Home Tagy Články označené "Přeštice"

Přeštice

Letní kino v Přešticích ve vnitrobloku městského parku nabízí ve dnech 23. až 26. srpna 2017 filmová představení vždy od 21 hodin. Na repertoáru jsou snímky Masaryk, Bezva ženská na krku, Všechno nebo nic a Špunti na vodě.

Na poněkud netradičním místě, jakým je schodiště  u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, se uskuteční v úterý 22. 8. 2017 od 18 hodin  módní retro přehlídka 50. až 80. let.  Vstup je volný.

Top modelka Andrea Verešová se ujala více jak dvaceti dětí a uspořádala pro ně tenis-sport kemp. Téměř týden se jim osobně věnovala, ale aby si i chlapci přišli na své pozvala fotbalistu Davida Limberského. Akce probíhala pod záštitou Nadačního fondu Andrey Verešové (NF AV), který pomáhá plnit přání talentovaným dětem, jejichž rodiny se se ocitli v nelehké situaci.

Mohlo by se zdát, že si Andrea Verešová s rodinou užívala léto jen u moře, ale kráska myslí i na ostatní děti pro které naplánovala aktivní týden plný sportovního vyžití. Tenis-sport kempu se účastnilo celkem 23 místních dětí z Přeštic a z Plzeňského Dětského domova Domino. Aby rodina Volopichů nestrádala, zapojil se i manžel Daniel s dětmi. Andrea se ujala zahájení v místní sokolovně a hned přítomné rozehřála cvičením jógy. Sportovní vyžití probíhalo za účasti profesionálních tenisových trenérů z Plzně. Řada dětí se nejen naučili hrát tenis, ale hlavně se nadchli pro tento sport. Po celý týden byly pro děti připraveny další různé sportovní aktivity jako je florbal, basketbal, ale mohli si vyzkoušet také jízdu na skateboardu a větší dívky nacvičovaly taneční sestavy. Každý si přišel na své. V polovině týdne přišlo obrovské překvapení v podobě nafukovacích atrakcí. Zkoušeli elektrický snowboard, býka, nebo skákali v nafukovacím hradu. Probíhali také sportovní soutěže. Pátek byl opět velký den a to především pro chlapce, protože je přijel navštívit fotbalista David Limberský. Rozdávaly se podpisy, fotilo se a především se hrál fotbal. Na závěr kempu si děti užili diskotéku. Otevíralo se dětské šampaňské a pro všechny byl připraven dort. Každý odešel s diplomem, medailí a pamětním listem. Pro děti z Dětského domova Domino měla Andrea připravené osobní dárečky na rozloučenou. Celý týden bylo pro děti připraveno občerstvení, takže nikdo nestrádal. Vzhledem k tomu, že kemp se konal v horkých dnech, měli všichni umožněno se vykoupat v bazénu přímo u Volopichů na zahradě. „Jsem šťastná, že se kemp podařil. Vše vyšlo včetně počasí a hlavně se nikomu nic nestalo,“ usmívá se Verešová. „Vidět šťastné děti, které neměly to štěstí a ocitly se v dětském domově, to je na tom to nejkrásnější,“ doplňuje Andrea.

Nadační fond Andrey Verešové (NF AV) podporuje talentované děti ze sociálně slabších rodin a dětských domovů v oblasti kultury, sportu a vzdělání. Účelem NF AV je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí. „Základní princip pomoci, je jednoduchý – konkrétní dítě – konkrétní potřeba – konkrétní dárce. To jsou výchozí pilíře naší charitativní činnosti,“ říká Verešová. „Cílem NF AV je také plnit dětské sny. Zprostředkováváme setkání dětí se známými osobnostmi z oblasti ve které se chtějí děti realizovat a dále rozvíjet své nadání. NF AV organizuje výlety, tábory, semináře, módní přehlídky, sportovní turnaje a školení. Činnost NF AV je možná díky financování z více zdrojů. Každá podpora od našich dárců, příznivců a dobrovolníků je cenná. Pomoci můžete i Vy. Podpoříte tak další rozvoj programů pro děti. Více na www.nfav.cz.

