Home Tagy Články označené "Katedrála sv. Bartoloměje"

Katedrála sv. Bartoloměje

Katedrála svatého Bartoloměje (původně kostel svatého Bartoloměje) je gotický trojlodní chrám stojící na náměstí Republiky v Plzni. Byl založen pravděpodobně společně s městem kolem roku 1295. Vznikem Plzeňské diecéze v roce 1993 se z farního kostela stala katedrála. V roce 1995 byla zařazena mezi národní kulturní památky.

Plzeňský varhanní festival pokračuje v pondělí koncertem plzeňské rodačky Markéty Reindlové, která v současnosti působí v německém Bamberku. Zajímavostí tohoto koncertu budou liturgické skladby Petra Ebena, při nichž vystoupí Schola Cantorum Pilsensis – soubor, který se specializuje na interpretaci gregoriánského chorálu. Koncert začíná v katedrále na náměstí Republiky v 19 hodin.

Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald pokračuje ve středu koncertem v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni na náměstí Republiky. Začátek je v 19 hodin a podrobnosti najdete zde.

Katedrála svatého Bartoloměje (původně kostel svatého Bartoloměje) je gotický trojlodní chrám stojící na náměstí Republiky v Plzni. Byl založen pravděpodobně společně s městem kolem roku 1295. Vznikem Plzeňské diecéze v roce 1993 se z farního kostela stala katedrála. V roce 1995 byla zařazena mezi národní kulturní památky.

Plzeň plánuje přispět na opravu gotické katedrály svatého Bartoloměje na náměstí Republiky částkou 1,5 milionu korun. Celkový projekt za více než sto milionů korun, jenž bude financován především ze státní dotace, počítá s opravou interiérů i částí exteriéru, zvýšením komfortu pro návštěvníky i rozšířením prohlídkové trasy. Návrh na příspěvek města odsouhlasila Rada města Plzně, schválit jej ještě musí zastupitelé.

„Od dokončení stavebních úprav počátkem 20. století nebyl interiér kostela a jeho mobiliář opravován a je to vidět na jeho špatném stavu. Dřevěné prvky jsou v některých případech napadeny dřevokazným hmyzem, zlacení je zaneseno prachem, olejomalby jsou ztmavělé,“ uvedl první náměstek primátora Martin Baxa.

Projekt počítá s obnovením interiéru včetně vybraných prvků exteriéru – to představuje rozsáhlé restaurátorské práce na zdech, objektech i mobiliáři. V exteriéru bude restaurována socha sv. Bartoloměje na průčelí katedrály a volná sousoší. Dále bude mimo jiné vybudováno sociální zázemí pro návštěvníky, nové osvětlení, opraveny lavice, doplněno vytápění kostela. Rozšíří se prohlídkový okruh katedrály o podkroví, v němž vznikne nová expozice. Bude zpracován interaktivní materiál (videodokumentace) za využití digitalizace a moderních technologií.

Katedrála sv. Bartoloměje je gotickou památkou ze 14. – 15. století se síňovým trojlodím. V letech 1520 – 1529 byla ke kostelu přistavěna pozdně gotická tzv. Šternberská kaple. Koncem 19. století a počátkem 20. století prošel kostel opravami podle návrhů Josefa Mockera a Kamila Hilberta. Interiér kostela je rovněž mimořádnou architektonickou památkou. Oltářní architektura, obrazy, sochy, kostelní lavice, zpovědnice i do stavby pevně zabudované umělecké a uměleckořemeslné prvky ­jsou z valné většiny movitými kulturními památkami.

Celkové náklady představují 102,515 milionů korun. Biskupství plzeňské obdrží dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky ve výši 95 procent nákladů, pět procent tvoří povinná spoluúčast.

Katedrála svatého Bartoloměje (původně kostel svatého Bartoloměje) je gotický trojlodní chrám stojící na náměstí Republiky v Plzni. Byl založen pravděpodobně společně s městem kolem roku 1295. Vznikem Plzeňské diecéze v roce 1993 se z farního kostela stala katedrála. V roce 1995 byla zařazena mezi národní kulturní památky.

Druhý koncert jubilejního X. ročníku Plzeňského varhanního festivalu se uskuteční v pondělí od 19 hodin v katedrále sv. Bartoloměje. Zahraje absolvent pražské Akademie múzických umění Miroslav Pšenička. S ním vystoupí také sólistka plzeňské opery Ivana Veberová a hobojistka Veronika Hádková.

V katedrále sv. Bartoloměje začíná v pondělí Plzeňský varhanní festival 2017. Zahájí ho profesor varhanní hry pražské Akademie múzických umění Jaroslav Tůma, který od 19 hodin zahraje skladby Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a nedělní hudbu od Petra Ebena.

Katedrála svatého Bartoloměje (původně kostel svatého Bartoloměje) je gotický trojlodní chrám stojící na náměstí Republiky v Plzni. Byl založen pravděpodobně společně s městem kolem roku 1295. Vznikem Plzeňské diecéze v roce 1993 se z farního kostela stala katedrála. V roce 1995 byla zařazena mezi národní kulturní památky.

V chrámu sv. Bartoloměje v Plzni na náměstí Republiky proběhne v pondělí koncert sboru nová Česká píseň. Na programu bude Missa brevis Zdeňka Lukáše a Dvořákova mše D dur – Lužanská. Začátek je v 18 hodin.

