Home Tagy Články označené "Přeštice"

Přeštice

Nejenom o historii hradu Skála, ale hlavně o prezentaci dobrovolnických aktivit na této hradní zřícenin, se bude mluvit ve středu 8. listopadu v 17 hodin v Domě historie Přešticka  v Přešticích. Součástí programu je i promítání dokumentárního filmu Libora Marka „Hrad Skála u Přeštic“. Se zajímavostmi a novinkami návštěvníky seznámí Michal Tejček a Libor Marek.

hrad Skála, foto Pavel Hart

Zřícenina hradu Skála se nachází přibližně tři kilometry od Přeštic. Hrad podle historiků založil ve 14. století Vilém, syn pána Děpolta ze Zbiroha. Vilém ze Skály získal před r. 1342 Švihov a stal se předkem významného rodu Švihovských z Rýzmberka. Od roku 1600 se uvádí hrad již jako pustý, přičemž v r. 1658 na císařův příkaz byl hrad Skála pobořen, aby nemohl sloužit jako opěrný bod nepříteli.

hrad Skála, foto Pavel Hart

„Hrad stával na posledních dvou výstupcích táhlého hřebenu mezi vesnicemi Radkovicemi a Zálesím nad Horšickým potokem. Horní hrad, chráněný kruhovitým valem, se skládal ze dvou částí. Za malým předhradím stávala čtverhranná věž, za ní byla do skály vytesána brána, na kterou navazovala obytná budova v podobě dvou věžovitých křídel. Mezi nimi stával palác. Z těchto staveb se nezachovalo téměř nic,“ uvádí August Sedláček v publikaci Hrady, zámky a tvrze Království českého.

V Přešticích na jižním Plzeňsku se v pátek 20. října od 9 do 15 hodin nově konají farmářské trhy.  Na Masarykově náměstí v samém centru města tak mohu zájemci nakoupit různé kvalitní regionální potraviny s jasným původem a v příjemné atmosféře.

V Plzni a okolí i na dalších místech, jako např. v Klatovech, Přešticích nebo Horní Bříze se o uplynulém víkendu otevřely  dveře ateliérů, galerií, výtvarných škol a dalších míst, kde umění vzniká nebo se vystavuje. Pro návštěvníky  to byla příležitost jak poznat osobně ty, kdo tvoří v jejich okolí, seznámit se s výtvarnými technikami a třeba zkusit i sami tvořit v četných workshopech.

Vystavovalo asi 70 umělců na více než 40 místech. Pro potřebnou orientaci byla nezbytná mapa s vyznačenými ateliéry, která byla k vyzvednutí na infocentrech a v galeriích, případně byla  ke stažení na internetu.

Jak sdělila Mgr. Jana Brabcová, jednatelka společnosti Grafia a hlavní organizátorka této, všude byla patrná atmosféra příjemných setkávání v radostné náladě a až dobrovolnickém nadšení. Připomněla, že za tím vším stojí i velké množství práce, která musela být jednotlivými umělci vykonána, aby se akce takto uskutečnila.

Návštěvníky zaujal workshop herce, malíře i básníka, který se v letošním roce dožívá v plné svěžesti 80 let Tomáše Šolce Jak se kreslí ženský akt nebo pečlivé připravený program v ateliéru Radka Kodery a Zuzany Zbořilové, kde se celé sobotní odpoledne dveře netrhly. Zájem vzbudilo i sochání z porobetonu v DEPU 2015, kterého se jen za první den údajně zúčastnilo na 500 zájemců. Líbily se i další workshopy jako např. vytváření mozaiky nebo kreativní workhsop pro děti i dospělé Tvořilka.cz. Nejstarším vystavujícím byl Josef Surma, řezbář z Újezda, kterému je 88 let.

Novinkou letošního roku byla ARTPARTY, která proběhla za hojné účasti v sobotu od 20:30 v DEPU2015. Bylo to zcela neformální setkání s umělci a zahrálo Plzeňské bluesové trio. Na nádvoří DEPA2015 bylo možné si opéci uzeniny na největším přenosném ohništi v republice.

