Home Tagy Články označené "Nepomuk"

Nepomuk

Nepomuk je město na jihozápadě České republiky, v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji, 33 km jihovýchodně od Plzně, o necelých 4 tisících obyvatelích, známé jako rodiště svatého Jana Nepomuckého. Díky malebnému rázu, řadě historických památek a okolní přírodě patří k vyhledávaným turistickým cílům
Historie Nepomuku:
Nejstarší písemná zmínka o Nepomuku souvisí se založením nedalekého cisterciáckého kláštera v roce 1144. Již dříve existující osada Nepomuk, původně zvaná Pomuk, se postupně stala trhovou vsí a centrem správy, řemesel a obchodu pro rozlehlou klášterní doménu. Ve 13. století bylo uděleno Nepomuku hrdelní právo. Tradice klade do míst dnešního města dvě starší osady – Přesanice a Pomuk, které byly spojeny v roce 1384. Vlastní konstituování Nepomuka, jakožto osídlení městského typu, souvisí pravděpodobně se vznikem rozvojem stříbrných dolů a rýžováním zlata, jehož pozůstatky jsou ve zdejší krajině dodnes patrné. V okolí hlavního náměstí se nachází síť středověkých štol a podzemních chodeb.
Původní trhová ves obdržela nejpozději roku 1413 městská práva, jako město byla označována ovšem již ve 14. století. V roce 1420 došlo k vypálení kláštera husity a jeho majetek přešel do rukou Švamberků a posléze Šternberků. Díky vrchnosti i samotným panovníkům získalo město rozsáhlé právo várečné a v roce 1465 právo konání čtyřdenních výročních trhů. Roku 1730 určil císař Karel VI. aby Nepomuk, zvaný někdy městem a jindy městečkem, měl již nastálo titul města. Od poloviny 19. století byl Nepomuk téměř sto let sídlem okresního soudu.
K velkému rozvoji města došlo v 17. – 19. století v souvislosti se svatojánskými poutěmi. Sv. Jan Nepomucký se narodil v Nepomuku kolem roku 1340. Stal se veřejným notářem a generálním vikářem pražské arcidiecéze a jako jeden z nejvyšších hodnostářů se ocitl v centru tehdejších sporů mezi církví a králem. V roce 1393 byl po mučení svržen z Karlova mostu do Vltavy. V převážně nekatolických Čechách 15. – 16. století existoval kult Jana Nepomuckého jen v okruhu kněžstva svatovítské katedrály. Masově se začíná šířit až v 17. století a teprve v roce 1729 jej papež Benedikt XIII. oficiálně kanonizoval. Se stovkami svatojánských soch a kostelů se setkáváme nejen v Česku, ale i za hranicemi. Jako patron vod ochraňuje mnoho mostů. Sv. Jan Nepomucký se stal nejvýznamnějším barokním světcem.[zdroj?]
V roce 2003 se stal Nepomuk obcí s rozšířenou působností. Nachází se zde Městský úřad, Úřad práce, Katastrální a Finanční úřad a knihovna s veřejnou internetovou stanicí.

Tradiční posvícenská soutěžní výstava 11. Nepomucká hnětýnka, kterou pořádají Nepomucké kuchařinky, začíná v sobotu 21. října.  „Bez vody neuvaříš, ale posvícenské hnětýnky upečeš!“ Známé to motto tradiční regionální výstavy Nepomuckých kuchařinek, která se v letošním roce koná ve dnech 21. – 28. října ve výstavních prostorách Zelenohorské pošty v Nepomuku.

Stejně jako každým rokem se budou přijímat soutěžní exponáty již v pátek 20. října  odpoledne a pak ještě v sobotu dopoledne. Pro každého soutěžícího je připraven malý dárek jako odměna za účast. Prvních 10 oceněných hnětýnek bude odměněno hodnotnými cenami. Výjimkou jsou účastníci dětské kategorie, ti budou odměněni všichni.

Také tradiční odpolední programy, kurzy pro děti i dospělé jsou již připravené.   Novinkou je nedělní interaktivní přednáška „Nešvary současné kuchyně“ našeho  uznávaného gastronomického odborníka Ing. Zdeňka Hladíka. Ta je pilotním dílem pro další připravované projekty s názvem „Zdraví a vitalita na talíři“. Netradiční pojetí jeho přednášek bude jistě obohacením klasické výstavy a rádi bychom přilákali všechny, kdo se zajímají o nové trendy i v domácím vaření. Naopak již tradičně  jsou zváni nejen stálí přátelé na páteční posezení a povídání při kávě, čaji a něčem „na zub“.

