Home Tagy Články označené "Město Plzeň"

Město Plzeň

Statutární město Plzeň – Magistrát města Plzně.
Zakládací listina
Plzeň byla patrně založena roku 1295 z rozhodnutí krále Václava II. Přesný důvod již není znám, zakládací listina se nedochovala. Obec vznikla odtržením od tehdejší Plzně, dnes Starého Plzence.
Město Plzeň je statutárním územně členěným městem. Svou působnost a pravomoci rozdělilo mezi orgány města Plzně a orgány svých městských obvodů (kterých má 10) obecně závaznou vyhláškou – Statutem města Plzně. Povinným subjektem ve smyslu zákona o informacích je za město Plzeň vždy ten orgán města nebo jeho městského obvodu, kterému byla Statutem města Plzně svěřena příslušná působnost nebo pravomoc.

Současnou rozlohu má Plzeň od 1. ledna 2003, kdy se k ní připojily do té doby samostatné obce Lhota a Malesice, které se zároveň staly novými městskými obvody. Od té doby město Plzeň sestává z deseti městských obvodů,[13] největší z nich jsou obvody 1 až 4, které se skládají z několika původních městských částí.
Plzeň 1- katastrální území Bolevec a část katastrálního území Plzeň
Plzeň 2- Slovany: katastrální území Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov a část katastrálního území Plzeň
Plzeň 3- katastrální území Doudlevce, Radobyčice, Skvrňany, Valcha a část katastrálního území Plzeň
Plzeň 4- katastrální území Bukovec, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Lobzy, Plzeň 4 a Újezd
Plzeň 5- Křimice: část katastrálního území Křimice a část katastrálního území Radčice u Plzně
Plzeň 6- Litice: katastrální území Litice u Plzně
Plzeň 7- Radčice: část katastrálního území Radčice u Plzně a část katastrálního území Křimice
Plzeň 8- Černice: katastrální území Černice
Plzeň 9- Malesice: katastrální území Malesice a Dolní Vlkýš
Plzeň 10- Lhota: katastrální území Lhota u Dobřan

Dva žulové bloky pro obnovu plzeňského památníku Díky, Ameriko! jsou vylomeny. Jak jsme informovali zde, kameny pocházejí z lomu Carrier Plo v místě Saint Salvy de la Balme ve Francii, kde byl již jeden z budoucích pylonů také ořezán, druhý pracovníci lomu opracovávají v těchto dnech.

V těchto dnech francouzská firma ořezává druhý z vylomených bloků, to by mělo trvat zhruba pět dnů. Poté vyzve plzeňskou radnici, aby si kámen vyzvedla, převoz do České republiky zajistí firma APB. Pylony budou následně uloženy v areálu Správy veřejného statku města Plzně. Ještě v prosinci chce Plzeň vypsat zakázku na vyleštění obou kamenů, vytvoření nápisů a usazení bloků na místo v Americké ulici a další úpravy, cena by neměla přesáhnout částku 7,5 milionu korun. Město Plzeň dělá maximum pro to, aby na Slavnosti svobody v květnu 2018 byl již památník hotový.

„Jedná se o velmi kvalitní lom a skutečně velmi zkušenou firmu. Dělali nyní například monument ze žuly na slavnou katedrálu Sagrada Familia v Barceloně, zhotovovali také památník obětem tsunami v Londýně pro prince Charlese. Popírají, že by kámen mohl prasknout,“ doplnil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Tradiční výlov městského Drahotínského rybníka se uskuteční v sobotu 25. listopadu od 8 hodin. Lidé si při něm budou moci koupit rybu na vánoční stůl přímo na hrázi. Neprodané kusy poté rybáři přemístí do městských sádek u rybníka Košináře. Zde začne jejich vánoční prodej 16. prosince. V areálu sádek si budou moci lidé tradičně pořídit i vánoční stromek, a to již od 6. prosince.