Akce se konala  za finanční podpory města Plzně a Plzeňského kraje. Záštitu převzal Martin Baxa, náměstek hejtmana Plzeňského kraje a primátora města Plzně.

Více foto najdete zde.

Zajímavá a nevšední akce se uskuteční v sobotu 23. září   na schodech u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích na jižním Plzeňsku. Účastníci si mohou vyzkoušet tzv. schodoběh, tedy běh do schodů.  Prezence zájemců je od 13,30 hodin, vlastní start pak  od 14,00 hodin.

ilustrační foto

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích je mimořádně významná památka a krajinná dominanta města. Jedná se o největší barokní kostel v České republice postavený mimo Prahu. Byl vybudován v letech 1750 – 1775 podle plánů nejvýznamnějšího barokního stavitele K.I. Dientzenhofera. Na hlavním oltáři kostela se nachází obraz Panny Marie Bolestné, který byl roku 1711 církví uznán za zázračný. Právě statisícová poutní procesí k tomuto obrazu byla důvodem výstavby nového většího poutního kostela.

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl v roce 2008 nařízením vlády ČR prohlášen za národní kulturní památku. Podrobné informace o historii a architektuře naleznete v „Průvodci barokním chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích“ od pana Jana Nepomuka Mrkvičky, informace o interiéru kostela najdete v publikaci „Malý průvodce po chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, kterou vydal v roce 2009 Spolek pro záchranu historických památek na Přešticku. Obě tiskoviny lze zakoupit v Informačním centru Kulturního a komunitního centra Přeštice nebo v Domě historie Přešticka.

Budova Základní školy Josefa Hlávky v Rebcově  ulici v Přešticích na jižním Plzeňsku zažije v pátek 22. září ve 14 hodin významnou událost – odhalení pamětní desky Dr. Otto Seydla,  který v přeštické škole studoval.  Stane se tak u příležitosti letošních oslav sto let od   založení České astronomické společnosti. Jedním z jejích význačných členů byl právě dr. Otto Seydl, historik astronomie, meteorolog, dlouholetý redaktor Říše Hvězd, popularizátor astronomie a ředitel Státní hvězdárny.

Dr. Otto Seydl

Otto Seydl se narodil se 5. května 1884 v Merklíně u Přeštic v rodině panského stavitele Emanuela Seydla. Základní a měšťanskou školu navštěvoval v Přešticích, reálnou školu pak v Plzni. V letech 1903-04 studoval na české vysoké škole technické, v letech 1904-1907 na filozofické fakultě české univerzity.

Na začátku roku 1921 byl přidělen na Státní hvězdárnu na žádost jejího tehdejšího správce Františka Nušla. Tady se staral o časovou službu a pravidelná meteorologická a magnetická pozorování. Začal postupně vést knihovnu, výměnu vědeckých publikací a téměř celou administrativu. Zastupoval tak v Praze Nušla, který většinu pracovního týdne trávil na observatoři v Ondřejově. Od roku 1936 měl na starosti i finanční správu ondřejovské hvězdárny.

V roce 1930 uspořádal archív Státní hvězdárny v Klementinu sahající až do roku 1775 a začal se zabývat historií české astronomie. Zaměřil se zejména na první století existence Státní hvězdárny (zal. 1751). Jeho bibliografie čítá na dvacet prací jen o historii Státní hvězdárny a svědčí o Seydlově rozsáhlém a precizním studium primárních pramenů. Po odchodu Fr. Nušla do penze v roce 1938 byl Seydl jmenován správcem Státní hvězdárny.  Celý život se věnoval popularizaci astronomie.

Za svou odbornou činnost byl v roce 1937 zvolen mimořádným členem Královské české společnosti nauk. Byl rovněž členem Mezinárodní astronomické unie a dopisujícím členem Académie Internationale d’Histoire des Sciences.

