Home Tagy Články označené "Rokycany"

Rokycany

Rokycany (německy Rokitzan) jsou okresní město v západních Čechách, v Plzeňském kraji. Leží na soutoku řeky Klabavy a Holoubkovského potoka, 17 km východně od Plzně. Město je uloženo v Rokycanské kotlině, severovýchodním okrajovém okrsku Švihovské vrchoviny, při úpatí jednoho z výběžků Brd s vrchy Žďár, Čilina, Kotel a Vršíček. Městem prochází hlavní železniční trať Praha–Plzeň–Cheb a severně od města dálnice D5 Praha–Plzeň–Rozvadov. Žije zde zhruba 14 000 obyvatel.

Rokycanští policisté prověřují podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci. Dosud neznámý pachatel v noci na 21. srpna vnikl násilím do uzamčené prodejny benzinové čerpací stanice, kde z vnitřního prostoru odcizil tabákové výrobky a hotovost.

„Majiteli zloděj svým jednáním způsobil škodu ve výši téměř sto tisíc korun. Policisté po přijetí oznámení ihned vyjeli na místo, kde provedli prvotní a neodkladné úkony. S ohledem na výši způsobené škody si věc na místě převzali kriminalisté, kteří se případem nadále zabývají. Po pachateli a odcizených věcech nadále pátrají,“ řekla policejní mluvčí Hana Kroftová.

 

Dopravní policisté žádají případné svědky níže popsaných dopravních nehod, aby jim napomohli s jejich objasněním. Případní svědci se mohou obracet na policisty z dopravního inspektorátu v Rokycanech osobně (ul. Komenského 29, Rokycany) či telefonicky  (tel. č. 974 335 259).

Dne 6. srpna ve 21:30 dosud neznámý řidič na účelové komunikaci u přítoku Klabavy u Ejpovického jezera při couvání poškodil levou přední část zaparkovaného vozidla Volkswagen Sharan. Při této nehodě došlo na Volkswagenu ke škodě ve výši deset tisíc korun. Neznámý řidič z místa nehody ujel.

Následující den přijali policisté oznámení o další nehodě, od které viník ujel. Poškozený v 8:30 zaparkoval v ulici Arbesova v areálu DOFI MK na parkovací ploše vozidlo Jeep Wrangler, když se v 10:35 k vozidlu vrátil, zjistil, že neznámý řidič poškodil levý zadní blatník a levý zadní sloupek u vozidla. Škoda byla odhadnuta na deset tisíc korun.  Stejně jako v předchozím případě viník nehodu neoznámil, nezanechal na místě na sebe kontakt a z místa nehody ujel.

Dne 16.8. v 8 hodin na parkovišti před obchodním domem Kaufland v ulici J. Růžičky se směru k místní komunikaci projížděl neznámý řidič místem, kde byla prováděny úklidové práce parkovací plochy a přes vozovku byla hadice. Projíždějící řidič nedbal pokynů zaměstnance firmy, jenž řidiči naznačoval, aby místo objel. Ten pokračoval v jízdě a následně vozidlem zachytil gumovou hadici, která byla uchycena na dopravní značce, čímž došlo k jejímu pádu. Neznámý řidič nezastavil, navíc měl zaměstnance provádějící úklidové práce slovně napadnout a svým jednáním způsobit několikatisícovou škodu.

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad,   vydal    stavební  povolení na technickou infrastrukturu pro obytnou zónu „Na Trávničkách“ v obci Cekov. Součástí této stavbu bude také úprava průjezdního úseku silnice III/2344 v katastrálním území Cekov na Rokycansku.

Při úpravě průjezdního úseku silnice  v Cekově dojde k vybudování oboustranného chodníku, bezbariérových míst pro přecházení, autobusové zastávky a k úpravě napojení stávajících místních komunikací. Stavba zahrnuje také úpravu stávajících a výstavbu nových místních komunikací IV. třídy, ale zejména by mělo dojít ke zklidnění komunikace v obytné zóně, což znamená také  nové svislé a vodorovné dopravní značení. Stavba bude dokončena do dvou let.

