Home Tagy Články označené "přednáška"

přednáška

Zajímavá přednáška s besedou a promítáním historických fotografií pana Radka Oceláka na téma Povídání o minulosti rumunských Slováků se koná v sobotu 21. října  od 15 hodin v Informačním středisku Kašperské Hory. Zájemci o rodinnou historii si přinesou dobové rodinné foto.

Muzejní akademie při Muzeu Českého lesa v Tachově zve v úterý 17. října v 17. 30 hodin na přednášku na téma Královi věrní na českém Jihozápadě a Plzeňský landfrýd v husitské revoluci. Vystoupí Mgr. Robert  Novotný, Ph.D. – šéfredaktor časopisu Studia Mediaevalia Bohemica.

Do kulturního centra Moving station opět přijíždí Jan Burian. V pondělí 16. října ve 20 hodin uvede svůj večírek s názvem Žít jako Dán. Nejprve čeká návštěvníky přednáška o nejšťastnější zemi světa, poté projekce filmu Pavla Kouteckého a Jana Buriana z jejich Severské cesty a nakonec také četba poezie Bennyho Andersena.

V zámeckém kině v Horšovském Týně se bude   v sobotu 14. října od 15 hodin mluvit o obornictví. Tato akce navazuje na právě probíhající výstavu Zlatý věk obor – historie obornictví v Čechách , která je umístěna ve Státním hradu a zámku v Horšovském Týně. Ten  se připojil k letošnímu tématu Národního památkového ústavu Krajina, kulturní i přírodní dědictví výstavou mapující historii obornictví v Čechách.  

Zámek Kozel – plán obory z 19. století

Autor výstavy, která bude otevřena  až do 29. října,  David Tuma svou přednáškou naváže na obsah výstavy a bude se věnovat historii obor a obornictví ve světě a v českých zemích, typickým stavbám v oborách, používaným loveckým technikám a příkladům historických obor v Čechách. Připomenuta bude také nedaleká obora Horšov a Podražnice.

„Obory a obornictví mají v našich zemích dlouhou a bohatou tradici. Dostupná odborná literatura uvádí první zmínky o zřizování obor na našem území již ve druhé polovině 13. století. Velký rozmach zaznamenalo obornictví mezi 15. a 17. stoletím a udrželo se až do současnosti,“ uvádí autor výstavy David Tuma, odborný pracovník plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.

Expozice představuje na 16 panelech historii obor a obornictví ve světě a v českých zemích. Současně prezentuje typické stavby v oborách a používané lovecké techniky. Hlavní část výstavy se pak zaměřuje na vybrané lokality, které patří mezi nejzajímavější historické obory v Čechách, například Lánskou, Jemčinskou a Roštejnskou oboru, stejně jako obory Klokočka, Kněžičky, Horšov a Podražnice.

Občanský spolek Hůrka a Radyně pořádá v rámci Akademie Staré Plzně přednášku Václava Chaloupky Toulání přírodou.  Koná se v prostorách Obřadní síně Městského úřadu, Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec ve čtvrtek 12. října od 18 hodin. Vstup je zdarma.

V Městském muzeu a galerii Nepomuk se v úterý 10. října od 17 hodin koná přednáška Luďka Krčmáře na téma Nové Čechy Karla IV., jejímž tématem bude císařovo panství v Bavorsku.

Již v červnu letošního roku měli návštěvníci muzea možnost seznámit se v přednášce Luďka Krčmáře s hrady Karla IV. na našem dnešním území i na dalších územích, jako je Žitavsko, Fojtlansko, Braniborsko. Předmětem této navazující přednášky bude činnost Karla IV. v Bavorsku. Císařovo panství v Bavorsku trvalo pouhá dvě desetiletí, přesto bylo severní Bavorsko, jehož podstatná část patřila v letech 1353 až 1373 k České koruně, touto etapou významně formováno. Četná sídla získala městská práva, vznikla správní síť s centrem v Sulzbachu. Byla také zřízena soustava „zemských mostů“.  Nejenom o tom se bude mluvit v úterý v Městském muzeu a galerii Nepomuk.

V úterý 10. října v 18 hodin jste zváni do Pavlovova pavilonu v Lidické ulici na přednášku Operace Anthropoid a Plzeň. Přednášet bude historik Jiří Padevět. Už v 17 hodin budete mít ojedinělou možnost prohlédnout si dům Pod Záhorskem 1, kde policejní inspektor Václav Král, později popravený s celou rodinou nacisty, ukrýval aktéry Anthropoidu – parašutisty Gabčíka s Kubišem.

M klub v Plzni Skvrňanech zve v pondělí 9. října na další cestopisný večer. Šebestián Šulc vás tentokrát vezme do Laponska – do země jezer, bažin a sobů. Začátek je v 18 hodin.

Psychiatrická klinikou LF a FN v Plzni pokračuje po úspěchu z minulého semestru v sérii otevřených přednášek. Veřejnosti se tak naskýtá možnost usednout spolu se studenty do lavic Modré posluchárny na Lochotíně a vyslechnout si přednášející, mezi kterými budou přední odborníci z řad lékařů, ale také terapeut nebo klinická psycholožka. Jedním z přednášejících bude i plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, který se bude věnovat evropským etickým hodnotám. Tématy dalších přednášek budou například psychologické a etické výzvy reprodukční medicíny, problémy, kterým čelí na svých misích Lékaři bez hranic, nebo metody zvládání vzteku.

Prvním přednášejícím bude už v pátek 6. října dětský chirurg a urolog Jan Trachta, který od roku 2008 spolupracoval s mezinárodní humanitární a zdravotnickou organizací Lékaři bez hranic. Pod její hlavičkou již působil na deseti misích v krizových oblastech, převážně v ozbrojených konfliktech, zejména v Africe, ale také na Haiti či v Sýrii. Jeho přednáška nese název „Psychologické a etické výzvy na misích Lékařů bez hranic“ a začíná v 11.45.

Druhým přednášejícím bude v pátek 20. října plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, který se zaměří na „Kořeny evropských etických hodnot“. Křesťanskou etikou se zabýval už během studia na teologické fakultě Univerzity Karlovy. Brzy poté, co se stal knězem, vstoupil do armády jako první český vojenský kaplan, následně se stal hlavním kaplanem Armády České republiky a byla mu propůjčena hodnost plukovníka. Účastnil se mírových misí ve válečných oblastech v bývalé Jugoslávii a Iráku. Čtyři roky pak působil jako generální sekretář České biskupské konference v Praze, než ho v roce 2016 papež František jmenoval plzeňským biskupem.

Všechny zájemce jménem kliniky srdečně zve její přednosta Jan Vevera, který v minulé sérii svou přednáškou odhalil posluchačům kořeny násilí a nabídl pohled do mysli sebevražedného atentátníka.

V pondělí 2. října od 18 hodin zve v M klub v Plzni – Skvrňanech na Šumavu. Připomeneme se pohádkovou krásu Šumavy a našeho kraje. Navštívíme známá i méně známá malebná šumavská zákoutí, slavná poutní místa našich předků. Připomeneme si zašlou slávu sklářských mistrů. Připravili Jana Dvorská a Miloš Kašpar.