Home Tagy Články označené "Kralovice"

Kralovice

Kralovice (v lat. textech Crelowicz, Chralowicz, Kralowicz; něm. Kralowitz) jsou město v severní části okresu Plzeň-sever se zhruba 3,5 tisíce obyvateli, katastrální území obce zaujímá 3979 ha. Obec je součástí Mikroregionu Kralovicko.
Ze jména lze vyvozovat, že Kralovice byly založeny Hedčany odběhlými od svých soukmenovců jako ves lidí králových na pozemcích českého panovníka Vladislava II. První písemná zmínka o Kralovicích je spojena s plaským klášterem: roku 1183 kníže Bedřich věnoval klášteru trhovou ves s tvrzí ležící na křižovatce obchodních cest mezi Žatcem, Prahou, Plzní a Chebem. V roce 1289 byly Kralovice povýšeny na poddanské městečko. Křižovatka obchodních cest ve středu městečka se postupnými úpravami rozšířila v náměstí. Vysazení Kralovic zákupním právem o výměře 50 lánů na samém konci 13. století se projevilo pravidelností stavebních parcel. Město v téže době získalo řadu obchodních a právních výsad.
Za husitských válek bylo město silně poškozeno a král Zikmund je zastavil s okolními vesnicemi bratrům Bedřichu a Hanuši z Kolovrat. Ti později rozdělili městečko na dvě části – jedna patřila ke krašovskému panství, druhá k hradu Libštejn na druhém břehu Berounky. Hanušovu polovinu se plaskému klášteru podařilo získat roku 1480 od jeho syna Hanuše II. z Kolovrat za 1600 kop. Libštejnskou polovinu získal klášter roku 1513, ale po pouhých pěti letech přešla polovina města ke kaceřovskému panství.
S Kaceřovem získal Kralovice v roce 1531 Florián Gryspek a od stagnujícího kláštera získal do zástavy roku 1543 i druhou část. Na žádost Gryspeka povýšil 29. září 1547 král Ferdinand I. Habsburský Kralovice na město a udělil jim městský znak, právo pečetit červeným voskem a mnoho tržních výsad. Gryspekové si ve městě vystavěli malý zámek a také nechali renesančně přestavět gotický kostel sv. Petra a Pavla. V pobělohorské době byly Kralovice i s dalším majetkem Gryspekům konfiskovány a roku 1623 vráceny plaskému klášteru za zásluhy ve stavovském povstání a věrnost císaři. V majetku kláštera zůstává město až do jeho zrušení v roce 1785.
Ke konci 18. století byl v Kralovicích zřízen regulovaný magistrát a v 19. století bylo město součástí panství rakouského politika K. W. Metternicha. Přibližně v polovině 19. století stálo 285 domů a okolo 1800 obyvatel. Domy budované převážně ze dřeva byly obětí opakujících se požárů, např. roku 1845 vyhořely Kralovice z poloviny. Na sklonku 19. století se město rychle rozrostlo – ve 335 domech žily necelé dva tisíce obyvatel, kteří obvykle pracovali v zemědělství nebo se živili drobným řemeslnictvím. Kralovice byly známé dobytčími trhy či chovem kralovického prasete.
V roce 1910 byla v Kralovicích poprvé otevřena městská knihovna, dnes nejstarší kulturní instituce města. Rozkvět Kralovice zaznamenaly především mezi světovými válkami a po roce 1945, kdy se severozápadní část města rozrostla o řadu rodinných domů a vilek. V téže době se do Kralovic koncentrovala řada podniků poskytujících služby pro zemědělství a drobný průmysl lokálního významu.
V letech 1850–1949 byly Kralovice sídlem okresu.

Město Železná Ruda,  dobrovolní hasiči SDH Železná Ruda a Hojsova Stráž, HZS Plzeňského kraje a Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádají  v neděli 25. června 2017 v areálu fotbalového hřiště v Železné Rudě  krajskou soutěž jednotek sborů dobrovolných hasičů ve vyprošťování u dopravních nehod. Jedná se o kvalifikaci na mistrovství ČR.

