Home Tagy Články označené "Prázdniny"

Prázdniny

Letní prázdniny jsou u konce. Děti školou povinné se navracejí do školních lavic. To s sebou nese i každodenní cestování do školy a zpátky domů. Především u žáčků prvního stupně základní školy není dobré spoléhat na to, že budou cestu do školy zvládat bez potíží. Spíše naopak. Schopnost dětí bezpečně se pohybovat v silničním provozu bývá nejednou přeceňována. Zvláště chování dětí ve věku do 11 let může být nevyzpytatelné. Přemýšlejí a jednají jinak než my dospělí.

„Nejen s novopečenými školáčky je proto dobré ještě před zahájením školního roku opakovaně projít či projet trasu od domova do školy a zpět. Za dne a po trase, kterou znají, potřebují dohled dospělého přibližně do 7 let. Bezpečné osvojení si samostatného pohybu po rušných ulicích budou nejednou zvládat až ve svých 12 letech. Děti opravdu nejsou zmenšeninou dospělých. Především žáčci prvního stupně základní školy jsou s ohledem na dopravní bezpečnost nespolehliví,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Dítě jako chodec

Cesta vhodná pro dospělého nemusí být tou nejlepší variantou. Na dítě mohou číhat nebezpečí v podobě přecházení přes rušné ulice v místech, kde nejsou přechody pro chodce či kde není provoz chodců řízen semafory. Malý školák může narazit na komplikace, které dospělý nevnímá. Před začátkem školního roku neuškodí opakovaně s ním projít celou trasu. Podrobně mu vysvětlit, kudy jít a kde přecházet. Dítě musí mít prostor, aby se mohlo samo průběžně ptát. Svými otázkami doprovázejícímu rodiči naznačí, že mu něco není jasné, případně, že v něčem vidí velký problém. Na vše je třeba dívat se dětskýma očima. Co vidí dospělý, často bývá malému školákovi ukryto. A naopak. Instruktáž musí být maximálně názorná.

Školáci by při přecházení především rušnějších komunikací měli využívat přechodů pro chodce. Je ovšem třeba jim důkladně vysvětlit, že zebra je sice kamarád, ale že na ni nemohou vstoupit bez pečlivého rozhlédnutí se. Na rozdíl od dospělého, který analyzuje situaci již při přibližování se k přechodu, se rozhoduje až ve chvíli, kdy se zastaví u přechodu. Často považuje věci nepodstatné za klíčové. Více ho zaujme barva auta než jeho rychlost či vzdálenost. Skutečnost může chápat zcela nereálně nebo zkresleně, situaci může považovat za hru, kterou může svým přáním okamžitě změnit. Dítě považuje zebru za bezpečný přechod a vstoupí na ni bez obav, i když se blíží auto velkou rychlostí. Dítě je přesvědčeno, že motorista zastaví. Je to přece zebra… Do silnice by školáci tedy měli vstupovat teprve tehdy, kdy všechna vozidla zastavila. Ovšem, pozor na tramvaje, ty nezastaví nikdy, protože mají přednost. Malí školáci musí být pro řidiče dobře viditelní. Pestře zbarvené oblečení rozhodně dítě na silnici zviditelní. Ostatně, děti si ve výrazných barvách libují, tak proč toho nevyužít.

Pozorní musí být i šoféři

Po dlouhých letních prázdninách i odrostlí školáci odvykli čilému městskému provozu. Je třeba mít neustále na paměti, že především žáci prvního stupně škol řadu dopravních situací vyhodnocují jinak než dospělí. Spatří-li řidič v blízkosti vozovky dítě, nejednou posuzuje a vyhodnocuje možný vývoj situace z úhlu pohledu dospělého. Ten umí analyzovat více faktorů najednou, navíc zvládá abstraktní myšlení. Naproti tomu malé děti – přinejmenším ve věku do osmi let – špatně odhadují vzdálenost a rychlost přibližujících se vozidel. Také si často rozdílně vysvětlují navázaný oční kontakt s řidičem. Pro dospělého za volantem to může znamenat potvrzení, že jej chodec vidí, že si je vědom rychlosti jeho vozidla a vzájemné krátké vzdálenosti, a že tudíž nevstoupí do vozovky. Dítě to však může vidět opačně, jako potvrzení, že je řidičem registrováno, a může se tak bezpečně pustit do přecházení silnice.