Pro obec, která nemá ani 150 stálých obyvatel, jde o významnou akci i v rámci strategického plánu rozvoje pro léta 2014 – 2020. Síť místních komunikací vyhovuje potřebám obce, která počítá i s rozvojovým územím pro další bydlení. Ve velmi špatném stavu je však místní komunikace spojující chatovou oblast a místní část Bukov s obcí Cekov. Štěrkový povrch a časté výmoly   omezují vlastní dopravu a občané musí volit dlouhé objízdné trasy při dojíždění za prací na Radnicko. Obyvatelé místní části Bukov a chatové oblasti mají také  obtížný přístup za službami přímo v obci, ať už se jedná o místní smíšené zboží, hostinec, sportovní aktivity, likvidace komunálního odpadu či využití kompostovací plochy.

Obec Osek na Rokycansku zve na poslech swingových melodií Hrádeckého Bigbandu. Koná se v neděli 20. srpna 2017 od 15 do 17 hodin v Oseku na Kamýku. Vstup je zdarma.

Koupaliště v Kamenném Újezdu na Rokycansku budev sobotu 19. 8. 2017 od 14 hodin  svědkem klání pod názvem Kameňácký utopenec. Pořádá ho Sbor dobrovolných hasičů a jeho účastníky čeká například plavba ve vaně, jízda v kolečku nebo jízda na kole přes lávku.

Oddíl všestrannosti Tělovýchovné jednoty Sokol Dobřív na Rokycansku připravil pro všechny milovníky cyklistiky už 36. ročník cykloturistické jízdy pod názvem Rokycanskem na kole. Na čtyřech trasách 35, 50, 100 a  125 km se účastníci projedou okresem Rokycany a některými sousedními.

Startuje se v sobotu 19. srpna mezi 7. a 9. hodinou ranní v sokolovně v Dobřívě. Před výjezdem obdrží každý závodník startovní list s popisem tras. Startovní list s číslem je současně lístkem do tomboly o ceny sponzorů, která proběhne od 15 hodin. Po dojezdu do cíle získá každý cyklista slosovatelný účastnický list.

První ročník této oblíbené cykloturistické akce se uskutečnil 7. srpna 1982. Symbolem se stal upocený cyklista. Od té doby se akce každoročně opakuje, a to stále pod vedením organizátorů – zakladatelů Babického a Beránka. Těm teď ale už pomáhají s organizaci jejich rodiny a v posledních letech také členky TJ Monika Koudelková a Pavla Beránková.

Rokycanští patrioti  a  členové  TJ Sokol Borek u Rokycan opět zvou své příznivce, ale i další veřejnost, na 7. ročník obnovené Benátské noci v Borku u Rokycan. Akce se koná v sobotu 19. srpna 2017, program je stejně jako v předchozích letech připraven od 16 hodin.

Během odpoledne a večera  zahrají hned čtyři hudební skupiny – Cliché, ES Akord, S.N.M. a „… a přátelé“. Občerstvení máme zajištěno restaurací U Stočesů, špekáčky k opékání, ale také zmrzlinu a ledovou tříšť dodá Řeznictví Pardovský. Parádní ohňostroj je již připraven! Po 21. hodině se všichni přesunou na hráz rybníka, aby se projeli na osvětlených lodičkách a pokochali se ohnivým představením, které patrioti chystají v minimálně stejně bohatém provedení jako v loňském roce.

Pestrý program navíc slibuje třeba ukázky hasičské i vojenské techniky, projížďky na koních, jízdy na lodičkách a raftech, ale také lampionový průvod na hráz Boreckého rybníka. Lampiony budou k dispozici přímo na místě, ale vlastní jsou vítány.