Během dne bude k vidění kromě soutěžních pokusů i technika hasičů a Horské služby. Přihlášena jsou soutěžní družstva jednotek dobrovolných hasičů z obcí: Blovice, Holýšov, Kralovice, Mirošov, Sušice, Zbiroh, Železná Ruda a Zvíkovec. Chybět nebudou ani tři  družstva hosté z Německa  – Bayerische Eisenstein, Kollnburg a Geierstahl.

Soutěž bude vyhodnocena v jedné společné kategorii, tj. soutěžní družstva jednotek SDH obcí Plzeňského kraje, vítěz postupuje na IV. MČR jednotek SDH obcí, které se uskuteční v Novém Městě na Moravě ve  dnech 8. – 9. září 2017.

 Program:

09.30 – 14:30 hod. průběh soutěže – soutěžní pokusy.

15.00 – 15.30 hod slavnostní předání nových zásahových vozidel jednotce SDH Železná Ruda

15.30 – 16.00 hod. vyhodnocení, vyhlášení výsledků a předání cen, závěr soutěže

Oblíbená kapela Mr. Feelgood zahájí v pátek 23. 6. 2017 večerním koncertem na Masarykově náměstí dvoudenní Kralovické slavnosti. Sobotní program zahrnuje kromě koncertů a tanečních vystoupení také trhy a pouťové atrakce.

Německou firmu HORSCH Maschinen GmbH ve Schwandorfu navštívili v rámci praxe žáci oboru Opravář zemědělských strojů ze Střední školy Kralovice na severním Plzeňsku. Seznámili se s historií firmy, s jejím výrobním programem a podmínkami pracovního uplatnění na různých pozicích.

logo_HK_RHKPKNásledně si žáci prohlédli výrobní prostory a seznámili se s pracovními postupy a technickými detaily moderních strojů. Právě technické detaily strojů na zpracování půdy zajímaly žáky nejvíce. „Řada z žáků má se stroji této značky zkušenosti z domova nebo z praxe v místních firmách,” vysvětluje učitel odborného výcviku Roman Chudáček. Učitelka německého jazyka Hana Gryszkiewitzová zase ocenila skutečnost, že takové akce pomáhají žáky motivovat ke studiu německého jazyka.

logo EURESJednalo se o poslední ze série exkurzí a dalších aktivit, které Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje ve spolupráci s partnery z IHK Regensburg uspořádala v rámci projektu Vzdělání a práce bez hranic, jehož cílem byla podpora přeshraniční mobility v příhraničním regionu. Projekt byl podpořen  z finančních prostředků programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace „EaSI“ (2014-2020).

Další díl HERVIS Dětské TOUR 2016 se jel v Kralovicích v Areálu Sport kemp a díky pěknému počasí si náborové závody užilo přes 50 startujících dětí.

Sportovní den v Kralovicích tak odstartovala Dětská HERVIS TOUR, které se zúčastnily děti na odrážedlech, a po nich děti ve věkových kategoriích až do 12 let. Nejpočetnější skupinou byly tentokrát děti věkové kategorie 5 – 6  let. Dobré zázemí a pěkné počasí, které panovalo v Kralovicích, podpořilo sportovní atmosféru, kterou si tak mohli užít všichni, co přijeli. Po závodech dětí byl pak odstartován SPOKE maraton na tratích 22km, 35km a 67km.

HERVIS Dětská TOUR 2016 výsledky:

ODSTRKOVADLA KLUCI

1. místoHejzekOndřej
2. místoTobiasLukáš
3. místoSlemenskýMatěj

KLUCI DO 5-6 LET

1. místoJoglDenis
2. místoHejzekMartin
3. místoPeterkaŠimon 

HOLKY DO 5-6 LET

1. místoVítkováNela
2. místoBrabcováAndrea
3. místoŠimánkováLucie

KLUCI 7-8 LET

1. místoPfefferMarek
2. místoKřivanecŠtěpán
3. místoKřivanecŠimon

HOLKY 7-8 LET

1. místoVítkováSára
2. místoHarantováJustýna
3. místoŠtichováStella

HOLKY 9-10 LET

1. místoGemerskáTereza
2. místoPaškováNikol
3. místoČadkováMarcela

KLUCI 11-12 LET

1. místoBrabecAdam
2. místoPavlíčekPatrik
3. místoNěmecJan

HOLKY 11-12 LET

1. místoHodlováNikola
2. místoKotlíkováAdéla
3. místoŠottováLucie

Střední školy a učiliště z Horšovského Týna, Klatov nebo Kralovic, to je jenom část z 16 středních škol v Plzeňském kraji, které vzdělávají žáky v tříletých technických oborech a jsou zapojeny do projektu na podporu technického vzdělávání. Celkem 625 žáků 1. ročníků technických oborů zakončených výučním listem získá letos podobně jako v loňském roce od zástupců Plzeňského kraje kufříky s ručním nářadím.

