Home Tagy Články označené "Rada města Plzně"

Rada města Plzně

Krajská rada schválila přijetí finančního daru v celkové výši 900 000 korun od Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji, níže uvedeným školám zřizovaných Plzeňským krajem na nákup stavebnice Merkur a Boffin, které budou na školách využívány pro kroužky žáků ze základních škol a dále na pokrytí části nákladů k zajištění materiálů pro odborný výcvik učebních oborů: strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví a zemědělství:

ilustrační foto

Nejvyšší částku z Nadačního fondu získalo Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, a to ve výši 98 400 korun pro  251 žáků. Následuje Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, která pro 246 žáků obdržela příspěvek ve výši 96 500 Kč. Částka 83 200 korun je určena pro Střední odborné učiliště stavební v Plzni  pro  212 žáků. Také Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara v Plni byla úspěšná a pro své 203 žáky dostala příspěvek  79 600 korun.

Další úspěšné školy, které obdržely peníze od Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji:

 1. Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 120 žáků, příspěvek ve výši 47 200 Kč
 2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 145 žáků, příspěvek ve výši 56 900 Kč
 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, 174 žáků, příspěvek ve výši 68 300 Kč
 4. Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, 169 žáků, příspěvek ve výši 66 300 Kč
 5. Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362, 111 žáků, příspěvek ve výši 43 600 Kč
 6. Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1, 107 žáků, příspěvek ve výši 42 000 Kč
 7. Střední škola a Základní škola, Oselce, 62 žáků, příspěvek ve výši 24 400 Kč
 8. Střední škola, Bor, Plzeňská 231, 95 žáků, příspěvek ve výši 37 300 Kč
 9. Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32, 119 žáků, příspěvek ve výši 46 700 Kč
 10. Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, 158 žáků, příspěvek ve výši 62 100 Kč
 11. Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Kostelní 129, 27 žáků, příspěvek ve výši 10 600 Kč
 12. Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89, 41 žáků, příspěvek ve výši 16 100 Kč
 13. Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141, 20 žáků, příspěvek ve výši 7 900 Kč
 14. Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313, 25 žáků, příspěvek ve výši 9 900 Kč
 15. Odborná škola, Mateřská škola a Základní škola, Zbůch, V Sídlišti 349, 7 žáků, příspěvek ve výši 3 000 Kč

Rada města Plzně schválila přípravu změny „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ ve vztahu k rekonstrukci vozovny Slovany. Díky tomu by se mohlo městu podařit na tento projekt získat významnou podporu, a sice z Operačního programu Doprava. V něm se nyní připravuje nová alokace právě pro strategie ITI metropolitních oblastí. Konkrétní výše alokace pro jednotlivé metropolitní oblasti je v současné době ještě předmětem jednání.

„Co se týká rekonstrukce vozovny, jedná se o projekt za zhruba miliardu korun. Financovat jej mají Plzeňské městské dopravní podniky, a to s pomocí půjčky. Změnou strategie se nám však otevírá možnost získat významnou část na tento projekt z dotace, a to možná až 250 milionů korun, což by dopravnímu podniku výrazně finančně ulevilo,“ vysvětlil ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Tramvajová doprava v Plzni ročně přepraví desítky milionů cestujících a je tak páteří celého městského dopravního systému. V uplynulých letech se v souvislosti s tramvajovou dopravou opakovaně řešila problematika odstavování tramvajových vozů, a to zejména s ohledem na krizové stavy zahrnující povodně v roce 2002, odříznutí vozovny během stavebních prací na náměstí Republiky a u hlavního nádraží, ale také kvůli havarijnímu stavu objektu vozovny na Slovanech, ve které se opakují stavy znemožňující řádný odstav a údržbu tramvají. S ohledem na to schválily orgány města dlouhodobou koncepci odstavování a údržby tramvají v Plzni.

Koncepce počítá s tím, že odstavování většiny tramvají a provádění nižších stupňů oprav bude v zrekonstruovaném areálu Slovany, až 13 souprav bude odstavováno v upravené točce Košutka na lince č. 4, vznikne odstavná kapacita pro mimořádné příležitosti pro 4 soupravy v upravené točce Malesická a v územním plánu města Plzně bude ponechána územní rezerva v Zadních Skvrňanech pro vybudování provozu těžké údržby.

