Home Tagy Články označené "Stod"

Stod

Novou tradici se od letošního roku chystají zavést  ve Stodské nemocnici. V dolní části zahrady  tamního nemocničního areálu se v úterý 5. září od 15 hodin uskuteční  tzv. „Rodinný den“. Ten  je v souvislosti se zahájením školního roku zaměřen i na dětské účastníky.

„Chtěli bychom vytvořit tradici příležitostného neformálního setkávání zaměstnanců, partnerů a přátel naší nemocnice,“ sdělil předseda představenstva Stodské nemocnice MUDr. Alan Sutnar, Ph.D.

„nemocniční“ canisterapeutický pes

Připraven je soutěžní program pro nejmenší děti, food styling, závody RC modelů, minigolf, fotobox, malování na obličej, tetování, skákací hrad, ukázka lukostřelby, komentované prohlídky nemocnice, ukázka techniky Integrovaného záchranného systému (hasiči, záchranka, policie). Malým i velkým návštěvníkům bude představen také „nemocniční“ canisterapeutický pes Marlye.

„Přítomnost canisterapeutického psa má na naše pacienty dvojí účinek. Za prvé rehabilitační: Když mají psa u lůžka, snaží se i ti méně pohybliví pacienti k němu naklonit, pohladit si ho, dělají mu prostor, aby se k nim dostal co nejblíže. A za druhé psychosociální: Mnozí pacienti jsou hospitalizováni týdny, není výjimkou, že  někteří u nás zůstávájí několik měsíců, což se vždy odráží na jejich psychice. Návštěva psa je pro ně vítaným rozptýlením. Pacienti se smějí, komunikují jak se samotným psem, tak hlavně s jeho pánem. V týdnu se na nás obracejí s dotazem, jestli pejsek zase v pondělí přijde,“ popisuje sociální pracovnice Stodské nemocnice Vladimíra Zahořová.

Pacienty hospitalizované na lůžkách následné a sociální péče Stodské nemocnice navštěvuje od léta pravidelně nový terapeut. Je celý chlupatý, jmenuje se Marley a jeho hlavní náplní je opřít se o postel nebo si do ní přímo lehnout a nechat se od pacientů hladit nebo krmit. Jedná se totiž o canisterapii (léčbu psem) a terapeutem je tříletý krátkosrstý labrador. Do nemocnice ho vodí jeho majitel – pan Jiří Blíha, který se dlouhodobě věnuje speciální výchově psů.

„Už dříve jsem vychoval asistenčního psa a pracuji i se psem, který umí hledat výbušniny či drogy. Marleyho jsem si pořídil jako štěně už rovnou s představou, že bude dělat canisterapii. Má pro to předpoklady od rodičů. Ti byli asistenční pes a vodící fenka pro nevidomé,“ říká Marleyho majitel Jiří Blíha.

S Marleym ale nejdříve navštěvoval dětské tábory a kynologické akce, kde se ujistil, že je skutečně naprosto klidným psem. Až po tomto ujištění s ním úspěšně absolvoval potřebné zkoušky. Práce ve Stodské nemocnici je jeho první pracovní angažmá. Mnozí pacienti si už během prvních návštěv na novou službu zvykli a vítají ji.

„Chodí sem každé pondělí po poledni a upřímně je to pro většinu z nás tady takový jiný den, na který se těšíme. Jakmile Marley vstoupí do pokoje, hned se to tady rozjasní, rozsvítí,“ říká například Bohumil Krátký, který má k psům kladný vztah, a s novým terapeutem si proto dobře rozumí.

Nemocnici začal Marley navštěvovat zkušebně v červnu. Od srpna se návštěvy staly oficiálními a k současným oddělením navíc přibude i dětské. Psa samozřejmě personál pustí jen k pacientům, kteří si to přejí.