Transformovna 400/220/110/22 kV Přeštice je jednou ze tří uzlových rozvoden napájejících Plzeňský a Karlovarský kraj. Její část, rozvodnu velmi vysokého napětí 110 kV, ČEZ Distribuce zrekonstruovala za více než 550 milionů korun. Rekonstrukce proběhla bez přerušení dodávek elektřiny klientům.

V rozvodně se přebudoval původní systém podélně dělených dvou hlavních a pomocné přípojnice na systém tří hlavních přípojnic podélně dělených. Tím vznikly prakticky identické poloviny, které jsou i samostatně napájené. „To je pozitivní nejen pro stabilní provoz rozvodny, ale dají se i provádět údržbové práce v prostředí bez napětí a neomezovat odběratele v dodávce proudu,“ vysvětluje Pavel Šolc, člen představenstva ČEZ Distribuce.

Vlastní realizaci předcházela rozsáhlá předprojektová a projektová příprava, která trvala rok a půl. Vlastní stavba byla zahájena v květnu roku 2012 a práce měly skončit v letošním roce. Díky příznivým klimatickým podmínkám a koordinací všech činností se rekonstrukci podařilo dokončit koncem roku 2016.

Rozvodna byla rozšířena o 1 modul se třemi novými poli 110 kV a změnou řazení jednotlivých polí je zajištěna maximální spolehlivost napájení sítě 110 kV v celé oblasti. Vyměněna byla kabelové propojení z venkovního vedení 110 kV do jednotlivých sekcí rozvodny a vybudován byl i speciální kabelový kanál v délce 240 m, který představuje ojedinělý případ ve stavebnictví v oblasti rozvoden a kterému místní přezdívají „metro“.

„Tyto změny byly nutné vzhledem k tomu, že rozvodna se stala tzv. bezobslužnou, je řízena dálkově a tedy bez nepřetržité fyzické obsluhy. Dále jsme z důvodu úspory prostoru nahradili odpojovače s rameny za speciální typ tzv. pantograf, který se používá na rozvodnách 440 kV. Na rozvodnách ČEZ Distribuce jde o jednu z prvních instalací, protože jinak by rozvodna musela být výrazně delší,“ dodává Pavel Šolc.

Transformovna Přeštice funguje od roku 1963. Společnost ČEPS má v rozvodně vlastní zařízení a rekonstrukce probíhala ve vzájemné koordinaci a intenzivní komunikaci. Například napájení vlastní spotřeby celé rozvodny 440/110 kV byla dříve zajištěna ze strany ČEPS, nyní má každá strana svou a v případě potřeby lze záskoky řešit u ČEPSu nebo ČEZu vzájemně.

Transformovna Přeštice je vedle rozvodny Chrást a Vítkov nejvýznamnější rozvodnou v západních Čechách. Napájí zejména šumavské oblasti až po Český les, Horažďovicko, Sušicko, Klatovsko, Domažlicko, Holýšovicko, Stříbrsko až po Bělou nad Radbuzou. Přes rozvodnu v Černicích, Plzni Jihu a Novou hospodu pak i významnou část města Plzeň.

Rekonstrukce proběhla bez přerušení dodávek elektrické energie koncovým zákazníkům, bez úrazů na straně stavebních dělníků a s velkým přispěním znalostí a zkušeností přeštických zaměstnanců – současných i minulých.

 

„Život na venkově nemusí být nudný, chudý ani nemoderní“ – tímto mottem se řídí Místní akční skupina Aktivios, z.s. se sídlem v Přešticích. Ten o svých aktivitách  pravidelně informuje na stránkách svého Zpravodaje, který vydává několikrát do roka a zdarma ho najdete na obecních úřadech, v informačních centrech a na veřejně dostupných místech přeštického regionu, nebo je také ke stažení na   webových stránkách www.mas-aktivios.cz.

MAS Aktivios, z.s. byla založena v srpnu 2005. Uplatňuje princip tripartity, tj. rovnoměrného zastoupení nestátních neziskových organizací, podnikatelů a zástupců samosprávy ve všech orgánech spolku. V současné době má 40 členů. Působí na území 68 obcí a měst Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a části Mirošovska na rozloze větší než 560 tis. km2  s přibližně 52 tisíci obyvateli.  V   letech 2008 – 2013  společnost  získala   z Ministerstva zemědělství ČR a EU téměř 53 milionů korun.