Do školy autobusem či tramvají

Řada dětí bude do školy cestovat autobusem či tramvají. Ani to není bez rizika. Neuškodí s dětmi trasu do školy projet. Opakovaně. Pečlivě vysvětlit, jak bezpečně nastupovat, jak se chovat během přepravy i jak vystupovat. A také to, že jsou malé, pro řidiče snadno přehlédnutelné. Musí se vyvarovat přecházení těsně před autobusem či tramvají a přes silnici se vydat až po jejich odjetí ze zastávky.

Rodiče vzorem pro nejmenší

Dopravní výchova je již pátým rokem nedílnou součástí školních osnov. Pro děti jsou však hlavním vzorem, jak se na silnici chovat, jejich rodiče. Děti se učí neustále a vnímají nejen vědomě, ale také podvědomě, což znamená, že si osvojují chování, aniž by tomu věnovaly pozornost. A nemusí se jednat jen o řízení motorového vozidla. Pokud rodiče s dětmi přecházejí na červenou, při jízdě autem se nepoutají nebo drží v ruce telefon a na kole jezdí bez přilby, nemohou očekávat, že jejich ratolesti budou brát pravidla silničního provozu vážně. „Malé děti však nejsou schopny posoudit míru rizika, kterému se při porušení pravidel silničního provozu vystavují. Negativní vzor se tak může stát nakročením k tragédii, která poznamená životy mnoha lidí,“ uzavírá Roman Budský.

O posledním prázdninovém víkendu, v sobotu 2. září od 10.00 hodin, jsou na Šlovický vrch u Dobřan na jižním Plzeňsku  zváni všichni, kteří mají rádi přírodu, kola, offroady, motorky, vojenskou techniku anebo všechno dohromady. 

V rámci dne otevřených závor se tu budou prezentovat všechny zájmové skupiny a spolky, které na bývalém tankodromu v současnosti působí. Budete moci pozorovat vzácné organismy, vyzkoušet si na kole fourcrossovou trať nebo zažít jízdu pořádným terénem v offroadovém autě, na čtyřkolce či motorce. Opravdu nebojácní mohou na vlastní kůži zakusit jízdu na bojovém vozidle pěchoty (BVP).   Ač je to možná k nevíře, všechny tyto aktivity spolu mohou krásně souznít a navíc se díky tomu udržuje jedno z nejcennějších chráněných území v Plzeňském kraji – Evropsky významná lokalita Dobřany.

Letní scéna u rybníka v Radnicích na Rokycansku se v sobotu 26. 8. 2017 v 10 hodin se stane dějištěm rozloučení se s prázdninami. Připraveny jsou různé soutěže, chytání pstruhů na zapůjčené pruty, grilování a koncerty kapel.

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích připravilo pro zájemce z řad dětí prázdninovou otevřenou dílnu a haptický okruh na téma „Dotýkejte se prosím!“ – co mají z návštěvy muzea nevidomí a slabozrací? Koná se v úterý 15. 8. 2017 od 15 hodin v prostorách muzea.

Haptický doprovodný program připravený v části stálé expozice v 1. patře zámku Hradiště je určen především nevidomým a slabozrakým návštěvníkům. V případě zájmu jej však mohou využít rovněž vidící, kteří si např. prostřednictvím pásky na oči mohou vyzkoušet, jak své okolí vnímají lidé se zrakovým handicapem, seznámit se s Braillovým písmem, zbavit se předsudků o nevidomých a slabozrakých lidech a poznat, jak jim lépe porozumět a případně i poskytnout pomoc.

Návštěvníci se mohou hmatem seznámit s tradičními regionálními řemeslnými výrobky, např. kolovečskou keramikou, skašovskými hračkami, proutěným zbožím běžné potřeby, nechybí ani repliky sbírkových předmětů z keramiky.