Drahotínský rybník, jenž je historickým majetkem města, se nachází v katastru obce Zruč a má rozlohu 10 hektarů. Ročně se zde vyloví přibližně 10 tun ryb. „Přímo na hrázi obvykle prodáme zhruba pětinu, zbytek umístíme na několik týdnů do sádek a poté jdou na vánoční prodej.  Maso těchto ryb má velmi dobrou kvalitu, protože žijí v  čisté vodě a živí se přirozenou potravou. Rybník nehnojíme, ryby jen přikrmujeme,“ uvedl Richard Havelka, vedoucí Úseku lesů zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně. Kilogram kapra se na hrázi bude prodávat za 75 korun. Pokud rybáři vyloví i dostatečné množství amura, bude kilogram za 90 korun, jiné druhy ryb na prodej nebudou.

Richard Havelka doplnil, že vánoční prodej kaprů se bude konat v areálu městských sádek od soboty 16. prosince v době od 10 do 17 hodin. „Jeden kilogram výběrového kapra (od 3 kg) bude stát 80 korun a kilogram I. třídy 75 korun,“ upřesnil. Prodej bude ukončen vyprodáním zásob, pokud bude ryb dost, bude možné kapra koupit ještě i v sobotu 23. prosince do 12 hodin.

Od středy 6. prosince si mohou lidé na stejném místě také koupit vánoční stromek, pocházející z městských lesů. „V nabídce budou borovice lesní a stříbrné smrky pichlavé. Výběrové stromky budou stát 350 a standardní 250 korun bez ohledu na jejich druh a výšku,“ informoval Richard Havelka. Prodej se bude konat denně od 10 do 17 hodin včetně sobot a nedělí.

Díky úsporám a zlepšeným příjmům v letošním roce podpoří město Plzeň další projekty i významné akce, a to celkovou částkou 16,24 milionu korun. Rozpočtové opatření v této souvislosti schválili zastupitelé.

„Částka 16,24 milionu korun bude rozdělena na několik menších projektů. Například Městský ústav sociálních služeb města Plzně získá prostředky na dvě investiční akce. Za 4,5 milionu korun by měla být zrekonstruována spojovací chodba v objektu jeho Domova pro osoby se zdravotním postižením Nováček, prostředky ve výši čtyři miliony korun jsou určeny na úpravu trafostanice na adrese Kotíkovská 15, která kapacitně nedostačuje pro napájení objektu,“ přiblížil ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Podpořen bude také projekt zoologické zahrady na výměnu povrchu na náměstíčku před Tropickým pavilonem – Filipíny, na jehož dokončení město letos poslalo deset milionů korun.

Finanční prostředky půjdou i na projekty tří plzeňských základních škol. Částku 400 tisíc korun získá 26. základní škola na výměnu prosklené stěny tělocvičny, konkrétně na druhou etapu. Za 300 tisíc korun vybuduje 7. základní a mateřská škola nové učebny spojením družinového oddělení a kabinetu. 33. základní škola získá 50 tisíc korun na krytí zvýšených nákladů na spotřebu vody z důvodu havárie bazénu.

Část peněz je také určena pro Odbor sportu Magistrátu města Plzně na poskytnutí dotace na uspořádání Mistrovství České republiky fotbalových akademií, a to 500 tisíc korun. Schválena byla také blokace prostředků ve výši jeden milion korun pro odbor sportu na poskytnutí dotace na uspořádání Mistrovství České republiky a Slovenské republiky v cyklistice.

Zastupitelé také schválili blokaci 11,384 milionu korun na vybudování nástavby nad jedním z pavilonů školního areálu Sokolovská 1165/54, kde mají vzniknout odborné učebny jazyků. Areál má spolu se základní školou ve výpůjčce Gymnázium Františka Křižíka, které projekt připravilo.

Město Plzeň má nové volnočasové zařízení nabízející sportovní a kulturní aktivity s názvem Krašovská Aktivity centrum Plzeň. Vzniklo v areálu bývalé školy v Krašovské ulici a jeho rekonstrukce vyšla plzeňskou radnici na 27 milionů korun. Plzeňanům nabízí možnost pronájmu několika různě zaměřených sálů, haly, ale třeba i nahrávacího studia. Slavnostní otevření komplexu, který bude sloužit všem generacím, se uskuteční v neděli 26. listopadu od 14 hodin. Zúčastní se ho například i zpěvačka Markéta Konvičková či herec Jan Čenský.