Pro malá návštěvníky z mateřské školy jsou zase připraveny dopolední programy. V případě zájmu učitelů a dětí ze základní školy je možné předvést tradiční řemeslo – zpracování ovčí vlny, včetně předení na kolovratu a plstění.

Ve dnech 20.–21. října  se opět uskuteční pochod Podzim pod Zelenou Horou, který se již po 36. koná v Nepomuku na jižním Plzeňsku. Na sedmi zastaveních obdrží pochodníci kontrolní razítko a ochutnají z místní nabídky. Pití alkoholu není podmínkou, důležité je projít, potkat kamarády a hlavně až do cíle si to užít.

S jaký letos pochod bude? To ukáže čas, ale podle příprav se zdá, že bude vydařený stejně jako všechny ročníky před ním.  Diplomy, propozice i přihlášky na jednotlivé dny jsou připravené, jsou vyrobené nové odznaky WWD. Je objednáno 20 bochníků chleba, 10 kg sádla, které je nutné ještě vyškvařit, dostatek cibule, sůl i kmín.

Zámek Zelená Hora – ilustrační foto

„Máme tradičně připravené várnice na desítky litrů čaje pro žíznivé a hladové pochodníky. Co nás tedy čeká:  Start v pátek 20. října: od 17.00 do 18.00 hodin z nepomucké Sokolovny startuje již 15. ročník stále oblíbenějšího pochodu 6 P – Po patnácté, tedy – Pěší Páteční Pivní Průzkumný Pochod,“ uvedla jedna z organizátorek Helena Sedláčková.

A kam vyrazí cyklisté na svých ořích po trasách 35, 50 a 85 km? Budou částečně kopírovat trasy pěší, ale podle vybrané délky si zajedou i mnohem dál a stejně jako trasy pěší trasy ukončí svoji jízdu v nepomucké Sokolovně, kde na všechny čeká tradiční chleba se sádlem a k tomu dobrý čaj. Večer turisty, ale nejen je, pak čeká tradiční turistická zábava se skvělou tombolou od místních sponzorů.

Díky pochopení obce Klášter a ve spolupráci s Mikroregionem Nepomucko je zajištěn volný výstup od 9 do 16 hodin na Zelenou Horu, a tak mají příchozí možnost podívat se, jak pokračuji opravy zámecké terasy, projít se po nádvoří a podívat se do Libušina sálu, kde byl před 200 lety nalezen Rukopis zelenohorský. Dále bude umožněna návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie. To vše bude umožněno nejen turistům, všichni budou mít možnost obdivovat např. novy originální oltář ze zrcadlového nerezu s krásnou moderní Madonou Zelenohorskou, která je typická sekerou zaťatou v rameni.

 

Nepomucké trhy završí svou letošní sezónu již tuto sobotu 14.  října od 8.00 do 12.00 hodin. Pravidelnou součástí těchto trhů jsou i divadelní představení pro děti. Tentokrát  to bude od 10 hodin, kdy začíná pohádka O Karkulákovi v Městském muzeu a galerii Nepomuk. Při té příležitosti si zájemci mohou v muzeu rovněž prohlédnou výstavu obrazů Richarda Böhnela (otevřeno je od 10.00 do 16.00 hodin).

Farmářské a řemeslné trhy v Nepomuku probíhají na náměstí A. Němejce a jako vždy jsou s živou hudbou a pohádkou.  Tentokrát nebude chybět zabijačka, čerstvé ryby a také pivo a mošty ze Šťáhlav. A samozřejmě další sortiment dobrého jídla a pití.

Přímo na trzích si návštěvníci mohou zakoupit   tradičně slané i sladké pečivo, zákusky, sezónní zahradní výpěstky, mléčné produkty, uzeniny, rybí speciality, čaje, koření, med, marmelády, vína, likéry a lihoviny, domácí řemeslné výrobky a šperky, podzimní a dušičkové věnce a různé dárkové zboží či dekorace. K občerstvení budou k dispozici například trdelníky, bramboráky, nebo si můžete dát langoše z domácího těsta. Prodávat se budou i teplé dětské nápoje, svařené víno a medovina. Vyhrávat k nákupu zdravých regionálních potravin i k výběru občerstvení bude tentokrát Band Miloše Velíška.