„Přítomnost canisterapeutického psa má na naše pacienty dvojí účinek. Za prvé rehabilitační: Když mají psa u lůžka, snaží se i ti méně pohybliví pacienti k němu naklonit, pohladit si ho, dělají mu prostor, aby se k nim dostal co nejblíže. A za druhé psychosociální: Mnozí pacienti jsou hospitalizováni týdny, není výjimkou, že  někteří u nás zůstávájí několik měsíců, což se vždy odráží na jejich psychice. Návštěva psa je pro ně vítaným rozptýlením. Pacienti se smějí, komunikují jak se samotným psem, tak hlavně s jeho pánem. V týdnu se na nás obracejí s dotazem, jestli pejsek zase v pondělí přijde,“ popisuje sociální pracovnice Stodské nemocnice Vladimíra Zahořová.

Z nemocnic Plzeňského kraje nabízí canisterapii od začátku roku také Klatovská nemocnice a připravuje ji Domažlická nemocnice.

Stodská nemocnice zřídila na recepci ve vestibulu ambulantního traktu místo pro odkládání ztracených nebo zapomenutých věcí, které veřejnost nebo zaměstnanci najdou v okolí nebo uvnitř nemocnice. Služba Ztráty a nálezy funguje dle ustanovení § 1045 až 1065 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Pokud si nalezené věci nevyzvedne majitel, budou po měsíci předány městskému úřadu.

„Službu zřizujeme proto, že tu pacienti nebo návštěvy prostě zapomínají různé věci – nejčastěji třeba klíče, bundy, mikiny, tašky, brýle, deštníky, děti plyšáky nebo malé hračky. Lidem, kteří si na zapomenuté věci vzpomenou, chceme ulehčit je u nás zase najít a zvýšit pravděpodobnost, že se věci úplně neztratí,“ popisuje manažerka kvality Stodské nemocnice Monika Součková, která bude nalezené věci schraňovat a vydávat majitelům.

Sběrným místem bude recepce nemocnice ve vestibulu ambulantního traktu, kde se nález zaeviduje. Právě v čekárnách ambulancí totiž zůstává nejvíce zapomenutých věcí. Dále pak po návštěvách na lůžkových odděleních. A nacházejí se věci i na parkovištích kolem nemocnice.

Z recepce se druhý den předají věci manažerce kvality. U ní budou měsíc. Pokud si je během té doby majitel nevyzvedne, předá je Městskému úřadu Stod. Na ztracenou věc se lidé mohou zeptat v den ztráty na recepci, od dalšího pracovního dne manažerky kvality v obvyklé pracovní době na telefonním čísle 377 193 607 a poté na stodské radnici.

 

V porodnici Stodské nemocnice se v prvním pololetí roku narodilo 302 dětí. To je o téměř 50 více než ve stejném období roku 2016, který byl v počtu novorozenců za posledních téměř 30 let rekordní. Lze tak očekávat, že počet miminek narozených ve Stodu se letos opět posune výše a za kalendářní rok překročí hranici šesti stovek. I díky rostoucímu počtu porodů získalo gynekologicko-porodnické oddělení zpět vzdělávací akreditaci.

Vůbec nejvíce miminek se narodilo v květnu, konkrétně 62. Měsíc lásky tak byl ve stodské porodnici spíše „měsícem výsledků lásky“ a platí to hlavně o 25. květnu. V tento jediný den přišlo ve Stodu na svět osm dětí. A stejný počet dětí se zde narodil také 5. ledna. Ani taková frekvence neznamená pro porodnici komplikaci. „V jeden moment u nás mohou rodit až čtyři ženy. To je ale velmi malá pravděpodobnost. Porody se zpravidla během těch 24 hodin samy rozprostřou tak, že se na porodních sálech sejdou nejvýše dvě ženy,“ popisuje vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Hana Duffková.

Vysvětlení, že se v jeden den narodilo tolik dětí, je nutné v obou případech hledat u rodičů. Někdy sice může počet porodů v jednom dni ovlivnit počasí, když se třeba mění tlak – například před bouřkou, ale v těchto případech tomu tak nebylo. V loňském kalendářním roce se ve Stodu narodilo 579 dětí. Nejvíce od roku 1989. Od března 2016 do února 2017 už to bylo přes šest set dětí. A díky opakovanému dosažení této hranice (vždy ve 12 po sobě jdoucích měsících) byla porodnici v těchto dnech obnovena akreditace pro vzdělávání.

