející hvězdy jako Frank Peter Zimmermann nebo Thomas Zehetmair, kterým bylo jen 16 let, když jsme se poprvé setkali, nebo někteří umělci, kteří se nikdy nedostali na mezinárodní koncertní platformy, ale kteří měli emocionální poselství, a uspěli, přestože se to dělo daleko od hlavních center. Moje koncertní činnost mě přivedla na 5 kontinentů a uskutečnila přes 150 různých orchestrů nejen v hlavních koncertních sálech, ale také v méně známých, ale stejně inspirativních místech.“

Mimo aktivity v České republice jeho plány do budoucnosti zahrnují koncerty a jiné hudební aktivity ve Švédsku, Španělsku, Francii, Mexiku, Číně a USA.

Tomáš Brauner se od nové sezóny stane šéfdirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. V Plzeňské filharmonii zůstane na pozici hlavní hostující dirigent.

Kolem 13. hodiny odpoledne došlo na hlavním tahu na Karlovy Vary u první odbočky na Nevřeň ve směru od Plzně ke střetu dvou osobních automobilů. Dvě osoby z místa transportovala záchranná služba.

Z důvodu stavebních prací na kolejišti v Solní ulici bude probíhat ve dnech 16. – 19. 11. 2017 odklon tramvajové dopravy na linkách 1 a 4 v úseku mezi zastávkami „Hlavní pošta“ a „Pod Záhorskem“.

Tramvaje linky č. 1 budou jezdit v úseku mezi zastávkami „Hlavní pošta“ a „Pod Záhorskem“ odklonem přes Palackého náměstí, dále Palackého ulicí a sady Pětatřicátníků s odbavováním v zastávce „Sady Pětatřicátníků“ (směr Košutka).

Tramvaje linky č. 4 najíždějící z vozovny na Košutku budou jezdit v uvedeném období v úseku mezi zastávkami „Hlavní pošta“ a „Pod Záhorskem“ odklonem přes Palackého náměstí, dále Palackého ulicí a sady Pětatřicátníků s odbavováním v zastávce „Sady Pětatřicátníků“ (směr Košutka).

Dnes v časných ranních hodinách byl na mostě gen. Pattona obnoven obousměrný tramvajový provoz. Ve stejný okamžik pak začaly práce na vnější polovině mostu ve směru z centra na Lochotín. Řidiči budou muset počítat s tím, že bude docházet k občasnému uzavření pravého jízdního pruhu.

„Od pondělí započly opětovně práce na vnější polovině mostu, kdy se ve čtvrté fázi první etapy odfrézuje část provizorní vozovky a dokončí druhá polovina chodníkové římsy, cyklostezka, včetně finálního odvodnění,“ prohlásil ředitel plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák. V průběhu této části opravy mostu bude docházet k občasnému krátkodobému uzavření pravého jízdního pruhu na mostě. „Bude to ale pouze v řádu hodin a pouze mimo odpolední dopravní špičku,“ ujistil Kuťák. Pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků, tak řidičů, zůstává omezení maximální rychlosti na mostě na 30 km/hodinu.

foto: M. Osvaldová

Čtvrtá fáze první etapy opravy mostu gen. Pattona bude ukončena v závislosti na klimatických podmínkách do poloviny prosince, kdy dojde k ukončení stavebních prací pro letošní rok a provoz vozidel pro zimní období po mostě bude bez dopravních omezení, byť po provizorních vozovkových vrstvách. Finální asfaltový koberec bude na levém mostě položen v průběhu roku 2018.

Také část asfaltových vrstev v tramvajovém pásu bude dokončena z technických a technologických důvodů až koncem listopadu a část až v návaznosti na výstavbu pravého mostu ve směru do centra v příštím roce 2018.

„Společný objednatel i zhotovitel se omlouvají veřejnosti za veškerá omezení související s realizací této důležité akce. Zároveň tímto apeluji na řidiče, aby s maximální pozorností a plynulostí projížděli dopravním opatřením a eliminovali tak jakékoliv případné dopravní komplikace,“ doplnil Kuťák.