Automobily se údajně pohybují průměrně pouze 10% času a zbylých 90% jsou dočasně nebo trvale odstaveny. Z toho plynou pak velké plošné nároky na dopravu i  parkování. Také   město Rokycany se v souvislosti s rozvojem automobilismu dostává do situace, kdy nestačí vytvářet nová parkovací místa a podmínky pro parkování se zhoršují. Během let totiž došlo k výraznému nárůstu počtu vozidel a současná organizace dopravy   je navíc ovlivněna i tím, že město je spádovou oblastí pro okolní obce. Vzhledem k množství aut pak dochází k situacím, že řidiči parkují na místech, která k tomu nejsou určena. V rozporu s pravidly silničního provozu jsou to hlavně chodníky nebo veřejná zeleň.

Doprava je přitom důležitým faktorem rozvoje a života města. Rada města proto   zadala zpracování Studie parkování v centrální části města Rokycany společnosti AF-CITYPLAN, s.r.o., renovované firmě v oblasti dopravního plánování. Cílem studie je získat data o současném stavu a navrhnout úpravy řešení dopravy v klidové centrální oblasti města a přilehlém okolí, včetně posouzení záměru výstavby parkovacího domu v centru. Řešené centrální území města je vymezeno ulicemi Jiráskova, Náměstí 5. května, Pražská, Soukenická, Třebízského a dále ulicemi Jeřabinová, Antonína Uxy a Dukelská. Výsledkem studie bude analytická a návrhová část.

Podkladem pro návrhovou část bude právě analýza stávajícího stavu. Průzkumem budou zjištěny stávající kapacity parkovacích ploch i jejich časové využití, parkovací nároky i obsazenost a obrátkovost na parkovacích místech v centru města a v okolí vlakového a autobusového nádraží. Výsledky analýzy budou v návrhové části sloužit jako podklad pro   případný nový systém regulace a organizace dopravy v klidové centrální zóně tak, aby bylo parkování vyvážené a efektivní s ohledem na různorodou funkci zástavby v centrální části   města.

„Výsledky poslouží jako podklad pro stanovení potřebnosti nových lokalit parkování, vymezení parkovacích zón (rezidentní stání, placená stání) v řešené lokalitě, včetně odhadu ekonomické i prostorové bilance při vybudování parkovacího domu. Studie navrhne i možné úpravy tarifního systému či nový informační systém parkovišť. Nezbytnou součástí organizace dopravy v klidu centra města bude zřejmě i vytvoření parkovacích zón vymezených pro rezidenty, např. v ulicích Josefa Knihy, Pod Kostelem či Rokycanova, tedy lokalit sídlišť, která současně čekají na svoji revitalizaci. Ostatně na chybějící relevantní data a koncepční návrhy upozornili město i obyvatelé při veřejném projednávání návrhu obnovy vnitrobloku Josefa Knihy,“ uvedl místostarosta Rokycan  Mgr. Jan Šašek.

Pro koncepční a dlouhodobé rozhodnutí města o tom, jaké zásady a kroky zvolit pro budoucí systém dopravy parkování v centru města, mají  pomoci právě průzkumem získaná data a na základě výsledků analýzy   studie navrhne taková doporučení změn a opatření, která zajistí zlepšení současného stavu.

„Zároveň nechceme zabírat stávající funkční plochy městské zeleně, neboť jsou nezbytné pro relaxaci obyvatel nejen centra města, ale i jeho návštěvníků. Proto je součástí zadání i posouzení parkovacího domu. Zkrátka, dopravu v klidu není dobré nechávat v klidu, je třeba se jí věnovat.  Zpracovanou studii bychom měli obdržet v září letošního roku. Studie, tedy analytická i návrhová část, bude samozřejmě veřejně představena i obyvatelům města,“ dodal místostarosta Šašek.

 

Dětské oddělení Rokycanské nemocnice funguje bez jakéhokoli omezení.  Stále častěji ale musí o této skutečnosti zaměstnanci nemocnice ujišťovat veřejnost. Městem i v regionu se totiž šíří fáma, že oddělení svůj provoz omezuje, nebo že dokonce zaniká. Nic z toho přitom není pravda. Až důsledky této fámy mohou mít na oddělení fatální dopad.