Radní města Plzně vyhověli žádosti Městského obvodu Plzeň 6-Litice na poskytnutí finančních prostředků v částce 180 520 korun z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt Zahrada splněných přání 56. mateřské školy v Liticích.

„56. mateřská škola v Liticích prošla celkovou rekonstrukcí. Budova školy byla přistavěna a došlo i k rozšíření plochy zahrady školy. Projekt se týká založení nového trávníku na ploše zahrady školy, jeho údržby, vysazení tří kusů sakury a umístění nového herního prvku ve tvaru lodě,“ vysvětluje náměstek Petr Náhlík.

Další část projektu se zabývá výsadbou dvou stromů v ulici Řepná a dvou stromů v ulici Klatovská. Celkové náklady na projekt činí 280 520 Kč.

Rada města Plzně souhlasila s poskytnutím dotací 13 projektům v oblasti prezentace města Plzně a cestovního ruchu v celkové výši jeden milion korun. Dotace budou poskytnuty z Dotačního programu pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2017, které vyhlásilo statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně. Poskytnutí dotací musí ještě schválit zastupitelstvo města.

„Cílem vyhlášeného dotačního titulu je především podpora realizace originálních projektů rozvíjejících příjezdový cestovní ruch a posílení image města Plzně. Rada města souhlasila s poskytnutím dotace například pro Finále Plzeň ve výši 100 tisíc korun nebo Západočeskému muzeu na výstavu věnovanou osobnosti Josefa Skupy ve výši 90 tisíc korun. Dalším podpořeným projektem je větší propagace katedrály sv. Bartoloměje na náměstí Republiky a zkvalitnění služeb pro zahraniční turisty částkou 80 tisíc korun. Gotickou katedrálu nyní čeká oprava interiéru i části exteriéru za více než sto milionů korun, na kterou město již přispělo částkou 1,5 milionu korun,“ přiblížil první náměstek Martin Baxa.

„Komise pro prezentaci města a cestovní ruch obdržela k projednání celkem 20 žádostí k získání podpory z dotačního programu. Na základě hodnotících kritérií do druhého kola postoupilo 14 žádostí, jedna žádost byla před druhým kolem žadatelem stažena. Zbylých 13 projektů bylo prezentováno na jednání komise a jednoznačně doporučeno pro udělení finanční podpory. Komise navrhla rozdělit celou částku ve výši jeden milion korun, kdy maximální výše dotace je 180 tisíc korun,“ vysvětlila Jana Komišová, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně.

Jednotliví žadatelé získají na projekty prezentující město a podporující cestovní ruch částky od 30 tisíc korun až po částku 150 tisíc korun. Byly vybrány k podpoře tyto projekty:

 • Západočeské muzeum v Plzni – Propagace Muzea církevního umění plzeňské diecéze formou realizace tištěného trojjazyčného doplňku ke stálé expozici, resp. průvodce dočasnou výstavou Lidová zbožnost na Plzeňsku (50 000 Kč)
 • Biskupství plzeňské – Katedrála sv. Bartoloměje – turistický cíl města Plzně (80 000 Kč)
 • Západočeské muzeum v Plzni – Josef Skupa – Dnes a denně zázraky – výstava k výročí (90 000 Kč)
 • Ladislav Kincl – XII. plzeňské ohýnky (60 000 Kč)
 • Pigs production, s. r. o. – Fresh festival (140 000 Kč)
 • PaNaMo – Divadelní léto pod plzeňským nebem, 10. ročník (110 000 Kč)
 • Lukrecius, a. s. – Festival minipivovarů Slunce ve skle 2017 (150 000 Kč)
 • Klub plastikových modelářů – Plzeň, z. s. – PILSENKIT 2017 (30 000 Kč)
 • JUNIORFEST, z. s. – X. mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2017 (70 000 Kč)
 • Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. – Podpora divadelního klubu Světlonoš(ž)ky (30 000 Kč)
 • SPOLEK K.R.O.K. – Plzeňský festival stepu 2017 (60 000 Kč)
 • Film Servis Plzeň, s. r. o. – Finále Plzeň – ENJOY FESTIVAL (100 000 Kč)
 • Plzeňská folklorní scéna, z. s. – 21. mezinárodní folklorní festival CIOFF „Plzeň 2017“ (30 000 Kč)

Rada města Plzně dnes odsouhlasila na žádost Městského obvodu Plzeň 6-Litice poskytnutí finančních prostředků v částce 180 520 korun z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt Zahrada splněných přání 56. mateřské školy v Liticích.

„56. mateřská škola v Liticích prošla celkovou rekonstrukcí. Budova školy byla přistavěna a došlo i k rozšíření plochy zahrady školy. Projekt se týká založení nového trávníku na ploše zahrady školy, jeho údržby, vysazení tří kusů sakury a umístění nového herního prvku ve tvaru lodě,“ vysvětluje náměstek Petr Náhlík.

Další část projektu se zabývá výsadbou dvou stromů v ulici Řepná a dvou stromů v ulici Klatovská. Celkové náklady na projekt činí 280 520 Kč.

Rada města Plzně schválila zřízení přípravných tříd pro školní rok 2017/2018 na pěti základních školách v Plzni. Ty jsou určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. V Plzni se přípravné třídy osvědčily, ve školním roce 2016/2017 fungují na šesti školách a navštěvuje je víc než stovka dětí.

„O přípravné třídy si pro školní rok 2017/2018 požádaly 7. základní a mateřská škola, 13. základní škola, 16. základní škola a mateřská škola, Bolevecká základní škola a 22. základní škola Plzeň, tedy kromě 17. základní a mateřské školy stejné subjekty jako v tomto školním roce,“ uvedla náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.  Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí, nejvyšší počet dětí je 15.

Podle ředitelů jsou tyto třídy přínosem, pomáhají odstraňovat nezralost a vyrovnávat vývoj dítěte, ze strany rodičů je na ně kladný ohlas. Na některých našich školách fungují řadu let. Například na 7. základní škole byla přípravná třída založena v roce 1993, od té doby je tam k dispozici, přičemž kvůli malému počtu dětí nebyla otevřena jen ve třech školních letech.

Rada města Plzně schválila rozpočtové opatření, kterým budou převedeny finanční prostředky na Plzeňskou senior akademii. Z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 1 bude tento projekt prevence kriminality podpořen částkou 51 tisíc korun, částka ve stejné výši půjde i z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4.  Plzeňskou senior akademii zajišťuje Městská policie Plzeň.

„Projekt Plzeňské senior akademie byl zahájen jako pilotní v říjnu roku 2015 v rámci Městského obvodu Plzeň 3 a byl vyhodnocen jako velice úspěšný. K uskutečnění projektu na území všech největších městských obvodů, tedy Plzeň 1, 2, 3 a 4 pak město přistoupilo v návaznosti na pozitivní ohlasy z pilotního projektu i na základě pozitivní zkušenosti měst, jako jsou Brno, Praha, Ostrava a další,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký. Od konce roku 2015 do konce roku 2016 se tak podařilo kvalitně proškolit více než 190 seniorů a 10 osob zdravotně a tělesně postižených.

Projekt se zaměřuje na prevenci kriminality páchané na seniorech. Ti se mohou seznámit s různými tématy, mají přednášky například jak si nenechat ublížit, jak zvládat mimořádné události, seznamují se s nebezpečím prodejních akcí, zvládáním mimořádných událostí a podobně,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký. Nedílnou součástí projektu jsou i exkurze na operačním středisku Městské policie Plzeň, v Útulku pro zvířata v nouzi a Hasičské stanice Plzeň. Na závěr Plzeňské senior akademie obdrží každý účastník absolventský list, informační materiály, drobné propagační předměty a drobný předmět s bezpečností tématikou.

„Celkové náklady na projekt jsou kalkulovány ve výši jeden tisíc korun na jednoho absolventa, což v počtu dosud proškolených činí 200 tisíc korun. Tyto finanční náklady byly hrazeny z největší části z rozpočtů jednotlivých městských obvodů 1, 2, 3 a 4. Na financování projektu se dále podílela kancelář primátora města Plzně, Městská policie Plzeň a Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně,“ uvedl ekonomický náměstek Pavel Kotas. V roce 2017 byla Plzeňská senior akademie zčásti podpořena z finančních prostředků Ministerstva vnitra ČR, ale stále z více než 37 procent bude nadále financována z finančních prostředků jednotlivých městských obvodů 1 až 4, Městské policie Plzeň a Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně.

