Home Tagy Články označené "Muzeum"

Muzeum

Hledáte výraz „Muzeum“ – Muzea v Plzni naleznete na portálu PLZEN:CZ. Informace o muzeích v Plzni i v Plzeňském kraji.

Muzejní akademie při Muzeu Českého lesa v Tachově zve v úterý 17. října v 17. 30 hodin na přednášku na téma Královi věrní na českém Jihozápadě a Plzeňský landfrýd v husitské revoluci. Vystoupí Mgr. Robert  Novotný, Ph.D. – šéfredaktor časopisu Studia Mediaevalia Bohemica.

Každý měsíc zde máme jinou výstavu! Tímto sloganem se chlubí Muzeum Černošín na Tachovsku a dá se říci, že se tato snaha pracovníkům daří. Kromě stálé expozice je skutečně vidět každý měsíc něco nového, například  fotografie, obrazy, sochy, minerály, parfémové sklo, kalendáře, propisky a další sběratelské kousky.

Muzeum Černošín

Černošínské muzeum momentálně hostí výstavu pod názvem Kafemlýnky našich babiček. Pro velký zájem návštěvníků bude ještě prodloužena, a to až do 20. listopadu. Souběžně s ní ale bude v pondělí 16. října  od 17. 30 hodin zahájena výstava fotografií Moniky Šavlové z Kladrub a Štefana Kučíka ze Stříbra nesoucí název Svět kolem nás. Obě výstavy můžete navštívit denně od 10 do 16 hodin.  

Následně pak na 1. ADVENT můžete přijít na Andělskou výstavu, kdy se v muzeu sejdou andělé různých velikostí a z různorodých materiálů. Nezapomeňte se proto přijít podívat, v tomto muzeu se vstupné neplatí a rádi se vám budou věnovat.

Možná byste měli také vědět, že místní Infocentrum, které je součástí Muzea Černošín, získalo 1. místo v soutěži Infocenter v Plzeňské kraji. Byla tak oceněna zdejší velmi aktivní činnost, kterou významně využívají právě návštěvníci. Tak ještě malá připomínka nebo upoutávka –  příští rok  se tady chystá řada zajímavých výstav. Například: Krysáci, cestování po Gruzii, medvídkové, obrazy, sklo z Annína a spousta dalších.

 

Koncert žáků ZUŠ Terezie Brzkové se koná v pondělí 16. října v Západočeské muzeum v Plzni. Začátek je v 18 hodin.

Ještě dnes naposledy je možné zavítat do Muzea dopravy ve Strašicích, které o tomto víkendu zavírá své brány v letošním roce. Otevřeno je  od 10:00 – 17:00 hodin. A když už budete  v tomto jedinečném areálu věnovaném historii dopravy, nenechte si ujít informaci o tom, že právě tady i světoví filmaři v minulých dnech natáčeli některé scény připravovaného akčního  sci-fi filmu americké produkce.

„Příjezdová cesta okolo našeho muzea se stala filmařskou základnou. Filmaři natáčeli ve vojenském objektu Míšov v brdských lesích, ale záběry, kdy jdou postavy okolo zdi objektu, se jim lépe pořizovaly tady ve Strašicích, kde jsou lepší podmínky. Proto se pás podél zdi musel během jednoho dne změnit v les a z brány zbyl jen úzký průlez, kudy se herci prosmýknou dovnitř,“ sdělil Michal Kouba ze spolku ŠKODA-BUS klub Plzeň, který Muzeum dopravy provozuje. 

Tvůrci filmu informovali na tiskové konferenci v zámku ve Zbiroze o svých záměrech i podmínkách pro práci. V hlavních rolích sci-fi snímku  se objeví Denise Richardsová, Randy Couture, Bren Foster,  z českých herců pak osvědčený Marek Vašut, dále Vojtěch Dyk a Sabina Rojíková.  Natáčení se odehrávalo v uplynulých dnech hlavně  v Brdech. I proto musel odbor dopravy rokycanské radnice vydat dopravně inženýrské opatření o částečném a úplném omezení provozu na veřejně přístupné   komunikaci „tanková cesta“ mezi obcemi Holoubkov a Strašice“, a to právě z důvodu natáčení filmu. Jeho další část se pak bude natáčet hlavně   v Praze.

Vytvořit kvalitní mlhu není pro filmaře žádný problém

Šestým víkendem otevřených vrat , který se koná ve dnech 14. – 15. října, zakončí letošní sezónu Muzeum dopravy ve Strašicích na Rokycansku. Kromě prohlídky zajímavých expozic, které jsou o nadcházejícím víkendu otevřeny vždy od 10:00 – 17:00 hodin.

Muzeum dopravy ve Strašicích je otevřeno v předem vyhlášených termínech, ale organizovaným skupinám umožní návštěvu i mimo tyto termíny. Ještě letos naposledy tak návštěvníci mohou zhlédnout expozice zaměřené hlavně na období od počátku 50. let po současnost a tvoří ji z části skutečné exponáty, z části pak dobové fotografie, modely, plánky a jiné. Muzeum dopravy tak mapuje vývoj veřejné dopravy v západočeském regionu.

Na ploše 3.000 m2 v jedné z hal bývalých kasáren a okolním prostranství je vystaveno 25 velkých exponátů – trolejbusy, autobusy, přívěsy, nákladní automobil , tramvaj a 9 osobních automobilů převážně značky ŠKODA. Vozidlové exponáty jsou doplněny o celky pohonů vozidel, trakčního vedení a dopravních zařízení, na které je za běžného provozu sahat nebezpečné, nebo vůbec nejsou vidět. Největší a nejrozsáhlejší je expozice vozidel a zastávkových označníků, která sestává převážně z vozidel vlastněných spolkem Škoda – Bus klub, doplněna o exponáty dlouhodobě zapůjčené od dalších partnerů.

Druhá expozice obsahuje technologické celky a příslušenství dopravy, na které si za normálních okolností člověk sáhnout nemůže. To znamená například soubor armatur trolejového vedení pro trolejbusovou dopravu, kontrolér tramvaje z roku 1937, motorgenerátor pro nabíjení akumulátorů z roku 1943, nebo první český asynchronní trakční motor z prototypu tramvaje LTM 10.08. Dále sběrače el. proudu a další technické exponáty, pohony vozidel a podobné. Zajímavým celkem je část zachráněného tělesa bývalé pionýrské železnice, která do roku 1976 fungovala v Plzni a spojovala výstaviště se zoologickou zahradou.

Poslední část expozice obsahuje drobnější předměty, které neodmyslitelně patří k dopravě. Např. uniformy, jízdenky, strojky na výdej a označování jízdenek, směrové orientace apod., ale rovněž seznámí návštěvníky s vývojem hromadné dopravy v jednotlivých regionech našeho kraje prostřednictvím informačních panelů s fotografiemi a mapkami. Tato expozice je zatím instalována pouze z části. Druhá část obsahující exponáty, které jsou náchylné na prach a klimatické změny, bude doinstalována až po celkové rekonstrukci objektu.

Středisko západočeských spisovatelů a Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích   vyhlašují 2. ročník literárně-akční soutěže O ZLATÉHO OPPERA. Je určena žákům a studentům základních a středních škol Plzeňského kraje ve věku od 13–16 let. Soutěžní práce se přijímají do 20. října 2017 na e-mailu zaspis@seznam.cz, do předmětu napište “O zlatého Oppera”.

Soutěž O zlatého Oppera je dvoukolová a odkazuje k osobnosti významného novináře 19. století Henriho Oppera de Blowitz.  Autoři šesti nejlepších prací postoupí do akčního finále, které se uskuteční 25. listopadu v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích.   Akční finále bude probíhat v prostorách Muzea jižního Plzeňska od 10 do 13 hodin. Přesná pravidla a pokyny budou soutěžícím sděleny přímo na místě.  Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v 15 hodin v kapli muzea.

Téma není výlučně zadáno. Může to být  zajímavý člověk ve vašem okolí, s kterým chcete udělat rozhovor. S babičkou o 20. století, s prodavačkou v hypermarketu o její práci, se sousedem o jeho koníčcích, se známým, který byl jako voják na zahraničních misích, s paní, která se stará o hroby cizích lidí…. zkrátka s kýmkoli, kdo se vám zdá být zajímavý.

Henri Opper de Blowitz byl proslulý novinář, o kterém se v Čechách mnoho neví. Tento blovický rodák proslul interviewy s významnými evropskými státníky, jako byl říšský kancléř Otto von Bismarck, španělský král Alfons XII., osmanský sultán Abdulhamid II., papež Lev XIII. a další. Za nejzdařilejší novinářský výkon Oppra de Blowitz se uznává odhalení intrik Německa proti Francii v roce 1875 a doslovné zveřejnění berlínské smlouvy z roku 1878 ještě téhož dne, kdy byla podepsána. Byl největší reportérskou hvězdou své doby, nejvlivnějším novinářem světa.

V kapli svatého Ondřeje Muzea jižního Plzeňska v Blovicích uvede ve čtvrtek 12. října od 17 hodin  historička umění Mgr. Veronika Lukešová přednášku s názvem České Rukopisy a finská Kalevala ve výtvarném umění. Akce  je součástí celoročního cyklu Dvě století Rukopisů. 

Ilustrace Rukopisu královédvorského od Josefa Mánesa vydaného v roce 1861. Foto: Sapfan – Wikimedia Commons

V muzeu si tak  můžete současně prohlédnout výstavu nazvanou Dvě století Rukopisů zelenohorského a královedvorského, která je k vidění až do konce ledna příštího roku. Představuje rukopisnou inspiraci v literatuře, hudbě a výtvarném umění. K výstavě je připraven edukační program vhodný pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol, který navazuje na tematické plány předmětů český jazyk, dějepis a výtvarná výchova a umožňuje pedagogům zpestření výuky.

Samotná výstava seznámí veřejnost s výrazným otiskem, který v české literatuře, hudbě nebo výtvarném umění zanechaly básnické skladby z těchto děl. V úvodní části bude návštěvníkům představen i jejich vliv na soudobou knižní produkci. K vidění budou různé edice rukopisných textů, které se během prvních 50 let od jejich nalezení dočkaly asi 24 vydání, jednalo se tedy dnešními slovy o naprosté bestselery.

„Na výstavě představíme celou řadu jedinečných exponátů. Mezi nejzajímavější patří kostým kněžny Libuše ze stejnojmenné opery Bedřicha Smetany, jejž oblékaly její představitelky na počátku 20. století v Národním divadle,“ zve zájemce kurátor výstavy Michal Červenka.

 

V Městském muzeu a galerii Nepomuk se v úterý 10. října od 17 hodin koná přednáška Luďka Krčmáře na téma Nové Čechy Karla IV., jejímž tématem bude císařovo panství v Bavorsku.

Již v červnu letošního roku měli návštěvníci muzea možnost seznámit se v přednášce Luďka Krčmáře s hrady Karla IV. na našem dnešním území i na dalších územích, jako je Žitavsko, Fojtlansko, Braniborsko. Předmětem této navazující přednášky bude činnost Karla IV. v Bavorsku. Císařovo panství v Bavorsku trvalo pouhá dvě desetiletí, přesto bylo severní Bavorsko, jehož podstatná část patřila v letech 1353 až 1373 k České koruně, touto etapou významně formováno. Četná sídla získala městská práva, vznikla správní síť s centrem v Sulzbachu. Byla také zřízena soustava „zemských mostů“.  Nejenom o tom se bude mluvit v úterý v Městském muzeu a galerii Nepomuk.

Do výstavních prostor Městského muzea Zbiroh se vrací výstava Zbiroh v proměnách času,  kterou  bude možné   navštívit do 29. října 2017. Připomíná staré snímky fotografií i pohlednic zachycující atmosféru a dění různého časového období, některé historické a současné mezníky a události v životě města Zbiroha, tak jak šel čas.

Ještě dnes do 17 hodin je k vidění originál Rukopisu zelenohorského z fondu Knihovny Národního muzea, a to v kapli svatého Ondřeje na zámku Hradiště v Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích. Komentované kostýmované prohlídky začínají v 10 hodin.