Budova se skládá ze třech pavilonů. Nabízí širokou škálu volnočasových aktivit, je prostorem sportu, tance a umění. Pavilon A je určen především pro taneční aktivity a různá cvičení. Je v něm šest tanečních sálů, čtyři o rozloze zhruba 65 m2 a dva o rozloze 80 a 200 m2. V objektu je také relaxační zóna a kancelář, která slouží jako zázemí pro lektory.

foto: město Plzeň

Pavilon B, v němž jsou hlavní vchod a recepce, slouží zejména pro takzvané úpolové sporty. V pavilonu C se nachází velká sportovní hala s ochozem, kde trénují tělovýchovné organizace a spolky různých kolektivních sportů, jako je florbal, volejbal, fotbal, badminton, ale také aikido, parkour, kolečkové brusle a další.

„Jedná se o bývalý areál základní školy, který byl následně předán do užívání Střední odborné škole ochrany osob a majetku Plzeň. V květnu 2015 byl objekt vrácen zpět, poté jej měl ve výpůjčce DDM Talent, a to do konce října 2015. Od loňského července do letošního dubna v něm našlo dočasné zázemí Sdružení občanů Exodus. Poté jsme areál začali připravovat k vybudování nového Krašovská Aktivity centra. Proběhly nutné úpravy v interiérech, a to dovýměna oken, opravy rozvodů, opravy podlah, sociálních zařízení, fasády objektů,“ přiblížil radní pro oblast správy městských nemovitostí David Šlouf. Provoz areálu není samofinancovatelný, podpora města je v oblasti investic, oprav, údržby, a to jak vstupních v roce 2017, tak i v dalších letech.

Norská města Bergen a Oslo, které jsou na světové špičce v inovacích a zelených řešeních, jejich firmy, výzkumníci a instituce představí v úterý 28. listopadu v Plzni svoje smart projekty, tedy chytré mobility. Plzeň, jež také patří k průkopníkům projektu Smart City v České republice a zavádí řadu projektů pod hlavičkou Smart City Plzeň, například ukáže, jak se chce stát evropským příkladem  bezpečné, efektivní a ekologické dopravy.

„Hlavním cílem workshopu je přenos dobré praxe v rozvoji a implementaci inteligentních řešení využitelných zejména v oblasti městské dopravy,“ řekl primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Západočeská metropole se pochlubí republikově velmi úspěšným projektem Plzeňské karty, která funguje také jako elektronická peněženka. Slouží pro městskou i regionální hromadnou dopravu, služby i na kulturní programy a nedávno ji propojila i s kartovým systémem Českých drah, největším českým železničním dopravcem. Plzeň dále představí dispečink dopravy v městské firmě, který má online přehled o veškerých vozidlech veřejné dopravy v regionu. Ukáže některé výstupy svých odborníků a partnerů z oblasti využití dronů (malých bezpilotních letounů), v níž je na evropské špičce. Příkladem je letecká inspekce mostů, tedy měření spár. Inovativní v České republice je také veřejná online mapa dopravních intenzit ve městě, podle níž si mohou lidé mířící do Plzně zvolit formu dopravy nebo směr příjezdu. Město intenzivně cílí i na elektromobilitu a podporuje ji.

Město Bergen ukáže mimo jiné zelená řešení a inovace, která předvede jeho ředitelka oddělení pro klimatické změny, dále městskou hromadnou dopravu s nulovými emisemi a projekty ke snižování podílu oxidu uhličitého v celém bergenském regionu. Norská metropole Oslo je městem s nejrychleji rostoucím podílem sdílených automobilů v Evropě. Kromě tohoto projektu odprezentuje také udržitelný trh s elektromobily a jejich budoucnost.

Veškeré přednášky i diskuze budou v českém a anglickém jazyce s tlumočníky. Vstup je po předchozí registraci zdarma. Akce začíná v 9:30 v konferenčním sále Centra robotiky v areálu DEPO2015 a končí v 15:30.