média„Podpora technických oborů není pro Plzeňský kraj ničím novým, snažíme se studenty motivovat ke studiu těchto nedoceněných směrů. V současné době nabízíme možnost zúčastnit se soutěže Technika má zlaté dno, kde mají žáci za úkol vytvořit plakát propagující technické vzdělávání, nebo se týmy středoškoláků mohou až do 30. září přihlásit do Technické olympiády, kde budou řešit technické problémy stanovené Západočeskou univerzitou,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 Jiří Struček při předávání kufříkových sad v aule Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, kde bylo předáno celkem 81 kufříků.

Školy obdrží pro své žáky 1. ročníků technických oborů zakončených výučním listem celkem 625 sad ručního nářadí. Nářadí žáci využijí nejen při výuce, ale i k vlastní potřebě.

Do realizace uvedené podpory se zapojila společnost NET4GAS, s.r.o., příspěvkem ze svého grantového programu ve výši 150.000 Kč bez DPH.

Zastávku na své pěší cestě kolem světa si dnes  udělá v Kralovicích poutník Petr Hirsch. Od 19 hodin se s ním budou moci lidé setkat v místním evangelickém kostele.  Petr Hirsch bude vyprávět o smyslu své pouti, ale také o svých cestách minulých do Santiaga de Compostela, Říma a Jeruzaléma. Povídání doprovodí projekcí fotografií. Akce vyvrcholí zasazením stromu míru u kostela.

“Mým přáním při pěším putování světem, je přinášet svůj vlastní vnitřní pokoj k lidem, od vesnice k vesnici, od města k městu a ze státu do státu. A jako malou památku zanechat na různých místech, kterými projdu, stopu, vyjádřenou zasazeným stromem. Ten má pocestným a kolemjdoucím nabízet třeba chladivý stín nebo je vybízet k vzhlédnutí do rozvětvené koruny,” vyvsvětluje Petr Hirsch, který první etapu své cesty zahájil  1. června ve svém rodném Dvoře Králové nad Labem a zakončí ji v norském Trondheimu.

U příležitosti 80. výročí položení základního kamene se kralovický evangelický kostel stane v sobotu 14. června dějištěm gospelové bohoslužby.  Doprovodí ji plzeňský sbor Touch of Gospel a budou se na ní podílet duchovní všech církví, které v Kralovicích působí. Shromáždění zahájí oslavy 80. výročí postavení zdejšího evangelického kostela, který projektoval významný stavitel a kralovický rodák Hanuš Zápal. Základní kámen kostela, zvonice a fary položili kralovičtí v červnu roku 1934.

„Plzeňský sbor Touch of Gospel putuje s gospelovými bohoslužbami po plzeňských kostelích od adventu 2007. Tentokrát ovšem poprvé v plzeňském regionu zamíří do chrámu mimo krajské město. Netradiční bohoslužbu zde bude slavit společně s místními evangelickými, husitskými a katolickými duchovními,“ říká Karel Šimr, evangelický farář.

Slovo “gospel” pochází z angličtiny a znamená evangelium neboli dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Žánr se vyvinul na počátku 20. století ve Spojených státech jako specifická duchovní hudba amerických černochů. Sbor Touch of Gospel se interpretací písní amerických černých křesťanů zabývá od počátku nového milénia.

“Historie našeho souboru vlastně kopíruje dějiny samotného hudebního žánru. Když se postupem času vzdálil místu svého zrodu, černošským kostelům, a opanoval spíše koncertní pódia, začali jeho interpreti hledat cestu zpět ke svým kořenům,” ohlíží se sbormistr Touch of Gospel Michal Beránek.

Hledat společně “cestu kořenům” budou moci se zpěváky i ti, kdo na gospelovou bohoslužbu tuto sobotu přijdou. Začíná v 18 hodin.