„Ve 153 smysluplných projektech byli podpořeni zemědělci i podnikatelé, vznikly nové mikropodniky. Obce zvelebily svá veřejná prostranství a návsi, opravily místní komunikace, základní i mateřské školy. Církve opravily kapličky, kostely a boží muka     a neziskové organizace hasičské zbrojnice i sokolovny. V území vznikly čtyři nové naučné stezky. Abychom pro naše území získali nové dotační prostředky i v dalších letech, museli jsme vypracovat novou strategii území tzv. Strategii komunitně vedeného místního rozvoje – zkráceně SCLLD 2014+ (do roku 2023),“ uvedla manažerka a vedoucí kanceláře MAS Aktivios, z.s. Ing. Hana Bouchnerová.

Po více než roce Ministerstvo místního rozvoje ČR dokument schválilo, a   tak byla potvrzena částka téměř 112 milionů korun.    Dotace budou čerpat ze tří hlavních zdrojů:

  1. Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je přislíbena alokace ve výši 69,9 mil. Kč. Z toho 30 mil. Kč by mělo jít na zvýšení bezpečnosti v dopravě, 14,9 mil Kč na zkvalitnění infrastruktury do vzdělávání a 25 mil Kč na infrastrukturu pro sociální služby.
  2. Z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) alokace činí 10,07 mil. Kč. Z toho 5 mil. Kč je zatím určeno Kč na podporu prorodinných opatření (např. na příměstské tábory) a 5,07 mil. Kč na zkvalitnění sociálních a návazných služeb v území.
  3. Z Programu rozvoje venkova (PRV) je připraveno téměř 31,8 mil. Kč na obnovu cestní sítě, obnovu krajiny a na podporu zemědělských, lesnických i nezemědělských podnikatelů.

„První výzvy budeme z IROP a OPZ budeme vyhlašovat již v říjnu 2017, z PRV ČR pak v únoru 2018. Bližší informace včas zveřejníme. V území budou podporovány projekty vedoucí ke zkvalitnění a rozvoji školských zařízení, sociálního bydlení, zemědělského a lesnického podnikání a mikropodniků. MAS chce podpořit též výstavbu cyklostezek a budování dopravně bezpečnostních opatření na komunikacích. V rámci podpory prorodinných aktivit plánujeme realizovat např. příměstské tábory pro školní děti,“ dodala Hana Bouchnerová.

Autobusy RegioJet odstartují zítra ve čtvrtek 1. 6. 2017 na nové lince spojující 2x denně Prahu s Klatovy. Po trase zastaví také v dalších nových destinacích – v Přešticích a Švihově, kterým také nabídnou nové přímé spojení s Prahou luxusními autobusy ve stylu Fun&Relax s internetem zdarma a individuálními obrazovkami s možností sledování filmů či poslechem hudby v každé ze sedaček.

Linka Praha – Přeštice – Švihov – Klatovy a zpět je po zahájení prodeje jízdenek na lince do chorvatského Splitu a po linkách do Špindlerova Mlýna, Náchoda či Strakonic, Vimperku a Pasova další z nových tras, kam v rámci letošní expanze žluté autobusy RegioJet vyjedou. Nové linky jsou charakteristické především tím, že poprvé spojují nová místa, kam dosud autobusy RegioJet nejezdily. Jedná se zejména o důležitá turistická a regionální centra v rámci České republiky mimo krajská města.

Linka z Prahy do Klatov bude v Praze vyjíždět z centrálního autobusového nádraží Praha – Florenc a také ze stanoviště Praha – Zličín (trasa metra B), v Přešticích a Švihově zastaví na náměstích a v Klatovech na autobusovém nádraží, které bude konečnou zastávkou spoje. Jízdní řád je přitom nastaven tak, aby v každém směru nabídl jeden dopolední a jeden odpolední spoj. Ceny jízdenek na trase Praha – Klatovy začínají s Kreditovou jízdenkou na 115 Kč, na trase Praha – Přeštice na 110 Kč a Praha – Švihov na 100 Kč.