V Městském muzeu a galerii Nepomuk se v úterý 10. října od 17 hodin koná přednáška Luďka Krčmáře na téma Nové Čechy Karla IV., jejímž tématem bude císařovo panství v Bavorsku.

Již v červnu letošního roku měli návštěvníci muzea možnost seznámit se v přednášce Luďka Krčmáře s hrady Karla IV. na našem dnešním území i na dalších územích, jako je Žitavsko, Fojtlansko, Braniborsko. Předmětem této navazující přednášky bude činnost Karla IV. v Bavorsku. Císařovo panství v Bavorsku trvalo pouhá dvě desetiletí, přesto bylo severní Bavorsko, jehož podstatná část patřila v letech 1353 až 1373 k České koruně, touto etapou významně formováno. Četná sídla získala městská práva, vznikla správní síť s centrem v Sulzbachu. Byla také zřízena soustava „zemských mostů“.  Nejenom o tom se bude mluvit v úterý v Městském muzeu a galerii Nepomuk.

Město Nepomuk pořádá pro všechny občany v úterý 26. září 2017 od 18 hodin v sále Hotelu U Zeleného stromu na společné veřejné představení návrhů Strategického plánu rozvoje města a Územního plánu Nepomuk.

Strategický plán se snaží nalézt a pojmenovat hlavní rozvojové priority a témata, kterými by se měla městská samospráva ve střednědobém horizontu zabývat. Ideálně tak, aby se tyto aktivity vzájemně podporovaly a doplňovaly, aby bylo dosaženo synergického efektu. Jaké tyto aktivity budou, vychází nejen ze záměrů nepomucké radnice, ale také z provedených dotazníkových šetření a rozhovorů, z veřejného plánovacího setkání, z jednání pracovních skupin a hlavně z objektivních potenciálů území.

Strategický plán se zabývá zejména tím, co by se mělo v nedaleké budoucnosti realizovat. Územní plán pak stanoví, kde se to může realizovat, postavit. Snaží se nalézt budoucí podobu města, v našem případě zejména s důrazem na vzhled a funkci veřejných prostranství a zasazení města v krajině. Taktéž vznik nového územního plánu je v nadstandardní míře otevřen veřejnosti. Na rozdíl od strategického plánu jde o právně závazný dokument.

Oba tyto vzájemně provázané dokumenty budou představeny zpracovatelskými týmy – společností Royal Haskoning DHV, kterou budou zastupovat Mgr. Lukáš Maláč a Ing. Petra Chvatíková, a atelierem UNIT Architekti v čele s prof. Ing. arch. Michalem Kohoutem. Součástí setkání budou nejen prezentace obou návrhů, ale zejména veřejná diskuze o jejich podobách.

Město Nepomuk ožije v sobotu 16. září celu řadou aktivit, které se konají v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Ať už se jedná o kulturní či sportovní události nebo pravidelné farmářské a řemeslné trhy náměstí Augistina Němejce s živou hudbou a pohádkou, na kterých tentokrát zahraje oblíbená plzeňská dixielandová kapela The Dixie Hot LIcks.

Na Malé letní scéně bude zejména pro děti připravena už od 10 hodin Podzimní pohádka. Ve stejném čase se návštěvníci budou moci zúčastnit v Městském muzeu a

Busta Richarda Böhnela od Václava Česáka

galerie Nepomuk poslední vzpomínkové výstavy Richarda Böhnela a jeho nové busty od Václava Česáka. Den otevřených dveří je pro zájemce připraven ve Volnočasovém centru Fénix (9:00 – 12:00 hodin).  Bude také možné navštívit v době od 10 do 16 hodin sklepy Dannerova pivovaru, kde se nacházejí umělecká díla z letního tvůrčího sympozia.  Pro sportovně zaměřené je určen  7. ročník amatérského závodu Nepomukem s bohatým doprovodným programem v areálu stavebnin Unibrick, který začíná ve 13.00 hodin.

Zajímavým tipem nepomuckých Dnů evropského kulturního dědictví je v sobotu zpřístupněná zvonice u kostela sv. Jakuba Většího a historické podzemí (10:00 – 16:00). Původní románský kostel, založený mnichy z cisterciáckého kláštera ve 12. století, byl goticky přestavěn na konci 13. století a v 70. letech 14. století.  Zvláštností je barokní věž, postavená nezvykle v ose presbyteria koncem 18. století. Kostel byl zrušený za josefínských reforem, v letech 1857-59 byl obnoven a upraven v duchu romantické novogotiky. V interiéru se dochovalo mnoho cenných prvků, včetně náhrobku Ladislava ze Šternberka z r. 1566.