„Akreditace se uděluje takovému pracovišti, které svým spektrem práce i personálním obsazením nabízí optimální prostředí pro další vzdělávání mladých lékařů. To splňujeme a můžeme je tak vzdělávat respektive práce v našem zařízení se jim započítává jako praxe potřebná k udělení atestace,“ vysvětluje primář oddělení Jakub Mach.

Stodská porodnice organizuje pravidelně zhruba jednou za šest týdnů neformální setkání těhotných žen s primářem oddělení. Nejbližší se konají 12. července a 30. srpna. Začínají vždy v 16 hodin. Jedná se o otevřenou debatu, kde primář umožňuje těhotným ženám i jejich partnerům vyjádřit svůj názor a přání ohledně průběhu porodu.

„Mým mottem je, že úspěšný porod začíná dialogem, proto rád naslouchám, jaké mají ženy představy o porodu, aby jedna z nejvýznamnějších událostí jejich života byla i tou nejpříjemnější. A ta setkání jsou právě i vhodná k započetí vzájemného dialogu,“ vysvětluje primář Jakub Mach s tím, že detailnější či intimnější dotazy je připraven řešit i mimo společnou diskusi. „Lze si domluvit individuální pohovor nebo zájemkyním standardně poskytuji mobilní číslo, aby mohly konzultovat své představy prakticky online,“ dodává primář.

Letní slavnost na Křížovém vrchu u Stoda, jejímž pořadatelem je  Městské kulturní středisko Stod a Informační centrum, se koná ve středu 5. 7. 2017 odpoledne a je pojata  jako návrat tradičních letních poutí na Křížovém vrchu. Akce, která potrvá až do 23 hodin, se koná za každého počasí.  

Letní slavnost na Křížovém vrchu

Program, který začíná ve 14 hodin, zahrnuje od každého něco. Hrát bude kapela METTRONOM. Zájemci se mohou podívat na výstavu fotografií Josefa Teršla s texty Jaromíra Komorouse „Duše hamerníkova“ a obrazů Kateřiny Bukolské. Děti čeká vystoupení s názvem „Culinka a tancohrádky“.  V podvečer pak bude zapálena vatra k uctění památky Mistra Jana Husa, Občerstvení a prohlídka okolí z rozhledny jsou samozřejmostí. Slavnost pořádá  Městské kulturní středisko Stod ve spolupráci s Mikroregionem Radbuza.

Světový den bez tabáku (SDBT) je pravidelná celosvětová kampaň upozorňující na rizika spojená s kouřením. Světová zdravotnická organizace kampaň připravuje od roku 1987. Stodská nemocnice se k ní letos připojuje preventivní akcí, a to ve čtvrtek 1. června od 9 do 12 hodin ve Stodské nemocnici (Hradecká 600, Stod) ve vestibulu nemocnice.

Co všechno nemocnice nabídne?

  • spirometrii – měření vitální kapacity plic (odborné vyšetření související se zdravotími důsledky kouření), toto vyšetření stojí běžně 300 Kč, v rámci SDBT bude měření zdarma, vyhodnoceno bude následně po SDBT a vyšetřovanému zasláno na poskytnutý kontakt
  • poradenství v oblasti odvykání kouření – představení metody odvykání kouření „biorezonance“ s vysokou mírou úspěšnosti
  • akční slevy na přípravky Nicorete pro odvykání kouření v lékárně SN
  • informace o zdravotních rizikách spojených s užíváním tabákových výrobků

Kdo by se měl hlavně zúčastnit?

Akce je pro širokou veřejnost. Zejména by pak měli zvážit návštěvu kuřáci, kterým není lhostejné jejich zdraví a zvažují přestat kouřit, a také osoby, které se pravidelně vyskytují v prostorách sdílených s kuřáky, tzv. pasivní kuřáci.

Lékárna Stodské nemocnice se v těchto dnech přiblížila veřejnosti. Přestěhovala se totiž ze suterénu do přízemí a lze do ní vstoupit přímo z čekárny chirurgických ambulancí. K výdeji léků to tak mají pacienti z ordinací nově jen několik kroků. Vstup je plně bezbariérový. Stěhování předcházely stavební úpravy, díky kterým se letos nových prostor dočkalo i oddělení klinické biochemie.