Do haptického doprovodného programu je rovněž zařazena expozice děl prof. Milana Knížáka.  Součástí služeb poskytovaných návštěvníkům jsou informační texty v Braillově písmu nebo černotisku a průvodcovský výklad s rozšířeným popisem prohlídkového okruhu, jehož základním prvkem je právě zprostředkování hmatového zážitku.

V rámci letních preventivních aktivit navštívili policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje letní dětský tábor Kořen nedaleko Konstantinových Lázní. Pro více jak sto dětí připravili bohatý program.

Policisté z oddělení služební kynologie přijeli táborníkům ukázat, jak pracují služební psi v terénu. Psi vyhledávali omamné a psychotropní látky, výbušninu a proběhla i ukázka zadržení nebezpečného pachatele. Na závěr si mohly děti některé ze psů pohladit nebo jim dát drobný pamlsek.

Policista z odboru služby dopravní policie dětem přiblížil svoji práci a ukázal služební motocykl. Děti si rovněž prohlédly služební výstroj a výzbroj. Některé části vybavení jim kolega z obvodního oddělení Konstantinovy Lázně dovolil i vyzkoušet. Policisté z oddělení tisku a prevence pak pro děti připravili slalomovou dráhu, kde si vyzkoušely preventivní brýle, jedny simulující opilost a druhé simulující účinek omamné a psychotropní látky. Táborníkům policisté na daktyloskopické kartičky mladého kriminalisty vzali otisky prstů, každý si pak mohl svoji kartičku ponechat.

S dětmi si policisté povídali nejen o práci, ale také o dopravě, bezpečnosti o prázdninách i v nadcházejícím školním roce. Návštěva letního dětského tábora se setkala s velkým ohlasem, děti získaly nejen nové poznatky, ale také drobné dárky od Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.

Červencové prodeje zájezdů ovládly mimoevropské destinace – Turecko, Egypt, Tunisko a pod.. Pokud si zapomenete nechat vystavit pas, může se vám dovolená na poslední chvíli až o 4.000 prodražit. Uvádí to Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA). Pasové kontroly se není třeba obávat, pokud s dostatečným předstihem před zahájením dovolené ověříte, jaké doklady jsou nezbytné pro vstup do cílové destinace a jaká je jejich požadovaná zbývající platnost.

Cestujete-li s cestovní kanceláří, o všech pasových a vízových požadavcích budete informováni prostřednictvím katalogové nabídky i v podrobných pokynech k zájezdu. Samotná platnost cestovního dokladu je však odpovědností každého klienta. Minimální dobu platnosti dokladu proto nejlépe ověřte u zastupitelského úřadu daného státu.

Přehled minimální platnosti pasu při cestách do vybraných zemí:

Turecko: minimální doba platnosti 150 dní od data vstupu, bezvízový styk
Egypt: minimální doba platnosti 6 měsíců od data vstupu, vízový styk
Tunisko: cesty s CK – platnost pasu musí o 3 měsíce překračovat plánovanou dobu pobytu x individuální cesty – platnost pasu musí plánovanou dobu pobytu překračovat o 6 měsíců, bezvízový styk
Spojené arabské emiráty: minimální zbývající platnost v délce 6 měsíců, bezvízový styk

Zapomětlivce nepotěší, že cestovní pas od loňského roku není možné získat na počkání. Nejkratší doba na vyřízení expresního pasu je 6 pracovních dnů. Tyto pasy však nově obsahují biometrické údaje a doba jejich platnosti se prodloužila na 10 let. Více by tak neměly nastávat situace, kdy ani urychlené získání pasu turistům neumožnilo návštěvu cílové destinace (Egypt, SAE). Proti běžnému pasu si turisté za expresní pas výrazněji připlatí. Vydání běžného pasu ve lhůtě do 30 dnů vyjde na 600 Kč, za rychlopas zaplatíte 4.000 Kč. Expresní pas si navíc nevyzvednete kdekoliv, ale pouze tam, kde jste o jeho vydání zažádali.