Na lince budou nasazeny špičkové autobusy Irizar ve stylu Fun&Relax s internetem zdarma a individuálními obrazovkami s možností sledování filmů či poslechem hudby v každé ze sedaček. Na lince RegioJet nabídne upravený koncept palubních služeb – linka nebude obsluhována stevardkou a o odbavení cestujících a další služby se postará řidič spoje. Nadstandardní servis je samozřejmostí, kromě internetu a možnosti sledování filmů, dostanou cestující nabídku denního a dalšího tisku. Na palubě nicméně nebude probíhat prodej občerstvení a distribuce horkých nápojů. Jedná se o nový koncept, testovaný v loňském roce v průběhu léta a určený pro nové linky s menší frekvencí spojů – spojující regionální centra střední a menší velikosti.

„Stále analyzujeme nové příležitosti a destinace, kam bychom mohli se žlutými autobusy začít jezdit. Jen v letošním roce jsme si letos naplánovali spuštění více než pěti nových linek. V tuto chvíli již běží provoz či prodej jízdenek například na novou linku z Prahy do Špindlerova Mlýna, Náchoda či Klatov. V rámci mezinárodních destinací si s námi již mohou cestující naplánovat dovolenou do chorvatských měst Split, Trogir či Zadar, kam letos poprvé spustíme provoz sezónní linky k moři. Nyní spouštíme předprodej jízdenek do bavorského města Pasov – celoroční atraktivní cíl pro turisty, stejně jako pro cestující ze Strakonic či Vimperku. Kromě výše uvedených linek plánujeme spuštění linek na východ Evropy  – do rumunských měst Arad a Temešvár či západoukrajinského Lvova,“ říká Marcela Hamříková, obchodní ředitelka autobusů RegioJet.

Autobusy RegioJet přepravily v roce 2016 rekordních 8,45 milionů cestujících. To je meziročně o více než půl milionu cestujících více než v roce 2015, kdy žluté autobusy přepravily celkem 7,87 miliónu cestujících. Dohromady s vlakovými spoji RegioJet pak v celé žluté síti v roce 2016 cestovalo téměř 16 milionů cestujících.

Veškeré detailní informace o lince Praha – Klatovy a zpět – včetně jízdního řádu – jsou zde:

https://www.regiojet.cz/novinky/autobusy/2017-06-01-praha-prestice-svihov-klatovy-jizdni-rad-novy.html

Historicky první sbírkové dny kampaně Voda pomáhá, jejichž organizátorem je Diakonie Západ,  se uskuteční od pondělí 29. až do středy 31. května 2017. V ulicích minimálně 18 měst západních Čech potkáte dobrovolníky, pracovníky i klienty Diakonie, kteří doufají, že v těchto dnech objevíme minimálně 11 000 dobrovodů – tedy lidí, kteří darem podpoří projekty Diakonie Západ. Za jejich  příspěvek do kasičky budou odměněni lahví chlazené pramenité vody Šumavský pramen.

Do kterých měst plánují vyrazit?
29. 5. 2017: Plzeň, Klatovy, Přeštice, Starý Plzenec, Blovice
30. 5. 2017: Plzeň, Rokycany, Dobřany, Cheb, Mariánské Lázně
31. 5. 2017: Domažlice, Kdyně, Horšovský Týn, Staňkov, Sušice, Horažďovice, Nýrsko, Sokolov, Karlovy Vary

Tomáš Benda

„Kolik dobrovolníků je potřeba? Na každý den budeme potřebovat 60 akčních lidí, které proškolíme, rozvezeme na určená místa a starat se o ně bude zkušený koordinátor. Zapojit se mohou i mladší dobrovolníci, ale vždy v doprovodu dospělé osoby starší 18 let. Dobrovolník by měl být v kondici, aby vydržel proplouvat ulicemi a nést na zádech batoh s vodami (max. 6 kg),“ sdělil koordinátor kampaně Voda pomáhá Tomáš  Benda.

Jak bude probíhat sbírkový den? V 8 hodin se dobrovolnické týmy sejdou na vodních základnách ve vybraných městech. Zde převezmou bílá trička Voda pomáhá, kasičky, průkazy a povolení ke sbírce a samozřejmě  také půllitrové lahve vody Šumavský pramen. Dobrovolníci se budou ve dvojicích pohybovat v ulicích měst od 9:00 do 17:00. Jejich úkol bude oslovovat milé lidi v konkrétních městech a požádat je o finanční dar pro projekty a tedy klienty Diakonie Západ.