„Registrujeme velice pozitivní ohlas mezi seniory. V tomto projektu budeme zapojeni druhým rokem a chceme v něm pokračovat. První ročník absolvovalo kolem 50 občanů z našeho obvodu,“ uvedl starosta městského obvodu Plzeň 1 Miroslav Brabec. „Zdárně se to zaběhlo. Jde o projekt, za který se vyplatí ‚utratit nějakou tu korunu‘. Počítáme s tím, že v něm budeme pokračovat i v dalších letech,“ řekl starosta Městského obvodu Plzeň 4 Michal Chalupný.

Radní pro sport a podporu podnikání Michal Dvořák (OPAT) dnes na zasedání Zastupitelstva města Plzně rezignoval na svou funkci ve vedení města. Nadále bude jen řadovým zastupitelem.

Michal Dvořák zastával funkci radního pro sport a podporu podnikání, zvolen byl za politické hnutí Občané Patrioti. Nyní bude pouze členem zastupitelstva. Svým odchodem reaguje na aktuální obvinění z dotačního podvodu. Týká se čtyřmilionové dotace z roku 2014 na rekonstrukci tělocvičny v Božkově. „Vzhledem k okolnostem a událostem, které se děly kolem mé osoby v posledních týdnech, bych chtěl rezignovat na svoji funkci, a to k dnešnímu dni. Práci jsem měl rád, pomáhal jsem plzeňským sportovcům napříč celým spektrem. Je to pro mě těžké, emotivní. Nechci ale, aby dění kolem mé osoby vrhalo jakýkoliv stín na vás, mé kolegy, kteří jste mě podpořili. Svědomí mám absolutně čisté, věřím tomu, že se očistím a prokáže se má nevina,“ řekl zastupitelům Michal Dvořák.

Jeho rozhodnutí souvisí s obviněním kvůli čerpání dotací na rekonstrukci tělocvičny v Božkově. Na komplexní rekonstrukci tělocvičny ve sportovním areálu Plzeň – Božkov čerpal dotaci spolek DS Training, jímž byl Dvořák tehdy předsedou. Na tělocvičnu získal spolek od Tělovýchovné jednoty smlouvu na pronájem. Problémem ale je, že smlouvu podepsal jen šéf jednoty Adolf Bláha a členská základna to prý nevěděla. Její zástupci tedy podali trestní oznámení. „Po mě nikde nezůstala ani koruna dluhů, nikdy jsem nikoho neokradl,“ řekl k tomu Dvořák. Na radnici měl plnou podporu. Více čtěte zde.

Ve funkci radního Rady města Plzně Michala Dvořáka nahradí jeho stranický kolega Petr Chvojka, manažer FC Viktoria Plzeň. Bude neuvolněným radním, pracovat tedy bude jak pro fotbalový klub, tak pro město.

„Měl jsem to štěstí, že jsem se stal členem této rady, členem tohoto týmu, který funguje jako dobře běžící stroj. Chtěl bych tímto popřát Petru Chvojkovi, aby se mu dařilo. Celý život se tělem i duší věnuje sportu a já věřím, že tu energii bude předávat nám Plzeňanům,“ uvedl po volbě nového člena Rady města Plzně primátor Martin Zrzavecký.

K druhému společnému jednání se sešli členové Rady města Plzně a Rady Plzeňského kraje. Zabývali se tématy z oblasti dopravy, bezpečnosti, ale také řešili například spolupráci při přípravě konceptu městské tržnice, kterou má vedení západočeské metropole v úmyslu zřídit.

„Rozhodli jsme zřídit městskou tržnici, kde by si lidé mohli koupit regionální potraviny,“ řekl primátor města Martin Zrzavecký. Upřesnil, že se zatím hledá nejvhodnější místo, kde tržnice bude a také se řeší, jak bude provozována. „Tento záměr jednoznačně vítáme. Podpora místních farmářů v různých částech kraje je téma, které nás velmi zajímá,“ reagoval hejtman Josef Bernard. Podle něj vedení kraje vnímá tuto aktivitu, do které se mohou zapojit také místní akční skupiny, jako přínosnou pro rozvoj menších měst a obcí.

Diskutovaným tématem společného jednání byla také otázka výstavby pobytového zařízení pro seniory. Zástupci kraje i města jsou si vědomi, že stárnutí populace s sebou ponese zvýšené nároky na zajištění potřebných sociálních služeb. „Jedna věc je výstavba takového zařízení, druhá věc jsou provozní náklady,“ řekl hejtman. Taková služba by podle jeho slov musela být zapojena do sítě poskytovatelů sociálních služeb, v níž ale nebudou navyšovány finanční prostředky tak, aby byl zajištěn provoz dalších zařízení. Závazek budoucích mandatorních výdajů, kterému by se kraj vystavil, tak spíše podporuje myšlenku posílení terénní péče, jež je současné vedení kraje více nakloněno.

Tradiční oblastí, v níž kraj a město spolupracují, je oblast dopravy. Společným cílem města a kraje je propracovaný systém veřejné dopravy, který bude prostřednictvím přepravních uzlů zajišťovat dobrou návaznost jednotlivých typů dopravy a poskytne lidem komfortní cestování konkurující individuální osobní dopravě.

Krajští a městští radní hovořili také o tématu zaměstnávání agenturních pracovníků. Hejtman Josef Bernard seznámil členy obou rad se závažností situace zejména na Tachovsku, kde i velmi malé obce musejí čelit problémům způsobeným množstvím cizinců. Postup při zajišťování bezpečnosti na základě nedávno uzavřeného memoranda koordinuje Plzeňský kraj s ministerstvem vnitra a je současně partnerem pro starosty obcí a městských obvodů. Primátor uvedl, že město posílilo svůj odbor bezpečnosti. Plzeň také intenzivně komunikuje se zástupci ministerstev a připomínkuje možné úpravy legislativy ve vztahu k pracovním agenturám a cizincům.

Rada města Plzně dnes odsouhlasila poskytnutí dotace ve výši 300 tisíc korun na provedení rozšířeného restaurátorského průzkumu a fixaci cenných maleb v soukromém rohovém domě na náměstí Republiky 5. Unikátní výmalby z období renesance byly odkryty před pár týdny při práci na vybudování místnosti v místech, kde byl dosud průchod domem. Poskytnutí dotace musí ještě schválit zastupitelé.

„V 1. nadzemním podlaží domu došlo k zachycení starších omítkových vrstev a restaurátorským sondážním průzkumem bylo ověřeno dochování renesanční dekorativní i figurální výmalby stropních kleneb v nebývalém rozsahu. Jedná se o nález v rámci města Plzně unikátní, a to jak zařazením výmalby do období renesance, tak též rozsahem jejího zachování,“ přiblížil první náměstek primátora Martin Baxa.

Podle vedoucího Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně Petra Maroviče lze konstatovat, že od doby nálezů renesančních maleb v budově plzeňské radnice při její úpravě v počátku 20. století nebyl následně na území města u interiérů objektu profánní architektury učiněn nález takového rozsahu a významu. „Nyní je snaha provést restaurování nástěnných maleb maximálně ve dvou na sobě navazujících etapách tak, aby malby prošly restaurátorským zásahem v co nejkratším termínu,“ uvedl Petr Marovič. Náklady na provedení rozšířeného restaurátorského průzkumu a fixaci odkrytých maleb v rámci 1. etapy odborné opravy restaurování nástěnných maleb činí 434 tisíc korun. Majitelé objektu se vzhledem k celkovým nákladům obrátili na město s žádostí o možnou finanční podporu, a to vzhledem k tomu, že dům čp. 6, náměstí Republiky 5 v Plzni je nemovitou kulturní památkou. Obec ze zákona může v odůvodněných případech poskytnout příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky.

Provedením průzkumu a fixace maleb v rámci 1. etapy dojde k celoplošnému zpřístupnění a zajištění nálezu pro vypracování koncepčního restaurátorského zásahu obnovy renesanční nástěnné výmalby. „Druhá etapa, tedy vlastní restaurování, proběhne až v příštím roce. Nyní veřejnost uvidí nález pouze očištěný od omítkových vrstev. I to je však velmi zajímavé a následně umožní veřejnosti posoudit, jak vypadá nálezová situace před vlastním restaurováním a po zásahu restaurátorem,“ doplnil Petr Marovič. Po realizaci 2. etapy bude výmalba sloužit jako unikátní nález prohlubující znalosti o vývoji pozdně středověké a renesanční malby v Plzni a bude prezentována veřejnosti v rámci adaptovaných prostor domu.