Vlastní cestovní doklad pro cesty do zahraničí od roku 2012 potřebují také děti (včetně novorozeňat). Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno. Za běžný pas dítě zaplatí 100 Kč, za pas ve zkrácené lhůtě 2.000 Kč. Doba platnosti cestovního pasu i občanského průkazu je pro děti do 15 let stanovena na 5 let.

Druhý prázdninový měsíc odstartují v Kině Beseda v Plzni žlutí animáci ve snímku Já, Padouch 3 a večer se můžete ve snímku Oklamaný nechat unést romantikou z doby Americké občanské války. O srdce Colina Farrella budou bojovat Nicole Kidman, Kirsten Dunst či Elle Fanning.

Pak už má Kino Beseda na programu jen dlouho očekávané snímky. Těšit se můžete na pompézní novinku Dunkerk vizionáře Christophera Nolana s Tomem Hardym, Cillianem Murphym či Kennethem Branaghem v hlavních rolích. 8. a 9. srpna bude sál Kina Beseda patřit Daliborovi, který zve Plzeňany do svého světa. Dalibor pracuje jako lakýrník, točí amatérské horory, skládá naštvané písně, maluje a je neonacista. Blíží se mu čtyřicítka, ale stále bydlí se svou mámou. Nesnáší svoji práci, cikány, židy, uprchlíky, homosexuály, Merkelovou, pavouky a zubaře. A Vít Klusák o něm natočil dokument Svět podle Daliborka.

Na konci srpna si nenechte ujít film Jana Svěráka Po strništi bos, který vás zavede do vzpomínek Zdeňka Svěráka a do období Protektorátu, kdy je rodina Edy Součka donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Radost vám jistě udělají i dvě parádní projekce – francouzský komediální hit Srdečně vás vítáme a skvělý portrét baletního genia Sergeje Polunina Dancer.

Přesný program najdete zde.

Prázdninová otevřená dílna k výstavě Egypt – Dar Nilu – egyptské umění, malování odlitků se koná v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích – Hradišti v úterý 1. srpna 2017 od 10:00 do 12:00 hodin. Uskuteční se v rámci letního programu „Prázdniny v muzeu“.

Na tomtéž místě, ale v odpoledních hodinách je pro dětské zájemce připraven další zajímavý program. Začíná v 15 hodin a tentokrát je věnovaný prázdninové otevřené dílně k expozici Stará škola – odměny, hry a tresty a ve staré škole – pytel hrachu, oslovská lavice a bílá kniha.

„Samotná expozice nabízí návštěvníkům pohled do historické školní třídy,“ říká kurátor muzea Mgr. Michal Červenka. „Autentický zážitek se podařilo navodit díky dobovým exponátům ze sbírek Muzea jižního Plzeňska,“ dodává. K expozici je připraven edukační program pro různé věkové kategorie.

Aniž by se museli dívat do kalendáře, poznají snadno chirurgové a dětští lékaři nemocnic Plzeňského kraje, že začaly letní prázdniny. Prakticky z týdne na týden se zvýší počet ošetření a hospitalizací dětských pacientů v souvislosti se sezónními úrazy. Podobně začaly i letošní prázdniny. Jen za první dva červencové týdny ošetřili lékaři krajských nemocnic přes tři stovky poraněných dětí a 45 z nich i hospitalizovali. Mimo sezonu je to o 20 až 30 procent méně.

„V ambulancích vždy bezpečně poznáme začátek letních prázdnin, začátek topné sezony a začátek lyžařské sezony. V červenci rapidně vzroste počet zlomenin, poranění hlavy a pořezaných dětí. Když se začne topit, je více popálenin nebo i opařených dětí. A když napadne sníh, tak jsou to úrazy z lyží nebo prostě z pádů na ledu či sněhu,“ popisuje kalendář chirurgických ambulancí primář chirurgického oddělení Domažlické nemocnice Jindřich Křižan.

Například v dubnu a květnu 2015 ošetřily ambulance nemocnic v Domažlicích, Klatovech, Stodu a Rokycanech 1045 zraněných dětí. V červenci a srpnu téhož roku to bylo 1354. O rok později to bylo ve stejných jarních měsících 1152 a o prázdninách 1382 zraněných dětí.