Město Plzeň předalo v září a říjnu do nájmu dalších osm městských bytů v domě Husova 6 upravených podle předchozí vizualizace. Celkové náklady na jejich rekonstrukci činily 8,83 milionu korun bez DPH. Na byty byla již uzavřena řádná nájemní smlouva. Městu se tak osvědčil postup, kdy nejprve zpracuje vizualizaci bytu, poté jej nabídne k pronájmu a až následně nechá pro konkrétního nájemce upravit.

„V tomto způsobu nabízení bytů k pronájmu chceme pokračovat, zájem je veliký. Lidé si díky vizualizaci dokážou představit, jak může daný byt vypadat. V současné době připravujeme další bytové jednotky,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

„Princip nabídky spočívá v tom, že je nejprve zhotovena takzvaná vizualizace, tedy znázornění, jak bude byt vypadat po provedení oprav. Poté je nabídka zveřejněna na realitním portálu www.byty.plzen.eu, kde mohou zájemci o bydlení podat své přihlášky,“ vysvětlil plzeňský radní pro oblast správy městských nemovitostí David Šlouf. Byt je poté upraven podle zpracované projektové dokumentace do konečné podoby.

Zastupitelstvo města Plzně na svém posledním jednání schválilo dodatek zřizovací listiny Správy veřejného statku města Plzně, příspěvkové organizace města, která umožní zrychlit proceduru odstranění autovraků.

Úprava souvisí s tím, že s účinností k 1. lednu 2017 přešel na Správu veřejného statku města Plzně z městských obvodů výkon agendy autovraků ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích. Schválená úprava umožní Správě veřejného statku oslovovat přímo provozovatele vraku nebo dlouhodobě odstaveného vozidla a projednávat s ním dobrovolné odstranění vozidla z komunikace. Praktické vykonávání agendy autovraků v uplynulém období ukázalo, že tato kompetence Správě veřejného statku chyběla.

„Snahou samosprávy města je všemi možnými způsoby vytvářet podmínky pro to, aby veřejný prostor sloužil pro parkování vozidel, které jsou v provozu, nikoliv pro odkládání vraků či dlouhodobě nepoužívaných vozidel,“ vysvětlil Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Radní pro oblast podpory podnikání a sportu Petr Chvojka přijal na plzeňské radnici japonského učitele aikido mistra Ichiro Shishiya Shihana. Ten do Plzně přijel na mezinárodní setkání vyznavačů aikido z 15 zemí světa, které se nyní ve městě koná. Slavnostního přijetí se zúčastnil též Jiří Čabrada, vedoucí klubu Aikido Plzeň a prezident Bohemia Aikikai společně s Vilémem Dubničkou, členem klubu Aikido Plzeň a ředitelem semináře Shishiya.

Mistr mimo jiné prozradil, že v Plzni, kam už jezdí od roku 2002 pravidelně a loni v ní byl dokonce dvakrát, si vždy rád dá zdejší pivo. V Plzni je mnoho oddílů, které se věnují japonským sportům, jsou v ní japonské firmy, jezdí do ní turisté z Japonska. Zástupci klubu Aikido Plzeň společně s mistrem Ichiro Shishiya Shihana se zajímali o možnou podporu ze strany města při vybudování japonského centra v krajské metropoli. „Sport a kultura má v našem městě pevné místo, jsme připraveni o této výzvě diskutovat a na základě informací o zdejším životě japonských spoluobčanů v našem městě daný projekt podpořit,“ seznámil s možnostmi podpory ze strany města Petr Chvojka.

Mistr Ichiro Shishiya Shihan se narodil 28. října 1947 v Tokiu, kde vyučuje aikido. Vede semináře v řadě zemí Evropy, Blízkého východu i Asie. Aikido patří mezi nejmladší japonská bojová umění a bylo vytvořeno až v roce 1925. Po technické stránce je považováno za neagresivní systém sebeobrany. Učí, jak efektivně využít své tělo a sílu útočníka v jeho neprospěch. Jedná se o nesoutěžní disciplínu, která harmonicky rozvíjí tělo i ducha. Svým nenásilným pojetím je vhodné pro muže i ženy všech věkových kategorií.