I tento rok připravuje obecně prospěšná společnost Ars Christiana ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským Plzeňský varhanní festival. Posluchači se opět mohou těšit na varhanní koncerty i výstavu o varhanách. Jubilejní desátý ročník Plzeňského varhanního festivalu nemůže otevřít nikdo jiný než profesor varhanní hry pražské Akademie múzických umění Jaroslav Tůma. Stane se tak 24. dubna v 19 hodin.

Druhým interpretem bude Plzeňanům dobře známý interpret Miroslav Pšenička – emeritní regenschori katedrály sv. Bartoloměje. Koncert se uskuteční 8. května v 19 hodin na závěr Oslav osvobození. Dále se 22. května představí Markéta Schley-Reindlová – plzeňská rodačka, absolventka Hochschule für Kirchenmusik v německém Heidelbergu, která momentálně působí jako varhanice Bamberku (SRN). Zajímavostí tohoto koncertu budou liturgické skladby Petra Ebena, při nichž vystoupí Schola Cantorum Pilsensis – soubor, který se specializuje na interpretaci gregoriánského chorálu. Desátý ročník Plzeňského varhanního festivalu uzavře 5. června další naše přední varhanice Irena Chřibková za doprovodu sopranistky Jany Sibery.

Irena Chřibková

Plzeňský varhanní festival je ojedinělým a originálním projektem. Je atraktivní nejen tím, že jeho umělecká úroveň je na mimořádné úrovni a jsou vybíráni zásadně zkušení a renomovaní interpreti varhanní hudby, ale i tím, že přináší komplexní programový celek. Varhanní koncerty jsou doplněny mluveným slovem. Další složkou je i výstava o varhanách.

Plzeňský varhanní festival 2017 navazuje na devět předcházejících úspěšných ročníků, které se konaly za podpory města Plzně a posluchači i hudební kritici je přijali s nadšením, návštěvníci těchto akcí požadovali pokračování v dalších letech. Obecně zájem o koncerty varhanní a duchovní hudby v Plzni stále roste.

Pořadatelem je Biskupství plzeňské a obecně prospěšná společnost Ars christiana o. p. s., která má za cíl vzdělávání v oblasti kultury spojené s křesťanstvím, péče o uchování kulturních statků včetně poskytování pomoci nebo spolupráce při péči o památky vzniklé ve spojitosti s křesťanstvím (v návaznosti na předchozí činnost Sdružení přátel varhan). Pořádání koncertů a přednášek (Plzeňský varhanní festival, Adventní půlhodinky, hudební nešpory…), benefičních koncertů na podporu generální opravy varhan u Františkánů, výuku a vedení gregoriánského chorálu.

V pátek 7. dubna se již tradičně uskuteční v Plzni Křížová cesta, jejíž jednotlivá zastavení se odehrají venku na trase vedoucí centrem města. Zahájení proběhne v 18 hodin v katedrále sv. Bartoloměje za doprovodu hudební skupiny Quo Vadis, přítomni budou biskupové Tomáš Holub i František Radkovský.

Jedenáct několikaminutových zastavení originálně ztvární různá společenství mládeže z celé plzeňské diecéze (Plzeňský a Karlovarský kraj). Pro letošek jsou inspirována tématem křížů lidské nedokonalosti (strach, nedůvěra, bolest, smrt…), a to například divadelní scénkou či dramatickým čtením Písma. Organizátorem akce je Diecézní centrum mládeže a Biskupství plzeňské.

Křížová cesta je modlitba, v níž se rozjímají jednotlivé události bezprostředně spojené s Ježíšovým ukřižováním. Nabízí příležitost si uvědomit, že život každého člověka je sice plný temných a bolavých zkušeností, ale je tu Někdo, kdo je dokáže proměnit ve vzkříšení a nový život. A že neexistuje utrpení, které by Bůh nedokázal zvrátit v dobro.

Ve středu 22. března se od 18 hodin v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni uskuteční rekviem za kardinála Miloslava Vlka, který byl od roku 1991 arcibiskupem pražským a za jehož působení, v roce 1993, vznikla Diecéze plzeňská. Přítomen bude biskup Tomáš Holub i emeritní biskup František Radkovský.

První březnový den začíná Popeleční středou pro katolickou církev velmi významné období roku – čtyřicetidenní postní doba před Velikonocemi. Plzeňský biskup Tomáš Holub při této příležitosti zve i lidi pohybující se mimo církev do katedrály sv. Bartoloměje na zahájení tohoto období.

Zahájení postní doby se v katedrále na náměstí Republiky koná ve středu 1. března od 18 hodin. Plzeňský biskup v pozvánce uvádí: tradice předvelikonočního 40denního půstu neznamená držení diety. Je to čas určený pro uspořádání života a očištění od špatných návyků. Vybízí k vystoupení ze zajetých kolejí a pohledu na náš život z jiného úhlu. Učí nás lépe poznávat sebe samé i lidi kolem nás. Dává nám šanci začít znovu.

Postní doba začíná vždy Popeleční středou, se kterou je spojena zvláštní tradice – tzv. udělování popelce, kdy kněz v průběhu mše svaté udělá všem zájemcům na čelo znamení kříže popelem s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“. Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání. Tento symbol je převzatý z biblické tradice. Naznačuje se tím stav člověka, který si přiznává své nepravosti a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí.