Home Tagy Články označené "Nepomuk"

Nepomuk

Nepomuk je město na jihozápadě České republiky, v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji, 33 km jihovýchodně od Plzně, o necelých 4 tisících obyvatelích, známé jako rodiště svatého Jana Nepomuckého. Díky malebnému rázu, řadě historických památek a okolní přírodě patří k vyhledávaným turistickým cílům
Historie Nepomuku:
Nejstarší písemná zmínka o Nepomuku souvisí se založením nedalekého cisterciáckého kláštera v roce 1144. Již dříve existující osada Nepomuk, původně zvaná Pomuk, se postupně stala trhovou vsí a centrem správy, řemesel a obchodu pro rozlehlou klášterní doménu. Ve 13. století bylo uděleno Nepomuku hrdelní právo. Tradice klade do míst dnešního města dvě starší osady – Přesanice a Pomuk, které byly spojeny v roce 1384. Vlastní konstituování Nepomuka, jakožto osídlení městského typu, souvisí pravděpodobně se vznikem rozvojem stříbrných dolů a rýžováním zlata, jehož pozůstatky jsou ve zdejší krajině dodnes patrné. V okolí hlavního náměstí se nachází síť středověkých štol a podzemních chodeb.
Původní trhová ves obdržela nejpozději roku 1413 městská práva, jako město byla označována ovšem již ve 14. století. V roce 1420 došlo k vypálení kláštera husity a jeho majetek přešel do rukou Švamberků a posléze Šternberků. Díky vrchnosti i samotným panovníkům získalo město rozsáhlé právo várečné a v roce 1465 právo konání čtyřdenních výročních trhů. Roku 1730 určil císař Karel VI. aby Nepomuk, zvaný někdy městem a jindy městečkem, měl již nastálo titul města. Od poloviny 19. století byl Nepomuk téměř sto let sídlem okresního soudu.
K velkému rozvoji města došlo v 17. – 19. století v souvislosti se svatojánskými poutěmi. Sv. Jan Nepomucký se narodil v Nepomuku kolem roku 1340. Stal se veřejným notářem a generálním vikářem pražské arcidiecéze a jako jeden z nejvyšších hodnostářů se ocitl v centru tehdejších sporů mezi církví a králem. V roce 1393 byl po mučení svržen z Karlova mostu do Vltavy. V převážně nekatolických Čechách 15. – 16. století existoval kult Jana Nepomuckého jen v okruhu kněžstva svatovítské katedrály. Masově se začíná šířit až v 17. století a teprve v roce 1729 jej papež Benedikt XIII. oficiálně kanonizoval. Se stovkami svatojánských soch a kostelů se setkáváme nejen v Česku, ale i za hranicemi. Jako patron vod ochraňuje mnoho mostů. Sv. Jan Nepomucký se stal nejvýznamnějším barokním světcem.[zdroj?]
V roce 2003 se stal Nepomuk obcí s rozšířenou působností. Nachází se zde Městský úřad, Úřad práce, Katastrální a Finanční úřad a knihovna s veřejnou internetovou stanicí.

Poutní mše svatá se koná v neděli 20. srpna 2017 v 9:45 na Zelené Hoře u Nepomuku v kostele Panny Marie Nanebevzaté a sv. Vojtěcha. Před mší a po ní je  možnost prohlídky nového oltáře ze zrcadlového nerezu.

Na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku na jižním Plzeňsku se v sobotu 19. 8. 2017 od 8 do 12 hodin konají farmářské a řemeslné trhy s živou hudbou a divadelní pohádkou. K prodeji budou řemeslné výrobky a produkce regionálních pěstitelů.

Turisty vyhledávané město Nepomuk na jižním Plzeňsku se může pochlubit pestrou programovou nabídkou pro následující dva dny jak pro místní občany, tak pro návštěvníky. Například známý folkový písničkář a fejetonista Jaroslav Hutka zahraje dnes večer na Malé letní scéně v Nepomuku. Koncert začíná od 20.00 hodin.  

Tradiční Nepomucké farmářské a řemeslné trhy je možné navštívit tuto sobotu 19. 8. 2017 na nepomuckém náměstí. Regionální potraviny a produkty bude nabízet 27 stánků nejen z regionu jihozápadních Čech. K dostání bude například králičí maso z Trnčí, pivo ze Šťáhlavic, zelenina z Domažliček, sýry z Dlouhé Vsi nebo med ze Dvorce, ale i vína z Moravy. Pohodovou atmosféru podpoří vystoupení dechového orchestru Měcholupští seňoři.

Pohádka pro malé i velké diváky začíná tradičně v 10.00 hodin. Pohádky proti pláči přijedou zahrát herci Divadla ŠUS.  Za pěkného počasí se bude hrát na Malé letní scéně (dvůr Městského muzea a galerie Nepomuk), v případě nepříznivých povětrnostních podmínek v Městském muzeu a galerii.

Svatojánské muzeum

Inspirativní výstavu Tři grácie můžete navštívit zdarma v Městském muzeu a galerii. Tři výtvarnice Jana Bošková, Dagmar Fila a Marie Němejcová zde vytvořily svými díly poutavou atmosféru. Otevřeno je od úterý do neděle od 10.00 – 18.00 hodin.   Navštívit můžete také některé z nepomuckých  muzeií. Například Svatojánské muzeum, kde je možné mimo jiné spatřit i přesnou kopii lebky sv. Jana Nepomuckého vyrobenou na 3D tiskárně. Městské muzeum a galerie Nepomuk nabízí od letošní sezóny novou expozici zaměřenou na nepomucké osobnosti. K prohlídkovému okruhu patří i další stálé expozice Zelená Hora, měšťanská místnost a selská jizba, miniexpozice loutek, trosky amerického válečného letounu Liberator a expozice věnovaná cisterciáckému klášter.

V Rodném domě malíře Augustina Němejce se letos zabydlely panenky Jiřiny Havlové v selských a měšťanských krojích. Máte možnost si je prohlédnout ještě do konce září. Na Zelenohorské poště rozšířili od jara výstavní prostory o modely válečných letadel a v expozici motocyklů přibyly další stroje z let 1945-1970 zapůjčené od spřátelených regionálních sběratelů.

Stodola Rodného domu Augustina Němejce v Nepomuku na jižním Plzeňsku bude ve čtvrtek 17. srpna 2017 od 17 hodin hostit Jaroslava Navrátila z Historické a modelové železnice Vrčeň, který bude tady besedovat u příležitosti 150. výročí příjezdu prvního vlaku do Nepomuku. Vstupné je dobrovolné. 

Historická a modelová železnice Vrčeň, foto Vladimír Vildt

Pojďte společně zavítat do dob, kdy se stavěla dráha Františka Josefa I. „České Budějovice – Cheb“ a kdy  do Nepomuku přijel první pracovní vlak. Kdy se trať začala stavět a kolik lidí jelo prvním slavnostním vlakem? Dozvíte se i to, proč je nádraží až ve Dvorci a ne na místě dnešní benzínové pumpy v Nepomuku, jak se původně předpokládalo.  Dráha císaře Františka Josefa (německý oficiální název: k.k. privilegierte Kaiser-Franz-Josephs-Bahn, zkratka KFJB) byla privátní železniční společnost v Rakousku-Uhersku, která provozovala dopravu mezi Vídní a Prahou a mezi Českými Budějovicemi a Chebem.

Pan Jaroslav Navrátil z Vrčeně je zapáleným milovníkem železnice, jehož dům je vlastně jakousi železniční stanicí, depem i muzeem současně.  Jeho precizní a poutavý výklad  vtáhne každého do historie i současnosti železniční osobní i nákladní dopravyRozhodně stojí za to se tam podívat. Výjimečně v den besedy bude mít otevřeno pro zájemce po skončení až do 22 hodin.

Již rok funguje na území Nepomucka a Spálenopoříčska projekt Centra společných služeb obcí, který poskytuje odbornou podporu a poradenství obcím i občanům při výkonu veřejné správy, informuje obce o aktuálních novinkách v oblasti veřejné správy  s dopadem na ně, připravuje, řídí a realizuje projekty meziobecní spolupráce či projekty obcí.

Dále se centrum podílí zejména na činnostech, které směřují k propagaci činnosti či vyhledávání příležitosti pro společné postupy obcí, které přinesou úsporu finančních prostředků (např. společné nákupy energii, telekomunikačních služeb apod.). V neposlední řadě centrum připravuje vzorové dokumenty pro obce jako jsou smlouvy, postupy, termíny, povinnosti, obecně závazné vyhlášky apod. Výše uvedených aktivit bylo v rámci centra za poslední rok evidováno přes 500.

„Nositelem projektu v našem regionu je Mikroregion Nepomucko. Od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 bylo zpracováno ve spolupráci s obcemi celkem 51 individuálních žádostí o dotace, zaměřených např. na obnovu památek, zlepšení škol a školek, zlepšení životního prostředí, dětská hřiště, místa pasivního odpočinku, budování čističek odpadních vod, opravu hasičských zbrojnic, naučné stezky, kulturní činnost, cestovní ruch až po prevenci kriminality. Aktivně jsme spolupracovali se žadateli o příspěvky z nadačních fondů, podařilo se tak získat prostředky na obnovu kapličky Šlépěje v Zeleném dole v Nepomuku či na realizaci hlavního zelenohorského oltáře ze zrcadlového nerezu,“ prozradil Pavel Motejzík, manažer Centra společných služeb obcí.

V projektech, kde byl přímým žadatelem Mikroregion Nepomucko, se tady podařilo uspět například ve dvou výzvách Operačního programu životní prostředí (projekt na pořízení domácích komposterů byl vyhodnocen jako 6. nejlepší v České republice), na realizaci nových expozic, pořízení mobiliáře do obcí či organizací významných akcí. Celkový objem získaných finančních prostředků pro region za poslední rok je díky činnosti centra téměř 13,5 milionu korun.

Nezařaditelně stylová brněnská hudební skupina Ty Syčáci návštěvníky vytrhne ze všednosti svými nejznámějšími songy a řadou výstupů z ekopsychologické opery Lišák je lišák, ale i spoustou nových písní z posledního alba Krása. Vystoupí v pátek 11. 8. 2017 ve 20 hodin na malé letní scéně v Nepomuku. Vstupné je dobrovolné.

foto: tysycaci.cz

Kapela vznikla v roce 2000. Od jara 2007 koncertují Ty Syčáci s bubeníkem Alešem Pilgrem, působícím v kapele Květy. Na podzim téhož roku vydali retrospektivní album BUM BUM BUM, nahrané s Alešem a řadou hostů, které v nových aranžích a s novým zvukem shrnuje dosavadní tvorbu – podle mnoha ohlasů zřejmě úspěšně. Na koncertech nyní vystupují Ty Syčáci ve dvou podobách: ve „starém“ složení Petr Váša (zpěv), Petr Zavadil (kytary) a Tomáš Fröhlich (baskytara a stick), nebo v programu BUM BUM BUM s Alešem Pilgrem.

Největšími devizami Těch Syčáků je nekompromisní ostrý styl a vytrvalost ve ztvárňování vlastních představ. Co platilo pro fyzického básníka Vášu, platí i pro kapelu: nepřizpůsobuje se žánrům, ale sama si je vytváří. Obsazení: Petr Váša – zpěv, Petr Zavadil – kytary, Tomáš Fröhlich – baskytara

Už tento čtvrtek, 10. srpna 20107, si mohou obyvatelé i návštěvníci Nepomuku prohlédnout výsledky téměř třítýdenních rezidencí, kterých se zúčastnilo pět studentů uměleckých vysokých škol. Čtvrteční program kombinující světelné a zvukové performance začne ve 21:00 hodin v prostoru nákupního střediska na náměstí Augustina Němejce.

Takzvaný Konzum 505, který po dobu rezidencí „obýval“ student Fakulty umění Ostravské univerzity Jakub Mynář, bude ve čtvrtek večer i v pátek po celý den fungovat jako improvizovaná galerie a experimentální prostor. Zájemci si zde budou moci prohlédnout obrazy rezidenta Šimona Sýkory (student AVU) nebo performance Vojtěcha Žáka (absolvent FAMU). Další instalace čeká ve sklepení bývalého Dannerova pivovaru, kde prezentuje svou práci Ondřej Vacek  (student FUD ZČU) a Matěj Fröhlich (student FUD ZČU).  Umělecké intervence čekají na návštěvníky také v prostoru Malé letní scény v blízkosti náměstí – tam představí své další práce Šimon Sýkora a Matěj Fröhlich.

Závěrečné prohlídky budou pokračovat i v pátek 11. srpna od 16:00, kdy aktuální i minulé umělecké realizace ve veřejném prostoru města představí vizuální umělec Pavel Karous vrámci komentované prohlídky. Od 18:00 bude pak pokračovat přednáškou s názvem Antifašistické umění.  V příštím roce by organizátoři chtěli v tomto formátu pokračovat a postupně zvyšovat počet rezidentů.

V Městském muzeu a galerii Nepomuk  na jižním Plzeňsku je k vidění zajímavá výstava obrazů tří malířek pod názvem Tři grácie. K vidění jsou vždy od úterý do  neděle od 10.00 -18.00 hodin až do 1. září 2017.

Tři grácie v nepomucké galerii

„Všechny tři žijeme na vsi uprostřed přírody, jsme stejného znamení – býka, milujeme vše živé, staráme se o zvířata a zahradu, učíme výtvarné obory v základních uměleckých školách, rády zpíváme, scházíme se u něčeho dobrého, můžeme se spolu smát, poplakat si i vzájemně si poradit…,“ vysvětlují výtvarnice JB + DF + MN důvod, proč vystavují společně.

K netradičnímu názvu společné výstavy je prý  inspiroval obraz jedné z nich – JB – „Tři grácie“ jako symbol  radosti a krásy, o kterou by se rády podělily i s návštěvníky.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová  v uplynulý pátek otevřela nový Komunitní dům seniorů v Nepomuku. Ministerstvo pro místní rozvoj jeho výstavbu podpořilo dotací 10,2 milionu korun. Třípatrová budova disponuje sedmnácti byty.

„Stárnutí obyvatelstva mimo jiné logicky vyvolává potřebu vyššího počtu bytů, které by odpovídaly specifickým nárokům seniorů. Zároveň se tím také odlehčí tlaku na pobytové sociální služby. Ve výstavbě podobných

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a starosta Nepomuku Jiří Švec

zařízení je proto nutné pokračovat a já věřím, že nám to nakonec rozpočet pro příští rok umožní. Z tohoto projektu v Nepomuku jsem nadšena. Je to ukázka správného využití naší dotace. Pomáhám lidem, jak jsem slíbila,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Komunitní dům seniorů v Nepomuku vznikl přestavbou  již nevyužívaného hotelu ve Dvorci. Velikost sedmnácti nových bytů se pohybuje od 33 do 44 metrů čtverečních. V budově byl také vybudován výtah a muselo být kompletně upraveno podkroví. Celkové náklady na výstavbu činily 20,54 milionu korun.

 „V případě potřeby budou za seniory zajíždět na vyžádání naše terénní pracovnice z domu s pečovatelskou službou. Nepomuk tak pokračuje v komplexní rekonstrukci hotelu ve Dvorci, kde se již podařilo zrekonstruovat společenský sál. V současné době se připravuje obnova restaurace. Projekt už je hotový, práce by měly začít na podzim letošního roku. Naším záměrem je najít pro tyto prostory vhodného nájemce,“ dodává starosta Nepomuku Jiří Švec.

V roce 2016 bylo s pomocí dotace ve výši 198 milionů v podprogramu Podporované byty postaveno 334 bytů v komunitních domech seniorů, v roce 2017 bylo již schváleno poskytnutí dotace ve výši 96 milionů korun.

Originální bydlení pro dříve narozené nově nabízí bývalý hotel ve Dvorci na jižním Plzeňsku, kde vzniklo 17 malometrážních bytů. Podobné zařízení dosud v Nepomuku chybělo. Slavnostní otevření komunitního domu pro seniory proběhne za přítomnosti ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové v pátek 4. srpna od 14 hodin.

Přestavba téměř 10 let nevyužívaného hotelu ve Dvorci na komunitní dům pro seniory začala v srpnu loňského roku. „V třípatrové budově vzniklo 17 bytových jednotek dva plus k. k. o rozměrech od 33 do 44 metrů čtverečních. Dále tu bylo nutné vybudovat výtah a upravit podkroví. Z důvodu úspory energií zajistí vytápění objektu dvě tepelná čerpadla voda-vzduch,“ sděluje starosta Nepomuku Jiří Švec.

Komise už vybrala budoucí obyvatele objektu. „Zájemci se sem mohou stěhovat od 4. srpna. Musí ale prokázat, že nevlastní žádnou nemovitost vhodnou k obývání,“ vysvětluje starosta s tím, že o bydlení v Nepomuku mají zájem senioři nejen z Plzeňského kraje, ale i ze vzdálenějších míst, jako je například jihočeská Třeboň. Minimální věk je pro obyvatele komunitního domu stanoven na 60 let.  Jejich čistý měsíční příjem navíc nesmí přesáhnout 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy v případě jednočlenné domácnosti nebo 1,2 násobek u dvoučlenné domácnosti. Výše nájemného je stanovena pro letošní rok na 57,20 korun za metr čtvereční podlahové plochy.

Náklady na výstavbu přesáhly 17 milionů korun (bez DPH), z toho 10,2 milionu korun činí dotace Ministerstva pro místní rozvoj poskytnutá v rámci titulu Komunitní domy pro seniory. Cílem je zajištění sociálního nájemního bydlení pro seniory tak, aby došlo k zachování a prodloužení jejich nezávislosti a soběstačnosti a dále k umožnění komunitního způsobu života na principu sousedské výpomoci. „V případě potřeby budou za seniory zajíždět na vyžádání naše terénní pracovnice z domu s pečovatelskou službou,“ dodává starosta.

Nepomuk tak pokračuje v komplexní rekonstrukci hotelu ve Dvorci, kde se již podařilo zrekonstruovat společenský sál. V současné době se připravuje obnova restaurace. „Projekt už je hotový, práce by měly začít na podzim letošního roku. Naším záměrem je najít pro tyto prostory vhodného nájemce,“ uzavírá Jiří Švec.