V Základní škole Josefa Hlávky v Přešticích na jižním Plzeňsku bude  ve čtvrtek 21. září v 18,30 hodin zahájena fotografická výstava členů České astronomické společnosti, připraveny budou i fyzikální pokusy nebo astronomické pozorování v areálu školy.

Ve velkém sále Kulturního a komunitního centra v Přešticích se koná ve čtvrtek 21. září od 18 hodin recitál známého českého kytaristy a písničkáře  Matěje Raka, pravnuka Otty Seydla, kterému bude  v pátek odhalena pamětní deska.

Dům dětí a mládeže v Přešticích zve všechny na Dny otevřených dveří, které budou probíhat od pondělí 18. září až do pátku 29. září 2017. Ve všední dny jsou dopolední hodiny (přibližně do 12:00 hodin) vyhrazeny základním a mateřským školám. Odpoledne až do 17 hodin jsou prostory otevřeny veřejnosti.

Navíc v sobotu 23. září  od 10 do 18 hodin pro všechny zájemce, zejména pro rodiče a jejich děti, tady chystají „ochutnávku“ kroužků, na kterých si budou moci prakticky vyzkoušet, čemu se děti v  daných kroužcích v průběhu roku věnují. Například: Fyzikální a přírodověná laboratoř, Debrujáři (badatelé), Badatelé ze školky, Letečtí modeláři, Vaření, Přeštické dámy a pánové, Dramatický kroužek, Robotika, Rukodělky pro kluky i holky, Kreativmánie, Výtvarka, Malý stavitel, Malý fotograf, Chovatelský kroužek, Poznej a ochraňuj přírodu, Deskové a logické hry,…

„Dům dětí a mládeže nabízí volnočasové aktivity nejen pro děti z prvního stupně, ale jeho pracovníci prý rádi uvítají také druhostupňáky, dospělé a batolata.  Jsme zařízení s mnohaletou tradicí. Dětem, mládeži, jejich rodičům i ostatním nabízíme pravidelné kroužky, příležitostné akce, vícedenní výlety a soustředění. Pro Mateřské a základní školy  připravujeme pravidelně výukové programy,“ uvádí jeho ředitelka Mgr. Jana Prokešová.

V rámci festivalu Haydnovy hudební slavnosti se v neděli 17. září v 18 hodin uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích  koncert Kolegia pro duchovní hudbu, Consortium musicum – Isfried Kayser: Nešpory.

Oslavy Sboru dobrovolných hasičů v Přešticích u příležitosti jeho 150. výročí založení se konají v sobotu 16. září na Masarykově náměstí. Jejich součástí je také výstava o historii a současnosti hasičského sboru, která je umístěna v Domě historie Přešticka. Zhlédnout ji můžete až do začátku října. 

Hasiči zvou všechny zájemce na zábavný program na náměstí hned po poledni. Jako první se ve 13,30 hodin uskuteční koncert dechové hudby  Základní umělecké školy  Přeštice, samotné slavnostní zahájení je připraveno o 30 minut později. Hned poté potěší pódiové vystoupení mažoretek, které odstartuje vlastní hasičské odpoledne. Tady nebudou chybět  ukázky z činnosti hasičů (hašení ruční a parní stříkačkou, hašení hořícího auta, vyproštění z havarovaného auta, štafeta požárních dvojic dětí, hasičská módní přehlídka …) Dále bude po celé odpoledne na náměstí výstava historické i současné hasičské techniky. Předpokládaný konec je plánován na 17. hodinu.

Sbor dobrovolných hasičů v Přešticích má na šest desítek členů, z toho je polovina mužů, dvě desítky žen a 8 dětí v kolektivu mladých hasičů. Ten je od roku 1947 nedílnou součástí hasičského sboru. K dispozici má také dostatečnou techniku, pochlubit se může třeba cisternovou  automobilovou stříkačkou CAS 20 TATRA 815 TERRNO 4×4.2.