Nejčastější příčinou úrazů jsou pády z kola, ze skateboardu nebo na in-line bruslích, pády z výšek –  nejčastěji ze stromu. A v posledních letech přibývají úrazy od bazénů. „Specifickou skupinou jsou úrazy z dětských letních táborů, tam jsou kromě různých pohybových aktivit rizikové i manuální práce. Ošetřujeme děti, které se řízly pilou či nožem nebo na ně něco spadlo,“ doplňuje svého kolegu primář klatovské chirurgie Zdeněk Bytel.

Většina dětských pacientů je ošetřena ambulantně. Zhruba šestina musí být hospitalizována na dětských odděleních, kde pacienty monitorují jak pediatři, tak i chirurgové. I v této statistice se letní prázdniny projeví. Před dvěma roky bylo v nemocnicích Plzeňského kraje hospitalizováno v dubnu a květnu kvůli úrazu 130 dětí a v červenci a srpnu 167. Loni to pak bylo 138, resp. 171.

Příčinou nárůstu zranění dětí během prázdnin je kromě jejich větší aktivity i skutečnost, že v regionech, kde působí krajské nemocnice, se v létě navýší počet chalupářů, chatařů a vůbec rekreantů.

Nárůst úrazů dětí o letních prázdninách*

ukazatel / rok201420152016
ambulantně ošetřené úrazy 4. a 5. měsíc104710451152
ambulantně ošetřené úrazy 7. a 8. měsíc123913541382
poúrazové hospitalizace 4. a 5. měsíc134130138
poúrazové hospitalizace 7. a 8. měsíc162167171

 

*Ve statistikách jsou zahrnuta jen ošetření a hospitalizace dětí po úrazech, nikoli s komplikacemi jiného charakteru např. kožní, respirační, otravy, alergie apod.

 

K žádaným prázdninovým aktivitám Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS patří dětské příměstské tábory. Úplně první pro necelou dvacítku dětí se konal v roce 2003. V současné době jsou v nabídce tři běhy – dva červencové v 1. ZŠ na Severním předměstí a na konci prázdnin v Zoologické a botanické zahradě města Plzně.

Letošní ročník má téma Fantastická zvířata a kde je najít. Jeho II. desetidenní běh s účastí více než sedmdesátky dětí se konal v uplynulém týdnu. Program jim nabídl nejoblíbenější činnosti z minulých táborů, ale i řadu novinek. Táborníci mezi sebou uvítají řadu hostů – např. psovody Městské policie Plzeň, lesního pedagoga Lesů ČR, chovatele vlků, ale nově i sklářského mistra, který je naučí vytvářet jednoduché skleněné předměty.

Novinkou v letošní nabídce je čtrnáctidenní pobytový tábor Máme rádi zvířata. Pro jeho uspořádání se Sdružení IRIS spojilo s osvědčeným a dlouholetým pořadatelem letních táborů – Sborem dobrovolných hasičů Plzeň-Skvrňany. Čtrnáctidenní putování za vzácnými a zajímavými zvířaty jednotlivých kontinentů začalo minulé pondělí. Zcela zaplněná táborová základna u Drahotínského rybníka nedaleko Sence-Zruče na severním Plzeňsku se proměnila v malou zoologickou zahradu, při příjezdu vítal rodiče s dětmi společně s vedoucími též vycpaný medvěd.

Tábor nabízí vedle běžného prázdninového oddychového programu každodenní besedy o jednotlivých vzácných a zajímavých zvířatech. Prozatím se táborníci seznámili se zubrem evropským a Bělověžským pralesem na pomezí Polska a Běloruska a tygrem ussurijským a jeho vlastí Sibiří. Středa je ve znamení povídání o počasí, besedy s potápěčkou a pozorováním Slunce a hvězd. Určitě se děti těší na celodenní výlet do zoo nebo povídání s několikanásobným účastníkem expedice do Íránu věnované záchraně tamních vzácných zmijí či na sokolnické ukázky nebo předvedení dronu. Přijedou za nimi i živí vlci.