„Dary za naši vodu podpoří projekty Diakonie Západ a více než 5 000 klientů: ohroženými dětmi počínaje, přes lidi s poruchou autistického spektra a mentálně postižené, lidi v nepříznivých životních situacích, až po seniory,“ dodal Tomáš Benda.

 

Tým žáků 33. ZŠ Plzeň vyhrál krajské finále Mc Donald‘ s Cupu, když ve finále porazil 2. ZŠ Přeštice. Protože pořádající 33. ZŠ měla účast na finále jistou, na Svátek fotbalu se kvalifikovaly Přeštice. Finálový turnaj se odehraje 30. a 31.5. v Doosan aréně v Plzni. Podrobnosti na Plzeň TV.

Občanské sdružení Krasavan z Krasavců u Přeštic na jižním Plzeňsku připravilo na neděli 7. května v 10 hodin  branný závod pro děti a mládež s názvem Partyzánský samopal. Trasu závodu tvoří přibližně čtyřkilometrový okruh v krásné přírodě v okolí Krasavců. Soutěží se ve dvojicích ve dvou kategoriích podle věku.

Na trati bude umístěno několik různých stanovišť s rozličnými disciplínami a jejich plnění se započítá do konečného výsledku pořadí. Na závodníky čeká například  střelba ze vzduchovky do terče, hod granátem na cíl, ošetření zraněného nebo určování světové strany podle kompasu či odhad vzdálenosti. Budou si moci také vyzkoušet svoji obratnost na lanové a překážkové dráze nebo hasičský útok. Zázemí pro tuto sportovní akci opět poskytne místopředseda spolku Krasavan Radek Kubeš v objektu své firmy se sídlem v Krasavcích.

Pořadatelé samozřejmě vítají i rodiče, pro které je připravena polní kuchyně s vojenským gulášem, partyzánská polévka a grilování. Zajímavou součástí branného závodu je i možnost zhlédnout menší vojenské muzeum a expozice vojenství, repliky zbraní, vojenské uniformy, odznaky a mnoho dalších zajímavých exponátů.  Pro všechny bude jistě poutavé i představení tankové bitvy s modely různých tanků. Velkou atrakcí pro děti je také možnost vyzkoušet si projít „zamořené území“ v plynové masce. Děti jistě zaujme i přednáška policistů z Obvodního oddělení Přeštice s ukázkou služebního vozidla policie a jeho vybavení, stejně jako výcvik policejních psů.

Pestrý luční kros kolem Úhlavy pod největším mimopražským barokním kostelem v Česku – to je Přeštická desítka, která se koná v sobotu 29. dubna 2017. Trať vede podél řeky po vyšlapaných polních cestách, po louce, dvakrát přetíná Úhlavu po mostku na příchovickém Ostrově, povrch je 95 procent tráva, hlína a štěrk, 5 procent asfalt a beton, převýšení 12 metrů. Hlavní závod 10 km/ Fit běh 5 km/ dětské běhy v různých kategoriích.

Start hlavního závodu je v 11 hodin.  Děti začnou vybíhat o hodinu dříve. Loděnice se otevírá už v devět hodin, to už bude stát stan přeštických hasičů a bude otevřený bufet. Parkování na náměstí v Přešticích. Do loděnice je to dvě minuty pěšky – ulice V brance (z náměstí směrem ke kostelu).  Trasy dětských běhů a kategorie se rodiče dozvědí na místě. Časy dětí se neměří. Nezletilí, kteří běží Fit běh na 5 km, musejí mít informovaný souhlas zákonného zástupce. Formulář vydá pořadatel u registrace.

Kdo se nestihl včas připravit anebo si ještě netroufá na hlavní závod „Přeštická desítka“,   má ještě šanci zkusit uběhnout v letošní premiéře trať nazvanou „Fit běh 5km“. Část trati a doba startu je stejná pro oba závody, ale „Fit běh 5km“ (familiárně přezdívaný Přeštická pětka) je opravdu nenáročná záležitost, která dá účastníkům pocítit tu správnou atmosféru oficiálního závodu a možnost porovnat vlastní kondici a výdrž s ostatními nadšenci pro běh. A o to hlavně jde – nesedět doma a zkusit se jen tak proběhnout na čerstvém vzduchu v okolí řeky Úhlavy.