Hledání končí. Poté, co město Plzeň najalo odbornou firmu Ca‘ D’ORO Spa, aby našla vhodný kámen pro památník Díky, Ameriko!, už je jasno. V pondělí letí delegace z radnice do lomu, kde dojde k vylomení kusu. „Jedná se o kámen, který je nejblíže tomu, jak vypadal ten původní. Už je objednaný, známe jeho vlastnosti,“ potvrdil technický náměstek města Plzně Pavel Šindelář.

K podpisu smlouvy se společností, kterou si město najalo, došlo 26. září. Od té doby Plzeň na svůj kámen čekala. Nakonec se našel ten nejvhodnější v lomu Saint Salvy de la Balme ve Francii. „V pondělí se letíme podívat do lomu na místo, kde dojde k vylomení kamene. Následně, na přelomu listopadu a prosince, nejpozději do konce roku, by mělo dojít k přepravě do České republiky,“ uvedl Šindelář s tím, že město vše směřuje k tomu, aby na květnové Slavnosti Svobody památník stál. „Už teď v prosinci jdeme do výboru veřejných zakázek a vybereme toho, kdo kámen ořeže, vyleští a udělá nápisy,“ doplnil technický náměstek.

Zastupitelstvo města Plzně schválilo studie na rozvoj sídlišť Vinice a Košutka pro následující roky. Projekty Regenerace sídliště Vinice a Regenerace sídliště Košutka řeší revitalizace veřejných prostranství a zeleně, zefektivnění parkování, zpevnění chodníků, rekonstrukce stávajících i vybudování nových hřišť pro děti a jiné úpravy. Návrhy vznikly ve spolupráci s místními obyvateli a přispějí ke zlepšení kvality bydlení na řešených sídlištích. Schválené dokumentace budou podkladem pro rozhodování města a městských obvodů při postupných úpravách v území a pro podávání žádostí o dotace.

„Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces obnovy sídlištních prostor, které jsou v Plzni postupně prováděny. Nově odsouhlasené návrhy navazují na řadu úprav, které již v sídlištích Vinice a Košutka proběhly v předchozích letech. Jedná se například o revitalizaci parku při ulici Nad Zoo, vybudování workoutového hřiště na Vinicích nebo zřízení velkokapacitního parkoviště v Manětínské ulici na Košutce,“ přiblížil technický náměstek Pavel Šindelář.

„Jednotlivé úpravy jsou navrhovány především pro zlepšení života místních obyvatel. Jejich potřeby známe z dotazníkových průzkumů a veřejných projednání, která proběhla v loňském roce na obou sídlištích. Získané podněty a připomínky jsme ve výsledných studiích zohlednili a zapracovali,“ uvedla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Pro obě sídliště jsou navrhovány úpravy veřejných prostranství, zeleně, zefektivnění parkování, zpevnění chodníků, rekonstrukce stávajících hřišť i vybudování nových herních a volnočasových prostranství.  V projektu Regenerace sídliště Košutka je mimo to předpokládána například úprava prostranství před 4. základní školou nebo revitalizace výměníkových stanic pro účely setkávání obyvatel. V současné době nedostatečně využívané objekty výměníků by mohly v budoucnu sloužit jako komunitní či společenská centra nebo pro jiné účely občanské vybavenosti. Pro sídliště Vinice je dle projektu plánována například komplexní obnova parku za 7. základní školou mezi Brněnskou a Sedleckou ulicí.

Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces obnovy, na němž spolupracuje Útvar koncepce a rozvoje města Plzně s jednotlivými městskými obvody. Zpracované dokumentace slouží městu a městským obvodům jako podklad pro rozhodování o postupných úpravách v území nebo pro podávání žádostí o dotace. Realizace navržených úprav jsou řešeny v závislosti na finančních možnostech jednotlivých městských obvodů a dostupných dotačních programech.