 „Červencové uzavření porodnice zřejmě u někoho vzbudilo dojem, že v brzké době se uzavře i dětské oddělení. Jsme kvůli tomu stále častěji dotazováni rodiči našich pacientů,“ říká primářka dětského oddělení Jaroslava Paduchová. „I když to není pravda, oddělení to poškozuje. Může to způsobit odliv pacientů a konec konců i zaměstnanců, pokud budou cítit nejistotu. Pak by oddělení a vůbec rozsah pediatrické péče na Rokycansku byly skutečně ohroženy. Jménem rodičů, samotných dětí i jménem všech svých kolegů proto žádám všechny, aby se aktivně pokusili šíření fámy zastavit,“ vyzývá Jaroslava Paduchová.

dětské oddělení Rokycanské nemocnice

Malým a mladým pacientům ve věku od 0 do 19 let je v nemocnici stále k dispozici lůžková i ambulantní část oddělení. Hospitalizovat lze až 14 dětí, a to včetně rodičů. Příjem je nepřetržitý. V ambulantní části je osm typů pediatrických ambulancí včetně specializovaných – nefrologické, gastroenterologické, neurologické, kardiologické, novorozenecké či alergologické. A v nemocnici je i nepřetržitá pohotovostní služba pro děti a dorost. V souvislosti s uzavřením porodnice byla od 1. července skutečně omezena jen péče o právě narozená miminka přímo na porodnici.

Příčiny uzavření porodnice přitom měly podobný začátek. V roce 2011 a 2012 se začal medializovat záměr resortu zdravotnictví porodnici uzavřít. I když ale tehdy k žádnému omezení nedošlo, mnohé rodičky si kvůli nejistotě začaly vybírat jiné porodnice a klesal počet porodů, odcházeli lékaři a noví nenastupovali. Letos si tak uzavření porodnice vynutila až personální situace. „Asi nikdo tady ve městě nechce, aby se situace opakovala,“ věří ředitelka nemocnice Hana Perková a vyzývá rodiče, aby se v případě nemoci či zranění dětí nezdráhali nemocnici navštívit. „Jsme tu pro ně 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ doplňuje.

Plzeňský kraj, stejně jako vedení nemocnice, nechystá a neplánuje jakékoli omezování péče. Rokycanská nemocnice má naopak snahu péči rozšiřovat. Do konce roku chce otevřít první lůžka následné péče, o jejichž provozování už několik let usiluje.

Hned několik zajímavých aktivit vyvíjí Městská knihovna Rokycany. Kromě toho, že opět po roce knihovna vyrazila do terénu za svými čtenáři přímo na městské koupaliště, kde zřídila a provozuje oblíbené čtecí místo, upravila také provozní dobu pro malé čtenáře. O prázdninách tak mohou chodit pro knihy i dopoledne. 

Letní čítárna v rokycanské knihovně

Další iniciativou je letní čítárna v knihovně, která se nachází v atriu knihovny. Nabízí zde čtení denního tisku nebo jiné podle vlastního výběru, s malým občerstvením na čerstvém vzduchu. Otevřeno je v provozních hodinách knihovny a za příznivého počasí.

„Máte doma přebytky osiva nebo sazenic ze svých zahrádek? Přineste je do nové Semínkovny v knihovně a vyměňte je za jiné! Naše knihovna se stala sedmdesátým místem v České republice, kde to jde. V knihovně se půjčují knihy, v semínkovně zase osivo do zahrádky. Tak jako se do knihovny knihy po přečtení vracejí, tak i při sklizni vaší úrody myslete na sdílení sklizených semínek v semínkovně. Semínka a rostliny jsou nabízeny bezplatně v námi zhotovených eko sáčcích. Naše semínkovna se nachází v atriu knihovny, hned vedle letní čítárny,“ uvedla ředitelka rokycanské knihovny Jana Aubrechtová.