Vedle kostela stojí budova arciděkanství s mansardovou střechou, přestavěná po požáru roku 1746 podle plánů K .I. Dienzenhofera. Kostel je možno na požádáni  zpřístupnit v době otevírací doby Svatojánského muzea. Plánované návštěvy, zejména větší skupiny, je však lépe domluvit předem.

Na náměstí A. Němejce v Nepomuku na jižním Plzeňsku se v sobotu 16. září  od 8 až do 12 hodin budou konat farmářské a řemeslné trhy, které budou doplněny   živou hudbou a hranou pohádkou pro děti.

Poslední prázdninovou sobotu (2. 9. 2017) se po pěti letech v Nepomuku uskuteční v pořadí již V. historické setkání rodu Němejců, které se koná pod záštitou města Nepomuku a starosty města Ing. Jiřího Švece od 10 hodin hodin v sále Švejk Restaurantu U Zeleného stromu.

Z díla profesora A. Němejce

Předešlá setkání se konala v letech 1999, 2002, 2007 a 2012 a účastní se jich vždy kolem 110 nositelů tohoto příjmení. Jsou ale mezi nimi také další příbuzní a sympatizanti rodu z celé ČR i ze zahraničí. Jestli se i vy pyšníte tímto jménem, nenechte si ujít tuto nepomuckou schůzku. Budete totiž šlapat po „svém“ náměstí malíře Augustina Němejce nebo zavítáte do jeho rodného domu z počátku 19. století, v němž se mistr narodil. Dnes je tady mimořádná kolekce Němejcových děl, která jsou prezentována veřejnosti formou stálé expozice.

Možná ani nevíte, že prof. Augustin Němejc namaloval oponu pro plzeňské Divadlo J. K. Tyla. Její reprodukci a mnoho dalších děl, dokumentů a předmětů z jeho života můžete obdivovat v pozoruhodné galerii v Nepomuku, jejíž atmosféru umocňuje skutečnost, že se nachází právě přímo v jeho rodném domě.  Celoživotní dílo, které po sobě zanechal prof. Augustin Němejc (*15. 3.1861 v Nepomuku, † 16.8.1938 v Plzni) svým i příštím generacím, je prolnuto především venkovskou tématikou Plzeňska, i když rozsah jeho díla je mnohem širší a pestřejší.

Město Nepomuk připravuje ve spolupráci s projekční kanceláří D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. projekt přestupního uzlu Nepomuk – Dvorec, který se nachází v přednádražním prostoru železniční stanice Nepomuk. Hlavním cílem projektu přestupního uzlu Nepomuk – Dvorec je usnadnit a zkrátit přestupy mezi dálkovou, regionální železniční a autobusovou veřejnou linkovou osobní dopravou.

nádraží Nepomuk

Nepomucká radnice si od toho slibuje, že projekt vytvoří kvalitní systém kombinované mobility, který usnadní využívání systému veřejné dopravy pro cestující. V případě připravované harmonizace jízdních řádů veřejné linkové a železniční dopravy projekt přispěje k vytváření kontinuálních přepravních řetězců bez zbytečných dob čekání při přestupech. Díky tomu dojde k výrazné eliminaci nepohodlí spojeného se samotným přestupováním.

Součástí přestupního uzlu Nepomuk – Dvorec je celkem pět odjezdových stání a jedno odstavné stání pro autobusy návazné veřejné linkové osobní dopravy. Součástí přestupního uzlu jsou rovněž parkovací systémy P+R (Park and Ride) pro střednědobé parkování osobních automobilů, K+R (Kiss and Ride) pro krátkodobé parkování osobních automobilů a B+R (Bike and Ride) s možností zabezpečeného odstavení jízdních kol.

Město Nepomuk předpokládá, že v průběhu září 2017 podá žádost o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V případě schválení podpory projektu z prostředků IROP v první polovině roku 2018, pak se předpokládá, že by stavební práce začaly v průběhu roku 2019. Přestupní uzel by tak mohl sloužit cestujícím nejpozději od doby zahájení platnosti jízdního řádu 2019/2020, tj. od prosince roku 2019.

Poutní mše svatá se koná v neděli 20. srpna 2017 v 9:45 na Zelené Hoře u Nepomuku v kostele Panny Marie Nanebevzaté a sv. Vojtěcha. Před mší a po ní je  možnost prohlídky nového oltáře ze zrcadlového nerezu.