„Rekonstrukcí operačních a porodních sálů v roce 2015, která zahrnovala i novou vzduchotechniku, se uvolnily relativně velké prostory mezi hospitalizačním a ambulantním traktem, kde byla původní centrála vzduchotechniky. A právě v této uvolněné hale jsou nově nad sebou laboratoře i lékárna,“ říká ředitel nemocnice Alan Sutnar s tím, že stavební práce vyšly na cca pět milionů korun. Pětinu investice poskytl Plzeňský kraj. Zbytek pokryla dotace z integrovaného regionálního operačního programu.

Přemístěním lékárny se zvyšuje hlavně komfort pro klienty zejména tím, že budou rychleji obslouženi v příjemnějších a světlejších prostorách. Od toho si nemocnice slibuje i vyšší záchyt v nemocnici vydaných receptů.

„Dříve byla lékárna dostupná buď po schodech, nebo pro imobilní pacienty pomocí výtahu v zadní budově, popřípadě ještě zezadu z nádvoří. Nyní je k nám jak přímý vstup z čekáren tak i z vnějších prostor z boku budovy. Oba dva přístupy jsou teď bezbariérové,“ popisuje vedoucí lékárník Martin Roman. Připomíná ale i skutečnost, že nové prostory už splňují i současné vysoké standardy kladené na lékárnu jako na zdravotnické zařízení.

Nově začal v nemocnici sloužit také evakuační výtah, který se nachází v chodbě lůžkového traktu poblíž ostatních výtahů.  Evakuační výtah nechala nemocnice postavit na doporučení hasičů. Z dosavadních tří výtahů, které slouží návštěvníkům nemocnice, mohl totiž k případné evakuaci osob sloužit pouze jeden. Nyní jsou k tomuto účelu využitelné dva. Výtah stál nemocnici 3,3 milionu korun. Tři čtvrtiny sumy poskytlo dotací ministerstvo zdravotnictví.

„Rozdíl mezi standardním a evakuačním výtahem je, že evakuační výtah má bezpečnostní záložní zdroj a může být v provozu při požáru,“ popisuje vedoucí technického oddělení Stodské nemocnice Vladimír Trousil.

Jednou za rok je kouzelná noc, kdy pohádky ožívají. Průvodci letošním večerem s Andersenem jsou MYŠPULÍN, FIFINKA, BOBÍK, a PINĎA.  Kamarádi ze Čtyřlístku   nachystali zejména pro dětské čtenáře nejedno překvapení.  Co se bude dít v Bobíkově kuchyni, Fifinčině dílně, Pinďově tělocvičně či Myšpulínově laboratoři?

To mohou děti zjistit už poslední březnový den od 18 do  21:30 hodin například v budově Městské knihovny Klatovy.  Přihlášky na večerní program s ANDERSENEM jsou k dispozici v dětském oddělení této knihovny a termín pro odevzdání přihlášek je do 15. března 2017. Podobné akce připravují knihovny ve městech jako je Zbiroh, Rokycany, Sušice, Horšovský Týn, Horažďovice, Stod nebo Staňkov. Součástí může být i stylové občerstvení, jako je například dánská buchta, masové kuličky nebo dánské pečivo.

noc s Andersenem (2)Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje – knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedání před televizní obrazovkou k počítačový hrám. Tento stav kritizuje široká veřejnost, nám všem se zdá, že dnešní děti nečtou. Bylo provedeno mnoho výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale jen málokterý z nich radí, jak ze začarovaného kruhu ven. Mnozí odborníci lámou hůl nad rozvojem čtenářských návyků.

A přitom existuje docela jednoduchá cesta (jak tvrdí známý pražský psycholog dr. V. Mertin) – dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. V rodině, kde čtou rodiče, nemají děti závažné problémy se čtením. Metoda osobního vzoru v předčítání nás vedla k první noci v knihovně v roce 2000, kdy jsme chtěli zároveň oslavit Mezinárodní den dětské knihy, který se připomíná každoročně 2. dubna na celém světě v den narození známého dánského pohádkáře.

Nefrologická ambulance Stodské nemocnice se zítra a pak také 15. března připojí k akci Světový den ledvin. Objednaným zájemcům bezplatně provede vyšetření, pomocí kterých u nich zjistí míru rizika onemocnění ledvin. Preventivní akce se konala v nemocnici už v minulých dvou letech a prokázala svůj význam. U třetiny vyšetřených bylo zjištěno střední riziko onemocnění. 

„Světový den ledvin má připomenout, že řada závažných chronických onemocnění ledvin může probíhat bezbolestně a nepozorovaně. Komplikace nastanou, až když dochází k selhávání. To už ale bývá na účinnou léčbu pozdě,“ říká lékařka nefrologické ambulance Sylvie Opatrná s tím, že onemocnění ledvin je častou komplikací hlavně u starších nemocných s cukrovkou a poruchami srdečně cévního systému včetně vysokého krevního tlaku.

Stod - ledvinyNejen tyto osoby zve právě zítra na bezplatnou odbornou konzultaci a vyšetření očišťovací schopnosti ledvin od 16 do 18 hodin přímo v nefrologické ambulanci nemocnice. Z důvodu omezených kapacit a hladkého průběhu akce je doporučeno se k vyšetření předem objednat na konkrétní čas na telefonním čísle 377 193 563 (v pracovní dny od 7:00 do 15:30).

Onemocnění ledvin je vnímáno jako velký medicínský i ekonomický problém. Počet lidí s onemocněním ledvin celosvětově stoupá. Míra rizika stoupá s věkem. V České republice je pro nezvratné selhání ledvin léčeno dialýzou přes 6000 osob a více než 4500 pacientů má transplantovanou ledvinu. Jen v roce 2015 bylo do dialyzačního programu nutno zařadit celkem 2295 pacientů, z nichž téměř u poloviny (1142) nemohlo být onemocnění ledvin diagnostikováno včas. Léčba pacientů s nemocnými ledvinami je přitom extrémně drahá. I proto je prevence mimořádně důležitá.

Světový den ledvin má každý rok nějaké tematické zaměření. Letos Mezinárodní zdravotnická organizace upozorňuje na rizika obezity.

Letos v únoru uplynulo šest let od doby, kdy ve Stodě na jižním Plzeňsku vzniklo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  – Robinson, a to pod mateřskou náručí Dětského domova ve Staňkově. Poskytuje ochranu a pomoc dětem, které se ocitly v tísni. Jedná se o děti  bez jakékoliv péče, jejichž život, zdravotní stav či základní práva jsou vážně ohrožena. Péče je poskytována dětem od 0 do 18 let věku.

A právě stodský Robinson se dočkal rekonstrukce svého objektu, a to díky finanční  investici Plzeňského kraje, která dosáhla téměř 9 miliónů korun.  Slavnostní otevření nově opraveného Domu pro děti vyžadující okamžitou pomoc  – Robinson ve Stodě se uskutečnilo za účasti náměstkyně hejtmana pro školství a cestovní ruch Ivany Bartošové. Pásku za Plzeňský kraj slavnostně přestřihl i náměstek hejtmana pro sociální věci Zdeněk Honz.

Stod - Robinson„Jsem ráda, že za přispění Plzeňského kraje mohlo takové zařízení pomáhající dětem v tísni vzniknout. Zpravidla přeji školským zařízením dostatek žáků, ale tady jsem na rozpacích. Zde naopak bych si přála, aby pro co nejmenší počet dětí bylo potřebné využívat služby Robinsonu. I přesto oceňuji a vážím si profesionálního přístupu zaměstnanců a materiálního zázemí, které je zde pro ohrožené děti připravené,“ prohlásila Ivana Bartošová.

Maximální zde může být umístěno na přechodnou dobu 20 dětí. O ty nepřetržitě pečuje odborný personál po dobu nezbytně nutnou než se mohou vrátit domů, anebo než je pro ně nalezeno jiné řešení.